CON/2012/18

 1. Aviz cu privire la consolidarea guvernanţei economice a zonei euro (CON/2012/18), JO C 141, 17.5.2012, p. 7.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice şi bugetare a statelor membre afectate sau ameninţate de dificultăţi grave în ceea ce priveşte stabilitatea lor financiară în zona euro (COM(2011) 819)
    
   Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţiile comune pentru monitorizarea şi evaluarea proiectelor de planuri bugetare şi pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (COM(2011) 821)