CON/2011/100

  1. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2011/100), EUT C 364 af 14.12.2011, s. 7.

      Læs mere

       
      Rådets henstilling af om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion