Menu

CON/2011/18

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)  (CON/2011/18), Úř. věst. C 114, 12. 4. 2011, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (Kodifikované znění) (KOM(2010) 691)