Menu

CON/2011/77

  1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2011/77), ĠU C 301, 12.10.2011, pġ. 2.

      Aktar tagħrif

       
      Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-4 ta’ Ottubru 2011 dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew