Menu

CON/2011/44

  1. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (CON/2011/44), OV C 203, 9.7.2011, 3. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (COM(2010) 774)