Menu

CON/2011/18

  1. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst) (CON/2011/18), ELT C 114, 12.4.2011, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr …/…ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010) 691)