Menu

CON/2012/5

  1. Mnenje o predlogu direktive o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter o predlogu uredbe o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja  (CON/2012/5), UL C 105, 11. 4. 2012, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (COM(2011) 452)