Menu

CON/2011/18

  1. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie)  (CON/2011/18), PB C 114 van 12.4.2011, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (Codificatie) (COM(2010) 691)