CON/2011/100

  1. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2011/100), OВ C 364, 14.12.2011 г., стр. 7..

      Допълнителна информация

       
      Препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка