Menu

CON/2012/5

  1. Stanovisko k návrhu směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a k návrhu nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2012/5), Úř. věst. C 105, 11. 4. 2012, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (KOM(2011) 452)