Menu

CON/2011/18

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst jednolity) (CON/2011/18), Dz.U. C 114 z 12.4.2011, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek rozporządzenie rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst jednolity) (KOM(2010) 691)