Menu

CON/2011/44

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej  (CON/2011/44), Dz.U. C 203 z 9.7.2011, str. 3.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (KOM(2010) 774)