Menu

CON/2011/18

  1. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta redakcija)  (CON/2011/18), OV C 114, 12.4.2011, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (Kodificēta redakcija) COM(2010) 691