Avize BCE relevante

 1. Aviz cu privire la furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă de către Lietuvos bankas  (CON/2020/11), Lituania, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Aviz cu privire la cooperarea strânsă dintre Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (HNB) în cadrul Mecanismului unic de supraveghere și cu privire la mandatul și instrumentele macroprudențiale ale HNB (CON/2020/10), Croația, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Aviz cu privire la Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Croația, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția contrapărților centrale  (CON/2020/3), Germania, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Aviz cu privire la măsuri pentru limitarea riscurilor macroprudențiale în ceea ce privește creditele imobiliare rezidențiale (CON/2020/1), Germania, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Aviz cu privire la impozitele pe activele anumitor participanți la piața financiară și impozite suplimentare pe venitul anumitor instituții de credit (CON/2019/44), Lituania, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Aviz cu privire la o schemă de garantare pentru securitizările împrumuturilor inițiate de instituțiile de credit (CON/2019/42), Grecia, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Aviz cu privire la majorarea taxei speciale pentru anumite instituții financiare  (CON/2019/40), Slovacia, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Aviz cu privire la securitatea rețelelor și sistemelor de informații  (CON/2019/38), Spania, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creditele ipotecare rezidențiale (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Aviz cu privire la vânzarea și cumpărarea facilităților de credit (CON/2019/30), Cipru, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Aviz cu privire la restricțiile privind transferul creanțelor ipotecare (CON/2019/29), Polonia, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2019/27), Slovenia, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Croația, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Aviz cu privire la reforma regimului de supraveghere bancară și a pieței financiare (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/20), Slovenia, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Aviz cu privire la revizuirea cadrului juridic al sistemului portughez de supraveghere financiară (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Aviz cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pentru consumatori (CON/2019/18), România, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 19. Aviz cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (CON/2019/17), Cipru, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Aviz cu privire la participarea la mecanismul unic de rezoluție (CON/2019/16), Bulgaria, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Aviz cu privire la solicitarea consimțământului debitorilor pentru transferurile de împrumuturi garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative (CON/2019/14), Irlanda, 29.3.2019.
 22. Aviz cu privire la remediile juridice acordate foștilor deținători de credite bancare calificate (CON/2019/13), Slovenia, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Aviz cu privire la înființarea unui consiliu macroprudențial (CON/2019/10), Spania, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Aviz cu privire la un proiect de lege pentru protecția locuințelor principale (CON/2019/9), Grecia, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Aviz cu privire la hotărârile judecătorești privind executarea ipotecară a reședințelor private principale (CON/2019/8), Irlanda, 18.2.2019.
 26. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate (CON/2019/1), Estonia, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Aviz cu privire la o propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor juridice aferente (CON/2018/55), 7.12.2018.Informaţii suplimentare
 28. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (CON/2018/54), JO C 444, 20.11.2018, p. 15.Informaţii suplimentare
 29. Aviz cu privire la mandatul macroprudențial al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și guvernanța instituțiilor de credit (CON/2018/52), Bulgaria, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor (CON/2018/51), JO C 444, 10.12.2018, p. 11.Informaţii suplimentare
 31. Aviz cu privire la consolidarea supravegherii financiare și a protecției investitorilor (CON/2018/50), Polonia, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Aviz cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (CON/2018/49), Bulgaria, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Aviz cu privire la revizuirea legii finlandeze privind obligațiile de pregătire aplicabile în sectorul financiar (CON/2018/46), Finlanda, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Aviz cu privire la modificările aduse reformei băncilor populare (banche popolari) și a cooperativelor de credit (CON/2018/42), Italia, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Aviz cu privire la infrastrucurile critice, securitatea cibernetică și obligațiunile garantate (CON/2018/39), Slovacia, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE și cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (CON/2018/37), JO C 382, 23.10.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 37. Aviz cu privire la revizuirea tratamentului prudențial al firmelor de investiții (CON/2018/36), JO C 378, 19.10.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
 38. Aviz cu privire la implementarea reciprocă a instrumentelor macroprudențiale în Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
 39. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (CON/2018/33), JO C 303, 29.8.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 40. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (CON/2018/32), JO C 79, 4.3.2019, p. 1.Informaţii suplimentare
 41. Aviz cu privire la reglementarea activității titularilor de contracte de credit (CON/2018/31), Irlanda, 5.7.2018.
 42. Aviz cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecilor (CON/2018/30), Suedia, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Aviz cu privire la diferite dispoziții de drept financiar (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
 44. Aviz cu privire la o modificare a formulei de remunerare a libretului A din Franța și a anumitor alte conturi de economii reglementate din Franța (CON/2018/28), Franța, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Aviz cu privire la instituirea unui cadru privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice de interes general (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 46. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), precum și a actelor aferente, și cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (CON/2018/26), JO C 251, 18.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 47. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Consiliului privind dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre (CON/2018/25), JO C 261, 25.7.2018, p. 1.Informaţii suplimentare
 48. Aviz cu privire la identificarea și supravegherea infrastructurii critice în scopul asigurării securității IT (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Aviz cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni (CON/2018/21), Slovenia, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind înființarea Fondului Monetar European (CON/2018/20), JO C 220, 25.6.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 51. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor aferente (CON/2018/19), JO C 255, 20.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 52. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate  (CON/2018/18), Cehia, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Aviz cu privire la crearea unui cadru de securitizare (CON/2018/16), Cipru, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Aviz cu privire la securitatea și protecția infrastructurilor critice (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 55. Aviz cu privire la soluționarea creditelor ipotecare restante  (CON/2018/13), Irlanda, 5.3.2018.
 56. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (CON/2018/12), JO C 120, 6.4.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 57. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creanțe ipotecare rezidențiale (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Aviz cu privire la dependența instituțiilor de credit de fondurile provenite de la corporații financiare (CON/2018/7), Ungaria, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Avizul BCE cu privire la limitarea numărului de case centrale ale cooperativelor de credit (CON/2017/54), Lituania, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Aviz cu privire la tranzacțiile cu părți afiliate (CON/2017/50), Bulgaria, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Aviz cu privire la sprijinirea debitorilor cu împrumuturi pentru locuință aflați într-o situație financiară dificilă și susținerea restructurării voluntare a împrumuturilor pentru locuință exprimate sau indexate într-o monedă străină (CON/2017/48), Polonia, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Aviz cu privire la revizuiri ale cadrului Uniunii de gestionare a crizelor (CON/2017/47), JO C 34, 31.1.2018, p. 17.Informaţii suplimentare
 63. Aviz cu privire la modificările aduse cadrului Uniunii privind cerințele de capital pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2017/46), JO C 34, 31.1.2018, p. 5.Informaţii suplimentare
 64. Aviz cu privire la o înghețare temporară a ratei remunerării în ceea ce privește libretul A din Franța și anumite alte conturi de economii reglementate din Franța (CON/2017/45), Franța, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365  (CON/2017/38), JO C 372, 1.11.2017, p. 6.Informaţii suplimentare
 66. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate, raportarea datelor cu privire la credite, competențe și instrumente macroprudențiale, precum și proceduri comune privind MUS (CON/2017/36), Slovacia, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Aviz cu privire la un act privind infrastructura critică (CON/2017/31), Slovenia, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Aviz cu privire la o cerință suplimentară de amortizare a ipotecii (CON/2017/29), Suedia, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Aviz cu privire la o nouă categorie de instrumente de natura datoriei, un nou instrument macroprudențial, crearea unei noi categorii de instituții de decontare și excluderea drepturilor de compensare reciprocă (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 70. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE (CON/2017/22), JO C 236, 21.7.2017, p. 2.Informaţii suplimentare
 71. Aviz cu privire la măsuri macroprudențiale pentru limitarea riscurilor sistemice (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Aviz cu privire la Comisia de monitorizare a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor și fondurile de rezervă ale fundațiilor bancare (CON/2017/19), Spania, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare (CON/2017/14), Suedia, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Aviz cu privire la modificarea Legii privind supravegherea financiară (CON/2017/11), Germania, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Aviz cu privire la împrumuturile legate de o monedă străină (CON/2017/9), Polonia, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului juridic aplicabil creanțelor privind impozitul amânat în Grecia (CON/2017/7), Grecia, 15.3.2017.
 77. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență  (CON/2017/6), JO C 132, 24.4.2017, p. 1.Informaţii suplimentare
 78. Aviz cu privire la măsuri de sprijin de lichiditate, o recapitalizare preventivă și alte dispoziții urgente pentru sectorul bancar (CON/2017/1), Italia, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Aviz cu privire la un proiect de lege belgian privind monitorizarea procesatorilor de operațiuni de plată (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
 80. Aviz cu privire la un proiect de lege de eliminare a garanției de stat oferite în legătură cu asistența privind lichiditatea în situații de urgență (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
 81. Aviz cu privire la conferirea de competențe către Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pentru evaluarea concurenței pe piața creditelor ipotecare și pentru emiterea de orientări către creditori privind ratele variabile ale dobânzilor  (CON/2016/54), Irlanda, 17.11.2016.
 82. Aviz cu privire la reorganizarea atribuțiilor Agenției federale pentru stabilizarea piețelor financiare (Federal Agency for Financial Market Stabilisation) și implementarea Ghidului ABE privind politicile solide de remunerare (CON/2016/53), Germania, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Aviz cu privire la un proiect de lege privind facilitarea rambursării marjelor percepute la împrumuturi legate de o monedă străină (CON/2016/50), Polonia, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2016/42), Slovenia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Aviz cu privire la circulara emisă de Banca d’Italia pentru punerea în aplicare a reformei cooperativelor de credit italiene  (CON/2016/41), Italia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Aviz cu privire la reguli specifice privind restructurarea împrumuturilor indexate sau exprimate în monedă străină (CON/2016/39), Polonia, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Aviz cu privire la excluderea drepturilor de compensare reciprocă în ceea ce privește creanțele mobilizate drept colateral la o bancă centrală din Sistemul European al Băncilor Centrale (CON/2016/37), Franța, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Aviz cu privire la reglementarea utilizarii unui model de date integrat  (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Aviz cu privire la rezoluția și lichidarea băncilor (CON/2016/28), Slovenia, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Avizul BCE din 29 aprilie 2016 cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date, și o propunere de directivă de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date (CON/2016/27), JO C 223, 21.6.2016, p. 3.Informaţii suplimentare
 91. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (CON/2016/26), JO C 252, 12.7.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
 92. Aviz cu privire la regimul aplicabil titlurilor de natura datoriei negociabile (CON/2016/20), Franța, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2016/19), Bulgaria, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Aviz cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecii (CON/2016/18), Suedia, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit, o schemă de garantare pentru securitizările creditelor neperformante și capacitatea de creditare a fondurilor de investiții alternative (CON/2016/17), Italia, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (CON/2016/15), 17.3.2016.Informaţii suplimentare
 97. Aviz cu privire la (a) o propunere de regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și cu privire la (b) o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2016/11), JO C 219, 17.6.2016, p. 2.Informaţii suplimentare
 98. Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (CON/2016/10), JO C 130, 13.4.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
 99. Aviz cu privire la modificări suplimentare în ceea ce privește cerințele privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil (CON/2016/8), Ungaria, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Aviz cu privire la ierarhia creditorilor instituțiilor de credit (CON/2016/7), Franța, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2016/6), Slovenia, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2016/5), Cipru, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2016/3), Grecia, 21.1.2016.
 104. Aviz cu privire la o taxă pentru anumite instituții financiare (CON/2016/1), Polonia, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Aviz privind stingerea datoriilor garantate cu ipotecă prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (CON/2015/56), România, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 106. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru casele de economii pentru achiziția de locuințe (CON/2015/53), Germania, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/52), Țările de Jos, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții, schemele de garantare a depozitelor și sistemele de compensare  (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Aviz cu privire la măsurile care însoțesc Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție  (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Aviz cu privire la reglementarea societăților care achiziționează credite (CON/2015/45), Cipru, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Aviz cu privire la soluționarea situațiilor de criză de pe piața financiară și o taxă specială pentru anumite instituții financiare  (CON/2015/43), Slovacia, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Aviz cu privire la cadrul instituțional pentru rezoluția instituțiilor (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
 113. Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/40), Irlanda, 29.10.2015.
 114. Aviz cu privire la evaluarea preliminară a condițiilor privind rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/38), Ungaria, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar și a activității societăților de leasing financiar (CON/2015/37), Cipru, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/35), Italia, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Aviz cu privire la un proiect de lege privind piața instrumentelor financiare (CON/2015/34), Slovenia, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Aviz cu privire la desemnarea Lietuvos bankas drept autoritate de rezoluție (CON/2015/33), Lituania, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Aviz cu privire la conversia creditelor în franci elvețieni  (CON/2015/32), Croația, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Aviz cu privire la rezoluţia bancară (CON/2015/31), Germania, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Aviz cu privire la raportarea anumitor date relevante pentru stabilitatea financiară (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Aviz cu privire la un proiect de lege privind condiţiile specifice ale restructurării creditelor pentru locuinţe exprimate în monedă străină (CON/2015/26), Polonia, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/25), Grecia, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Aviz cu privire la un nou cadru legal privind băncile de economii (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Aviz cu privire la redresare și rezoluție pe piața financiară (CON/2015/22), Cehia, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Aviz cu privire la protecția consumatorilor pe piețele financiare (CON/2015/21), Slovacia, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/19), Spania, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil rezoluției și schemei de garantare a depozitelor pe piețele financiare (CON/2015/17), Polonia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil Bank Asset Management Company (Societatea de administrare a activelor) din Slovenia (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Aviz cu privire la reglementarea pozițiilor deschise pe active din bilanțurile instituțiilor de credit  (CON/2015/15), Ungaria, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Aviz cu privire la interzicerea scoaterii la licitație a locuinței principale (CON/2015/14), Grecia, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit (banche popolari) (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Aviz cu privire la cadrul juridic privind mediatorul de credite (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiunile garantate și băncile ipotecare  (CON/2015/11), Polonia, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Aviz cu privire la strategia privind politica macroprudențială (CON/2015/7), Lituania, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Aviz cu privire la reexaminarea misiunii și a organizării Comitetului european pentru risc sistemic (CON/2015/4), JO C 192, 10.6.2015, p. 1.
 138. Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în procedurile de rezoluție pe piața financiară din Slovacia (CON/2015/3), Slovacia, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Aviz cu privire la solicitările de operare ca societăți de lichidare a portofoliului  (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Aviz cu privire la divulgarea informațiilor în cazul în care o bancă face obiectul rezoluției sau retragerii autorizației (CON/2014/90), Bulgaria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Aviz cu privire la divulgarea informațiilor confidențiale într-o anchetă parlamentară națională (CON/2014/89), Irlanda, 19.12.2014.
 142. Aviz cu privire la conversia creditelor în monedă străină (CON/2014/87), Ungaria, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Aviz cu privire la modificarea legii privind garantarea depozitelor bancare (CON/2014/86), Bulgaria, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Aviz cu privire la termenii și condițiile generale ale contractelor de credit de consum (CON/2014/85), Ungaria, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană  (CON/2014/83), JO C 137, 27.4.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
 146. Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2014/80), Ungaria, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Aviz cu privire la reglementarea bancară (CON/2014/79), Slovenia, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil cooperativelor de credit (CON/2014/78), Polonia, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Aviz cu privire la un beneficiu fiscal specific acordat instituțiilor financiare (CON/2014/77), Ungaria, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Aviz cu privire la reguli specifice de decontare pentru contractele de credit pentru consumatori  (CON/2014/76), Ungaria, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Aviz cu privire la transparența financiară, serviciile de plată și moneda electronică  (CON/2014/74), Danemarca, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Aviz cu privire la norme suplimentare aplicabile anumitor contracte de credit pentru consumatori (CON/2014/72), Ungaria, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Aviz cu privire la separarea și reglementarea activităților bancare (CON/2014/70), Franța, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Aviz cu privire la reglementarea activității de deținere de credite (CON/2014/69), Irlanda, 12.9.2014.
 155. Aviz cu privire la creanțele privind impozitul amânat (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Aviz cu privire la bancile de economii atasate asociatiilor de ajutor reciproc (CON/2014/64), Portugalia, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (CON/2014/62), Ungaria, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Aviz cu privire la măsurile de reorganizare și lichidare a Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Austria, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Aviz cu privire la rezoluția instituțiilor de credit și de alt tip (CON/2014/60), Cipru, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Aviz cu privire la noi măsuri generale adoptate ca urmare a deciziei Curții Supreme cu privire la contractele de împrumut pentru consumatori (CON/2014/59), Ungaria, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2014/57), Portugalia, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit (CON/2014/52), Polonia, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (CON/2014/49), JO C 336, 26.9.2014, p. 5.Informaţii suplimentare
 164. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică în domeniul statisticilor privind plăţile (CON/2014/47), Polonia, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Aviz cu privire la instituţiile financiare nebancare care acordă împrumuturi consumatorilor (CON/2014/45), Bulgaria, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Aviz cu privire la cerinţe privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil  (CON/2014/44), Ungaria, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Aviz cu privire la măsurile care însoţesc Regulamentul privind MUS (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Aviz cu privire la cerinţele privind lichiditatea pe termen scurt aplicabile instituţiilor de credit (CON/2014/41), Ungaria, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Aviz cu privire la organizarea, supravegherea şi solvenţa instituţiilor de credit (CON/2014/40), Spania, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Aviz cu privire la accesul public la informatii specifice privind creditele neperformante ale anumitor banci (CON/2014/39), Slovenia, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind fondurile de piaţă monetară  (CON/2014/36), JO C 255, 6.8.2014, p. 3.Informaţii suplimentare
 172. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit şi societăţile financiare (CON/2014/34), Portugalia, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Aviz cu privire la soluţionarea crizelor de pe pieţele financiare (CON/2014/31), Finlanda, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru recapitalizarea instituţiilor de credit din Grecia prin intermediul Fondului elen pentru stabilitate financiară  (CON/2014/29), Grecia, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Aviz cu privire la determinarea riscului de credit şi de ţară al grupurilor bancare (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Aviz cu privire la supravegherea financiară, supravegherea macroprudenţială şi monitorizarea sistemelor de plată (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar  (CON/2014/18), Polonia, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Aviz cu privire la situaţia şi supravegherea instituţiilor de credit  (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
 179. Aviz cu privire la mandatul şi instrumentele macroprudenţiale ale NBB (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
 180. Aviz cu privire la neconcordanţa scadenţei şi poziţiile deschise în monedă străină ale instituţiilor de credit (CON/2014/15), Ungaria, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare (CON/2014/2), JO C 113, 15.4.2014, p. 1.Informaţii suplimentare
 182. Aviz cu privire la remunerarea variabilă a angajaţilor traderilor de titluri de valoare (CON/2013/95), Danemarca, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Aviz cu privire la obligaţiunile garantate cu creanţe (CON/2013/94), România, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 184. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/87), Portugalia, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Aviz cu privire la măsuri pentru consolidarea stabilităţii bancare (CON/2013/86), Slovenia, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Aviz cu privire la guvernanţa Autorităţii de Supraveghere Financiară (CON/2013/83), Danemarca, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Aviz cu privire la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi supravegherea macroprudenţială (CON/2013/82), Finlanda, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Aviz cu privire la autorizarea, reglementarea şi supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste (CON/2013/81), Cipru, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Aviz cu privire la măsuri de stabilizare şi Fondul de garantare a depozitelor  (CON/2013/80), România, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 190. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului (CON/2013/76), JO C 109, 11.4.2014, p. 2.Informaţii suplimentare
 191. Aviz cu privire la restructurarea financiară a companiilor (CON/2013/75), Slovenia, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Aviz cu privire la măsuri pentru reorganizarea bancară  (CON/2013/73), Slovenia, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Aviz cu privire la cadrul integrat de supraveghere din Ungaria (CON/2013/71), Ungaria, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Aviz cu privire la înfiinţarea Consiliului pentru stabilitate financiară şi mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale (CON/2013/70), Slovenia, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Aviz cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare (CON/2013/67), Slovenia, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Aviz cu privire la mandatul macroprudenţial al Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugalia, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Aviz cu privire la casele de ajutor reciproc (CON/2013/63), Lituania, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Aviz cu privire la furnizarea de colateral către Danmarks Nationalbank prin colateralizare automată (CON/2013/60), Danemarca, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Aviz cu privire la instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 200. Aviz cu privire la lichidarea specială a instituţiilor de credit (CON/2013/57), Grecia, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Aviz cu privire la noul cadru integrat de supraveghere din Ungaria (CON/2013/56), Ungaria, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional (CON/2013/54), Cipru, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Aviz cu privire la băncile de economisire şi fundaţiile bancare (CON/2013/52), Spania, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Aviz cu privire la supravegherea instituţiilor de credit cooperatiste (CON/2013/51), Cipru, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Aviz cu privire la măsuri de stabilizare (CON/2013/50), România, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 206. Aviz cu privire la filialele instituţiilor de credit din afara SEE (CON/2013/49), Irlanda, 9.7.2013.
 207. Aviz cu privire la mandatul macroprudenţial al Lietuvos bankas (CON/2013/45), Lituania, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Aviz cu privire la o taxă specială aplicabilă instituţiilor de credit (CON/2013/44), Cipru, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Aviz cu privire la planuri de redresare şi rezoluţie (CON/2013/42), Belgia, 10.6.2013.
 210. Aviz cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional (CON/2013/39), România, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 211. Aviz cu privire la Fondul elen pentru stabilitate financiară (CON/2013/38), Grecia, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Aviz cu privire la statutul instituţiilor de credit şi crearea societăţilor cu rol de finanţare  (CON/2013/36), Franța, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Aviz cu privire la aranjamentele privind datoriile persoanelor fizice supraîndatorate (CON/2013/34), Grecia, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Aviz cu privire la protejarea debitorului ipotecar (CON/2013/33), Spania, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și o propunere de regulament privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (CON/2013/32), JO C 166, 12.6.2013, p. 2.Informaţii suplimentare
 216. Aviz cu privire la protejarea împotriva riscurilor şi separarea activităţilor bancare (CON/2013/28), Germania, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Aviz cu privire la sistemul de garanţii de stat şi cu privire la garanţiile de stat pentru Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgia, 15.4.2013.
 218. Aviz cu privire la planificarea în caz de criză şi intervenţia timpurie în ceea ce priveşte instituţiile de credit în Austria (CON/2013/26), Austria, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Aviz cu privire la Fondul de garantare a depozitelor (CON/2013/25), Spania, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 221. Aviz cu privire la tranzacţiile ipotecare speciale (CON/2013/23), Slovacia, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Aviz cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare (CON/2013/21), Slovenia, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/19), Portugalia, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit (CON/2013/17), Grecia, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Aviz cu privire la cadrul de supraveghere a pieţei financiare (CON/2013/14), Polonia, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Aviz cu privire la modalitatea modificată de calcul al contribuţiei anuale pentru stabilitatea financiară (CON/2013/13), Belgia, 18.2.2013.
 227. Aviz cu privire la acceptarea de depozite şi administrarea contului de titluri de valoare de către Trezorerie (CON/2013/12), Ungaria, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Aviz cu privire la un cadru de rezoluţie pentru instituţii de credit şi alte instituţii (CON/2013/10), Cipru, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Aviz cu privire la garantia de stat care acopera anumite angajamente ale filialelor Dexia SA (CON/2013/8), Franța, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Aviz cu privire la cooperativele de credit (CON/2013/5), Polonia, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Aviz cu privire la intervenţia timpurie, restructurarea şi soluţionarea situaţiilor de criză în cazul instituţiilor de credit (CON/2013/3), Spania, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenţă financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (CON/2013/2), JO C 96, 4.4.2013, p. 11.Informaţii suplimentare
 233. Aviz cu privire la cadrul de supraveghere al pieţei financiare (CON/2013/1), Polonia, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Aviz cu privire la noi măsuri privind registrul creditelor din Irlanda (CON/2012/111), Irlanda, 21.12.2012.
 235. Aviz cu privire la crearea de amortizoare de capital pentru Banca Monte Dei Paschi Di Siena  (CON/2012/109), Italia, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Aviz cu privire la societăţile de administrare a activelor (CON/2012/108), Spania, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Aviz cu privire la tranzacţionarea de înaltă frecvenţă  (CON/2012/107), Germania, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Aviz cu privire la stabilitatea bancară şi financiară  (CON/2012/106), Franța, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Aviz cu privire la legislaţia financiară (CON/2012/104), Danemarca, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Aviz cu privire o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele pentru investiţii (CON/2012/103), JO C 70, 9.3.2013, p. 2.Informaţii suplimentare
 241. Aviz cu privire la anumite condiţii pentru acordarea creditelor (CON/2012/102), România, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 242. Aviz cu privire la legea bancară (CON/2012/101), Slovenia, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Aviz cu privire la o garanţie de stat care acoperă anumite angajamente asumate de filialele Dexia SA (CON/2012/100), Belgia, 30.11.2012.
 244. Aviz cu privire la o propunere de directivă de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a întreprinderilor de investiţii  (CON/2012/99), JO C 39, 12.2.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
 245. Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite pasive eligibile ale instituţiilor de credit  (CON/2012/98), Irlanda, 29.11.2012.
 246. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice BCE în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (CON/2012/96), JO C 30, 1.2.2013, p. 6.Informaţii suplimentare
 247. Aviz cu privire la diferite proiecte de standarde tehnice de reglementare şi de punere în aplicare transmise Comisiei de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe pentru a fi adoptate prin intermediul unor regulamente delegate şi de punere în aplicare ale Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii  (CON/2012/95), JO C 60, 1.3.2013, p. 1.
 248. Aviz cu privire la o taxă privind serviciile financiare şi o taxă privind valoarea totală a bilanţului unei bănci  (CON/2012/93), Slovenia, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Aviz cu privire la obligaţiunile garantate Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Germania, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Aviz cu privire la fondul de stabilizare pentru bănci  (CON/2012/91), Polonia, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Aviz cu privire la modificarea cadrului de referinţă pentru recapitalizarea instituţiilor de credit  (CON/2012/90), Grecia, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Aviz cu privire la bancnotele şi monedele euro şi la modificarea Statutului Banco de España  (CON/2012/89), Spania, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Aviz cu privire la stabilizarea pieţei financiare (CON/2012/88), Germania, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Aviz cu privire la garanţiile guvernamentale pentru instituţiile de credit (CON/2012/85), Cipru, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Aviz cu privire la asistenţa financiară europeană (CON/2012/75), Spania, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Aviz cu privire la măsurile privind noul registru al creditelor din Irlanda (CON/2012/74), Irlanda, 5.10.2012.
 257. Aviz cu privire la consolidarea stabilităţii bancare (CON/2012/71), Slovenia, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Aviz cu privire la măsurile legate de insolvenţa personală (CON/2012/70), Irlanda, 14.9.2012.
 259. Aviz cu privire la cooperativele de credit (CON/2012/68), Irlanda, 4.9.2012.
 260. Aviz cu privire la recapitalizarea Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Italia, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind îmbunătăţirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană şi depozitarii centrali de instrumente financiare (CON/2012/62), JO C 310, 13.10.2012, p. 12.
 262. Aviz cu privire la reforma supravegherii asigurărilor şi fondurilor de pensii (CON/2012/61), Italia, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Aviz cu privire la garanţiile de stat (CON/2012/60), Spania, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Aviz cu privire la un fond de stabilizare destinat băncilor (CON/2012/58), Polonia, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Aviz cu privire la Holdingul suveran din Slovenia (CON/2012/57), Slovenia, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Aviz cu privire la consolidarea supravegherii financiare şi înfiinţarea unui comitet pentru stabilitate financiară  (CON/2012/55), Germania, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Aviz cu privire la taxa bancară şi contribuţiile la sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2012/53), Slovacia, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Aviz cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în aplicare în cadrul reglementării financiare (CON/2012/52), Irlanda, 16.7.2012.
 269. Aviz cu privire la recapitalizarea Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cipru, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Aviz cu privire la recapitalizarea bancară  (CON/2012/48), Slovenia, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Aviz cu privire la reorganizarea si vanzarea activelor imobiliare in sectorul financiar (CON/2012/46), Spania, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Aviz cu privire la un proiect de regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea (CON/2012/42), JO C 47, 19.2.2013, p. 1.
 273. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru funcţionarea contrapărţilor centrale (CON/2012/41), Polonia, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Aviz cu privire la aranjamentele privind datoriile în cazul persoanelor fizice supra-îndatorate  (CON/2012/40), Grecia, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Aviz cu privire la cadrul privind recapitalizarea şi soluţionarea situaţiilor de criză pentru instituţiile de credit din Grecia  (CON/2012/39), Grecia, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Aviz cu privire la supravegherea serviciilor şi sistemelor de plată privind persoanele fizice (CON/2012/38), Italia, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Avizul BCE din 25 aprilie 2012 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (CON/2012/32), JO C 175, 19.6.2012, p. 11.
 278. Aviz cu privire la statutul Bank of Greece (CON/2012/31), Grecia, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Avizul BCE cu privire la fondul de garantare a depozitelor şi la regimul soluționării situației băncilor neviabile (CON/2012/30), Danemarca, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Aviz cu privire la obligaţiunile garantate belgiene şi la măsurile pentru facilitarea mobilizării creanţelor private (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 281. Aviz cu privire la ipoteci şi credite imobiliare rezidenţiale în monedă străină (CON/2012/27), Ungaria, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit şi soluţionarea situaţiilor de criză în sectorul bancar în Grecia (CON/2012/25), Grecia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit şi o propunere de directivă de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiţii alternative în ceea ce priveşte încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit  (CON/2012/24), JO C 167, 13.6.2012, p. 2.Informaţii suplimentare
 284. Aviz cu privire la măsurile de punere în aplicare referitoare la recapitalizare (CON/2012/23), Portugalia, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor (CON/2012/22), Slovenia, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Aviz cu privire la (i) o propunere de directivă privind pieţele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, (ii) o propunere de regulament privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii, (iii) o propunere de directivă privind sancţiunile penale pentru utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei şi (iv) o propunere de regulament privind utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) (CON/2012/21), JO C 161, 7.6.2012, p. 3.Informaţii suplimentare
 287. Aviz cu privire la consolidarea guvernanţei economice a zonei euro (CON/2012/18), JO C 141, 17.5.2012, p. 7.Informaţii suplimentare
 288. Aviz cu privire la recapitalizarea şi restructurarea instituţiilor de credit în Grecia (CON/2012/14), Grecia, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Aviz cu privire la garanţiile de stat (CON/2012/13), Spania, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Aviz cu privire la termenii titlurilor de valoare emise sau garantate de Statul grec (CON/2012/12), Grecia, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Aviz cu privire la reorganizarea sectorului financiar spaniol (CON/2012/11), Spania, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi a Directivei 2007/14/CE a Comisiei  (CON/2012/10), JO C 93, 30.3.2012, p. 2.Informaţii suplimentare
 293. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a societăţilor de investiţii şi o propunere de regulament privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii  (CON/2012/5), JO C 105, 11.4.2012, p. 1.Informaţii suplimentare
 294. Aviz cu privire la titlurile de valoare dematerializate (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Aviz cu privire la măsurile pentru stabilizarea pieţei financiare (CON/2012/2), Germania, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Avizul cu privire la modificările aduse sistemului de soluţionare a situaţiilor de criză din Grecia aplicabil instituţiilor de credit  (CON/2011/107), Grecia, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Aviz cu privire la constituirea şi finanţarea unui fond pentru soluţionarea situaţiilor de criză şi cu privire la modificarea modului de calcul al contribuţiilor la sistemul de garantare a depozitelor (CON/2011/103), Belgia, 12.12.2011.
 298. Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit de către stat (CON/2011/95), Portugalia, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Aviz cu privire la gestionarea crizelor financiare şi instituirea unui fond independent pentru asigurarea stabilităţii financiare  (CON/2011/93), Cipru, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Aviz cu privire la o garanţie pentru pierderi legată de o schemă de compensare extinsă  (CON/2011/90), Danemarca, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite pasive eligibile ale instituţiilor de credit  (CON/2011/88), Irlanda, 7.11.2011.
 302. Aviz cu privire la ipotecile şi contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale în monedă străină (CON/2011/87), Ungaria, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Aviz cu privire la măsuri de stabilizare şi bănci-punte (CON/2011/86), România, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 304. Aviz cu privire la o garanţie de stat pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Franța, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Aviz cu privire la măsurile de soluţionare şi redresare pentru instituţiile de credit (CON/2011/84), Irlanda, 21.10.2011.
 306. Aviz cu privire la măsurile de intervenţie timpurie şi la modificarea cadrului privind soluţionarea situaţiilor de criză şi lichidarea, aplicabil instituţiilor financiare şi de credit supuse supravegherii de către Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalia, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Aviz cu privire la o garanţie de stat pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Aviz cu privire la normele aplicabile ipotecii şi obligaţiunilor municipale în Slovenia (CON/2011/81), Slovenia, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Aviz cu privire la o garanţie de stat pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgia, 13.10.2011.
 310. Aviz cu privire la reforma sistemului de garantare a depozitelor (CON/2011/76), Țările de Jos, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Aviz cu privire la creditele destinate persoanelor fizice (CON/2011/74), România, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 312. Aviz cu privire la statistică şi la piaţa monetară interbancară şi piaţa titlurilor de stat administrate de Banca Naţională a României, regimul valutar şi regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2011/73), România, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 313. Aviz cu privire la modificările aduse sistemului de soluţionare a situaţiilor de criză din Grecia aplicabil instituţiilor de credit  (CON/2011/72), Grecia, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Aviz cu privire la categoriile de intermediari autorizaţi să păstreze conturi pentru titluri de valoare dematerializate exprimate în monedă străină sau unităţi de cont  (CON/2011/71), Belgia, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 315. Aviz cu privire la autorizarea de a participa în consiliile de supraveghere ale băncilor  (CON/2011/70), Slovenia, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Aviz cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în executare in domeniul reglementării financiare (CON/2011/69), Irlanda, 9.9.2011.
 317. Aviz cu privire la cerinţele aplicabile instituţiilor de credit pentru desfăşurarea în mod responsabil a activităţii de creditare  (CON/2011/67), Lituania, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Aviz cu privire la o contribuţie specială impusă instituţiilor financiare care îşi desfăşoară activitatea în Slovacia (CON/2011/66), Slovacia, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Aviz cu privire la introducerea conturilor de tip omnibus în cadrul juridic privind sistemele de compensare şi decontare (CON/2011/63), Polonia, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic privind sistemele de plăţi, sistemle de compensare şi de decontare (CON/2011/62), Polonia, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Aviz cu privire la măsurile de intervenţie care pot fi adoptate în caz de criză în ceea ce priveşte instituţiile financiare în dificultate  (CON/2011/60), Țările de Jos, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale  (CON/2011/58), JO C 240, 18.8.2011, p. 3.
 323. Aviz cu privire la transformarea în filiale a sucursalelor instituţiilor de credit străine (CON/2011/57), Polonia, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Aviz cu privire la schimbul de informaţii şi obligaţiile de cooperare între autorităţile naţionale de supraveghere (CON/2011/52), Bulgaria, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Aviz cu privire la anumite dispoziţii legale noi privind registrul creditelor (CON/2011/47), Letonia, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Aviz cu privire la reforma supravegherii pieţei financiare în Lituania (CON/2011/46), Lituania, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Aviz cu privire la introducerea unei scheme de compensaţie pentru instituţiile bancare aflate în dificultate (CON/2011/45), Danemarca, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte competenţele Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (CON/2011/42), JO C 159, 28.5.2011, p. 10.Informaţii suplimentare
 329. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară  (CON/2011/41), Belgia, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Aviz cu privire la măsurile de soluţionare şi redresare pentru instituţiile de credit (CON/2011/39), Irlanda, 26.4.2011.
 331. Aviz cu privire la modificarea Statutului Bank of Greece  (CON/2011/36), Grecia, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Aviz cu privire la cadrul juridic al Fondului de împrumut şi custodie şi cu privire la modificarea programului de dezvoltare referitor la lichiditatea din economia elenă ca urmare a crizei financiare internaţionale (CON/2011/34), Grecia, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Aviz cu privire la o taxă pe valoarea totală a bilanţului unei bănci (CON/2011/31), Slovenia, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Aviz cu privire la o taxă specială aplicabilă băncilor şi constituirea unui fond independent pentru stabilitatea financiară (CON/2011/29), Cipru, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Aviz cu privire la legislaţia privind obligaţiunile garantate (CON/2011/27), Cipru, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit  (CON/2011/17), JO C 91, 23.3.2011, p. 1.
 337. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind fondul de garantare a depozitelor  (CON/2011/15), România, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 338. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară (CON/2011/14), Lituania, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) şi cu privire la o propunere de directivă de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori  (CON/2011/12), JO C 99, 31.3.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
 340. Aviz cu privire la includerea cooperativelor de credit în programul Trezoreriei de stat pentru susţinerea instituţiilor financiare (CON/2011/11), Polonia, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Aviz cu privire la participarea Italiei la programele Fondului Monetar Internaţional ca răspuns la criza financiară (CON/2011/10), Italia, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 342. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte supravegherea suplimentară a entităţilor financiare care aparţin unui conglomerat financiar  (CON/2011/6), JO C 62, 26.2.2011, p. 1.
 343. Aviz cu privire la punerea în aplicare a principiilor pentru dezvoltarea structurilor financiare cu rol de supraveghere din Belgia (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 344. Aviz cu privire la fondurile de investiţii de tip închis care emit certificate de investiţii care nu au caracter public (CON/2011/4), Polonia, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Aviz cu privire la modificarea Legii bancare (CON/2011/3), Slovenia, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Aviz cu privire la competenţa Bursei de valori din Cipru de a impune sancţiuni (CON/2011/2), Cipru, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacţii (CON/2011/1), JO C 57, 23.2.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
 348. Aviz cu privire la extinderea sprijinului acordat de Trezoreria Statului şi la măsurile de recapitalizare a instituţiilor financiare ce fac obiectul unei decizii a Comisiei Europene (CON/2010/95), Polonia, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Aviz cu privire la Autoritatea maghiară de supraveghere financiară şi competenţa de legiferare a Preşedintelui acesteia (CON/2010/94), Ungaria, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Aviz cu privire la extinderea garanţiilor guvernamentale acordate la bănci şi alte instituţii şi prelungirea programului de recapitalizare de către stat (CON/2010/93), Suedia, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Aviz cu privire la stabilizarea de urgenţă a instituţiilor de credit (CON/2010/92), Irlanda, 17.12.2010.
 352. Avizul cu privire la deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale de către instituţiile de credit în cursul operaţiunilor de asistenţă sau restructurare financiară a întreprinderilor (CON/2010/86), România, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 353. Aviz cu privire la restructurarea băncilor (CON/2010/83), Germania, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit  (CON/2010/82), JO C 337, 14.12.2010, p. 1.
 355. Aviz cu privire la societăţile de credit pentru construcţia de locuinţe (CON/2010/81), Polonia, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind contractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte creanţele private (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite obligaţii ale instituţiilor de credit (CON/2010/75), Irlanda, 2.11.2010.
 358. Aviz cu privire la un cadru juridic care să permită instituţiilor de credit să emită obligaţiuni garantate (CON/2010/73), Cipru, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite obligaţii ale instituţiilor de credit (CON/2010/71), Irlanda, 16.9.2010.
 360. Aviz cu privire la modificarea cadrului legal privind funcţionarea Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polonia, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Avizul cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește cerințele de capital pentru portofoliul de tranzacționare și pentru resecuritizare, precum și procesul de supraveghere a politicilor de remunerare  (CON/2010/65), JO C 223, 18.8.2010, p. 1.
 362. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic privind sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2010/64), Polonia, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Aviz cu privire la normele de punere în aplicare privind sistemele de compensare din cadrul instituţiilor şi societăţilor de asigurări (CON/2010/63), Germania, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Aviz cu privire la modificarea mai multor legi privind reducerea dezechilibrelor financiare (CON/2010/62), Ungaria, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Aviz cu privire la constituirea unui Fond pentru stabilitatea financiară (CON/2010/54), Grecia, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Aviz cu privire la restricţiile privind vânzarea în lipsă (CON/2010/53), Germania, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Aviz cu privire la extinderea garanţiilor guvernamentale la bănci şi alte instituţii şi prelungirea programului de recapitalizare de către stat (CON/2010/50), Suedia, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Aviz cu privire la modificarea Legii privind obligaţiunile garantate(Pfandbriefe)  (CON/2010/47), Germania, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic privind stabilitatea financiară (CON/2010/45), Danemarca, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Aviz cu privire la anumite dispoziţii privind Banque de France (CON/2010/44), Franța, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Aviz cu privire la sistemele de remunerare aplicate de instituţii şi societăţi de asigurări (CON/2010/41), Germania, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Aviz cu privire la adoptarea de măsuri suplimentare pentru stabilitatea financiară în Estonia (CON/2010/35), Estonia, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Aviz cu privire la reglementările privind debitele persoanelor fizice supra-îndatorate (CON/2010/34), Grecia, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Aviz cu privire la supravegherea asigurărilor private, instituirea unui fond de garantare a asigurărilor private de viaţă şi alte dispoziţii (CON/2010/33), Grecia, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Aviz cu privire la modificarea Legii privind instituţiile de credit şi întreprinderile financiare pentru introducerea unor măsuri suplimentare de stabilizare a pieţei financiare (CON/2010/31), Ungaria, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Aviz cu privire la extinderea garanţiilor guvernamentale acordate băncilor şi altor instituţii (CON/2010/29), Suedia, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Aviz cu privire la un proiect de lege privind investirea capitalului de stat în băncile de depozit  (CON/2010/26), Finlanda, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității Bancare Europene, ale Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe  (CON/2010/23), JO C 87, 1.4.2010, p. 1.
 379. Aviz cu privire la modificările cadrului legal privind majorarea lichidităţii din economie ca reacţie la impactul crizei financiare internaţionale (CON/2010/21), Grecia, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Aviz cu privire la a doua prelungire a schemei de recapitalizare de către stat (CON/2010/11), Suedia, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Aviz cu privire la atribuţiile Magyar Nemzeti Bank, statutul juridic şi structura Autorităţii maghiare de supraveghere financiară şi înfiinţarea Consiliului pentru stabilitate financiară (CON/2010/10), Ungaria, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Aviz cu privire la consolidarea băncilor de depozit (CON/2010/9), Finlanda, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Aviz cu privire la restructurarea activităţii şi a datoriilor profesionale faţă de instituţiile de credit şi cu privire la procesarea datelor de către biroul de credit  (CON/2010/8), Grecia, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Aviz cu privire la măsurile de redresare aplicabile întreprinderilor din sectorul bancar şi financiar, cu privire la supravegherea sectorului financiar şi a serviciilor financiare şi cu privire la Statutul Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 385. Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE (CON/2010/6), JO C 19, 26.1.2010, p. 1.Informaţii suplimentare
 386. Aviz cu privire la trei propuneri de Regulamente ale Parlamentului European și ale Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene, a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (CON/2010/5), JO C 13, 20.1.2010, p. 1.Informaţii suplimentare
 387. Aviz cu privire la fuziunea autorităţilor responsabile cu autorizarea şi supravegherea în domeniul bancar şi cel al asigurărilor (CON/2010/4), Franța, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Aviz cu privire la anumite măsuri privind reglementarea în domeniile financiar şi bancar (CON/2010/3), Franța, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Aviz cu privire la competenţele Banka Slovenije referitoare la calitatea de membru al Fondului Monetar Internaţional a Sloveniei (CON/2009/100), Slovenia, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare  (CON/2009/94), JO C 291, 12.11.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
 391. Aviz cu privire la condiţiile şi procedurile pentru aplicarea măsurilor de consolidare a stabilităţii financiare (CON/2009/93), Lituania, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Aviz cu privire la extinderea garanţiei statului irlandez care acoperă pasivele instituţiilor de credit (CON/2009/92), Irlanda, 9.11.2009.
 393. Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind supravegherea macroprudenţială comunitară a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice şi cu privire la o propunere de Decizie a Consiliului privind acordarea unor competenţe specifice BCE referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (CON/2009/88), JO C 270, 11.11.2009, p. 1.
 394. Aviz cu privire la măsurile de ameliorare a lichidităţii şi de creştere a competitivităţii instituţiilor de credit (CON/2009/86), Austria, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Aviz cu privire la extinderea sprijinului acordat de Trezoreria Statului instituţiilor financiare (CON/2009/82), Polonia, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2004/39/CE şi 2009/…/CE (CON/2009/81), JO C 272, 13.11.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
 397. Aviz cu privire la extinderea garanţiilor guvernamentale acordate băncilor şi altor instituţii (CON/2009/79), Suedia, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Aviz cu privire la emisiunea de obligaţiuni de stat speciale către instituţii de credit (CON/2009/78), Cipru, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Aviz cu privire la extinderea garanţiei de stat care acoperă pasivele instituţiilor de credit (CON/2009/73), Belgia, 23.9.2009.
 400. Aviz cu privire la înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Gestionarea Activelor (CON/2009/68), Irlanda, 31.8.2009.
 401. Aviz cu privire la consolidarea mecanismelor bancare de soluţionare (CON/2009/65), Letonia, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Aviz cu privire la restructurarea şi consolidarea fondurilor proprii ale instituţiilor de credit (CON/2009/62), Spania, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Aviz cu privire la cadrul juridic al cooperativelor de economii şi credit (CON/2009/60), Polonia, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Aviz cu privire la schema de recapitalizare de către stat (CON/2009/58), Suedia, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar şi a activităţilor societăţilor de leasing (CON/2009/57), Cipru, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Aviz cu privire la modificările măsurilor de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2009/56), Irlanda, 25.6.2009.
 407. Aviz cu privire la modificările aduse normelor care reglementează depozitarul central al valorilor mobiliare (CON/2009/55), Polonia, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Aviz cu privire la măsurile suplimentare de stabilizare a pieţei financiare (CON/2009/54), Germania, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Aviz cu privire la măsurile pentru sporirea eficacităţii schemei de garantare a depozitelor  (CON/2009/51), România, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 410. Aviz cu privire la noile măsuri de consolidare a supravegherii financiare (CON/2009/50), Germania, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Aviz cu privire la măsurile pentru atenuarea crizei financiare (CON/2009/49), Slovacia, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Aviz cu privire la consolidarea competenţelor de remediere ale Băncii Naţionale a României privind instituţiile de credit în dificultate (CON/2009/48), România, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 413. Aviz cu privire la sporirea lichidităţii în economie (CON/2009/39), Grecia, 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating al creditelor (CON/2009/38), JO C 93, 22.4.2009, p. 3.Informaţii suplimentare
 415. Aviz cu privire la anumite modificări ale Legii bancare în legătură cu criza pieţelor financiare (CON/2009/34), Cehia, 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Aviz cu privire la noile măsuri pentru consolidarea stabilităţii financiare (CON/2009/32), Lituania, 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Aviz cu privire la modificările Legii privind sistemul de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte acoperirea şi plata (CON/2009/31), Letonia, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Aviz cu privire la acordarea de garanţii de stat băncilor şi altor instituţii (CON/2009/30), Suedia, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Aviz cu privire la extinderea sferei de aplicare a măsurilor care pot fi luate în perioada crizei financiare  (CON/2009/29), Belgia, 25.3.2009.
 420. Aviz cu privire la normele procedurale privind garanţiile acordate de către stat în scopul menţinerii stabilităţii financiare (CON/2009/28), Ungaria, 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Aviz cu privire la modificarea normelor privind distribuirea profitului Lietuvos bankas în contextul turbulenţelor financiare (CON/2009/26), Lituania, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Aviz cu privire la o modificare a garanţiei de stat pentru evitarea ieşirilor de lichidităţi (CON/2009/25), Belgia, 19.3.2009.
 423. Aviz cu privire la măsurile de stabilizare suplimentară a pieţei financiare (CON/2009/24), Germania, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Aviz cu privire la modificările cadrului juridic aplicabil băncii de stat, Banca Gospodarstwa Krajowego, în scopul creşterii rolului acesteia în programele guvernamentale  (CON/2009/22), Polonia, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Aviz cu privire la extinderea sferei de aplicare a sistemelor de garantare a depozitelor  (CON/2009/20), Cipru, 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Aviz cu privire la recapitalizarea şi preluarea de către stat a anumitor instituţii financiare  (CON/2009/19), Polonia, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Aviz cu privire la măsurile de stabilizare pentru sistemul financiar (CON/2009/18), Estonia, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Aviz cu privire la modificările Directivei bancare şi ale Directivei privind adecvarea capitalului în ceea ce priveşte băncile afiliate instituţiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispoziţiile de supraveghere şi gestionarea crizelor (CON/2009/17), JO C 93, 22.4.2009, p. 3.Informaţii suplimentare
 429. Aviz cu privire la legislaţia care permite Ministerului de Finanţe să solicite National Pensions Reserve Fund (Fondului naţional de rezervă pentru pensii) să investească în instituţii financiare ca parte a procesului de recapitalizare a băncilor (CON/2009/16), Irlanda, 25.2.2009.
 430. Aviz cu privire la termenii şi condiţiile pentru acordarea de împrumuturi şi garanţii din partea statului în situaţii de urgenţă (CON/2009/12), Cipru, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Aviz cu privire la compensaţia plătită de către stat în cazul preluării unei bănci  (CON/2009/11), Letonia, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor şi la rolul autorităţii de supraveghere în procedura insolvenţei (CON/2009/10), Letonia, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Aviz cu privire la extinderea schemei pentru stabilitatea financiară care garantează acoperirea în totalitate a creanţelor deponenţilor şi creditorilor obişnuiţi şi la o schemă privind acordarea de capital de stat instituţiilor de credit (CON/2009/6), Danemarca, 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Aviz cu privire la investiţiile de capital de stat şi la conversia datoriei în acţiuni în temeiul Legii finanţelor publice (CON/2009/3), Slovenia, 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Aviz cu privire la garantarea de către stat a împrumuturilor bancare (CON/2009/2), Letonia, 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Aviz cu privire la criteriile şi condiţiile pentru acordarea de împrumuturi din partea statului (CON/2008/92), Slovenia, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Aviz cu privire la aplicarea de către Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique a limitării plăţilor compensatorii ale directorilor executivi ai societăţilor comerciale listate la bursă (CON/2008/91), Belgia, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 438. Aviz cu privire la instrumentele de politică monetară (CON/2008/89), Letonia, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Aviz cu privire la criteriile şi condiţiile de acordare a unei garanţii de către stat (CON/2008/88), Slovenia, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Aviz cu privire la modernizarea cadrului juridic aplicabil instrumentelor financiare (CON/2008/85), Franța, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Aviz cu privire la o directivă privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică (CON/2008/84), JO C 30, 6.2.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
 442. Aviz cu privire la măsurile de consolidare a sistemului de intermediere financiară în scopul menţinerii stabilităţii financiare (CON/2008/81), Ungaria, 1.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Aviz cu privire la oferirea de sprijin instituţiilor financiare din partea Trezoriei Statului (CON/2008/80), Polonia, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Aviz cu privire la sporirea lichidităţii în economie (CON/2008/79), Grecia, 27.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Aviz cu privire la garanţiile de stat şi la alte măsuri pentru menţinerea stabilităţii sistemului financiar (CON/2008/76), Slovenia, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Aviz cu privire la investirea capitalului de stat în băncile de depozit (CON/2008/75), Finlanda, 24.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Aviz cu privire la acordarea de garanţii de către stat pentru evitarea ieşirilor de lichidităţi (CON/2008/74), Belgia, 21.11.2008.
 448. Aviz referitor la Directiva privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor (CON/2008/70), JO C 314, 9.12.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
 449. Aviz cu privire la extinderea sferei de aplicare a schemei de garantare a depozitelor (CON/2008/69), Irlanda, 17.11.2008.
 450. Aviz cu privire la măsurile de stabilitate financiară în ceea ce priveşte fondul de garantare guvernamental (CON/2008/68), Finlanda, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Aviz cu privire la condiţiile de acordare de garanţii de către stat (CON/2008/67), Spania, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Aviz cu privire la măsurile de implementare a garanţiei pentru stabilitatea sistemului de creditare  (CON/2008/65), Italia, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Aviz cu privire la o decizie nouă privind Comitetul european al inspectorilor bancari (CON/2008/63), JO C 45, 24.2.2009, p. 1.
 454. Aviz cu privire la acordarea de garanţii de stat băncilor şi societăţilor de pe piaţa de credite (CON/2008/62), Suedia, 29.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Aviz cu privire la protejarea depozitelor şi a anumitor produse de asigurare de viaţă (CON/2008/61), Belgia, 28.10.2008.
 456. Aviz cu privire la operaţiunile Fondului pentru achiziţia de active financiare (CON/2008/60), Spania, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Aviz cu privire la măsurile de stabilizare pentru sistemul financiar (CON/2008/59), Suedia, 24.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Aviz cu privire la măsurile pentru garantarea stabilităţii sistemului bancar (CON/2008/58), Italia, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Aviz cu privire la înfiinţarea unui Fond pentru Stabilizarea Pieţei Financiare şi cu privire la alte măsuri de stabilitate financiară (CON/2008/57), Germania, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Aviz cu privire la furnizarea de garanţii de către stat pentru a contribui la stabilitatea financiară (CON/2008/56), Franța, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Aviz cu privire la măsurile legale de restabilire a stabilităţii pieţei financiare (CON/2008/55), Austria, 20.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Aviz cu privire la o schemă pentru stabilitatea financiară care garantează acoperirea în totalitate a creanţelor deponenţilor şi creditorilor obişnuiţi (CON/2008/54), Danemarca, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Aviz cu privire la constituirea unui fond de achiziţie de active financiare şi cu privire la alte măsuri ale guvernului care să contribuie la stabilitatea financiară (CON/2008/52), Spania, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Aviz cu privire la sistemele de garantare a depozitelor şi de protecţie a investitorilor (CON/2008/51), Grecia, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Aviz cu privire la o garanţie de stat care să acopere pasivele instituţiilor de credit (CON/2008/50), Belgia, 17.10.2008.
 466. Aviz privind punerea în aplicare de măsuri de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2008/48), Irlanda, 15.10.2008.
 467. Aviz cu privire la garanţia statului pentru creditele acordate de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique în contextul contribuţiei acesteia la stabilitatea financiară (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
 468. Aviz cu privire la anumite măsuri de sprijin financiar pentru instituţiile de credit (CON/2008/44), Irlanda, 3.10.2008.
 469. Aviz cu privire la anumite modificări care oferă Banque centrale du Luxembourg posibilitatea de a contribui în mod mai eficient la stabilitatea financiară şi care clarifică regimul rezervelor minime obligatorii  (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Aviz cu privire la Comitetul de stabilitate financiară (CON/2008/39), Polonia, 1.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Aviz cu privire la modificările care se referă la conducerea, supravegherea şi modul de finanţare a sistemului de protecţie a depozitelor, în special în ceea ce priveşte participarea Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Polonia, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Aviz cu privire la introducerea asigurărilor de viaţă orientate către investiţii şi la normele de conduită profesională pentru societăţile de asigurări (CON/2008/30), Austria, 18.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Aviz cu privire la o derogare de la dreptul societăţilor comerciale referitoare la anumite operaţiuni efectuate de instituţiile de credit  (CON/2008/24), Grecia, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Aviz cu privire la integrarea supravegherii financiare şi a asigurărilor (CON/2008/16), Finlanda, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Aviz cu privire la modificările privind guvernarea, supravegherea şi modul de finanţare a schemei de protecţie a depozitelor, în special în privinţa participării Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Polonia, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Aviz privind supravegherea operaţiunilor de schimb valutar în numerar (CON/2007/38), Slovenia, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Aviz cu privire la punerea în aplicare a desfiinţării titlurilor de valoare la purtător în privinţa acţiunilor emise de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgia, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Aviz cu privire la noile atribuţii ale Banka Slovenije referitoare la prevenirea spălării banilor  (CON/2007/36), Slovenia, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Aviz cu privire la reforma în domeniul supravegherii financiare  (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Aviz privind modernizarea organizării conducerii Autorităţii Federale pentru Supraveghere Financiară (BaFin) (CON/2007/32), Germania, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Aviz privind reforma supravegherii financiare, în special referitor la Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Polonia, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Aviz privind stabilirea unui regim de protecţie a consumatorilor în cadrul rolului de supraveghere prudenţială a Banco de Portugal  (CON/2007/29), Portugalia, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Aviz privind modificările referitoare la guvernarea, supravegherea şi modalitatea de finanţare a schemei de garantare a depozitelor, în special în ceea ce priveşte participarea Narodowy Bank Polski la aceste activităţi (CON/2007/26), Polonia, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Aviz privind reglementarea instituţiilor financiare nebancare de către banca centrală (CON/2007/23), România, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 485. Aviz privind introducerea unui nou cadru de reglementare şi supraveghere pentru îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale a domeniului fondurilor de investiţii, care armonizează legislaţia cu Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (CON/2007/21), Germania, 18.7.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Aviz privind reglementarea şi supravegherea pieţelor şi funcţionarea autorităţilor independente competente (CON/2007/17), Italia, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Aviz privind supravegherea instituţiilor financiare şi de credit şi privind garanţiile eligibile pentru operaţiunile de politică monetară (CON/2007/15), Grecia, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Aviz privind modificările aduse statutului Bank of Greece în vederea adaptării la evoluţiile cadrului privind activele pentru garantare în Eurosistem şi în vederea salvgardării bunei funcţionări a sistemelor de plăţi (CON/2007/13), Grecia, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Aviz privind identificarea şi clasarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora împotriva defectării sau distrugerii (CON/2007/11), JO C 116, 26.5.2007, p. 1.
 490. Aviz privind un regulament referitor la statisticile privind posturile vacante în Comunitate (CON/2007/9), JO C 86, 20.4.2007, p. 1.
 491. Aviz privind anumite sarcini ale Česká národní banka în domeniul protecţiei consumatorilor (CON/2007/8), Cehia, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Aviz privind supravegherea serviciilor de compensare şi decontare (CON/2007/7), Țările de Jos, 15.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Aviz privind introducerea unei noi proceduri de comitologie în opt directive din Planul de acţiune pentru servicii financiare (CON/2007/4), JO C 39, 23.2.2007, p. 1.
 494. Aviz privind valorile mobiliare garantate cu active (CON/2007/3), Irlanda, 14.2.2007.
 495. Aviz privind evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi a majorărilor participaţiilor în sectorul financiar (CON/2006/60), JO C 27, 7.2.2007, p. 1.
 496. Aviz privind punerea în aplicare a Directivei privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) în privinţa clarificării anumitor definiţii (CON/2006/57), JO C 31, 13.2.2007, p. 1.
 497. Aviz cu privire la supravegherea administratorilor sistemelor de compensare şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2006/53), Polonia, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Aviz cu privire la repartizarea competenţelor între autorităţile de supraveghere (CON/2006/51), Italia, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Aviz cu privire la revizuirea generală a legii bancare (CON/2006/48), Slovenia, 19.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Aviz cu privire la anumite atribuţii ale Česká národní banka în domeniul protecţiei consumatorilor (CON/2006/47), Cehia, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Aviz cu privire la termenii şi condiţiile de afiliere a instituţiilor de credit cooperatiste la un organism central (CON/2006/42), Cipru, 23.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Aviz cu privire la modificarea componenţei Comisiei de supraveghere bancară  (CON/2006/39), Polonia, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Aviz cu privire la instituirea unui regim de protecţie a consumatorilor în cadrul domeniului de exercitare a rolului de supraveghere prudenţială al Banque de Grèce, precum şi cu privire la alte dispoziţii aferente  (CON/2006/38), Grecia, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Aviz cu privire la modificarea cadrului de reglementare aplicabil depozitarului central şi registrului central al valorilor mobiliare (CON/2006/37), Cipru, 11.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Aviz cu privire la dispoziţiile ce permit divizarea băncilor societăţi comerciale pe acţiuni în conformitate cu Codul societăţilor comerciale (CON/2006/31), Polonia, 20.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Aviz cu privire la modificarea obligaţiilor de asigurare a unui minim de lichidităţi (CON/2006/26), Letonia, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Aviz cu privire la modificările la legea privind garanţiile financiare (CON/2006/24), Slovenia, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Aviz cu privire la supravegherea sectorului financiar (CON/2006/20), Țările de Jos, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Aviz cu privire la integrarea supravegherii sectorului bancar, al pieţelor de capital, al asigurărilor şi a fondurilor de pensii  (CON/2006/15), Polonia, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Aviz cu privire la extinderea bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii şi introducerea unor rate diferenţiate ale rezervelor minime obligatorii (CON/2006/11), Letonia, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Aviz cu privire la modificǎrile cadrului de reglementare aplicabil depozitarului central şi registrului central al valorilor mobiliare (CON/2006/9), Cipru, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2006/3), Estonia, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Aviz cu privire la termenii şi condiţiile generale, precum şi la regulile de operare ale organizaţiilor care desfăşoară activităţi de case de compensare (CON/2006/1), Ungaria, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Aviz cu privire la diminuarea contribuţiei anuale a băncilor comerciale la Fondul de Garantare a Depozitelor şi cu privire la finanţarea monetară (CON/2005/50), Slovacia, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Aviz cu privire la eliminarea titlurilor la purtător şi cu privire la modernizarea cadrului juridic referitor la titlurile corporative (CON/2005/43), Belgia, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Aviz cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi de mică valoare  (CON/2005/41), Italia, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Aviz cu privire la punerea în aplicare a normelor privind transferul proprietăţii asupra instrumentelor financiare (CON/2005/40), Franța, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Aviz cu privire la propunerea revizuită de integrare completă a supravegherii pieţei financiare, autoritatea unică de supraveghere fiind Česká národní banka  (CON/2005/39), Cehia, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Aviz cu privire la modernizarea cadrului insolvenţei prin introducerea unor noi modalităţi de soluţionare a insolvenţei şi de consolidare a drepturilor creditorilor (CON/2005/36), Cehia, 18.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Aviz cu privire la misiunea Národná banka Slovenska de supraveghere integrată a pieţei financiare în ansamblul său şi cu privire la modificarea statutului acesteia  (CON/2005/26), Slovacia, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Aviz cu privire la reorganizarea supravegherii pieţei financiare şi monitorizarea sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare (CON/2005/24), Cehia, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară (CON/2005/12), Luxemburg, 25.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Aviz cu privire la normele de supraveghere prudenţială a instituţiilor de decontare a operaţiunilor cu valori mobiliare şi a instituţiilor asimilate (CON/2005/9), Belgia, 15.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Aviz cu privire la crearea unui temei juridic şi de supraveghere specific pentru fondurile cu capital de risc (CON/2004/38), Danemarca, 14.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Aviz cu privire la introducerea instituţiilor emitente de monedă electronică (CON/2004/37), Cehia, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Aviz cu privire la supravegherea pieţei financiare de către Národná banka Slovenska  (CON/2004/31), Slovacia, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Aviz cu privire la completarea cadrului juridic aplicabil fondurilor de securitizare (CON/2004/30), Franța, 14.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară (CON/2004/27), Belgia, 4.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Aviz cu privire la reglementarea instituţiilor emitente de monedă electronică (CON/2004/25), Estonia, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Aviz cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare (CON/2004/22), Franța, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Aviz cu privire la supravegherea sectorului financiar (CON/2004/21), Țările de Jos, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Aviz cu privire la creditele indexate în funcţie de inflaţie acordate de instituţiile de credit (CON/2004/20), Franța, 3.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Aviz cu privire la reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit (CON/2004/18), Portugalia, 18.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Aviz cu privire la protecţia economiilor (CON/2004/16), Italia, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Aviz cu privire la titlurile de creanţă negociabile (CON/2004/15), Franța, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Aviz cu privire la procedurile de insolvenţă şi de faliment ale instituţiilor de credit, instituţiilor de compensare şi organismelor de plasament (CON/2004/9), Belgia, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Aviz cu privire la supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurări şi a firmelor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar (CON/2004/5), Austria, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Aviz cu privire la stabilirea unui cadru juridic specific pentru operaţiunile de securitizare (CON/2004/3), Luxemburg, 4.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Aviz cu privire la modificarea Legii asupra prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi cu privire la modificarea altor legi (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Aviz cu privire la proiectul de lege (nr. 2) din 2003 referitor la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Irlanda, 19.11.2003.
 541. Aviz cu privire la fuziunea Nederlandsche Bank cu Autoritatea de supraveghere a pensiilor şi a asigurărilor din Ţările de Jos (CON/2003/23), Țările de Jos, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Aviz cu privire la supravegherea prudenţială a sectorului financiar şi a serviciilor financiare (CON/2003/19), Belgia, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Aviz cu privire la departamentele de obligaţii ipotecare ale băncilor publice regionale şi la modificările altor acte (CON/2003/17), Austria, 27.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară pe pieţele financiare, de transpunere a Directivei 2002/47/CE (CON/2003/11), Austria, 26.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Aviz cu privire la reforma legislativă în dreptul bancar şi financiar (CON/2003/10), Suedia, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Aviz referitor la Decretul regal privind piaţa în afara bursei a obligaţiunilor liniare, a obligaţiunilor cu cupon separat (strips) şi a certificatelor de trezorerie  (CON/2003/7), Belgia, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Aviz cu privire la înlocuirea Legii privind activitatea financiară, precum şi la Legea privind creditele ipotecare şi obligaţiunile ipotecare (CON/2003/2), Danemarca, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Aviz cu privire la o Lege privind garanţiile financiare (CON/2002/32), Franța, 18.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Aviz cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Aviz cu privire la revizuirea Legii privind Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv la metodele de operare revizuite şi la noile competenţe privind sancţiunile (CON/2002/23), Finlanda, 18.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Aviz cu privire la implementarea Recomandărilor speciale FATF referitoare la spălarea şi combaterea finanţării terorismului (CON/2002/19), Austria, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Aviz cu privire la un proiect de lege din 2002 referitor la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2002/16), Irlanda, 5.6.2002.
 553. Aviz cu privire la introducerea unei supravegheri prudenţiale generale a sistemului financiar şi a serviciilor financiare şi cu privire la normele specifice privind pieţele secundare ale instrumentelor financiare (CON/2002/13), Belgia, 24.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Aviz cu privire la modificarea Legii privind serviciile financiare şi a altor legi din domeniul financiar referitoare la supravegherea fondurilor de pensii ale societăţilor, cele mai bune practici pentru operatorii cu titluri de valoare (CON/2002/10), Danemarca, 18.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Aviz referitor la modificarea Legii privind tranzacţionarea de valori mobiliare în ceea ce priveşte garanţiile şi clasificarea anumitor competenţe în privinţa burselor de valori, a protecţiei datelor şi a tranzacţiilor pe bază de informaţii privilegiate  (CON/2002/8), Danemarca, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Aviz cu privire la transpunerea legislaţiei internaţionale privind lupta împotriva terorismului şi la supravegherea conformităţii cu sancţiunile financiare din Legea privind sancţiunile (CON/2002/5), Țările de Jos, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Aviz cu privire la modificarea, în vederea combaterii finanţării terorismului, a Legii privind spălarea banilor  (CON/2002/4), Danemarca, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Aviz cu privire la revizuirea Legii privind instituţiile de credit în scopul includerii monedei electronice (CON/2002/1), Finlanda, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Aviz cu privire la Legea de instituire a supravegherii integrate a serviciilor financiare (CON/2001/35), Germania, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Aviz cu privire la un Decret-lege de modificare a cadrului juridic aplicabil instituţiilor de credit şi societăţilor financiare (CON/2001/32), Portugalia, 11.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Aviz cu privire la legislaţia referitoare la supravegherea conglomeratelor financiare (CON/2001/30), Finlanda, 3.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Aviz cu privire la legislaţia referitoare la reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit (CON/2001/27), Finlanda, 21.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Aviz cu privire la o lege referitoare la fondurile de investiţii imobiliare şi de modificare a mai multor acte conexe (CON/2001/24), Austria, 13.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Aviz cu privire la legea de înfiinţare şi funcţionare a autorităţii de supraveghere a pieţei financiare, precum şi de modificare a mai multor legi conexe (CON/2001/10), Austria, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Aviz cu privire la proiectul de lege privind obligaţiunile ipotecare şi obligaţiunile de stat (CON/2001/6), Irlanda, 25.4.2001.
 566. Aviz cu privire la Legea privind societăţile financiare (CON/2000/32), Danemarca, 2.2.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Aviz cu privire la Legea referitoare la tranzacţionarea valorilor mobiliare (CON/2000/24), Danemarca, 1.11.2000.
 568. Aviz cu privire la Legea privind garantarea deponenţilor şi investitorilor (CON/2000/6), Danemarca, 9.3.2000.
 569. Aviz cu privire la Legea bancară (CON/2000/1), Austria, 10.2.2000.
 570. Aviz cu privire la, pe de o parte, cadrul juridic al instituţiilor de credit şi al societăţilor financiare în privinţa Fondului de Garantare a Depozitelor şi, pe de altă parte, activităţile Fondului de Garantare a Depozitelor  (CON/1999/15), Portugalia, 27.10.1999.
 571. Aviz cu privire la autoritatea de supraveghere bancară (CON/1999/5), Austria, 14.7.1999.
 572. Aviz cu privire la Legea bancară (CON/1998/58), Austria, 16.12.1998.
 573. Aviz cu privire la economii şi la garanţiile financiare (CON/1998/46), Franța, 16.10.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Aviz cu privire la înlocuirea trimiterilor contractuale la Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) şi la alte rate ale dobânzii de referinţă, precum şi modificarea legii din 1995 privind supravegherea tranzacţiilor cu valori mobiliare  (CON/1998/42), Țările de Jos, 16.10.1998.
 575. Aviz cu privire la titlurile de creanţă negociabile (CON/1998/40), Franța, 4.9.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Aviz cu privire la statutul Banque centrale du Luxembourg şi înfiinţarea unei comisii însărcinate cu supravegherea sectorului financiar (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
 577. Aviz cu privire la introducerea euro (CON/1998/36), Portugalia, 7.8.1998.
 578. Aviz cu privire la Regulamentul de înlocuire a ratei interbancare oferite în Frankfurt (FIBOR) (CON/1998/32), Germania, 22.6.1998.
 579. Aviz cu privire la înregistrarea instrumentelor financiare (CON/1998/26), Suedia, 10.6.1998.
 580. Aviz cu privire la garanţiile în marjă în legătură cu compensarea şi decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare (CON/1998/20), Danemarca, 22.6.1998.