Menu

CON/2011/18

  1. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering) (CON/2011/18), EUT C 114, 12.4.2011, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering) (KOM(2010) 691)