ECB-adviezen

 1. Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheekleningen op niet-zakelijk onroerend goed (CON/2019/34), Luxemburg, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Advies inzake de verkoop en aankoop van kredietfaciliteiten (CON/2019/30), Cyprus, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Advies inzake beperkingen op de overdracht van hypothecaire vorderingen (CON/2019/29), Polen, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Advies inzake de conversie van leningen in Zwiterse franken (CON/2019/27), Slovenië, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Advies inzake nationale wetgeving die moet worden aangenomen met het oog op de totstandbrenging van nauwe samenwerking tussen de ECB en Hrvatska narodna banka  (CON/2019/25), Kroatië, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Advies inzake hervorming van het toezichtstelsel voor het bankwezen en de financiële markten  (CON/2019/21), Oostenrijk, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Advies inzake verleende rechtsbescherming aan voormalige houders van gekwalificeerd bankkrediet  (CON/2019/20), Slovenië, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Advies inzake het juridische kader van het Portugese systeem van financieel toezicht (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Please translate the title. (CON/2019/18), Roemenië, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Advies inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2019/17), Cyprus, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Advies inzake deelname aan het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (CON/2019/16), Bulgarije, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Advies inzake het eisen van toestemming van kredietnemers voor de overdracht van door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed gedekte leningen (CON/2019/14), Ierland, 29.3.2019.
 13. Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2019/13), Slovenië, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Advies betreffende de oprichting van een macroprudentiële raad (CON/2019/10), Spanje, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Advies inzake een wetsontwerp voor de bescherming van hoofdverblijven (CON/2019/09), Griekenland, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Advies inzake over rechterlijke bevelen voor bezit van hoofd privé-woningen (CON/2019/08), Ierland, 18.2.2019.
 17. Advies inzake het juridisch kader voor gedekte obligaties (CON/2019/01), Estland, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Advies inzake een gewijzigd voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/55), 7.12.2018.Aanvullende informatie
 19. Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden (CON/2018/54), PB C 444 van 20.11.2018, blz. 15.Aanvullende informatie
 20. Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) en het bestuur van kredietinstellingen  (CON/2018/52), Bulgarije, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van een Stabilisatiefunctie voor Europese Investeringen (CON/2018/51), PB C 444 van 10.12.2018, blz. 11.Aanvullende informatie
 22. Advies betreffende de versterking van het financiële toezicht en de beleggersbescherming (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Advies inzake vast te stellen nationale wetgeving met het oog op de vestigting van een nauwe samenwerking tussen de ECB en de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/49), Bulgarije, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Advies inzake de herziening van de Finse wet inzake paraatheidsverplichtingen in de financiële sector (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Advies inzake wijzigingen aan de hervorming van popolari banken en cooperatieve banken (CON/2018/42), Italië, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Advies inzake kritieke infrastructuren, cyberveiligheid en gedekte obligaties (CON/2018/39), Slowakije, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU; en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (CON/2018/37), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 28. Advies betreffende de herziening van de prudentiële behandeling van beleggingsondernemingen (CON/2018/36), PB C 378 van 19.10.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
 29. Advies inzake de wederkerige toepassing van macroprudentiële instrumenten in Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
 30. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (CON/2018/33), PB C 303 van 29.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 31. Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (CON/2018/32), PB C 79 van 4.3.2019, blz. 1.Aanvullende informatie
 32. Advies inzake de regulering van zakelijke activiteiten betreffende het eigendom van kredietovereenkomsten (CON/2018/31), Ierland, 5.7.2018.
 33. Advies inzake hypotheekaflossingvereisten (CON/2018/30), Zweden, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Advies inzake meerdere bepalingen van financieel recht (CON/2018/29), België, 8.6.2018.Aanvullende informatie
 35. Advies inzake een wijziging van de remuneratieformule van het Franse livret A en specifieke andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2018/28), Frankrijk, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Advies inzake de vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang (CON/2018/27), België, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 37. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en daarmee samenhangende rechtshandelingen; en inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (CON/2018/26), PB C 251 van 18.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 38. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten (CON/2018/25), PB C 261 van 25.7.2018, blz. 1.Aanvullende informatie
 39. Advies inzake de identificatie van en het toezicht op kritieke infrastructuren ten behoeve van informatietechnologiebeveiliging  (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Advies inzake de conversie van in Zwitserse Francs luidende leningen (CON/2018/21), Slovenië, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds (CON/2018/20), PB C 220 van 25.6.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 42. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/19), PB C 255 van 20.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 43. Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties (CON/2018/18), Tsjechië, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Advies inzake de instelling van een securitisatiekader (CON/2018/16), Cyprus, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Advies inzake beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren (CON/2018/15), België, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 46. Advies inzake de oplossing van hypotheekleningen met achterstallen  (CON/2018/13), Ierland, 5.3.2018.
 47. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2018/12), PB C 120 van 6.4.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 48. Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheken op niet-zakelijk onroerend  (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Advies inzake de betrouwbaarheid van kredietinstellingen betreffende fondsen die afkomstig zijn van financiële vennootschappen (CON/2018/7), Hongarije, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Advies van de ECB inzake de beperking van het aantal centrale kredietcoöperaties  (CON/2017/54), Litouwen, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Advies inzake transacties met verbonden partijen (CON/2017/50), Bulgarije, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Advies inzake steun voor kredietnemers van hypothecaire leningen voor woningaankoop die in een moeilijke financiële situatie verkeren en steun voor vrijwillige herstruncturering van in een vreemde valuta luidende of geïndexeerde leningen voor woningaankoop (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Advies betreffende herzieningen van het crisisbeheerkader van de Unie (CON/2017/47), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 17.Aanvullende informatie
 54. Advies inzake wijzigingen van het Uniekader voor kapitaalvereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2017/46), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
 55. Advies inzake een tijdelijke bevriezing van het vergoedingspercentage met betrekking tot het Franse livret A en bepaalde andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2017/45), Frankrijk, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), PB C 372 van 1.11.2017, blz. 6.Aanvullende informatie
 57. Advies inzake het wettelijke kader voor gedekte obligaties, rapportage van kredietgegevens, macroprudentiële bevoegdheden en instrumenten en GTM-gemeenschappelijke procedures (CON/2017/36), Slowakije, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Advies inzake een Wet op kritieke infrastructuur (CON/2017/31), Slovenië, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Advies inzake een aanvullend hypotheekaflossingvereiste (CON/2017/29), Zweden, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België, 8.6.2017.Aanvullende informatie
 61. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (CON/2017/22), PB C 236 van 21.7.2017, blz. 2.Aanvullende informatie
 62. Advies inzake macroprudentiële maatregelen ter beperking van systeemrisico's (CON/2017/21), Oostenrijk, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Advies betreffende de Commissie voor het monitoren van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures en de reservefondsen van bancaire stichtingen  (CON/2017/19), Spanje, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten (CON/2017/14), Zweden, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Advies inzake de gewijzigde Wet op het Financieel Toezicht (CON/2017/11), Duitsland, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Advies inzake aan vreemde valuta gekoppelde leningen (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Advies inzake bepaalde wijzigingen van het wettelijke kader betreffende uitgestelde belastingvorderingen in Griekenland (CON/2017/7), Griekenland, 15.3.2017.
 68. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (CON/2017/6), PB C 132 van 24.4.2017, blz. 1.Aanvullende informatie
 69. Advies inzake liquiditeitssteunmaatregelen, preventieve herkapitalisatie en andere urgente bepalingen voor de bancaire sector (CON/2017/1), Italië, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties (CON/2016/61), België, 28.12.2016.Aanvullende informatie
 71. Advies inzake een wetsontwerp houdende de afschaffing van de staatswaarborg die werd verleend in verband met de noodliquiditeitssteun (CON/2016/55), België, 17.11.2016.Aanvullende informatie
 72. Advies inzake het verlenen van bevoegdheden aan de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor het vaststellen van concurrentie in de markt voor hypotheekleningen en voor het uitvaardigen van instructies inzake variabele rentevoeten aan kredietverstrekkers (CON/2016/54), Ierland, 17.11.2016.
 73. Advies inzake de reorganisatie van de taken van het Federale Agentschap voor de stabilisatie van financiële markten en de uitvoering van EBA-richtsnoeren betreffende goed bezoldigingsbeleid (CON/2016/53), Duitsland, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Advies inzake een voorstel van wet ter facilitering van de terugbetaling van bepaalde marges op aan vreemde valut gegekoppelde leningen (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2016/42), Slovenië, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Advies inzake de circulaire van Banca d’Italia ter uitvoering van de hervorming van de Italiaanse coöperatieve banken (CON/2016/41), Italië, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Advies inzake specifieke regels voor herstructurering van geïndexeerde lonen of luidend in vreemde valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van central banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen (CON/2016/37), Frankrijk, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel (CON/2016/29), Oostenrijk, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Advies inzake de afwikkeling en liquidatie van banken (CON/2016/28), Slovenië, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (CON/2016/27), PB C 223 van 21.6.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
 82. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel (CON/2016/26), PB C 252 van 12.7.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
 83. Advies inzake de op verhandelbare schuldbewijzen toepasselijke regeling (CON/2016/20), Frankrijk, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. advies inzake betalingsdiensten (CON/2016/19), Bulgarije, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Advies inzake hypotheekaflossingsbepalingen (CON/2016/18), Zweden, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken, een garantiestelsel voor securitisaties van oninbare leningen en de kredietverleningscapaciteit van alternatieve beleggingsfondsen (CON/2016/17), Italië, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (CON/2016/15), 17.3.2016.Aanvullende informatie
 88. Advies inzake a) een voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en b) inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/11), PB C 219 van 17.6.2016, blz. 2.Aanvullende informatie
 89. Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (CON/2016/10), PB C 130 van 13.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
 90. Advies inzake nadere wijzigingen aangaande verantwoorde kredietverleningsvereisten  (CON/2016/8), Hongarije, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Advies inzake de rangorde van schuldeisers van kredietinstellingen (CON/2016/7), Frankrijk, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/6), Slovenië, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/5), Cyprus, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/3), Griekenland, 21.1.2016.
 95. Advies inzake een belasting voor bepaalde financiële instellingen (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Advies inzake de aflossing van schulden met hypothecair onderpand door middel van overdracht van eigendom van onroerend goed (CON/2015/56), Roemenië, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Advies inzake het juridische kader voor Bausparkassen (CON/2015/53), Duitsland, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2015/52), Nederland, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 99. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en voor deposito- en garantiestelsels (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Advies inzake begleidende maatregelen bij de Verordening betreffende het Uniforme Afwikkelingsmechanisme (CON/2015/47), Oostenrijk, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Advies inzake de regulering van ondernemingen die krediet aantrekken (CON/2015/45), Cyprus, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Advies inzake het oplossen van crisissituaties in de financiële markt en inzake een bijzondere heffing voor geselecteerde financiële instellingen  (CON/2015/43), Slowakije, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Advies inzake het institutionele kader voor de afwikkeling van instellingen (CON/2015/42), België, 4.11.2015.Aanvullende informatie
 104. Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2015/40), Ierland, 29.10.2015.
 105. Advies inzake de voorlopige evaluatie van aan de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen gerelateerde voorwaarden  (CON/2015/38), Hongarije, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Advies inzake de regulering van leasing en activiteiten van leasingondernemingen  (CON/2015/37), Cyprus, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/35), Italië, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Advies inzake een voorstel van wet betreffende markt van financiële instrumenten (CON/2015/34), Slovenië, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Advies inzake de aanwijzing van Lietuvos bankas als een afwikkelingsautoriteit (CON/2015/33), Litouwen, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Advies inzake de conversie van in Zwitserse frank luidende leningen (CON/2015/32), Kroatië, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Advies inzake bankafwikkeling (CON/2015/31), Duitsland, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Advies inzake de rapportage van bepaalde voor financiële stabiliteit relevante gegevens (CON/2015/30), Oostenrijk, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. ECB-advies inzake het wetsontwerp betreffende de specifieke voorwaarden voor de herstructurering van huizenleningen in Polen die luiden in vreemde valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/25), Griekenland, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Advies inzake een nieuw juridisch kader voor spaarbanken (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Advies inzake he herstel en afwikkeling in de financiële markt (CON/2015/22), Tsjechië, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Advies inzake consumentenbescherming in de financiële markten  (CON/2015/21), Slowakije, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2015/19), Spanje, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Advies inzake het juridische kader voor het depositogarantiestelsel en afwikkeling in de financiële markten (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Advies inzake het gewijzigde juridische kader inzake de onderneming van de Slovenian Bank voor activabeheer  (CON/2015/16), Slovenië, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Advies inzake open posities in activa op de balans van kredietinstellingen (CON/2015/15), Hongarije, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Advies inzake het verbod op de verkoop bij opbod van hoofdverblijfplaatsen (CON/2015/14), Griekenland, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken (banche popolari) (CON/2015/13), Italië, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Advies inzake het juridische kader voor kredietbemiddelaars (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties en hypotheekbanken (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Advies inzake macroprudentiële beleidsstrategie (CON/2015/7), Litouwen, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Advise inzake de evaluatie van de missie en organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2015/4), PB C 192 van 10.6.2015, blz. 1.
 129. Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij de afwikkeling op de financiële markt (CON/2015/3), Slowakije, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Advies inzake verzoeken om te mogen optreden als een onderneming die haar activiteit afbouwt (CON/2015/1), Oostenrijk, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Advies inzake de publicatie van informatie aangaande een bank in liquidatie of wier vergunning wordt ingetrokken (CON/2014/90), Bulgarije, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Advies inzake de openbaring van vertrouwelijke informatie aan een nationale parlementaire enquete (CON/2014/89), Ierland, 19.12.2014.
 133. Advies inzake de conversie in vreemde valuta luidende leningen (CON/2014/87), Hongarije, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Advies inzake de gewijzigde wet op bankdepositogarantie (CON/2014/86), Bulgarije, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Advies inzaker de algemene voorwaarden voor consumentenkrediet (CON/2014/85), Hongarije, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen  (CON/2014/83), PB C 137 van 27.4.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
 137. Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2014/80), Hongarije, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Advies inzake bankwetgeving (CON/2014/79), Slovenië, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Advies inzake het juridische kader voor coöperatieve banken (CON/2014/78), Polen, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Advies inzake een aan financiële instellingen verleend specifiek belastingvoordeel (CON/2014/77), Hongarije, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Advies inzake specifieke afwikkelingsregels voor overeenkomsten betreffende consumptief krediet  (CON/2014/76), Hongarije, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Advies inzake financiële transparantie, betalingsdiensten en elektronisch geld  (CON/2014/74), Denemarken, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Advies inzake nadere op specifiieke consumentenkredietcontracten toepasselijke regels (CON/2014/72), Hongarije, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Advies betreffende de scheiding en regulering van bankactiviteiten (CON/2014/70), Frankrijk, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Advies inzake de regulering van werkzaamheden betreffende de eigendom van schulden (CON/2014/69), Ierland, 12.9.2014.
 146. Advies inzake actieve belastinglatenties (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Advies inzake met onderlinge waarborgverenigingen verbonden spaarbanken  (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Advies inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2014/62), Hongarije, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Advies inzake reorganisatie en liquidatiemaatregelen betreffende Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Oostenrijk, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Advies inzaake de afwikkeling van kredietinstellingen en andere instellingen (CON/2014/60), Cyprus, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Advies inzake nieuwe algemene maatregelen die voortvloeien uit een besluit van het Supreme Court betreffende contracten voor consumentenleningen  (CON/2014/59), Hongarije, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Advies inzake het Centrale Kredietregister (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Advies inzake het juridische kader voor kredietinstellingen (CON/2014/52), Polen, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Advies van de ECB van 24 juni 2014 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage en de transparantie van effectenfinancieringstransacties (CON/2014/49), PB C 336 van 26.9.2014, blz. 5.Aanvullende informatie
 155. Advies inzake statistische rapportagevereisten op het gebied van betalingsstatistieken (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Advies inzake niet-bancaire fianciële instellingen die leningen aan consumenten verstrekken (CON/2014/45), Bulgarije, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Advies inzake verantwoordelijke leningsvoorwaarden (CON/2014/44), Hongarije, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Advies inzake maatregelen die de SSm-verordening flankeren (CON/2014/43), Oostenrijk, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Advies inzake de kortetermijn liquiditeitsvereisten van kredietinstellingen (CON/2014/41), Hongarije, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Advies inzake de organisatie, het toezicht op en de solvabiliteit van kredietinstellingen (CON/2014/40), Spanje, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Advies inzake de toegang voor het publiek tot specifieke informatie van dubieuze leningen van bepaalde banken (CON/2014/39), Slovenië, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Advies betreffende een voorstel voor een verordening inzake geldmarktfondsen  (CON/2014/36), PB C 255 van 6.8.2014, blz. 3.Aanvullende informatie
 163. Advies inzeke het juridische kader voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Advies inzake de oplossing van crises in the financiële markten (CON/2014/31), Finland, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Advies inzake het juridische kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen via het HFSF (CON/2014/29), Griekenland, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Advies inzake het meten van het krediet- en landrisico van bankgroepen (CON/2014/23), Oostenrijk, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Advies inzake financieel toezicht, macroprudentieel toezicht en oversight op betalingssystemen (CON/2014/21), Estland, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Advies inzake het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel (CON/2014/18), Polen, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Advies inzake de status van en het toezicht op kredietinstellingen (CON/2014/17), België, 14.2.2014.Aanvullende informatie
 170. Advies inzake het macroprudentieel mandaat en de instrumenten van de NBB (CON/2014/16), België, 13.2.2014.Aanvullende informatie
 171. Advies inzake de mismatch van looptijd en deviezenposities van kredietinstellingen (CON/2014/15), Hongarije, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende indexen die als benchmarks worden gehanteerd in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2014/2), PB C 113 van 15.4.2014, blz. 1.Aanvullende informatie
 173. Advies inzake de variabele beloning van werknemers van effectenhandelaars (CON/2013/95), Denemarken, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Advies inzake gedekte obligaties (CON/2013/94), Roemenië, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Advies inzake maatregelen ter versterking van bankstabiliteit (CON/2013/86), Slovenië, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Advies inzake het bestuur van de Autoriteit Financieel Toezicht (CON/2013/83), Denemarken, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Advies inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en inzake macro-prudentieel oversight (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Advies inzake vergunningverlening aan, regulering van en toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/81), Cyprus, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Advies inzake stabilisatiemaatregelen en het depositogarantiefonds (CON/2013/80), Roemenië, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (CON/2013/76), PB C 109 van 11.4.2014, blz. 2.Aanvullende informatie
 182. Advies inzake de financiële herstructurering van bedrijven (CON/2013/75), Slovenië, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Advies inzake maatregelen betreffende bankherstructurering (CON/2013/73), Slovenië, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Advies inzake het geïntegreerde Hongaarse toezichtskader (CON/2013/71), Hongarije, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Advies inzake de oprichting van een Raad voor Financiële Stabiliteit en het macroprudentiële mandaat van nationale autoriteiten (CON/2013/70), Slovenië, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Advies inzake maatregelen ter versterking van de stabiliteit van banken (CON/2013/67), Slovenië, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Advies inzake kredietcoöperaties (CON/2013/63), Litouwen, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Advies inzake het verstrekken van onderpand aan Danmarks Nationalbank middels automatische collateralisatie (CON/2013/60), Denemarken, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Advies betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2013/59), België, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 191. Advies inzake de uitzonderlijke liquidatie van kredietinstellingen (CON/2013/57), Griekenland, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Advies inzake het nieuwe geïntegreerde Hongaarse toezichthoudende kader (CON/2013/56), Hongarije, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Advies inzake het macro-prudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/54), Cyprus, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Advies inzake spaarbanken en bankstichtingen (CON/2013/52), Spanje, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Advies inzake het toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/51), Cyprus, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Advies inzake stabilisatiemaatregelen (CON/2013/50), Roemenië, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Advies inzake bijkantoren van niet-EER kredietinstellingen (CON/2013/49), Ierland, 9.7.2013.
 198. Advies inzake het macro-prudentiële mandaat van Lietuvos banka (CON/2013/45), Litouwen, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Advies inzake een speciale heffing op kredietinstellingen (CON/2013/44), Cyprus, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Advies inzake herstel- en afwikkelplannen (CON/2013/42), België, 10.6.2013.Aanvullende informatie
 201. Advies inzake makroprudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/39), Roemenië, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Advies betreffende het Griekse Fonds voor Financiële Stabiliteit  (CON/2013/38), Griekenland, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Advies inzake de status van kredietinstellingen en het opzetten van financieringsbedrijven (CON/2013/36), Frankrijk, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Advies inzake schuldregelingen voor personen met teveel schulden (CON/2013/34), Griekenland, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Advies inzake hypotheekgeverbescherming (CON/2013/33), Spanje, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en een voorstel voor een verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (CON/2013/32), PB C 166 van 12.6.2013, blz. 2.Aanvullende informatie
 207. Advies inzake de bescherming tegen risico's en de scheiding van bankaktiviteiten (CON/2013/28), Duitsland, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Advies inzake het kader voor overheidsgaranties en overheidsgaranties voor Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), België, 15.4.2013.Aanvullende informatie
 209. Advies inzake crisisplanning en vroegtijdige interventie voor kredietinstellingen.  (CON/2013/26), Oostenrijk, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Advies inzake het deposito-garantie fonds (CON/2013/25), Spanje, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Advies inzake financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 212. Advies betreffende bijzondere hypothecaire transacties (CON/2013/23), Slowakije, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Advies inzake de maatregelen voor het versterken van bankstabiliteit (CON/2013/21), Slovenië, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Advies inzake de herkaptalisatie van kredietinstelligen (CON/2013/17), Griekenland, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Advies inzake het toezichtkader financiële markten (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Advies inzake de gewijzigde berekening van de jaarlijkse bijdrage betreffende de financiële stabiliteit (CON/2013/13), België, 18.2.2013.Aanvullende informatie
 218. Advies inzake het aanttrekken van deposito's en effectenrekeningbeheer door de schatkist (CON/2013/12), Hongarije, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Advies inzake een afwikkelingskader voor krediet- en andere instellingen (CON/2013/10), Cyprus, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Advies inzake een overheidsgarantie voor bepaalde verbintenissen van dochtermaatschappijnen van Dexia SA  (CON/2013/8), Frankrijk, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Advies inzake coöperatieve banken (credit unions) (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Advies inzake vroegtijdige interventie, herstructurering en afwikkeling van kredietinstellingen (CON/2013/3), Spanje, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een faciliteit voor het toekennen van financiële bijstand aan lidstaten die de euro niet als munt hebben  (CON/2013/2), PB C 96 van 4.4.2013, blz. 11.Aanvullende informatie
 224. Advies inzake het toezichtkader financiële markten (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland (CON/2012/111), Ierland, 21.12.2012.
 226. Advies inzake de instelling van kapitaalbuffers voor de Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), Italië, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Advies inzake vermogensbeheerders (CON/2012/108), Spanje, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Advies inzake high frequency trading  (CON/2012/107), Duitsland, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Advies inzake bancaire en financiële stabiliteit (CON/2012/106), Frankrijk, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Advies inzake financiële wetgeving (CON/2012/104), Denemarken, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten  (CON/2012/103), PB C 70 van 9.3.2013, blz. 2.Aanvullende informatie
 232. Advies inzake bepaalde voorwaarden voor het verstrekken van leningen (CON/2012/102), Roemenië, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Advies inzake de Bankwet (CON/2012/101), Slovenië, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Advies inzake een overheidsgarantie ter dekking van bepaalde verplichtingen van dochterondernemingen van Dexia SA  (CON/2012/100), België, 30.11.2012.Aanvullende informatie
 235. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn tot instelling van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2012/99), PB C 39 van 12.2.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
 236. Advies inzake de verlenging van een Ierse overheidsgarantie van beleenbare passiva van kredietinstellingen (CON/2012/98), Ierland, 29.11.2012.
 237. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Bankautoriteit) (CON/2012/96), PB C 30 van 1.2.2013, blz. 6.Aanvullende informatie
 238. Advies betreffende verschillende reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten aan de Commissie zijn voorgelegd met het oog op vaststelling middels een gedelegeerde verordening van de Commissie en uitvoeringsverordeningen tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters  (CON/2012/95), PB C 60 van 1.3.2013, blz. 1.
 239. Advies inzake een heffing op financiële diensten en inzake een heffing op de totale waarde van de balans van een bank (CON/2012/93), Slovenië, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Advies inzake gedekte obligaities (Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Duitsland, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Advies inzake een stabilisatiefonds voor banken (CON/2012/91), Polen, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Advies inzake het gewijzigde kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2012/90), Griekenland, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Advies inzake eurobankbiljetten en euromuntstukken en gewijzigde statuten van de Banco de España (CON/2012/89), Spanje, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Advies inzake de stabilisatie van de financiële markt (CON/2012/88), Duitsland, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Advies inzake overheidsgaranties voor kredietinstellingen (CON/2012/85), Cyprus, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Advies inzake Europese financiële bijstand (CON/2012/75), Spanje, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland (CON/2012/74), Ierland, 5.10.2012.
 248. Advies inzake de versterking van bankstabiliteit (CON/2012/71), Slovenië, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Advies inzake met het faillissement van natuurlijke personen verband houdende maatregelen (CON/2012/70), Ierland, 14.9.2012.
 250. Advies inzake financiële coöperaties (CON/2012/68), Ierland, 4.9.2012.
 251. Advies inzake de herkapitalisatie van de Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Italië, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (CON/2012/62), PB C 310 van 13.10.2012, blz. 12.
 253. Advies inzake de hervorming van toezicht op verzekering en pensioenvoorziening (CON/2012/61), Italië, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Advies inzake overheidsgaranties (CON/2012/60), Spanje, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Advies inzake een stabilisatiefonds voor banken (CON/2012/58), Polen, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Advies inzake de Sloveense Sovereign Holding  (CON/2012/57), Slovenië, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Advies inzake de versterking van financieel toezicht en het instellen van een comité financiële stabiliteit  (CON/2012/55), Duitsland, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Advies inzake de bankheffing en bijdragen aan het depositogarantiestelsel  (CON/2012/53), Slowakije, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Advies inzake nieuwe maatregelen ter versterking van toezicht en handhaving in financiële regulering (CON/2012/52), Ierland, 16.7.2012.
 260. Advies inzake de herkapitalisatie van de Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cyprus, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Advies inzake bankherkapitalisatie  (CON/2012/48), Slovenië, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Advies inzake de reorganisatie en verkoop van onroerend goed activa in de financiële sector (CON/2012/46), Spanje, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Advies inzake een ontwerp-gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot vrijstellingen, algemene voorwaarden voor bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomwerking, transparantie en toezicht (CON/2012/42), PB C 47 van 19.2.2013, blz. 1.
 264. Advies inzake de invoering van een rechtskader voor de activiteiten van centrale tegenpartijen (CON/2012/41), Polen, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Advies inzake schuldregelingen voor personen met te veel schulden (CON/2012/40), Griekenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkelingskader voor kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/39), Griekenland, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Advies inzake oversight op retailbetalingsdiensten en -systemen (CON/2012/38), Italië, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Advies van de ECB van 25 april 2012 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese socialeondernemerschapsfondsen  (CON/2012/32), PB C 175 van 19.6.2012, blz. 11.
 269. Advies inzake de Statuten van the Bank of Greece (CON/2012/31), Griekenland, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Advies inzake het Deposito Garantie Fonds en het bankafwikkelingsregime (CON/2012/30), Denemarken, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Advies inzake Belgische covered bonds en inzake maatregelen ter vergemakkelijking van mobilisering van schuldvorderingen (CON/2012/28), België, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 272. Advies inzake hypotheken in vreemde valuta en woningkredietovereenkomsten (CON/2012/27), Hongarije, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkeling van kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/25), Griekenland, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Advies betreffende een voorstel voor een Verordening houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overdreven vertrouwen in ratings  (CON/2012/24), PB C 167 van 13.6.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
 275. Advies inzake herkapitalisering betreffende uitvoeringsmaatregelen (CON/2012/23), Portugal, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2012/22), Slovenië, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Advies inzake i) een voorstel voor een richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad, ii) een voorstel voor een verordening betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EMIR) betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, iii) een voorstel voor een richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, en iv) een voorstel voor een verordening betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)  (CON/2012/21), PB C 161 van 7.6.2012, blz. 3.Aanvullende informatie
 278. Advies inzake versterkte economische governance van het eurogebied (CON/2012/18), PB C 141 van 17.5.2012, blz. 7.Aanvullende informatie
 279. Advies inzake de herkapitalisatie en afwikkeling van kredietinstellingen in Griekenland (CON/2012/14), Griekenland, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Advies inzake overheidsgaranties (CON/2012/13), Spanje, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Advies inzake de voorwaarden van door de Griekse Staat uitgegeven of gegarandeerde effecten (CON/2012/12), Griekenland, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Advies inzake de reorganisatie van de Spaanse financiële sector (CON/2012/11), Spanje, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie  (CON/2012/10), PB C 93 van 30.3.2012, blz. 2.Aanvullende informatie
 284. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en een voorstel voor een verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2012/5), PB C 105 van 11.4.2012, blz. 1.Aanvullende informatie
 285. Advies inzake gedematerialiseerde effecten (CON/2012/3), Luxemburg, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Advies inzake maatregelen ter stabilisering van de financiële markt (CON/2012/2), Duitsland, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Advies inzake de gewijzigde Griekse afwikkelingsregeling voor kredietinstellingen (CON/2011/107), Griekenland, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Advies inzake de oprichting en de financiering van een resolutiefonds en de gewijzigde berekening van bijdragen aan het deposito-garantiestelsel (CON/2011/103), België, 12.12.2011.Aanvullende informatie
 289. Adviez inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen door de overheid (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Advies inzake het beheer van financiële crises en het inrichten van een onafhankelijk fonds voor financiële stabiliteit (CON/2011/93), Cyprus, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Advies inzake een verliesgarantie in verband met een uitgebreide compensatieregeling (CON/2011/90), Denemarken, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie ten aanzien van in aanmerking komende verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2011/88), Ierland, 7.11.2011.
 293. Advies inzake hypotheken in vreemde valuta en leningsovereenkomsten inzake huisaankoop (CON/2011/87), Hongarije, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Advies inzake stabilisatiemaatregelen en overbruggingsbanken (CON/2011/86), Roemenië, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrijk, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/84), Ierland, 21.10.2011.
 297. Advies inzake maatregelen betreffende vroegtijdige interventie en wijzigingen van het stelsel voor de afwikkeling en liquidatie van krediet- en financiële instellingen die zijn onderworpen aan het toezicht van Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Advies inzake regels die van toepassing zijn op hypotheek- en gemeenteobligaties in Slovenië (CON/2011/81), Slovenië, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), België, 13.10.2011.Aanvullende informatie
 301. Advies inzake de hervorming van het depositogarantiestelsel (CON/2011/76), Nederland, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 302. Advies inzake kredietverlening aan natuurlijke personen (CON/2011/74), Roemenië, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Advies inzake statistieken en door de Banca Naţională a României beheerde interbancaire geldmarkt en markt voor overheidspapier, en inzake het wisselkoersregime en regime t.a.v. minimumreserves (CON/2011/73), Roemenië, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Advies inzake wijzigingen in de Griekse regeling voor crisisafwikkeling voor kredietinstellingen (CON/2011/72), Griekenland, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Advies inzake de categorieën van bemiddelaars die gemachtigd zijn op rekening gedematerialiseerde effecten aan te houden uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden (CON/2011/71), België, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 306. Advies inzake interventiebevoegdheden van Raden van Toezicht van banken (CON/2011/70), Slovenië, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Advies inzake nieuwe maatregelen tot versterking van toezicht en handhaving inzake financiële regulering (CON/2011/69), Ierland, 9.9.2011.
 308. Advies inzake verantwoorde kredietverleningsvereisten voor kredietinstellingen (CON/2011/67), Litouwen, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Advies inzake een bijzondere heffing op in Slowakije actieve financiële instellingen (CON/2011/66), Slowakije, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Advies inzake de invoering van omnibusrekeningen binnen het kader van afwikkeling (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Advies inzake het gewijzigde juridische kader voor betalingssystemen en afwikkelingssystemen (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Advies betreffende crisisinterventiemaatregelen met betrekking tot financiële ondernemingen in problemen (CON/2011/60), Nederland, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 313. Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten  (CON/2011/58), PB C 240 van 18.8.2011, blz. 3.
 314. Advies inzake de conversie van filialen van buitenlandse kredietinstellingen in dochterondernemingen (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Advies inzake verplichtingen tot uitwisseling van informatie en samenwerking tussen nationale toezichthoudende autoriteiten (CON/2011/52), Bulgarije, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Advies inzake nieuwe wetgeving betreffende het kredietregister (CON/2011/47), Letland, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Advies inzake een hervorming van toezicht op financiële markten in Litouwen (CON/2011/46), Litouwen, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Advies inzake de invoering van een compensatieregeling voor banken in moeilijkheden (CON/2011/45), Denemarken, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Advies van de ECB van 4 mei 2011 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG wat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft  (CON/2011/42), PB C 159 van 28.5.2011, blz. 10.Aanvullende informatie
 320. Advies inzake wijzigingen in de wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties en financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2011/41), België, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 321. Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/39), Ierland, 26.4.2011.
 322. Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Bank of Greece (CON/2011/36), Griekenland, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Advies inzake het juridisch kader voor het Fonds voor Leningen en Consignaties en inzake wijzigingen in de regeling ter versterking van de liquiditeit van de Griekse economie na de internationale financiële crisis  (CON/2011/34), Griekenland, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Advies inzake de totale balanswaarde van een bank (CON/2011/31), Slovenië, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Advies inzake een specifieke belasting op banken en het opzetten van een onafhankelijk financieel stabiliteitsfonds (CON/2011/29), Cyprus, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Advies inzake wetgeving betreffende gedekte obligaties (CON/2011/27), Cyprus, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps  (CON/2011/17), PB C 91 van 23.3.2011, blz. 1.
 328. Advies inzake wetgeving betreffende het deposito-garantiefonds (CON/2011/15), Roemenië, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkelingen en betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten  (CON/2011/14), Litouwen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de depositogarantiestelsels (herschikking) en inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake beleggerscompensatiestelsels  (CON/2011/12), PB C 99 van 31.3.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 331. Advies inzake de opname van kredietverenigingen in het steunprogramma van de overheid aangaande financiële instellingen (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Advies inzake de deelname van Italië aan programma's van het Internationaal Monetair Fonds als antwoord op de financiële crisis (CON/2011/10), Italië, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Advies betreffende een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG en 2006/48/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat  (CON/2011/6), PB C 62 van 26.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 334. Advies inzake de implementatie van de beginselen voor de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector in België  (CON/2011/5), België, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 335. Advies inzake gesloten beleggingsfondsen die niet-publieke participatiebewijzen uitgeven (CON/2011/4), Polen, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Advies inzake wijzigingen op de Bankwet (CON/2011/3), Slovenië, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Advies inzake de sanctiebevoegdheden van de Beurs van Cyprus (CON/2011/2), Cyprus, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2011/1), PB C 57 van 23.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 339. Advies inzake de verlenging van overheidssteun en van herkapitaliseringsmaatregelen voor financiële instellingen behoudens een besluit van de Europese Commissie (CON/2010/95), Polen, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Advies inzake de Hongaarse Financiële Toezichthouder en de wetgevende bevoegdheden van zijn President (CON/2010/94), Hongarije, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Advies inzake het verlengen van overheidsgaranties voor banken en andere instellingen en de verlenging van de herkapitalisatieregeling van overheidswege (CON/2010/93), Zweden, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Advies inzake noodstabilisatie van kredietinstellingen (CON/2010/92), Ierland, 17.12.2010.
 343. Advies inzake het tijdelijke aanhouden van aandelen door kredietinstellingen gedurende financiële herstructureringen of reddingsoperaties van ondernemingen (CON/2010/86), Roemenië, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Advies inzake bankenherstructurering  (CON/2010/83), Duitsland, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus  (CON/2010/82), PB C 337 van 14.12.2010, blz. 1.
 346. Advies inzake woningbouwverenigingen (CON/2010/81), Polen, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten aangaande kredietvorderingen (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie betreffende bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2010/75), Ierland, 2.11.2010.
 349. Advies inzake wetgevend kader dat kredietinstelling in staat stelt gedekte obligaties uit te geven (CON/2010/73), Cyprus, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Advies inzake de verlenging van Ierse overheidsgarantie voor bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2010/71), Ierland, 16.9.2010.
 351. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader voor het runnen van Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polen, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid  (CON/2010/65), PB C 223 van 18.8.2010, blz. 1.
 353. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader voor het depositogarantiestelsel (CON/2010/64), Polen, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Advies inzake uitvoeringsregels betreffende beloningssystemen van instellingen en verzekeringsmaatschappijen (CON/2010/63), Duitsland, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Advies inzake wijzigingen van diverse wetten betreffende het verminderen van financiële onevenwichtigheden (CON/2010/62), Hongarije, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Advies inzake het oprichten van het Fonds voor Financiële Stabiliteit (CON/2010/54), Griekenland, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Advies inzake beperkingen op short selling (CON/2010/53), Duitsland, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Advies inzake het verlenen van overheidsgaranties aan banken en andere instellingen en de verlenging van de recapitalisatieregeling van de overheid (CON/2010/50), Zweden, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Advies inzake de Wet op gedekte obligaties (CON/2010/47), Duitsland, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Advies inzake wijzigingen in het financiële stabiliteitsregime (CON/2010/45), Denemarken, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Advies inzake een aantal Banque de France betreffende bepalingen (CON/2010/44), Frankrijk, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Advies inzake beloningssystemen in instellingen en verzekeringsondernemingen (CON/2010/41), Duitsland, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Advies inzake aanvullende financiële stabiliteitsmaatregelen in Estland (CON/2010/35), Estland, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Advies inzake schuldregelingen voor natuurlijke personen die teveel schulden hebben (CON/2010/34), Griekenland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Advies inzake toezicht op particuliere verzekering, de invoering van een garantiefonds voor particuliere levensverzekeringen en overige bepalingen (CON/2010/33), Griekenland, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Advies inzake de gewijzigde Wet op kredietinstellingen en financiële ondernemingen ter invoering van nadere stabiliseringsmaatregelen voor de financiële markt (CON/2010/31), Hongarije, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Advies inzake het ook aan banken en andere instellingen toekennen van overheidsgaranties (CON/2010/29), Zweden, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Advies inzake een wetsontwerp betreffende overheidskapitaalinvesteringen in depositobanken (CON/2010/26), Finland, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft  (CON/2010/23), PB C 87 van 1.4.2010, blz. 1.
 370. Advies inzake wijzigingen van het wettelijke kader betreffende de liquiditeitsverruiming van de economie als antwoord op de impact van de internationale financiële crisis (CON/2010/21), Griekenland, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Advies betreffende de tweede verlenging van het staatsherkapitalisatiestelsel (CON/2010/11), Zweden, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Advies inzake de taken van de Magyar Nemzeti Bank, de structuur en de juridische status van de Hongaarse Financiële Toezichthouder en de oprichting van de Raad voor Financiële Stabiliteit (CON/2010/10), Hongarije, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Advies inzake de consolidatie van depositobanken (CON/2010/9), Finland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Advies inzake de herstructurering van zaken- en beroepsschulden aan kredietinstellingen en inzake gegevensverwerking door het kredietagentschap  (CON/2010/8), Griekenland, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Advies inzake herstelmaatregelen die van toepassing zijn op ondernemingen in de bancaire en financiële sector, betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en inzake het statuut van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), België, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 376. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG  (CON/2010/6), PB C 19 van 26.1.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
 377. Advies inzake drie voorstellen voor verordeningen van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Bankautoriteit, een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en een Europese Autoriteit voor effecten en markten (CON/2010/5), PB C 13 van 20.1.2010, blz. 1.Aanvullende informatie
 378. Advies inzake de fusie de verzekeringsvergunningverlenende en de toezichthoudende autoriteiten  (CON/2010/4), Frankrijk, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Advies inzake bepaalde maatregelen betreffende bancaire en financiële regulering  (CON/2010/3), Frankrijk, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Advies inzake de bevoegdheden van Banka Slovenije met betrekking tot het IMF-lidmaatschap van Slovenië (CON/2009/100), Slovenië, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (CON/2009/94), PB C 291 van 12.11.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 382. Advies betreffende voorwaarden en procedures voor de toepassing van de maatregelen ter versterking van de financiële stabiliteit  (CON/2009/93), Litouwen, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie betreffende bepaalde verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2009/92), Ierland, 9.11.2009.
 384. Advies van de ECB van 26 oktober 2009 betreffende een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s en een voorstel voor een Beschikking van de Raad tot toewijzing aan de ECB van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s  (CON/2009/88), PB C 270 van 11.11.2009, blz. 1.
 385. Advies betreffende maatregelen ter verbetering van de liquiditeit en ter vergroting van het concurrentievermogen van kredietinstellingen  (CON/2009/86), Oostenrijk, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Advies inzake de verlenging van overheidssteun aan financiële instellingen (CON/2009/82), Polen, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Advies van de ECB van 16 oktober 2009 houdende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG  (CON/2009/81), PB C 272 van 13.11.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 388. Advies inzake de verlenging van overheidsgaranties ten behoeve van banken en andere instellingen (CON/2009/79), Zweden, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Advies inzake de uitgifte van bijzondere overheidsobligaties voor kredietinstellingen (CON/2009/78), Cyprus, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Advies inzake een verlenging van de overheidsgarantie betreffende passiva van kredietinstellingen (CON/2009/73), België, 23.9.2009.Aanvullende informatie
 391. Advies inzake de oprichting van een National Agentschap voor het beheer van activa (CON/2009/68), Ierland, 31.8.2009.
 392. Advies inzake het versterken van technieken voor de aanpak van probleembanken (CON/2009/65), Letland, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Advies betreffende de herstructurering van banken en de verhoging van het eigen vermogen van kredietinstellingen (CON/2009/62), Spanje, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Advies aangaande het wettelijk kader voor coöperatieve spaarkassen en kredietverenigingen (CON/2009/60), Polen, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Advies aangaande het staatsherkapitalisatieplan (CON/2009/58), Zweden, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Advies aangaande de regelgeving betreffende de financieringsleasing en de activiteiten van leasingmaatschappijen (CON/2009/57), Cyprus, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Advies inzake gewijzigde financiële steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2009/56), Ierland, 25.6.2009.
 398. Advies aangaande wijzigingen van de regels betreffende de centrale effectenbewaarnemer (CON/2009/55), Polen, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Advies aangaande verdere maatregelen ter stabilisatie van de financiële markt (CON/2009/54), Duitsland, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Advies betreffende maatregelen voor een meer doeltreffend depositogarantiestelsel (CON/2009/51), Roemenië, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Advies inzake maatregelen ter versterking van het financiële toezicht (CON/2009/50), Duitsland, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Advies inzake maatregelen ter verzachting van de gevolgen van de financiële crisis (CON/2009/49), Slowakije, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Advies inzake ter versterking van de bevoegdheden van Banca Naţională a României’s om kredietinstellingen in nood te ondersteunen  (CON/2009/48), Roemenië, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Advies inzake maatregelen ter verhoging van de liquiditeit in de economie (CON/2009/39), Griekenland, 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende ratingbureaus (CON/2009/38), PB C 93 van 22.4.2009, blz. 3.Aanvullende informatie
 406. Advies aangaande de wijzigingen aan de Bankwet in verband met de crisis op de financiele markt (CON/2009/34), Tsjechië, 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Advies inzake nieuwe maatregelen ter versterking van de financiële stabiliteit (CON/2009/32), Litouwen, 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Advies aangaande de wijzigingen aan de Wet op het depositogarantiestelsel wat betreft de dekking en de betaling (CON/2009/31), Letland, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Advies aangaande het leveren van staatsgaranties aan banken en andere instellingen (CON/2009/30), Zweden, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Advies aangaande de uitbreiding van het toepassingsgebied van de maatregelen die kunnen getroffen worden bij een financiele crisis (CON/2009/29), België, 25.3.2009.Aanvullende informatie
 411. Advies aangaande procedureregels voor staatswaarborgen ter handhaving van de financiele stabiliteit (CON/2009/28), Hongarije, 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Advies aangaande de wijziging van de regels aangaande de winstverdeling van Lietuvos bankas in de context van de financiele onrust (CON/2009/26), Litouwen, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Advies aangaande een wijziging aan de staatsgarantie ter vermijding van liquiditeitsstromen  (CON/2009/25), België, 19.3.2009.Aanvullende informatie
 414. Advies aangaande maatregelen voor de verdere stabilisatie van de financiele markt  (CON/2009/24), Duitsland, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Advies aangaande wijzigingen aan het juridisch kader voor de staatsbank, Gospodarstwa Krajowego, ter verbetering van haar rol in overheidsprogramma's (CON/2009/22), Polen, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Advies aangaande de uitbreiding van de reikwijdte van de depositogarantiestelsels (CON/2009/20), Cyprus, 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Advies inzake rekapitalisatie van bepaalde financiële instellingen en hun overname door de Staat. (CON/2009/19), Polen, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Advies aangaande stabilisatiemaatregelen voor het financiele systeem (CON/2009/18), Estland, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Advies aangaande wijzigingen aan de Bankenrichtlijn en de Richtlijn kapitaaltoereikendheid wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer  (CON/2009/17), PB C 93 van 22.4.2009, blz. 3.Aanvullende informatie
 420. Advies aangaande wetgeving ter machtiging van de Minister van Financien Nationale Pensioenreservefondsen opdracht te geven te investeren in financiele instellingen als een deel van de recapitalisatie van banken  (CON/2009/16), Ierland, 25.2.2009.
 421. Advies aangaande de algemene voorwaarden voor het toekennen van staatsleningen en -waarborgen in noodsituaties (CON/2009/12), Cyprus, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Advies aangaande de door de staat betaalde vergoeding in het kader van de overname van een bank (CON/2009/11), Letland, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Advies aangaande het depositogarantiestelsel en de rol van de toezichthouders bij insolventieprocedures (CON/2009/10), Letland, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Advies aangaande de uitbreiding van het stelsel voor de financiele stabiliteit dat de volledig dekking garandeert van vorderingen van depositohouders en gewone schuldeisers en aangaande een stelsel voor de terbeschikkingstelling van staatskapitaal aan kredietinstellingen (CON/2009/6), Denemarken, 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Advies betreffende de voorwaarden van kapitaalinbrengen door de staat en debt to equity swaps krachtens de Wet houdende overheidsfinanciën  (CON/2009/3), Slovenië, 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Advies betreffende staatsgaranties voor bankleningen  (CON/2009/2), Letland, 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Advies aangaande de criteria en de voorwaarden voor het toekennen van staatsleningen (CON/2008/92), Slovenië, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Advies inzake de toepassing op de Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique van de beperkingen ten aanzien van beëindigingsvergoedingen van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen (CON/2008/91), België, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 429. Advies aangaande monetaire beleidsinstrumenten (CON/2008/89), Letland, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Advies aangaande de criteria en de voorwaarden voor het toekennen van een staatsgarantie (CON/2008/88), Slovenië, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Advies betreffende de modernisering van het juridisch kader voor financiele instrumenten (CON/2008/85), Frankrijk, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Advies betreffende een richtlijn aangaande de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld (CON/2008/84), PB C 30 van 6.2.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 433. Advies betreffende maatregelen om het systeem van financiele intermediairs te versterken ter handhaving van de financiele stabiliteit  (CON/2008/81), Hongarije, 1.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Advies betreffende het verlenen van steun van de Staatsschatkist aan financiele instellingen (CON/2008/80), Polen, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Advies betreffende maatregelen ter verhoging van de liquiditeit in de economie (CON/2008/79), Griekenland, 27.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Advies inzake overheidsgaranties en overige maatregelen ter handhaving van de stabiliteit van het financiële stelsel  (CON/2008/76), Slovenië, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Advies betreffende een staatskapitaalinvestering in depositobanken (CON/2008/75), Finland, 24.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Advies betreffende een staatsgarantie ter vermijding van een uitstroom van liquiditeiten (CON/2008/74), België, 21.11.2008.Aanvullende informatie
 439. Advies inzake wijzigingen van de Richtlijn betreffende betreffende depositogarantiestelsels wat betreft het dekkingsniveau en de uitbetalingstermijn (CON/2008/70), PB C 314 van 9.12.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
 440. Advies inzake de uitbreiding van de reikwijdte van het Depositogarantiestelsel (CON/2008/69), Ierland, 17.11.2008.
 441. Advies betreffende maatregelen voor de financiële stabiliteit verband houdend met het Overheidsgarantiefonds (CON/2008/68), Finland, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Advies inzake de vereisten voor het toekennen van overheidsgaranties (CON/2008/67), Spanje, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Advies inzake maatregelen ter uitvoering van de garantie van de stabiliteit van het financiële stelsel (CON/2008/65), Italië, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Advies inzake een nieuw Besluit van het Comité van Europese Banktoezichthouders („Committee of European Banking Supervisors“)  (CON/2008/63), PB C 45 van 24.2.2009, blz. 1.
 445. Advies betreffende het geven van een staatsgarantie aan banken en kredietmarktondernemingen (CON/2008/62), Zweden, 29.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Advies betreffende de bescherming van deposito's en bepaalde levensverzekeringsproducten (CON/2008/61), België, 28.10.2008.Aanvullende informatie
 447. Advies betreffende de operaties van het Fonds voor de verwerving van financiële activa (CON/2008/60), Spanje, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Advies betreffende stabilisatiemaatregelen voor het financiele stelsel (CON/2008/59), Zweden, 24.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Advies betreffende maatregelen ter garantie van de stabiliteit van het bankensysteem (CON/2008/58), Italië, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Advies betreffende een Fonds voor de Stabilisatie van de Financiële Markt en andere maatregelen voor de financiële stabiliteit  (CON/2008/57), Duitsland, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Advies betreffende het leveren van een staatsgarantie om bij de dragen tot de financiële stabiliteit  (CON/2008/56), Frankrijk, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Advies betreffende de wettelijke maatregelen om de stabiliteit van de financiele markten te herstellen (CON/2008/55), Oostenrijk, 20.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Advies betreffende een kader voor financiele stabiliteit die de volledige dekking van vorderingen van inleggers en gewone schuldeisers garandeert (CON/2008/54), Denemarken, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Advies betreffende de creatie van een verwervingsfonds voor financiële activa en betreffende andere overheidsmaatregelen die bijdragen tot de financiële stabiliteit (CON/2008/52), Spanje, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Advies betreffende een kader voor een depositogarantie en de bescherming van beleggers (CON/2008/51), Griekenland, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Advies betreffende een staatsgarantie ter dekking van de passiva van kredietinstellingen (CON/2008/50), België, 17.10.2008.
 457. Advies betreffende de tenuitvoerlegging van financiële hulpmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2008/48), Ierland, 15.10.2008.
 458. Advies betreffende de staatsgarantie ter dekking van het door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique verleende krediet in de context van haar bijdrage tot de finannciele stabiliteit (CON/2008/46), België, 8.10.2008.Aanvullende informatie
 459. Advies betreffende financiele steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2008/44), Ierland, 3.10.2008.
 460. Advies houdende wijzigingen die de Banque centrale du Luxembourg in staat stellen meer effectief bij te dragen tot de financiele stabiliteit en ter verduidelijking van het regime van de minimale reserveverplichtingen (CON/2008/42), Luxemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Advies inzake het Comité voor financiële stabiliteit (CON/2008/39), Polen, 1.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Advies inzake wijzigingen betreffende bestuur, toezicht en financieringswijze van het depositobeschermingsstelsel, met name aangaande de deelname van Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Polen, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Advies inzake de invoering van verzekeringen op investeringsbasis en gedragsregels voor verzekeringsmaatschappijen (CON/2008/30), Oostenrijk, 18.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Advies inzake een uitzondering op de vennootschapswet met betrekking tot bepaalde transacties door kredietinstellingen (CON/2008/24), Griekenland, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Advies inzake de integratie van het financieel en verzekeringstoezicht (CON/2008/16), Finland, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Advies inzake de governance, het toezicht en de financiering van de depositobeschermingsregeling,met name betreffende deelname van Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Polen, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Advies inzake het toezicht op cash deviezentransacties (CON/2007/38), Slovenië, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Advies inzake de implementatie van de afschaffing van effecten aan toonder betreffende door de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique uitgegeven aandelen  (CON/2007/37), België, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Advies inzake inzake nieuwe taken voor Banka Slovenije met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld (CON/2007/36), Slovenië, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Advies inzake de hervorming van het financieel toezicht (CON/2007/33), Oostenrijk, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Advies inzake de modernisatie van de toezichtstructuur van de Federale Financiële Toezichthouder (BaFin) (CON/2007/32), Duitsland, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Advies inzake de hervorming van het financieel toezicht, met name aangaande Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Polen, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Advies inzake de invoering van een consumentenbeschermingsregeling binnen het kader van de rol als toezichthouder van Banco de Portugal (CON/2007/29), Portugal, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Advies inzake wijzigingen betreffende bestuur, toezicht en financieringswijze van de depositogarantieregeling, met name wat betreft de deelname van Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Polen, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Advies inzake de regulering van niet-bancaire financiële instellingen door de centrale bank (CON/2007/23), Roemenië, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Advies inzake de invoering van een nieuw regelgevend en toezichthoudend kader ter verbetering van het internationale concurrentievermogen van de beleggingsfondsensector, zulks door harmonisering van de wet met Richtlijn 85/611/EEG van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's)  (CON/2007/21), Duitsland, 18.7.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Advies inzake de regulering van en het toezicht op markten en de werking van bevoegde onafhankelijke autoriteiten (CON/2007/17), Italië, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Advies inzake het toezicht op kredietinstellingen en financiële instellingen en inzake beleenbaar onderpand voor monetaire-beleidstransacties (CON/2007/15), Griekenland, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Advies inzake wijzigngen van de statuten van de Bank of Greece ter aanpassing aan ontwikkelingen in het stelsel van zekerheidsstelling van het Eurosysteem en ter waarborging van de goede werking van betalingssystemen (CON/2007/13), Griekenland, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Advies inzake de inventarisatie van en de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur tegen verstoring en vernieling te verbeteren  (CON/2007/11), PB C 116 van 26.5.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
 481. Advies inzake een Verordening betreffende vacaturestatistieken in de Gemeenschap (CON/2007/9), PB C 86 van 20.4.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
 482. Advies inzake bepaalde taken van Česká národní banka op het gebied van consumentenbescherming  (CON/2007/8), Tsjechië, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Advies inzake het toezicht op afwikkeldiensten (CON/2007/7), Nederland, 15.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 484. Advies inzake de invoering van een nieuwe comitologie-procedure in acht richtlijnen van het Actieplan Financiële Dienstverlening (CON/2007/4), PB C 39 van 23.2.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
 485. Advies inzake door activa gedekte effecten (CON/2007/3), Ierland, 14.2.2007.
 486. Advies inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (CON/2006/60), PB C 27 van 7.2.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
 487. Advies inzake de implementatie van de Richtlijn betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE'S) aangaande de verduidelijking van bepaalde definities (CON/2006/57), PB C 31 van 13.2.2007, blz. 1.
 488. Advies inzake het toezicht op exploitanten van verrekenings- en vereveningssystemen (CON/2006/53), Polen, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Advies inzake de bevoegdheidsverdeling tussen toezichthoudende autoriteiten (CON/2006/51), Italië, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Advies inzake de algemene herziening van de bankwet (CON/2006/48), Slovenië, 19.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Advies inzake bepaalde taken van Česká národní banka op het gebied van consumentenbescherming (CON/2006/47), Tsjechië, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Advies inzake de voorwaarden voor de aansluiting van coöperatieve kredietinstellingen bij een centraal orgaan (CON/2006/42), Cyprus, 23.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Advies inzake de gewijzigde samenstelling van de Commissie Toezicht Banksector (CON/2006/39), Polen, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Advies inzake de invoering van een regeling betreffende consumentenbescherming binnen het kader van het prudentieel toezicht door de Bank of Greece en andere daarmee verband houdende bepalingen (CON/2006/38), Griekenland, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Advies inzake wijzigingen van het wettelijk kader betreffende de Centrale Bewaarinstelling en het Centrale Effectenregister  (CON/2006/37), Cyprus, 11.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Advies inzake bepalingen krachtens welke als naamloze vennootschap operende ondenemingen overeenkomstig de Wet op Ondernemingen kunnen worden opgesplitst (CON/2006/31), Polen, 20.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Advies inzake wijzigingen van de vereisten betreffende minimumliquiditeit (CON/2006/26), Letland, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Advies inzake wijzigingen van de wet op financiële zekerheden (CON/2006/24), Slovenië, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Advies inzake toezicht op de finanicële sector in Nederland (CON/2006/20), Nederland, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 500. Advies inzake de integratie van het toezicht op de bancaire sector, kapitaalmarkten, verzekerings- en pensioenfondsensector (CON/2006/15), Polen, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Advies inzake het verbreden van de grondslag voor de vereisten betreffende minimumreserves en de invoering van gedifferentieerde reserveratio's (CON/2006/11), Letland, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Advies inzake wijzigingen van het wettelijk kader betreffende de Centrale Bewaarinstelling en het Centrale Effectenregister  (CON/2006/9), Cyprus, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2006/3), Estland, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Advies inzake de algemene voorwaarden en modi operandi van clearing-house organisaties (CON/2006/1), Hongarije, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Advies inzake bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler (CON/2005/56), PB C 336 van 31.12.2005, blz. 109.Aanvullende informatie
 506. Advies inzake de verlenging van termijnen voor de omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (CON/2005/53), PB C 323 van 20.12.2005, blz. 31.Aanvullende informatie
 507. Advies inzake een verlaging van de jaarlijkse bijdrage van commerciële banken aan het Deposito Beschermingsfonds en inzake monetaire financiering (CON/2005/50), Slowakije, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Advies inzake de afschaffing van effecten aan toonder en inzake de modernisatie van het rechtskader betreffende door ondernemingen uitgegeven effecten (CON/2005/43), België, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 509. Advies inzake het toezicht op betalingssystemen voor kleine betalingen (CON/2005/41), Italië, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Advies inzake de implementatie van regels betreffende de eigendomsoverdracht van financiële instrumenten (CON/2005/40), Frankrijk, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Advies inzake een gewijzigd voorstel voor een volledige integratie van het toezicht op financiële markten met Česká národní als enige toezichthoudende autoriteit (CON/2005/39), Tsjechië, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Advies inzake de modernisatie van het kader tot invoering van mogelijkheden voor het oplossen van insolventie en het versterken van crediteurenrechten (CON/2005/36), Tsjechië, 18.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Advies inzake de taak van Národná banka Slovenska in verband met geïntegreerd toezicht op de gehele financiële markt en wijzigingen van haar statuten (CON/2005/26), Slowakije, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Advies inzake de reorganisatie van het toezicht op de financiële markt en van het toezicht op betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/2005/24), Tsjechië, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Advies betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2005/12), Luxemburg, 25.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Advies houdende regeling van het bedrijfseconomisch toezicht op effectenvereffeningsinstellingen en met effectenvereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen (CON/2005/9), België, 15.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 517. Advies inzake het kapitaaltoereikendheidskader voor kredietinstellingen en beleggingsondermingen (CON/2005/4), PB C 52 van 2.3.2005, blz. 37.
 518. Advies inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering (CON/2005/2), PB C 40 van 17.2.2005, blz. 9.Aanvullende informatie
 519. Advies inzake het creëren van een specifiek wettelijk en toezichtskader voor hedgefondsen (CON/2004/38), Denemarken, 14.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Advies inzake de invoering van instellingen voor elektronisch geld (CON/2004/37), Tsjechië, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Advies betreffende het toezicht op de financiële markt door de Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Slowakije, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Advies betreffende de voltooiing van het juridisch kader voor securitisatiefonds (CON/2004/30), Frankrijk, 14.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Advies inzake financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2004/27), België, 4.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 524. Advies betreffende een verordening inzake instellingen voor elektronisch geld (CON/2004/25), Estland, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Advies inzake de eigendomsoverdracht van financiële instrumenten (CON/2004/22), Frankrijk, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Advies inzake financieel toezicht (CON/2004/21), Nederland, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 527. Advies inzake op inflatie geïndexeerde leningen van kredietinstellingen (CON/2004/20), Frankrijk, 3.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Advies inzake de sanering en lidquidatie van kredietinstellingen (CON/2004/18), Portugal, 18.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Advies betreffende de bescherming van spaartegoeden (CON/2004/16), Italië, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Advies inzake verhandelbare schuldbewijzen (CON/2004/15), Frankrijk, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Advies inzake insolventie- en faillissementsprocedures betreffende kredietinstellingen, clearinginstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2004/9), België, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 532. Advies inzake de instelling van een nieuwe EU comitéstructuur voor financiële diensten onder toepassing van het Lamfalussy proces op alle financiële sectoren (CON/2004/7), PB C 58 van 6.3.2004, blz. 23.Aanvullende informatie
 533. Advies inzake aanvullend toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsondernemingen binnen een financieel conglomeraat (CON/2004/5), Oostenrijk, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Advies betreffende de instelling van een specifiek wettelijk kader voor securitisatietransacties (CON/2004/3), Luxemburg, 4.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Advies betreffende wijzigingen van de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en andere wetten (CON/2003/25), België, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 536. Advies betreffende het Wetsontwerp (nr. 2) 2003 inzake de Central Bank and Financial Services Authority van Ierland (CON/2003/24), Ierland, 19.11.2003.
 537. Advies betreffende de fusie van De Nederlandsche Bank en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer, Nederland, 24.10.2003 (CON/2003/23), Nederland, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 538. Advies inzake transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (CON/2003/21), PB C 242 van 9.10.2003, blz. 6.Aanvullende informatie
 539. Advies betreffende prudentieel toezicht op de financiële sector en financiële diensten (CON/2003/19), België, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 540. Advies betreffende de Bank voor hypotheekobligaties van regionale overheidsbanken en wijziging van andere wetten (CON/2003/17), Oostenrijk, 27.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Advies betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten in financiële markten, ter uitvoering van Richtlijn 2002/47/EG (CON/2003/11), Oostenrijk, 26.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Advies betreffende de wijziging van bank- en financiële wetgeving (CON/2003/10), Zweden, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Advies inzake beleggingsdiensten en gereglementeerde markten (CON/2003/9), PB C 144 van 20.6.2003, blz. 6.Aanvullende informatie
 544. Advies inzake een Koninklijk Besluit betreffende de buitenbeursmarkt van lineaire obligaties, gesplitste effecten en schatkistcertificaten (CON/2003/7), België, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 545. Advies betreffende de vervanging van de Wet Financiële Activiteiten, de Hypotheekwet en de Wet inzake Hypotheekobligaties (CON/2003/2), Denemarken, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Advies inzake een wetsvoorstel betreffende de financiële veiligheid (CON/2002/32), Frankrijk, 18.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Advies betreffende voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (CON/2002/24), België, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 548. Advies inzake de herziening van de wet op de financiële toezichthouder, m.i.v. herziene werkwijzen en nieuwe bevoegdheden ten aanzien van sancties (CON/2002/23), Finland, 18.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Advies betreffende de tenuitvoerlegging van speciale FATF aanbevelingen ten aanzien van het witwassen van geld en de bestrijding van het financieren van terrorisme. (CON/2002/19), Oostenrijk, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Advies inzake een wetsvoorstel betreffende de centrale bank en de toezichthouder op financiële diensten in Ierland, 2002 (CON/2002/16), Ierland, 5.6.2002.
 551. Advies inzake de invoering van uitvoerig bedrijfseconomisch toezicht op de financiële sector en financiële diensten, alsook bijzondere regels ten aanzien van de secundaire markten voor financiële instrumenten (CON/2002/13), België, 24.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 552. Advies inzake wijzigingen op de wet op financiële diensten en andere financiële wetten betreffende het toezicht op bedrijfspensioenfondsen, best practices voor effectenhandelaren, enz. (CON/2002/10), Denemarken, 18.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Advies inzake wijziging van de wet op de effectenhandel betreffende onderpand en een toelichting op bepaalde bevoegdheden ten aanzien van aandelenbeurzen, de bescherming van gegevens en het handelen met voorkennis (CON/2002/8), Denemarken, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Advies inzake de omzetting van internationale wetgeving betreffende de strijd tegen terrorisme en de omzetting van het toezicht op het naleven van financiële sanctiemaatregelen in de Sanctiewet (CON/2002/5), Nederland, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 555. Advies betreffende wijziging van de wet inzake het witwassen van geld teneinde het financieren van terrorisme tegen te gaan (CON/2002/4), Denemarken, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Advies betreffende bepalingen inzake elektronisch geld toegevoegd aan de wet op de kredietinstellingen (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Advies inzake een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (CON/2001/38), PB C 24 van 26.1.2002, blz. 8.Aanvullende informatie
 558. Advies inzake een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (CON/2001/36), PB C 344 van 6.12.2001, blz. 4.Aanvullende informatie
 559. Advies betreffende een wet tot regeling van integraal toezicht op financiële dienstverlening (CON/2001/35), Duitsland, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Advies inzake een wet tot wijziging van het wettelijk kader van kredietinstellingen en financieringsmaatschappijen (CON/2001/32), Portugal, 11.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Advies betreffende wetgeving inzake het toezicht op financiële conglomeraten (CON/2001/30), Finland, 3.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Advies betreffende een wetsvoorstel inzake de reorganisatie en liquidatie van kredietinstellingen (CON/2001/27), Finland, 21.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Advies inzake een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van een aantal hiermee samenhangende richtlijnen (CON/2001/25), PB C 271 van 26.9.2001, blz. 10.Aanvullende informatie
 564. Advies betreffende een wet inzake vastgoedfondsen, tevens in amendering op diverse gerelateerde wetten (CON/2001/24), Oostenrijk, 13.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Advies inzake een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2001/13), PB C 196 van 12.7.2001, blz. 10.Aanvullende informatie
 566. Advies betreffende de wet tot oprichting en organisatie van de toezichthouder op de financiële markten, en tot wijziging van diverse hiermee verband houdende wetten (CON/2001/10), Oostenrijk, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Advies inzake een wet op de hypotheken en overheidsobligaties (Mortgage and Public Credit Bond Bill) (CON/2001/6), Ierland, 25.4.2001.
 568. Advies inzake de Wet op financiële ondernemingen (CON/2000/32), Denemarken, 2.2.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Advies inzake Deense Wet op de effectenhandel (CON/2000/24), Denemarken, 1.11.2000.
 570. Advies inzake de Wet garantie deposito’s en beleggingen (CON/2000/6), Denemarken, 9.3.2000.
 571. Advies inzake de Oostenrijkse Bankwet (CON/2000/1), Oostenrijk, 10.2.2000.
 572. Advies inzake (i) het juridisch kader voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen met betrekking tot het depositogarantiefonds en (ii) de activiteiten van het depositogarantiefonds (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
 573. Advies inzake de bankentoezichthouder (CON/1999/5), Oostenrijk, 14.7.1999.
 574. Advies inzake de Bankwet (CON/1998/58), Oostenrijk, 16.12.1998.
 575. Advies inzake de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, en de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (CON/1998/56), PB C 189 van 6.7.1999, blz. 7.Aanvullende informatie
 576. Advies inzake instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (CON/1998/54), PB C 285 van 7.10.1999, blz. 9.Aanvullende informatie
 577. Advies inzake besparingen en financiële veiligheid (CON/1998/46), Frankrijk, 16.10.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Advies betreffende de vervanging van de contractuele verwijzigingen naar de Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) en andere referentierentes, en wijziging van de Wet Toezicht effectenverkeer (CON/1998/42), Nederland, 16.10.1998.Aanvullende informatie
 579. Advies inzake verhandelbare schuldinstrumenten (CON/1998/40), Frankrijk, 4.9.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Advies inzake de statuten van de Banque centrale du Luxembourg en de oprichting van een commissie belast met het toezicht op de financiële sector (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
 581. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
 582. Advies betreffende de overgangsregeling voor de Frankfurt Interbank Offered Rate (FIBOR) (CON/1998/32), Duitsland, 22.6.1998.
 583. Advies inzake de registratie van financiële instrumenten (CON/1998/26), Zweden, 10.6.1998.
 584. Advies inzake onderpand in verband met de clearing en verevening van effectentransacties (CON/1998/20), Denemarken, 22.6.1998.
 585. Toen de ECB op 1 juni 1998 werd opgericht, nam zij de adviesfuncties van het EMI over.
 586. Advies inzake compensatieschema's beleggers (CON/1998/21), Ierland, 30.4.1998.
 587. Advies betreffende beschermende maatregelen voor deposito's en financiële instrumenten (CON/1998/4), België, 17.3.1998.Aanvullende informatie
 588. Advies betreffende de gecodificeerde financiënwet (CON/1998/3), Italië, 26.2.1998.
 589. Advies betreffende de definitie van een geldmarktcontract (CON/1997/28), Verenigd Koninkrijk, 6.2.1998.
 590. Advies betreffende de statuten van de Bank of England (CON/1997/27), Verenigd Koninkrijk, 21.1.1998.
 591. Advies betreffende de Beurs (CON/1997/21), Oostenrijk, 22.10.1997.
 592. Advies betreffende de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (CON/1997/14), 7.10.1997.Aanvullende informatie
 593. Advies betreffende gemeenschappelijke wisselkoersregelingen voor de euro, en wijzigingen van verschillende wetten (CON/1997/12), Nederland, 25.7.1997.Aanvullende informatie
 594. Advies betreffende bedrijfseconomisch toezicht (CON/1997/7), Nederland, 5.6.1997.Aanvullende informatie
 595. Advies betreffende financiële instrumenten en effectenafrekeningssystemen (CON/1997/5), België, 17.6.1997.Aanvullende informatie
 596. Advies betreffende de verhindering van gebruik van het financiële systeem voor witwasdoeleinden (CON/1997/4), België, 10.7.1997.Aanvullende informatie
 597. Advies betreffende het toezicht op erkende valutahandelaren (CON/1997/3), Griekenland, 17.3.1997.
 598. Advies betreffende de statuten van de Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Ierland, 12.2.1997.
 599. Advies betreffende ondernemingen voor collectieve beleggingen in overdraagbare effecten (ICBE's) (CON/1996/12), Denemarken, 10.10.1996.
 600. Advies betreffende de Eerste Richtlijn Bankwezen, Richtlijn solvabiliteitsratio en Richtlijn Kapitaaltoereikendheid (CON/1996/8), 24.9.1996.
 601. Advies betreffende de richtlijn solvabiliteitsratio (CON/1996/7), 24.9.1996.Aanvullende informatie
 602. Advies betreffende de beëindiging van overheidssteun voor banken en andere kredietinstellingen (CON/1996/3), Zweden, 12.4.1996.
 603. Advies betreffende de sanering en liquidatie van kredietinstellingen (CON/1996/2), PB C 332 van 30.10.1998, blz. 13.
 604. Advies betreffende de Deviezenwet (CON/1995/15), Finland, 30.11.1995.
 605. Advies betreffende het Wetsontwerp inzake de effectenhandel (CON/1995/9), Denemarken, 31.7.1995.
 606. Advies inzake compensatieschema's beleggers (CON/1995/5), 28.7.1995.Aanvullende informatie
 607. Advies inzake het wetsontwerp tussenpersonen beleggingen (CON/1995/4), Ierland, 30.3.1995.
 608. Advies betreffende de Wet inzake hypotheekbanken (CON/1994/12), Verenigd Koninkrijk, 17.1.1995.
 609. Advies betreffende het Wetsontwerp inzake de Beurs (CON/1994/11), Ierland, 3.1.1995.
 610. Advies inzake de richtlijn betreffende ondernemingen voor collectieve beleggingen in overdraagbare effecten (ICBE's) (CON/1994/8), 27.7.1995.Aanvullende informatie
 611. Advies inzake richtlijn solvabiliteitsratio (CON/1994/7), 16.1.1995.Aanvullende informatie
 612. Advies betreffende wisselkantoren (CON/1994/2), Nederland, 16.3.1994.Aanvullende informatie