Menu

CON/2011/77

  1. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/77), PB C 301 van 12.10.2011, blz. 2.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling van de raad van 4 oktober 2011 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank