CON/2011/77

  1. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2011/77), ELT C 301, 12.10.2011, lk 2.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta, 4. oktoober 2011