Menu

CON/2011/44

  1. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (CON/2011/44), ELT C 203, 9.7.2011, lk 3.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: euroopa parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (KOM(2010) 774)