CON/2011/100

  1. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/100), PB C 364 van 14.12.2011, blz. 7.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank