Menu

CON/2012/18

 1. Stanovisko o posilnenej správe ekonomických záležitostí eurozóny (CON/2012/18), Ú. v. EÚ C 141, 17. 5. 2012, s. 7.

   Dodatočné informácie

    
   Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (KOM(2011) 819)
    
   Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne (KOM(2011) 821)