Menu

Povezana mnenja ECB

 1. Mnenje o reformi centralne banke Sveriges riksbank (CON/2020/13), Švedska, 20. 4. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mnenje o zagotavljanju izredne likvidnostne pomoči s strani centralne banke Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mnenje o tesnem sodelovanju med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (HNB) v okviru enotnega mehanizma nadzora ter o makrobonitetnem mandatu in orodjih HNB (CON/2020/10), Hrvaška, 25. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mnenje o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Hrvaška, 18. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Mnenje o sanaciji in reševanju centralnih nasprotnih strank (CON/2020/3), Nemčija, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mnenje o ukrepih za omejitev makrobonitetnih tveganj pri stanovanjskih posojilih (CON/2020/1), Nemčija, 8. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Mnenje o davku na sredstva nekaterih udeležencev na finančnem trgu in dodatnem davku od dohodkov pravnih oseb za nekatere kreditne institucije (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mnenje o sistemu jamstva za listinjenja posojil, ki jih odobrijo kreditne institucije (CON/2019/42), Grčija, 6. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mnenje o povečanju posebne dajatve za izbrane finančne institucije (CON/2019/40), Slovaška, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/38), Španija, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mnenje o dodatnih makrobonitetnih orodjih za stanovanjska hipotekarna posojila  (CON/2019/34), Luksemburg, 27. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Mnenje o prodaji in nakupu kreditov (CON/2019/30), Ciper, 16. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mnenje o omejitvah prenosov terjatev, zavarovanih s hipoteko (CON/2019/29), Poljska, 9. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2019/27), Slovenija, 18. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 15. Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki jo je treba sprejeti za vzpostavitev tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Hrvaška, 8. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Mnenje o reformi ureditve bančnega nadzora in nadzora finančnega trga (CON/2019/21), Avstrija, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20), Slovenija, 28. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 18. Mnenje o reviziji pravnega okvira, ki ureja portugalski sistem finančnega nadzora (CON/2019/19), Portugalska, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mnenje o davku na finančna sredstva bank in referenčni obrestni meri za potrošniške kreditne pogodbe (CON/2019/18), Romunija, 10. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mnenje o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (CON/2019/17), Ciper, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mnenje o sodelovanju v enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2019/16), Bolgarija, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mnenje o zahtevanju soglasja posojilojemalcev za prenos posojil, zavarovanih s hipoteko na stanovanjskih nepremičninah (CON/2019/14), Irska, 29. 3. 2019.
 23. Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13), Slovenija, 27. 3. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 24. Mnenje o ustanovitvi odbora za makrobonitetna vprašanja (CON/2019/10), Španija, 28. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Mnenje o predlogu zakona o zaščiti rezidenčnih stanovanjskih nepremičnin (CON/2019/9), Grčija, 27. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mnenje o sodnih nalogih za izvršbo na rezidenčne stanovanjske nepremičnine (CON/2019/8), Irska, 18. 2. 2019.
 27. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2019/1), Estonija, 3. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mnenje o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatne informacije
 29. Mnenje o predlogu direktive o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (CON/2018/54), UL C 444, 20. 11. 2018, str. 15.Dodatne informacije
 30. Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in upravljanju kreditnih institucij (CON/2018/52), Bolgarija, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Mnenje o predlogu uredbe o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (CON/2018/51), UL C 444, 10. 12. 2018, str. 11.Dodatne informacije
 32. Mnenje o okrepitvi finančnega nadzora in zaščite vlagateljev (CON/2018/50), Poljska, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Mnenje o nacionalni zakonodaji, ki se sprejema zaradi vzpostavitve tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2018/49), Bolgarija, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Mnenje o pregledu finske zakonodaje, ki se nanaša na obveznosti zagotavljanja pripravljenosti v finančnem sektorju (CON/2018/46), Finska, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Mnenje o spremembah reforme zadružnih bank (banche popolari in banche cooperative) (CON/2018/42), Italija, 11. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Mnenje o kritični infrastrukturi, kibernetski varnosti in kritih obveznicah (CON/2018/39), Slovaška, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (CON/2018/37), UL C 382, 23. 10. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 38. Mnenje o pregledu bonitetne obravnave investicijskih podjetij (CON/2018/36), UL C 378, 19. 10. 2018, str. 5.Dodatne informacije
 39. Mnenje o vzajemnem izvajanju makrobonitetnih instrumentov v Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27. 7. 2018.
 40. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (CON/2018/33), UL C 303, 29. 8. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 41. Mnenje o predlogu uredbe o minimalnem kritju izgub za nedonosne izpostavljenosti (CON/2018/32), UL C 79, 4. 3. 2019, str. 1.Dodatne informacije
 42. Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditnih pogodb (CON/2018/31), Irska, 5. 7. 2018.
 43. Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2018/30), Švedska, 15. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Mnenje o raznih določbah finančnega prava (CON/2018/29), Belgija, 8. 6. 2018.
 45. Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2018/28), Francija, 7. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Mnenje o vzpostavitvi okvira za varnost omrežij in informacijskih sistemov splošnega pomena (CON/2018/27), Belgija, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 47. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in povezanih pravnih aktov ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (CON/2018/26), UL C 251, 18. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 48. Mnenje o predlogu direktive Sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah (CON/2018/25), UL C 261, 25. 7. 2018, str. 1.Dodatne informacije
 49. Mnenje o ugotavljanju in nadzoru kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Mnenje o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2018/21), Slovenija, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 51. Mnenje o predlogu uredbe o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada (CON/2018/20), UL C 220, 25. 6. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 52. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/19), UL C 255, 20. 7. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 53. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice (CON/2018/18), Češka, 9. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mnenje o vzpostavitvi okvira za listinjenje (CON/2018/16), Ciper, 4. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Mnenje o varnosti in zaščiti kritične infrastrukture (CON/2018/15), Belgija, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 56. Mnenje o reševanju zaostalih plačil hipotekarnih kreditov (CON/2018/13), Irska, 5. 3. 2018.
 57. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2018/12), UL C 120, 6. 4. 2018, str. 2.Dodatne informacije
 58. Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih za stanovanjske hipoteke (CON/2018/9), Luksemburg, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Mnenje o odvisnosti kreditnih institucij od sredstev, ki izvirajo iz finančnih družb (CON/2018/7), Madžarska, 6. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Mnenje ECB o omejitvi števila centralnih kreditnih zadrug (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Mnenje o poslih s povezanimi osebami (CON/2017/50), Bolgarija, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Mnenje o podpori za imetnike stanovanjskih posojil v težkem finančnem položaju in podpori za prostovoljno prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih ali indeksiranih v tuji valuti (CON/2017/48), Poljska, 9. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Mnenje o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje (CON/2017/47), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 17.Dodatne informacije
 64. Mnenje o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2017/46), UL C 34, 31. 1. 2018, str. 5.Dodatne informacije
 65. Mnenje o začasni zamrznitvi obrestne mere za sredstva na varčevalnih računih livret A in nekaterih drugih reguliranih varčevalnih računih v Franciji (CON/2017/45), Francija, 6. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), UL C 372, 1. 11. 2017, str. 6.Dodatne informacije
 67. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice, poročanju podatkov o kreditih, makrobonitetnih pooblastilih in instrumentih ter skupnih postopkih EMN (CON/2017/36), Slovaška, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Mnenje o zakonu o kritični infrastrukturi  (CON/2017/31), Slovenija, 14. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 69. Mnenje o dodatni zahtevi za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2017/29), Švedska, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Mnenje o novi kategoriji dolžniških instrumentov, novem makrobonitetnem instrumentu, vzpostavitvi nove kategorije poravnalnih institucij in izključitvi pravic do pobota (CON/2017/23), Belgija, 8. 6. 2017.
 71. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), UL C 236, 21. 7. 2017, str. 2.Dodatne informacije
 72. Mnenje o makrobonitetnih ukrepih za omejitev sistemskih tveganj (CON/2017/21), Avstrija, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Mnenje o komisiji za spremljanje postopkov alternativnega reševanja sporov in rezervnih skladih bančnih skladov (CON/2017/19), Španija, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Mnenje o dodatnih makrobonitetnih instrumentih (CON/2017/14), Švedska, 20. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Mnenje o spremembi zakonov o finančnem nadzoru (CON/2017/11), Nemčija, 7. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Mnenje o posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2017/9), Poljska, 24. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Mnenje o nekaterih spremembah pravnega okvira za odložene terjatve za davek v Grčiji  (CON/2017/7), Grčija, 15. 3. 2017.
 78. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (CON/2017/6), UL C 132, 24. 4. 2017, str. 1.Dodatne informacije
 79. Mnenje o ukrepih likvidnostne podpore, previdnostni dokapitalizaciji in drugih nujnih določbah za bančni sektor (CON/2017/1), Italija, 3. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Mnenje o predlogu zakona o nadzoru obdelovalcev plačilnih transakcij (CON/2016/61), Belgija, 28. 12. 2016.
 81. Mnenje o predlogu zakona o ukinitvi državnega poroštva v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo (CON/2016/55), Belgija, 17. 11. 2016.
 82. Mnenje o podelitvi pooblastil centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za ocenjevanje konkurence na trgu hipotekarnih posojil in izdajanje navodil za posojilodajalce o spremenljivih obrestnih merah (CON/2016/54), Irska, 17. 11. 2016.
 83. Mnenje o reorganizaciji nalog zvezne agencije za stabilizacijo finančnega trga in izvajanju smernic EBA o preudarnih politikah prejemkov (CON/2016/53), Nemčija, 31. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Mnenje o predlogu zakona o pravilih za vračilo zneskov, zaračunanih zaradi uporabe nekaterih tečajnih razmikov pri posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2016/50), Poljska, 13. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2016/42), Slovenija, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 86. Mnenje o okrožnici centralne banke Banca d’Italia o izvajanju reforme italijanskih zadružnih bank (CON/2016/41), Italija, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Mnenje o posebnih pravilih za prestrukturiranje posojil, ki so indeksirana ali denominirana v tuji valuti (CON/2016/39), Poljska, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Mnenje o izključitvi pravic do pobota v zvezi s terjatvami, mobiliziranimi kot zavarovanje pri centralni banki Evropskega sistema centralnih bank (CON/2016/37), Francija, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Mnenje o uredbi o integriranem podatkovnem modelu (CON/2016/29), Avstrija, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Mnenje o reševanju in prisilnem prenehanju bank (CON/2016/28), Slovenija, 3. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 91. Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov (CON/2016/27), UL C 223, 21. 6. 2016, str. 3.Dodatne informacije
 92. Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (CON/2016/26), UL C 252, 12. 7. 2016, str. 1.Dodatne informacije
 93. Mnenje o ureditvi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev (CON/2016/20), Francija, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2016/19), Bolgarija, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2016/18), Švedska, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Mnenje o reformi zadružnih bank, sistemu jamstva za listinjenja nedonosnih posojil in dajanju posojil alternativnih investicijskih skladov (CON/2016/17), Italija, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (CON/2016/15), 17. 3. 2016.
 98. Mnenje o (a) predlogu uredbe o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter (b) predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2016/11), UL C 219, 17. 6. 2016, str. 2.Dodatne informacije
 99. Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (CON/2016/10), UL C 130, 13. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
 100. Mnenje o dodatnih spremembah zahtev za odgovorno dajanje posojil (CON/2016/8), Madžarska, 22. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Mnenje o vrstnem redu poplačila upnikov kreditnih institucij (CON/2016/7), Francija, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/6), Slovenija, 3. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 103. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2016/5), Ciper, 1. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/3), Grčija, 21. 1. 2016.
 105. Mnenje o davku za nekatere finančne institucije (CON/2016/1), Poljska, 12. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Mnenje o poplačilu dolgov, zavarovanih s hipoteko, s prenosom lastništva nepremičnine (CON/2015/56), Romunija, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Mnenje o pravnem okviru za stanovanjske hranilnice (CON/2015/53), Nemčija, 2. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2015/52), Nizozemska, 26. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter sistemih jamstva za vloge in odškodninskih shemah (CON/2015/48), Luksemburg, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2015/47), Avstrija, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Mnenje o ureditvi družb, ki odkupujejo kredite (CON/2015/45), Ciper, 12. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Mnenje o reševanju kriznih razmer na finančnem trgu in posebni dajatvi za izbrane finančne institucije (CON/2015/43), Slovaška, 6. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Mnenje o institucionalnem okviru za reševanje institucij (CON/2015/42), Belgija, 4. 11. 2015.
 114. Mnenje o sistemu zajamčenih vlog (CON/2015/40), Irska, 29. 10. 2015.
 115. Mnenje o predhodnem ocenjevanju pogojev v zvezi z reševanjem kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/38), Madžarska, 23. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2015/37), Ciper, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/35), Italija, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Mnenje o predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov (CON/2015/34), Slovenija, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 119. Mnenje o določitvi centralne banke Lietuvos bankas kot organa za reševanje (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Mnenje o pretvorbi posojil v švicarskih frankih  (CON/2015/32), Hrvaška, 18. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Mnenje o reševanju bank (CON/2015/31), Nemčija, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Mnenje o poročanju nekaterih podatkov, pomembnih za finančno stabilnost  (CON/2015/30), Avstrija, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Mnenje o predlogu zakona o posebnih pogojih za prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih v tuji valuti (CON/2015/26), Poljska, 5. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/25), Grčija, 20. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Mnenje o novem pravnem okviru za hranilnice (CON/2015/23), Portugalska, 7. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Mnenje o sanaciji in reševanju na finančnih trgih (CON/2015/22), Češka, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Mnenje o varstvu potrošnikov na finančnih trgih (CON/2015/21), Slovaška, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih družb (CON/2015/19), Španija, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Mnenje o pravnem okviru za sistem jamstva za vloge in reševanje na finančnih trgih (CON/2015/17), Poljska, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Mnenje o spremembah pravnega okvira, ki ureja Družbo za upravljanje terjatev bank (CON/2015/16), Slovenija, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 132. Mnenje o ureditvi odprtih pozicij za sredstva v bilanci kreditnih institucij (CON/2015/15), Madžarska, 21. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Mnenje o prepovedi prisilne prodaje primarnega prebivališča na dražbi (CON/2015/14), Grčija, 10. 4. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Mnenje o reformi zadružnih bank (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Mnenje o pravnem okviru za kreditne mediatorje (CON/2015/12), Portugalska, 24. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice in hipotekarne banke (CON/2015/11), Poljska, 20. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Mnenje o strategiji makrobonitetne politike (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Mnenje o pregledu poslanstva in organizacije Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2015/4), UL C 192, 10. 6. 2015, str. 1.
 139. Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska v postopkih reševanja na finančnem trgu  (CON/2015/3), Slovaška, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Mnenje o vlogah za delovanje kot družba v zapiranju (CON/2015/1), Avstrija, 9. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Mnenje o razkritju informacij, če je banka v postopku reševanja ali ji je bilo odvzeto dovoljenje (CON/2014/90), Bolgarija, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Mnenje o razkritju zaupnih informacij za nacionalno parlamentarno preiskavo (CON/2014/89), Irska, 19. 12. 2014.
 143. Mnenje o pretvorbi posojil v tuji valuti (CON/2014/87), Madžarska, 16. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Mnenje o spremembah zakona o jamstvu za bančne vloge (CON/2014/86), Bolgarija, 9. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Mnenje o splošnih pogojih potrošniških posojilnih pogodb  (CON/2014/85), Madžarska, 8. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturnih ukrepih za povečanje odpornosti kreditnih institucij v EU (CON/2014/83), UL C 137, 27. 4. 2015, str. 2.Dodatne informacije
 147. Mnenje o reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2014/80), Madžarska, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Mnenje o bančni zakonodaji (CON/2014/79), Slovenija, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 149. Mnenje o pravnem okviru za zadružne banke (CON/2014/78), Poljska, 31. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Mnenje o posebni davčni ugodnosti za finančne institucije (CON/2014/77), Madžarska, 30. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Mnenje o posebnih pravilih za poravnavo potrošniških posojilnih pogodb (CON/2014/76), Madžarska, 28. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Mnenje o finančni preglednosti, plačilnih storitvah in elektronskem denarju (CON/2014/74), Danska, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Mnenje o nadaljnjih pravilih za določene potrošniške posojilne pogodbe (CON/2014/72), Madžarska, 10. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Mnenje o ločitvi in regulaciji bančnih dejavnosti (CON/2014/70), Francija, 19. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Mnenje o ureditvi dejavnosti lastništva kreditov (CON/2014/69), Irska, 12. 9. 2014.
 156. Mnenje o odloženih terjatvah za davek (CON/2014/66), Portugalska, 3. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Mnenje o hranilnicah vzajemnih združenj (CON/2014/64), Portugalska, 14. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Mnenje o reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2014/62), Madžarska, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Mnenje o ukrepih za reorganizacijo in prenehanje v zvezi s Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Avstrija, 29. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Mnenje o reševanju kreditnih in drugih institucij (CON/2014/60), Ciper, 22. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Mnenje o novih splošnih ukrepih, ki izhajajo iz odločbe Vrhovnega sodišča o potrošniških posojilnih pogodbah (CON/2014/59), Madžarska, 28. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Mnenje o centralnem kreditnem registru  (CON/2014/57), Portugalska, 21. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Mnenje o pravnem okviru za kreditne institucije (CON/2014/52), Poljska, 9. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti (CON/2014/49), UL C 336, 26. 9. 2014, str. 5.Dodatne informacije
 165. Mnenje o zahtevah za statistično poročanje na področju statistike plačil (CON/2014/47), Poljska, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Mnenje o nebančnih finančnih institucijah, ki dajejo posojila potrošnikom (CON/2014/45), Bolgarija, 24. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Mnenje o zahtevah za odgovorno dajanje posojil (CON/2014/44), Madžarska, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o EMN (CON/2014/43), Avstrija, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Mnenje o zahtevah glede kratkoročne likvidnosti kreditnih institucij (CON/2014/41), Madžarska, 6. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Mnenje o organizaciji, nadzoru in solventnosti kreditnih institucij (CON/2014/40), Španija, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Mnenje o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39), Slovenija, 27. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 172. Mnenje o predlogu uredbe o skladih denarnega trga  (CON/2014/36), UL C 255, 6. 8. 2014, str. 3.Dodatne informacije
 173. Mnenje o pravnem okviru za kreditne institucije in finančna podjetja (CON/2014/34), Portugalska, 16. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Mnenje o reševanju kriz na finančnih trgih (CON/2014/31), Finska, 2. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Mnenje o pravnem okviru za dokapitalizacijo kreditnih institucij v Grčiji prek helenskega sklada za finančno stabilnost (CON/2014/29), Grčija, 29. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Mnenje o merjenju kreditnega in deželnega tveganja bančnih skupin (CON/2014/23), Avstrija, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Mnenje o finančnem nadzoru, makrobonitetnem nadzoru in pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov (CON/2014/21), Estonija, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom (CON/2014/18), Poljska, 18. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Mnenje o statusu in nadzoru kreditnih institucij (CON/2014/17), Belgija, 14. 2. 2014.
 180. Mnenje o makrobonitetnem mandatu in instrumentih centralne banke Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13. 2. 2014.
 181. Mnenje o neujemanju zapadlosti in deviznih pozicij kreditnih institucij (CON/2014/15), Madžarska, 24. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Mnenje o predlogu uredbe o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti pri finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (CON/2014/2), UL C 113, 15. 4. 2014, str. 1.Dodatne informacije
 183. Mnenje o spremenljivih prejemkih zaposlenih pri trgovcih z vrednostnimi papirji (CON/2013/95), Danska, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Mnenje o kritih obveznicah (CON/2013/94), Romunija, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/87), Portugalska, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank  (CON/2013/86), Slovenija, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 187. Mnenje o upravljanju organa za finančni nadzor (CON/2013/83), Danska, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Mnenje o bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in makrobonitetnem nadzoru (CON/2013/82), Finska, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Mnenje o izdajanju dovoljenj zadružnim kreditnim institucijam ter njihovem urejanju in nadzoru (CON/2013/81), Ciper, 26. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Mnenje o ukrepih za stabilizacijo in skladu za zajamčene vloge (CON/2013/80), Romunija, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlanenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (CON/2013/76), UL C 109, 11. 4. 2014, str. 2.Dodatne informacije
 192. Mnenje o finančnem prestrukturiranju gospodarskih družb (CON/2013/75), Slovenija, 5. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 193. Mnenje o ukrepih za reorganizacijo bank (CON/2013/73), Slovenija, 15. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 194. Mnenje o madžarskem okviru integriranega nadzora (CON/2013/71), Madžarska, 7. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Mnenje o ustanovitvi Odbora za finančno stabilnost in makrobonitetnem mandatu nacionalnih organov (CON/2013/70), Slovenija, 18. 9. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 196. Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (CON/2013/67), Slovenija, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 197. Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Banco de Portugal (CON/2013/66), Portugalska, 27. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Mnenje o zagotavljanju premoženja za zavarovanje centralni banki Danmarks Nationalbank prek samodejnega zavarovanja (CON/2013/60), Danska, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Mnenje o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (CON/2013/59), Belgija, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 201. Mnenje o posebni likvidaciji kreditnih institucij (CON/2013/57), Grčija, 6. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Mnenje o novem madžarskem okviru integriranega nadzora (CON/2013/56), Madžarska, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom  (CON/2013/54), Ciper, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Mnenje o hranilnicah in bančnih skladih (CON/2013/52), Španija, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Mnenje o nadzoru zadružnih kreditnih institucij (CON/2013/51), Ciper, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Mnenje o ukrepih za stabilizacijo (CON/2013/50), Romunija, 12. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Mnenje o podružnicah kreditnih institucij s sedežem zunaj EGP (CON/2013/49), Irska, 9. 7. 2013.
 208. Mnenje o makrobonitetnem mandatu centralne banke Lietuvos bankas (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Mnenje o posebnem davku v zvezi s kreditnimi institucijami (CON/2013/44), Ciper, 19. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Mnenje o načrtih sanacije in reševanja (CON/2013/42), Belgija, 10. 6. 2013.
 211. Mnenje o makrobonitetnem nadzoru nad nacionalnim finančnim sistemom (CON/2013/39), Romunija, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Mnenje o helenskem skladu za finančno stabilnost (CON/2013/38), Grčija, 29. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Mnenje o statusu kreditnih institucij in oblikovanju družb za financiranje (CON/2013/36), Francija, 24. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Mnenje o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov  (CON/2013/34), Grčija, 23. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Mnenje o varstvu hipotekarnih dolžnikov (CON/2013/33), Španija, 22. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Mnenje o predlogu direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter o predlogu uredbe o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev (CON/2013/32), UL C 166, 12. 6. 2013, str. 2.Dodatne informacije
 217. Mnenje o zaščiti pred tveganji in ločitvi bančnih poslov (CON/2013/28), Nemčija, 19. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Mnenje o okviru za državna jamstva in državnih jamstvih za družbi Dexia SA in Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgija, 15. 4. 2013.
 219. Mnenje o kriznem načrtovanju in zgodnjem posredovanju v zvezi s kreditnimi institucijami (CON/2013/26), Avstrija, 11. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Mnenje o skladu za zajamčene vloge (CON/2013/25), Španija, 10. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Mnenje o dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
 222. Mnenje o posebnih hipotekarnih poslih (CON/2013/23), Slovaška, 2. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Mnenje o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (CON/2013/21), Slovenija, 22. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 224. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/19), Portugalska, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij (CON/2013/17), Grčija, 12. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Mnenje o okviru za nadzor finančnega trga (CON/2013/14), Poljska, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Mnenje o spremenjenem izračunu letnega prispevka za finančno stabilnost (CON/2013/13), Belgija, 18. 2. 2013.
 228. Mnenje o sprejemanju depozitov in vodenju računov vrednostnih papirjev s strani zakladnice (CON/2013/12), Madžarska, 12. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Mnenje o okviru za reševanje kreditnih in drugih institucij (CON/2013/10), Ciper, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Mnenje o državnem jamstvu za nekatere obveznosti hčerinskih družb družbe Dexia SA (CON/2013/8), Francija, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2013/5), Poljska, 14. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Mnenje o zgodnjem posredovanju, prestrukturiranju in reševanju kreditnih institucij (CON/2013/3), Španija, 9. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam, katerih valuta ni euro  (CON/2013/2), UL C 96, 4. 4. 2013, str. 11.Dodatne informacije
 234. Mnenje o okviru za nadzor finančnega trga (CON/2013/1), Poljska, 4. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Mnenje o novih ukrepih glede kreditnega registra na Irskem (CON/2012/111), Irska, 21. 12. 2012.
 236. Mnenje o vzpostavitvi kapitalskih blažilnikov za banko Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italija, 17. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Mnenje o družbah za upravljanje (CON/2012/108), Španija, 14. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Mnenje o visokofrekvenčnem trgovanju  (CON/2012/107), Nemčija, 13. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Mnenje o bančništvu in finančni stabilnosti (CON/2012/106), Francija, 12. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Mnenje o finančni zakonodaji (CON/2012/104), Danska, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte  (CON/2012/103), UL C 70, 9. 3. 2013, str. 2.Dodatne informacije
 242. Mnenje o nekaterih pogojih za dajanje posojil (CON/2012/102), Romunija, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Mnenje o Zakonu o bančništvu (CON/2012/101), Slovenija, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 244. Mnenje o državnem jamstvu za nekatere obveznosti podružnic družbe Dexia SA (CON/2012/100), Belgija, 30. 11. 2012.
 245. Mnenje o predlogu direktive o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij  (CON/2012/99), UL C 39, 12. 2. 2013, str. 1.Dodatne informacije
 246. Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za primerne obveznosti kreditnih institucij (CON/2012/98), Irska, 29. 11. 2012.
 247. Mnenje o predlogu uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, in predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) (CON/2012/96), UL C 30, 1. 2. 2013, str. 6.Dodatne informacije
 248. Mnenje o različnih osnutkih regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji v sprejetje v obliki delegiranih in izvedbenih uredb Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov  (CON/2012/95), UL C 60, 1. 3. 2013, str. 1.
 249. Mnenje o davku na finančne storitve in davku na bilančno vsoto bank (CON/2012/93), Slovenija, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 250. Mnenje o kritih obveznicah (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Nemčija, 23. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Mnenje o stabilizacijskem skladu za banke  (CON/2012/91), Poljska, 19. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Mnenje o spremembah okvira za dokapitalizacijo kreditnih institucij (CON/2012/90), Grčija, 16. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Mnenje o eurobankovcih in eurokovancih ter spremembah statuta centralne banke Banco de España  (CON/2012/89), Španija, 15. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Mnenje o stabilizaciji finančnega trga (CON/2012/88), Nemčija, 14. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Mnenje o državnih jamstvih za kreditne institucije (CON/2012/85), Ciper, 6. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Mnenje o evropski finančni pomoči (CON/2012/75), Španija, 9. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Mnenje o novih ukrepih glede kreditnega registra na Irskem  (CON/2012/74), Irska, 5. 10. 2012.
 258. Mnenje o krepitvi stabilnosti bank (CON/2012/71), Slovenija, 19. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 259. Mnenje o ukrepih v zvezi z osebno insolventnostjo (CON/2012/70), Irska, 14. 9. 2012.
 260. Mnenje o kreditnih zadrugah (CON/2012/68), Irska, 4. 9. 2012.
 261. Mnenje o dokapitalizaciji banke Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Italija, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Mnenje o predlogu uredbe o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in centralnih depotnih družbah (CON/2012/62), UL C 310, 13. 10. 2012, str. 12.
 263. Mnenje o reformi nadzora dejavnosti zavarovanj in pokojninskih zavarovanj (CON/2012/61), Italija, 30. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Mnenje o državnih jamstvih (CON/2012/60), Španija, 26. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Mnenje o skladu za stabilizacijo bank (CON/2012/58), Poljska, 23. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Mnenje o Slovenskem državnem holdingu (CON/2012/57), Slovenija, 20. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 267. Mnenje o krepitvi finančnega nadzora in ustanovitvi odbora za finančno stabilnost  (CON/2012/55), Nemčija, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Mnenje o bančnem davku in prispevkih v sistem zajamčenih vlog  (CON/2012/53), Slovaška, 16. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Mnenje o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih (CON/2012/52), Irska, 16. 7. 2012.
 270. Mnenje o dokapitalizaciji Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Ciper, 2. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Mnenje o dokapitalizaciji bank (CON/2012/48), Slovenija, 21. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 272. Mnenje o reorganizaciji in prodaji nepremičninskih sredstev v finančnem sektorju (CON/2012/46), Španija, 5. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Mnenje o osnutku delegirane uredbe Komisije o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (CON/2012/42), UL C 47, 19. 2. 2013, str. 1.
 274. Mnenje o uvedbi pravnega okvira za delovanje centralnih nasprotnih strank (CON/2012/41), Poljska, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Mnenje o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov  (CON/2012/40), Grčija, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Mnenje o okviru za dokapitalizacijo in sanacijo kreditnih institucij v Grčiji  (CON/2012/39), Grčija, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Mnenje o pregledu nad storitvami in sistemi za plačila manjših vrednosti (CON/2012/38), Italija, 21. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Mnenje ECB z dne 25. aprila 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih tveganega kapitala ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih skladih za socialno podjetništvo  (CON/2012/32), UL C 175, 19. 6. 2012, str. 11.
 279. Mnenje o statutu centralne banke Bank of Greece (CON/2012/31), Grčija, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Mnenje ECB o skladu za zajamčene vloge in ureditvi saniranja bank (CON/2012/30), Danska, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Mnenje o belgijskih kritih obveznicah in ukrepih za olajšanje mobilizacije bančnih posojil  (CON/2012/28), Belgija, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 282. Mnenje o deviznih hipotekah in posojilnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2012/27), Madžarska, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Mnenje o dokapitalizaciji in sanaciji kreditnih institucij v Grčiji (CON/2012/25), Grčija, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene  (CON/2012/24), UL C 167, 13. 6. 2012, str. 2.Dodatne informacije
 285. Mnenje o izvedbenih ukrepih v zvezi z dokapitalizacijo (CON/2012/23), Portugalska, 30. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2012/22), Slovenija, 28. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 287. Mnenje o (i) predlogu direktive o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta, (ii) predlogu uredbe o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (uredba o infrastrukturi evropskega trga) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, (iii) predlogu direktive o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo ter (iv) predlogu uredbe o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (CON/2012/21), UL C 161, 7. 6. 2012, str. 3.Dodatne informacije
 288. Mnenje o okrepitvi gospodarskega upravljanja v euroobmočju (CON/2012/18), UL C 141, 17. 5. 2012, str. 7.Dodatne informacije
 289. Mnenje o dokapitalizaciji in sanaciji kreditnih institucij v Grčiji (CON/2012/14), Grčija, 28. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Mnenje o državnih jamstvih (CON/2012/13), Španija, 20. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Mnenje o pogojih vrednostnih papirjev, ki jih je izdala ali zanje jamči grška država (CON/2012/12), Grčija, 17. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Mnenje o reorganizaciji španskega finančnega sektorja (CON/2012/11), Španija, 15. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, in Direktive Komisije 2007/14/ES (CON/2012/10), UL C 93, 30. 3. 2012, str. 2.Dodatne informacije
 294. Mnenje o predlogu direktive o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter o predlogu uredbe o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja  (CON/2012/5), UL C 105, 11. 4. 2012, str. 1.Dodatne informacije
 295. Mnenje o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2012/3), Luksemburg, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Mnenje o ukrepih za stabilizacijo finančnega trga (CON/2012/2), Nemčija, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Mnenje o spremembah grške ureditve saniranja kreditnih institucij (CON/2011/107), Grčija, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Mnenje o ustanovitvi in financiranju sklada za sanacijo ter o spremenjenem izračunu prispevkov v sistem zajamčenih vlog (CON/2011/103), Belgija, 12. 12. 2011.
 299. Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij s strani drzave (CON/2011/95), Portugalska, 22. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Mnenje o upravljanju finančne krize in ustanovitvi neodvisnega sklada za finančno stabilnost  (CON/2011/93), Ciper, 15. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Mnenje o jamstvu za izgube v zvezi s razširjeno odškodninsko shemo (CON/2011/90), Danska, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za primerne obveznosti kreditnih institucij (CON/2011/88), Irska, 7. 11. 2011.
 303. Mnenje o deviznih hipotekah in posojilnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2011/87), Madžarska, 4. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Mnenje o stabilizacijskih ukrepih in premostitvenih bankah (CON/2011/86), Romunija, 31. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Mnenje o državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Francija, 24. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Mnenje o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije  (CON/2011/84), Irska, 21. 10. 2011.
 307. Mnenje o zgodnjih intervencijskih ukrepih ter spremembah ureditve saniranja in prenehanja kreditnih in finančnih institucij, ki so pod nadzorom centralne banke Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalska, 19. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Mnenje o državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luksemburg, 18. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Mnenje o spremembah pravil o hipotekarnih in komunalnih obveznicah (CON/2011/81), Slovenija, 17. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 310. Mnenje o državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgija, 13. 10. 2011.
 311. Mnenje o reformi sistema zajamčenih vlog (CON/2011/76), Nizozemska, 4. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Mnenje o dajanju posojil fizičnim osebam (CON/2011/74), Romunija, 20. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Mnenje o statistiki, o medbančnem denarnem trgu in trgu državnih obveznic, ki ju upravlja Banca Naţională a României, ter o sistemu deviznih in obveznih rezerv (CON/2011/73), Romunija, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Mnenje o spremembah grškega sistema za saniranje kreditnih institucij (CON/2011/72), Grčija, 19. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Mnenje o kategorijah posrednikov, ki so pooblaščeni za vodenje računov vrednostnih papirjev, denominiranih v tujih valutah ali obračunskih enotah (CON/2011/71), Belgija, 15. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 316. Mnenje o dovoljenju za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke  (CON/2011/70), Slovenija, 9. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 317. Mnenje o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih (CON/2011/69), Irska, 9. 9. 2011.
 318. Mnenje o zahtevah po odgovornem dajanju posojil za kreditne institucije (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Mnenje o posebnem davku na finančne institucije, ki poslujejo na Slovaškem (CON/2011/66), Slovaška, 23. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Mnenje o uvedbi zbirnih računov v pravni okvir za klirinške in poravnalne sisteme (CON/2011/63), Poljska, 17. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Mnenje o spremembah pravnega okvira za plačilne ter klirinške in poravnalne sisteme  (CON/2011/62), Poljska, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Mnenje o kriznih intervencijskih ukrepih za finančne institucije v težavah  (CON/2011/60), Nizozemska, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine  (CON/2011/58), UL C 240, 18. 8. 2011, str. 3.
 324. Mnenje o pretvorbi podružnic tujih kreditnih institucij v hčerinske družbe  (CON/2011/57), Poljska, 5. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Mnenje o obveznosti izmenjave informacij in sodelovanja med nacionalnimi nadzornimi organi (CON/2011/52), Bolgarija, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Mnenje o novi zakonodaji o kreditnem registru (CON/2011/47), Latvija, 3. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Mnenje o reformi nadzora nad finančnim trgom v Litvi (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Mnenje o uvedbi odškodninske sheme za bančne institucije v težavah (CON/2011/45), Danska, 24. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge  (CON/2011/42), UL C 159, 28. 5. 2011, str. 10.Dodatne informacije
 330. Mnenje o spremembah zakonodaje o dokoncnosti poravnave in dogovorih o financnem zavarovanju (CON/2011/41), Belgija, 29. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 331. Mnenje o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije (CON/2011/39), Irska, 26. 4. 2011.
 332. Mnenje o spremembah statuta Banke Grčije (CON/2011/36), Grčija, 14. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Mnenje o pravnem okviru za sklad za posojila in konsignacijo ter o spremembah sheme ze krepitev likvidnosti grškega gospodarstva po mednarodni finančni krizi (CON/2011/34), Grčija, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Mnenje o davku na bilančno vsoto bank  (CON/2011/31), Slovenija, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 335. Mnenje o posebnem davku za banke in o ustanovitvi neodvisnega sklada za finančno stabilnost (CON/2011/29), Ciper, 4. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Mnenje o zakonodaji v zvezi s kritimi obveznicami (CON/2011/27), Ciper, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in nekaterih vidikih zamenjav kreditnega tveganja  (CON/2011/17), UL C 91, 23. 3. 2011, str. 1.
 338. Mnenje o spremembah zakonodaje o skladu za zajamčene vloge (CON/2011/15), Romunija, 25. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Mnenje o spremembah zakonodaje o dokončnosti poravnave in dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemih zajamčenih vlog (prenova) ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odškodninskih shemah za vlagatelje  (CON/2011/12), UL C 99, 31. 3. 2011, str. 1.Dodatne informacije
 341. Mnenje o vključitvi kreditnih zadrug v podporo državne zakladnice za finančne institucije (CON/2011/11), Poljska, 16. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Mnenje o sodelovanju Italije v programih Mednarodnega denarnega sklada v odgovor na finančno krizo (CON/2011/10), Italija, 14. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Mnenje o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES in 2006/48/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu  (CON/2011/6), UL C 62, 26. 2. 2011, str. 1.Dodatne informacije
 344. Mnenje o izvajanju načel za razvoj strukture finančnega nadzora v Belgiji  (CON/2011/5), Belgija, 28. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 345. Mnenje o zaprtih naložbenih skladih, ki izdajajo nejavne naložbene certifikate (CON/2011/4), Poljska, 27. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (CON/2011/3), Slovenija, 26. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 347. Mnenje o pooblastilih ciprške borze za nalaganje sankcij (CON/2011/2), Ciper, 14. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (CON/2011/1), UL C 57, 23. 2. 2011, str. 1.Dodatne informacije
 349. Mnenje o podaljšanju državnih ukrepov za podporo in dokapitalizacijo finančnih institucij v skladu s sklepom Evropske komisije (CON/2010/95), Poljska, 22. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Mnenje o madžarskem organu za finančni nadzor in o zakonodajnih pooblastilih njegovega predsednika (CON/2010/94), Madžarska, 21. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Mnenje o podaljšanju državnih garancij za banke in druge institucije ter podaljšanju državne sheme za dokapitalizacijo na Švedskem  (CON/2010/93), Švedska, 20. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Mnenje o stabilizaciji kreditnih institucij v izrednih razmerah (CON/2010/92), Irska, 17. 12. 2010.
 353. Mnenje o delnicah, ki jih imajo kreditne institucije začasno v imetju v teku finančnega prestrukturiranja ali sanacije podjetij (CON/2010/86), Romunija, 3. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Mnenje o prestrukturiranju bank (CON/2010/83), Nemčija, 19. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah  (CON/2010/82), UL C 337, 14. 12. 2010, str. 1.
 356. Mnenje o vzajemnih družbah za financiranje izgradnje in nakupa stanovanj (CON/2010/81), Poljska, 15. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Mnenje o spremembah zakonodaje o dogovorih o finančnem zavarovanju v zvezi s kreditnimi zahtevki (CON/2010/78), Luksemburg, 5. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za nekatere obveznosti kreditnih institucij (CON/2010/75), Irska, 2. 11. 2010.
 359. Mnenje o zakonodajnem okviru, ki kreditnim institucijam dovoljuje, da izdajajo krite obveznice (CON/2010/73), Ciper, 14. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za nekatere obveznosti kreditnih institucij (CON/2010/71), Irska, 16. 9. 2010.
 361. Mnenje o spremembah pravnega okvira za delovanje banke Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Poljska, 9. 9. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov  (CON/2010/65), UL C 223, 18. 8. 2010, str. 1.
 363. Mnenje o spremembah pravnega okvira za sistem zajamčenih vlog  (CON/2010/64), Poljska, 6. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Mnenje o izvedbenih pravilih v zvezi s sistemi nadomestil v institucijah in zavarovalnicah (CON/2010/63), Nemčija, 5. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Mnenje o spremembah različnih zakonov v zvezi z zmanjšanjem finančnih neravnovesij (CON/2010/62), Madžarska, 4. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Mnenje o ustanovitvi sklada za finančno stabilnost (CON/2010/54), Grčija, 9. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Mnenje o omejitvah prodajanja na kratko (CON/2010/53), Nemčija, 8. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Mnenje o podaljšanju državnih garancij za banke in druge institucije ter podaljšanju državne sheme za dokapitalizacijo (CON/2010/50), Švedska, 25. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Mnenje o spremembah zakona o kritih obveznicah (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Nemčija, 14. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Mnenje o spremembah sistema finančne stabilnosti (CON/2010/45), Danska, 28. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Mnenje o nekaterih določbah v zvezi s centralno banko Banque de France (CON/2010/44), Francija, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Mnenje o sistemih nadomestil v institucijah in zavarovalnicah (CON/2010/41), Nemčija, 14. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Mnenje o dodatnih ukrepih za finančno stabilnost v Estoniji (CON/2010/35), Estonija, 26. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Mnenje o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov (CON/2010/34), Grčija, 23. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Mnenje o nadzoru zasebnih zavarovanj, ustanovitvi jamstvenega sklada za zasebna življenjska zavarovanja in drugih določbah (CON/2010/33), Grčija, 23. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Mnenje o spremembi zakona o kreditnih institucijah in finančnih podjetjih, ki uvaja dodatne ukrepe za stabilizacijo finančnega trga (CON/2010/31), Madžarska, 13. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Mnenje o dajanju vladnih jamstev bankam in drugim institucijam (CON/2010/29), Švedska, 6. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Mnenje o predlogu zakona o kapitalskem vlaganju države v depozitarne banke (CON/2010/26), Finska, 26. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge  (CON/2010/23), UL C 87, 1. 4. 2010, str. 1.
 380. Mnenje o spremembah pravnega okvira za povečanje likvidnosti v gospodarstvu v odziv na vpliv mednarodne finančne krize (CON/2010/21), Grčija, 8. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Mnenje o drugem podaljšanju državne sheme za dokapitalizacijo (CON/2010/11), Švedska, 21. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Mnenje o nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank, strukturi in pravnem statusu madžarskega organa za finančni nadzor in ustanovitvi Sveta za finančno stabilnost (CON/2010/10), Madžarska, 18. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Mnenje o konsolidaciji depozitnih bank (CON/2010/9), Finska, 13. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Mnenje o prestrukturiranju podjetniških in poslovnih dolgov do kreditnih institucij ter o obdelavi podatkov agencij za ocenjevanje kreditne sposobnosti (CON/2010/8), Grčija, 13. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Mnenje o sanacijskih ukrepih za podjetja v bančnem in finančnem sektorju, o nadzoru finančnega sektorja in finančnih storitev ter o statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgija, 11. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 386. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv 2003/71/ES in 2004/109/ES  (CON/2010/6), UL C 19, 26. 1. 2010, str. 1.Dodatne informacije
 387. Mnenje o treh predlogih uredb Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (CON/2010/5), UL C 13, 20. 1. 2010, str. 1.Dodatne informacije
 388. Mnenje o združitvi organov za izdajo dovoljenj in nadzor v bančništvu in v zavarovalništvu (CON/2010/4), Francija, 8. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Mnenje o nekaterih ukrepih glede bančne in finančne regulative  (CON/2010/3), Francija, 7. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Mnenje o pristojnostih Banke Slovenije v zvezi s članstvom Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2009/100), Slovenija, 15. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 391. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov (CON/2009/94), UL C 291, 12. 11. 2009, str. 1.Dodatne informacije
 392. Mnenje o pogojih in postopkih za uporabo ukrepov za krepitev finančne stabilnosti (CON/2009/93), Litva, 12. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za nekatere obveznosti kreditnih institucij (CON/2009/92), Irska, 9. 11. 2009.
 394. Mnenje ECB z dne 26. oktobra 2009 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema v Skupnosti in o ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja ter o predlogu Odločbe Sveta o prenosu posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko  (CON/2009/88), UL C 270, 11. 11. 2009, str. 1.
 395. Mnenje o ukrepih za izboljšanje likvidnosti in povečanje konkurenčnosti kreditnih institucij (CON/2009/86), Avstrija, 28. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Mnenje o podaljšanju zagotavljanja podpore državne zakladnice finančnim institucijam (CON/2009/82), Poljska, 23. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES in 2009/…/ES  (CON/2009/81), UL C 272, 13. 11. 2009, str. 1.Dodatne informacije
 398. Mnenje o podaljšanju državnih garancij za banke in druge institucije (CON/2009/79), Švedska, 7. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Mnenje o izdajanju posebnih državnih obveznic za kreditne institucije (CON/2009/78), Ciper, 1. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Mnenje o razširitvi državnega jamstva za obveznosti kreditnih institucij (CON/2009/73), Belgija, 23. 9. 2009.
 401. Mnenje o ustanovitvi nacionalne agencije za upravljanje s premoženjem (National Asset Management Agency) (CON/2009/68), Irska, 31. 8. 2009.
 402. Mnenje o krepitvi tehnik reševanja bank (CON/2009/65), Latvija, 10. 8. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Mnenje o prestrukturiranju bank in okrepitvi lastnih sredstev kreditnih institucij (CON/2009/62), Španija, 22. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Mnenje o pravnem okviru za zadružne kreditno-hranilne službe (CON/2009/60), Poljska, 16. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Mnenje o državni shemi za dokapitalizacijo  (CON/2009/58), Švedska, 14. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2009/57), Ciper, 26. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Mnenje o spremembah ukrepov finančne pomoči za kreditne institucije (CON/2009/56), Irska, 25. 6. 2009.
 408. Mnenje o spremembah pravil o centralni depotni družbi (CON/2009/55), Poljska, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Mnenje o dodatnih ukrepih za stabilizacijo finančnega trga (CON/2009/54), Nemčija, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Mnenje o ukrepih za povečanje učinkovitosti sistema zajamčenih vlog (CON/2009/51), Romunija, 5. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Mnenje o novih ukrepih za okrepitev finančnega nadzora (CON/2009/50), Nemčija, 2. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Mnenje o ukrepih za omilitev finančnih pretresov (CON/2009/49), Slovaška, 27. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Mnenje o okrepitvi pooblastil centralne banke Banca Naţională a României za sanacijske ukrepe v zvezi s kreditnimi institucijami v težavah (CON/2009/48), Romunija, 27. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Mnenje o ukrepih za povečanje likvidnosti v gospodarstvu (CON/2009/39), Grčija, 21. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (CON/2009/38), UL C 93, 22. 4. 2009, str. 3.Dodatne informacije
 416. Mnenje o nekaterih spremembah zakona o bankah v zvezi s krizo finančnih trgov (CON/2009/34), Češka, 15. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Mnenje o novih ukrepih za krepitev finančne stabilnosti (CON/2009/32), Litva, 2. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Mnenje o spremembah Zakona o sistemu zajamčenih vlog glede kritja in plačila (CON/2009/31), Latvija, 26. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Mnenje o izdajanju državnih jamstev bankam in drugim institucijam (CON/2009/30), Švedska, 26. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Mnenje o razširitvi obsega ukrepov, ki so na voljo ob finančni krizi (CON/2009/29), Belgija, 25. 3. 2009.
 421. Mnenje o postopkovnih pravilih za državna jamstva za ohranjanje finančne stabilnosti (CON/2009/28), Madžarska, 25. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Mnenje o spremembi pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas v povezavi s finančnimi pretresi (CON/2009/26), Litva, 24. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Mnenje o spremembi državnega jamstva z namenom izogniti se odlivu likvidnosti  (CON/2009/25), Belgija, 19. 3. 2009.
 424. Mnenje o ukrepih za nadaljnjo stabilizacijo finančnega trga  (CON/2009/24), Nemčija, 17. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Mnenje o spremembah pravnega okvira za državno banko Bank Gospodarstwa Krajowego, ki krepijo njeno vlogo v vladnih programih  (CON/2009/22), Poljska, 16. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Mnenje o razširitvi obsega sistemov zajamčenih vlog (CON/2009/20), Ciper, 10. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Mnenje o dokapitalizaciji in državnem prevzemu nekaterih finančnih institucij (CON/2009/19), Poljska, 9. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Mnenje o stabilizacijskih ukrepih za finančni sistem (CON/2009/18), Estonija, 9. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Mnenje o spremembah Bančne direktive in Direktive o kapitalski ustreznosti glede bank, pridruženih centralnim institucijam, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja  (CON/2009/17), UL C 93, 22. 4. 2009, str. 3.Dodatne informacije
 430. Mnenje o zakonodaji, ki ministru za finance omogoča, da Nacionalnemu skladu za pokojninske rezerve (National Pensions Reserve Fund) da navodilo, naj nalaga v finančne institucije v okviru dokapitalizacije bank (CON/2009/16), Irska, 25. 2. 2009.
 431. Mnenje o pogojih za dajanje državnih posojil in poroštev v izrednih razmerah (CON/2009/12), Ciper, 9. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Mnenje o nadomestilu, ki ga plača država v zvezi s prevzemi bank (CON/2009/11), Latvija, 9. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Mnenje o sistemu zajamčenih vlog in vlogi nadzornega organa v insolvenčnih postopkih (CON/2009/10), Latvija, 4. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Mnenje o razširitvi sistema finančne stabilnosti, ki jamči za polno kritje terjatev imetnikov vlog in navadnih upnikov, in o sistemu za zagotovitev državnega kapitala kreditnim institucijam (CON/2009/6), Danska, 26. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Mnenje o pogojih za izvedbo kapitalskih naložb države in za konverzijo terjatev države v kapitalske deleže po Zakonu o javnih financah  (CON/2009/3), Slovenija, 8. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 436. Mnenje o državnih poroštvih za bančna posojila  (CON/2009/2), Latvija, 7. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Mnenje o merilih in pogojih za dajanje državnih posojil (CON/2008/92), Slovenija, 22. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 438. Mnenje o uporabi omejitev v zvezi z odpravnino pri odpustu izvršnih direktorjev družb, ki kotirajo na borzi, za centralno banko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgija, 22. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 439. Mnenje o instrumentih denarne politike (CON/2008/89), Latvija, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Mnenje o merilih in pogojih za izdajanje državnih poroštev (CON/2008/88), Slovenija, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Mnenje o posodobitvi pravnega okvira za finančne instrumente (CON/2008/85), Francija, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Mnenje o direktivi o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja (CON/2008/84), UL C 30, 6. 2. 2009, str. 1.Dodatne informacije
 443. Mnenje o ukrepih za krepitev sistema finančnih posrednikov za ohranitev finančne stabilnosti (CON/2008/81), Madžarska, 1. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Mnenje o zagotavljanju podpore državne zakladnice finančnim institucijam (CON/2008/80), Poljska, 28. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Mnenje o ukrepih za povečanje likvidnosti v gospodarstvu (CON/2008/79), Grčija, 27. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Mnenje o državnih poroštvih in drugih ukrepih za ohranjanje stabilnosti finančnega sistema  (CON/2008/76), Slovenija, 25. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 447. Mnenje o kapitalskem vlaganju države v depozitarne banke (CON/2008/75), Finska, 24. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Mnenje o državnem jamstvu z namenom izogniti se odlivu likvidnosti (CON/2008/74), Belgija, 21. 11. 2008.
 449. Mnenje o spremembi Direktive o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu (CON/2008/70), UL C 314, 9. 12. 2008, str. 1.Dodatne informacije
 450. Mnenje o razširitvi obsega sistema zajamčenih vlog (CON/2008/69), Irska, 17. 11. 2008.
 451. Mnenje o ukrepih za financno stabilnost v zvezi z vladnim jamstvenim skladom (CON/2008/68), Finska, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Mnenje o zahtevah za izdajanje državnih jamstev (CON/2008/67), Španija, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Mnenje o ukrepih za izvajanje jamstva za stabilnost kreditnega sistema (CON/2008/65), Italija, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Mnenje o novem sklepu o Odboru evropskih bančnih nadzornikov  (CON/2008/63), UL C 45, 24. 2. 2009, str. 1.
 455. Mnenje o zagotovitvi drzavnih jamstev za banke in druzbe na kreditnem trgu (CON/2008/62), Švedska, 29. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Mnenje o zaščiti vlog in določenih produktov življenjskega zavarovanja (CON/2008/61), Belgija, 28. 10. 2008.
 457. Mnenje o delovanju sklada za pridobivanje finančnih sredstev (CON/2008/60), Španija, 27. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Mnenje o stabilizacijskih ukrepih za finančni sistem (CON/2008/59), Švedska, 24. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Mnenje o ukrepih za zagotovitev stabilnosti bančnega sistema (CON/2008/58), Italija, 23. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Mnenje o ustanovitvi sklada za stabilizacijo finančnega trga in drugih ukrepih za finančno stabilnost (CON/2008/57), Nemčija, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Mnenje o izdajanju državnih jamstev za prispevanje k finančni stabilnosti (CON/2008/56), Francija, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Mnenje o pravnih ukrepih za ponovno vzpostavitev stabilnosti finančnega trga (CON/2008/55), Avstrija, 20. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Mnenje o sistemu finančne stabilnosti, ki jamči za polno kritje terjatev imetnikov vlog in navadnih upnikov (CON/2008/54), Danska, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Mnenje o oblikovanju sklada za pridobivanje finančnih sredstev in drugih ukrepih vlade, ki prispevajo k finančni stabilnosti  (CON/2008/52), Španija, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Mnenje o sistemih zajamčenih vlog in varstva vlagateljev  (CON/2008/51), Grčija, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Mnenje o državnem jamstvu, ki krije obveznosti kreditnih institucij (CON/2008/50), Belgija, 17. 10. 2008.
 467. Mnenje o izvedbi ukrepov finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/48), Irska, 15. 10. 2008.
 468. Mnenje o državnem jamstvu za posojilo, ki ga je centralna banka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique odobrila v kontekstu prispevanja k finančni stabilnosti (CON/2008/46), Belgija, 8. 10. 2008.
 469. Mnenje o ukrepih finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/44), Irska, 3. 10. 2008.
 470. Mnenje o spremembah, ki centralni banki Banque centrale du Luxembourg omogočajo, da bolj učinkovito prispeva k finančni stabilnosti, in pojasnjujejo ureditev zahtev glede obveznih rezerv (CON/2008/42), Luksemburg, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Mnenje o odboru za finančno stabilnost (CON/2008/39), Poljska, 1. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), Poljska, 23. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Mnenje o uvedbi naložbeno naravnanega življenjskega zavarovanja in izvajanju pravil poslovanja za zavarovalne družbe (CON/2008/30), Avstrija, 18. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Mnenje o odstopanju od zakona o delniških družbah glede nekaterih transakcij kreditnih institucij (CON/2008/24), Grčija, 4. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Mnenje o združitvi finančnega in zavarovalnega nadzora (CON/2008/16), Finska, 4. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Poljska, 17. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Mnenje o nadzoru nad menjalniškim poslovanjem (CON/2007/38), Slovenija, 23. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 478. Mnenje o izvedbi odprave prinosniških vrednostnih papirjev v zvezi z delnicami, ki jih je izdala centralna banka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgija, 19. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Mnenje o novih nalogah Banke Slovenije v zvezi s preprečevanjem pranja denarja (CON/2007/36), Slovenija, 15. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 480. Mnenje o reformi finančnega nadzora (CON/2007/33), Avstrija, 5. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Mnenje o posodobitvi nadzorne strukture zveznega organa za finančni nadzor (BaFin) (CON/2007/32), Nemčija, 15. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Mnenje o reformi finančnega nadzora, zlasti glede centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Poljska, 9. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Mnenje o vzpostavitvi sistema varstva potrošnikov v okviru vloge centralne banke Banco de Portugal pri nadzoru skrbnega in varnega poslovanja (CON/2007/29), Portugalska, 5. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Mnenje o spremembah v zvezi z upravljanjem, nadzorom in načinom financiranja sistema zajamčenih vlog, zlasti glede udeležbe centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Poljska, 27. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Mnenje o ureditvi nebančnih finančnih institucij s strani centralne banke (CON/2007/23), Romunija, 2. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Mnenje o uvedbi novega regulativnega in nadzornega okolja za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti panoge investicijskih skladov, ki usklajuje zakon z Direktivo Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/2007/21), Nemčija, 18. 7. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Mnenje o ureditvi in nadzoru trgov ter delovanju pristojnih neodvisnih organov (CON/2007/17), Italija, 18. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Mnenje o nadzoru kreditnih in finančnih institucij in o primernem zavarovanju za operacije denarne politike (CON/2007/15), Grčija, 15. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank of Greece z namenom prilagoditve razvoju sistema zavarovanj v Eurosistemu in z namenom varovanja nemotenega delovanja plačilnih sistemov (CON/2007/13), Grčija, 8. 5. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Mnenje o ugotavljanju in določanju evropske ključne infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njenega varovanja pred okvaro ali uničenjem  (CON/2007/11), UL C 116, 26. 5. 2007, str. 1.Dodatne informacije
 491. Mnenje o uredbi o statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti (CON/2007/9), UL C 86, 20. 4. 2007, str. 1.Dodatne informacije
 492. Mnenje o nekaterih nalogah centralne banke Česká národní banka na področju varstva potrošnikov  (CON/2007/8), Češka, 21. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Mnenje o pregledu nad storitvami obračuna in poravnave (CON/2007/7), Nizozemska, 15. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Mnenje o uvedbi novega postopka komitologije v osmih direktivah iz Akcijskega načrta za finančne storitve (CON/2007/4), UL C 39, 23. 2. 2007, str. 1.Dodatne informacije
 495. Mnenje o premoženjsko kritih vrednostnih papirjih (CON/2007/3), Irska, 14. 2. 2007.
 496. Mnenje o oceni varnega in skrbnega poslovanja pri pridobitvah in zvišanju imetništva delnic v finančnem sektorju (CON/2006/60), UL C 27, 7. 2. 2007, str. 1.Dodatne informacije
 497. Mnenje o izvajanju Direktive o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) glede razjasnitve nekaterih opredelitev (CON/2006/57), UL C 31, 13. 2. 2007, str. 1.
 498. Mnenje o nadzoru subjektov na področju kliringa in poravnave (CON/2006/53), Poljska, 16. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Mnenje o razdelitvi pristojnosti med nadzornimi organi (CON/2006/51), Italija, 3. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Mnenje o splošni reviziji zakona o bančništvu (CON/2006/48), Slovenija, 19. 9. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 501. Mnenje o nekaterih nalogah centralne banke Česká národní banka na področju varstva potrošnikov (CON/2006/47), Češka, 13. 9. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Mnenje o pogojih za povezanost zadrug s centralnim organom (CON/2006/42), Ciper, 23. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Mnenje o spremembi sestave Komisije za bančni nadzor (CON/2006/39), Poljska, 2. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Mnenje o vzpostavitvi sistema varstva potrošnikov v okviru vloge centralne banke Bank of Greece pri nadzoru skrbnega in varnega poslovanja in o drugih s tem povezanih določbah (CON/2006/38), Grčija, 25. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Mnenje o spremembah normativnega okvirja glede centralne depozitne družbe in centralnega registra za vrednostne papirje (CON/2006/37), Ciper, 11. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Mnenje o določbah, ki bankam, delujočim kot delniške družbe, dovoljujejo delitev v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (CON/2006/31), Poljska, 20. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Mnenje o spremembah minimalnih likvidnostnih zahtev (CON/2006/26), Latvija, 31. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Mnenje o spremembah Zakona o finančnih zavarovanjih (CON/2006/24), Slovenija, 22. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatne informacije
 509. Mnenje o nadzoru nad finančnim sektorjem (CON/2006/20), Nizozemska, 25. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Mnenje o integraciji nadzora bank, kapitalskih trgov, zavarovalnic in pokojninskih skladov (CON/2006/15), Poljska, 9. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Mnenje o razširitvi osnove za obvezne rezerve in uvedbi diferenciranih stopenj obveznih rezerv (CON/2006/11), Latvija, 23. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Mnenje o spremembah normativnega okvirja glede centralne depozitne družbe in centralnega registra za vrednostne papirje (CON/2006/9), Ciper, 22. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Mnenje o zahtevah za obvezne rezerve (CON/2006/3), Estonija, 13. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Mnenje o splošnih pogojih in pravilih delovanja organizacij, ki opravljajo dejavnost klirinške družbe (CON/2006/1), Madžarska, 4. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Mnenje o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev (CON/2005/56), UL C 336, 31. 12. 2005, str. 109.Dodatne informacije
 516. Mnenje o podaljšanju rokov za prenos v nacionalno zakonodajo in za izvedbo Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov (CON/2005/53), UL C 323, 20. 12. 2005, str. 31.Dodatne informacije
 517. Mnenje o zmanjšanju letnih prispevkov poslovnih bank v sklad za zajamčene vloge in o denarnem financiranju (CON/2005/50), Slovaška, 1. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Mnenje o odpravi prinosniških vrednostnih papirjev in o posodobitvi pravnega okvirja za korporacijske vrednostne papirje (CON/2005/43), Belgija, 3. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Mnenje o pregledu nad delovanjem sistemov plačil nizkih vrednosti (CON/2005/41), Italija, 1. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Mnenje o izvedbi pravil glede prenosa imetništva nad finančnimi instrumenti (CON/2005/40), Francija, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Mnenje o spremenjenem predlogu za celostno združitev nadzora nad finančnim trgom s centralno banko Česká národní banka kot edinim nadzornim organom (CON/2005/39), Češka, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Mnenje o posodobitvi insolvenčnega okvira, s katero se uvajajo novi načini reševanja insolventnosti in krepijo pravice upnikov (CON/2005/36), Češka, 18. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Mnenje o nalogi centralne banke Národná banka Slovenska (NBS) v zvezi z enotnim nadzorom nad celotnim finančnim trgom in o spremembah zakona o NBS (CON/2005/26), Slovaška, 4. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Mnenje o reorganizaciji nadzora finančnega trga ter o pregledu nad delovanjem plačilnih sistemov in sistemov za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji (CON/2005/24), Češka, 15. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Mnenje o dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2005/12), Luksemburg, 25. 5. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Mnenje o pravilih v zvezi z bonitetnim nadzorom institucij za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji in asimiliranih institucij (CON/2005/9), Belgija, 15. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Mnenje o okvirju kapitalske ustreznosti za kreditne institucije in investicijske družbe (CON/2005/4), UL C 52, 2. 3. 2005, str. 37.
 528. Mnenje o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (CON/2005/2), UL C 40, 17. 2. 2005, str. 9.Dodatne informacije
 529. Mnenje o oblikovanju specifične pravne in nadzorne podlage za sklade zavarovanja pred tveganji (CON/2004/38), Danska, 14. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Mnenje o uvedbi institucij za izdajanje elektronskega denarja (CON/2004/37), Češka, 3. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Mnenje o nadzoru centralne banke Národná banka Slovenska nad finančnim trgom (CON/2004/31), Slovaška, 22. 9. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Mnenje o zaključku pravnega okvira sredstev za listninjenje  (CON/2004/30), Francija, 14. 9. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Mnenje o ureditvi finančnih zavarovanj (CON/2004/27), Belgija, 4. 8. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Mnenje o ureditvi institucij za izdajanje elektronskega denarja (CON/2004/25), Estonija, 30. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Mnenje o prenosu lastništva nad finančnimi instrumenti (CON/2004/22), Francija, 15. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Mnenje o nadzoru finančnega sektorja (CON/2004/21), Nizozemska, 7. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Mnenje o posojilih kreditnih institucij, indeksiranih z inflacijo (CON/2004/20), Francija, 3. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Mnenje o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (CON/2004/18), Portugalska, 18. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Mnenje o varstvu prihrankov (CON/2004/16), Italija, 11. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Mnenje o prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjih (CON/2004/15), Francija, 20. 4. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Mnenje o postopkih v primeru insolventnosti in stečaja kreditnih institucij, klirinških institucij in investicijskih podjetij (CON/2004/9), Belgija, 16. 3. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Mnenje v zvezi z novo organizacijsko strukturo odborov EU za finančne storitve, s katero se Lamfalussyjev postopek razširja na vse finančne sektorje (CON/2004/7), UL C 58, 6. 3. 2004, str. 23.
 543. Mnenje o dodatnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu (CON/2004/5), Avstrija, 13. 2. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Mnenje v zvezi z vzpostavitvijo posebnega pravnega okvirja za transakcije v zvezi z listinjenjem (CON/2004/3), Luksemburg, 4. 2. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in drugih zakonov (CON/2003/25), Belgija, 25. 11. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Mnenje o Zakonu (št. 2) iz leta 2003 o centralni banki Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2003/24), Irska, 19. 11. 2003.
 547. Mnenje v zvezi z združitvijo centralne banke De Nederlandsche Bank in nizozemske Ustanove za pokojninski in zavarovalni nadzor (CON/2003/23), Nizozemska, 24. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Mnenje v zvezi z zahtevami po preglednosti informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu (CON/2003/21), UL C 242, 9. 10. 2003, str. 6.
 549. Mnenje v zvezi z bonitetnim nadzorom finančnega sektorja in finančnih storitev (CON/2003/19), Belgija, 4. 9. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Mnenje v zvezi z oddelkom za hipotekarne obveznice deželnih hipotekarnih bank in v zvezi s spremembami drugih aktov (CON/2003/17), Avstrija, 27. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Mnenje v zvezi z dogovori o finančnem zavarovanju na finančnih trgih, ki izvajajo Direktivo 2002/47/ES (CON/2003/11), Avstrija, 26. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Mnenje v zvezi z zakonodajno reformo bančnega in finančnega prava (CON/2003/10), Švedska, 20. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Mnenje v zvezi z investicijskimi storitvami in organiziranimi trgi (CON/2003/9), UL C 144, 20. 6. 2003, str. 6.
 554. Mnenje o kraljevi uredbi o zunajborznem trgu za linearne obveznice, obveznice vrste strip in zakladniške certificate (CON/2003/7), Belgija, 7. 5. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Mnenje v zvezi z nadomestitvijo Zakona o finančnih poslih ter o Zakonu o hipotekarnih posojilih in hipotekarnih obveznicah (CON/2003/2), Danska, 28. 2. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Mnenje o Zakonu o varnosti na finančnem področju (CON/2002/32), Francija, 18. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Mnenje v zvezi s preprečevanjem uporabe finančnega sistema za pranje denarja (CON/2002/24), Belgija, 30. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o organu za finančni nadzor, vključno s spremembami metod delovanja in novimi pooblastili glede sankcij (CON/2002/23), Finska, 18. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Mnenje v zvezi z izvajanjem posebnih priporočil FATF glede pranja denarja in boja proti financiranju terorizma (CON/2002/19), Avstrija, 18. 7. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Mnenje o Zakonu o centralni banki Central Bank and Financial Services Authority of Ireland iz leta 2002  (CON/2002/16), Irska, 5. 6. 2002.
 561. Mnenje v zvezi z uvedbo celostnega bonitetnega nadzora finančnega sektorja in finančnih storitev ter s posebnimi pravili o sekundarnih trgih za finančne instrumente (CON/2002/13), Belgija, 24. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o finančnih storitvah in drugih finančnih predpisov glede nadzora pokojninski skladov družb, najboljše prakse za trgovce z vrednostnimi papirji itd. (CON/2002/10), Danska, 18. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji glede zavarovanja, pojasnila nekaterih pristojnosti v zvezi z borzo, varstva podatkov in trgovanja na podlagi notranjih informacij (CON/2002/8), Danska, 8. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Mnenje v zvezi s prenosom mednarodnega prava glede boja proti terorizmu in nadzora upoštevanja finančnih sankcij v Zakon o sankcijah (CON/2002/5), Nizozemska, 24. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o pranju denarja z namenom preprečevanja financiranja terorizma (CON/2002/4), Danska, 18. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Mnenje v zvezi s spremembami Zakona o kreditnih institucijah za vključitev elektronskega denarja (CON/2002/1), Finska, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga)  (CON/2001/38), UL C 24, 26. 1. 2002, str. 8.
 568. Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi, ko se vrednostni papirji ponudijo javnosti ali so sprejeti v trgovanje (CON/2001/36), UL C 344, 6. 12. 2001, str. 4.
 569. Mnenje o zakonu, ki vzpostavlja združen nadzor nad finančnimi storitvami (CON/2001/35), Nemčija, 8. 11. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Mnenje o uredbi z zakonsko močjo o spremembah pravnega okvirja za kreditne institucije in finančne družbe (CON/2001/32), Portugalska, 11. 10. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Mnenje o zakonodaji o nadzoru finančnih konglomeratov (CON/2001/30), Finska, 3. 10. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Mnenje o zakonodaji o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (CON/2001/27), Finska, 21. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja nekatere povezane direktive (CON/2001/25), UL C 271, 26. 9. 2001, str. 10.
 574. Mnenje o zakonu, ki se nanaša na nepremičninske sklade in spreminja nekatere povezane predpise (CON/2001/24), Avstrija, 13. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o dogovorih o finančnem zavarovanju  (CON/2001/13), UL C 196, 12. 7. 2001, str. 10.
 576. Mnenje o zakonu, ki ustanavlja in organizira organ nadzora nad finančnim trgom in spreminja nekatere povezane zakone (CON/2001/10), Avstrija, 25. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Mnenje o zakonu o hipotekarnih obveznicah in obveznicah, ki jih izdajajo javne kreditne institucije (CON/2001/6), Irska, 25. 4. 2001.
 578. Mnenje o Zakonu o finančnih podjetjih (CON/2000/32), Danska, 2. 2. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Mnenje o Zakonu o trgovanju z vrednostnimi papirji (CON/2000/24), Danska, 1. 11. 2000.
 580. Mnenje o zakonu o jamstvenem skladu za deponente in investitorje (CON/2000/6), Danska, 9. 3. 2000.
 581. Mnenje o Zakonu o bančništvu (CON/2000/1), Avstrija, 10. 2. 2000.
 582. Mnenje v zvezi s (i) pravnim okvirjem za kreditne institucije in finančne družbe, ki se nanaša na sklad za zajamčene vloge; in (ii) aktivnostmi sklada za zajamčene vloge (CON/1999/15), Portugalska, 27. 10. 1999.
 583. Mnenje v zvezi z organom bančnega nadzora (CON/1999/5), Avstrija, 14. 7. 1999.
 584. Mnenje o Zakonu o bančništvu (CON/1998/58), Avstrija, 16. 12. 1998.
 585. Mnenje v zvezi z začetkom opravljanja in opravljanjem dejavnosti ter nadzorom skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o uskladitvi zakonov in drugih predpisov v zvezi z začetkom opravljanja in opravljanjem dejavnosti kreditnih institucij (CON/1998/56), UL C 189, 6. 7. 1999, str. 7.
 586. Mnenje v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/1998/54), UL C 285, 7. 10. 1999, str. 9.
 587. Mnenje v zvezi s prihranki in finančnim jamstvom (CON/1998/46), Francija, 16. 10. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Mnenje v zvezi z nadomestitvijo pogodbenih sklicevanj na amsterdamsko medbančno obrestno mero (AIBOR) in na druge referenčne obrestne mere ter s spremembami Zakona o nadzoru trgovanja z vrednostnimi papirji iz leta 1995  (CON/1998/42), Nizozemska, 16. 10. 1998.
 589. Mnenje v zvezi s prenosljivimi dolžniškimi instrumenti (CON/1998/40), Francija, 4. 9. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Mnenje o Statutu centralne banke Banque centrale du Luxembourg in v zvezi z ustanovitvijo organa, zadolženega za nadzor finančnega sektorja (CON/1998/39), Luksemburg, 23. 9. 1998.
 591. Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/36), Portugalska, 7. 8. 1998.
 592. Mnenje o uredbi o prehodu na euro v zvezi s frankfurtsko medbančno obrestno mero (FIBOR) (CON/1998/32), Nemčija, 22. 6. 1998.
 593. Mnenje v zvezi z registracijo finančnih instrumentov (CON/1998/26), Švedska, 10. 6. 1998.
 594. Mnenje v zvezi z zavarovanjem za doplačilo v povezavi z obračunom in poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji (CON/1998/20), Danska, 22. 6. 1998.
 595. ECB je ob ustanovitvi 1. junija 1998 prevzela svetovalne funkcije EMI.
 596. Mnenje v zvezi z odškodninskimi shemami za investitorje (CON/1998/21), Irska, 30. 4. 1998.
 597. Mnenje v zvezi z varstvenimi ukrepi za vloge in finančne instrumente (CON/1998/4), Belgija, 17. 3. 1998.
 598. Mnenje o kodificiranem zakonu o financah (CON/1998/3), Italija, 26. 2. 1998.
 599. Mnenje v zvezi z opredelitvijo pogodbe denarnega trga (CON/1997/28), Velika Britanija, 6. 2. 1998.
 600. Mnenje o Statutu centralne banke Bank of England (CON/1997/27), Velika Britanija, 21. 1. 1998.
 601. Mnenje v zvezi z borzo (CON/1997/21), Avstrija, 22. 10. 1997.
 602. Mnenje v zvezi s kapitalsko ustreznostjo investicijskih družb in kreditnih institucij (CON/1997/14), 7. 10. 1997.
 603. Mnenje o skupnih dogovorih o deviznem tečaju za euro in spremembah raznih aktov (CON/1997/12), Nizozemska, 25. 7. 1997.
 604. Mnenje v zvezi z bonitetnim nadzorom (CON/1997/7), Nizozemska, 5. 6. 1997.
 605. Mnenje v zvezi s finančnimi instrumenti in sistemi poravnave poslov z vrednostnimi papirji (CON/1997/5), Belgija, 17. 6. 1997.
 606. Mnenje v zvezi s preprečevanjem uporabe finančnega sistema za pranje denarja (CON/1997/4), Belgija, 10. 7. 1997.
 607. Mnenje v zvezi z nadzorom nad pooblaščenimi deviznimi trgovci (CON/1997/3), Grčija, 17. 3. 1997.
 608. Mnenje o Statutu centralne banke Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irska, 12. 2. 1997.
 609. Mnenje v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/1996/12), Danska, 10. 10. 1996.
 610. Mnenje o Prvi bančni direktivi, Direktivi o stopnji solventnosti in Direktivi o kapitalski ustreznosti (CON/1996/8), 24. 9. 1996.
 611. Mnenje o Direktivi o stopnji solventnosti (CON/1996/7), 24. 9. 1996.
 612. Mnenje v zvezi z ukinitvijo državne podpore za banke in druge kreditne institucije (CON/1996/3), Švedska, 12. 4. 1996.
 613. Mnenje v zvezi z reorganizacijo in prenehanjem kreditnih institucij (CON/1996/2), UL C 332, 30. 10. 1998, str. 13.
 614. Mnenje o Deviznem zakonu (CON/1995/15), Finska, 30. 11. 1995.
 615. Mnenje o Zakonu o trgovanju z vrednostnimi papirji (CON/1995/9), Danska, 31. 7. 1995.
 616. Mnenje v zvezi z odškodninskimi shemami za investitorje (CON/1995/5), 28. 7. 1995.
 617. Mnenje o Zakonu o investicijskih posrednikih (CON/1995/4), Irska, 30. 3. 1995.
 618. Mnenje o Zakonu o vzajemnih organizacijah za financiranje izgradnje in nakupa stanovanj  (CON/1994/12), Velika Britanija, 17. 1. 1995.
 619. Mnenje o Borznem zakonu (CON/1994/11), Irska, 3. 1. 1995.
 620. Mnenje o Direktivi o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/1994/8), 27. 7. 1995.Dodatne informacije
 621. Mnenje o Direktivi o stopnji solventnosti (CON/1994/7), 16. 1. 1995.
 622. Mnenje v zvezi z menjalnicami (CON/1994/2), Nizozemska, 16. 3. 1994.