Menu

Opinjonijiet tal-BĊE relatati

 1. Opinjoni dwar ir-Riforma ta' Sveriges riksbank (CON/2020/13), L-Isvezja, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinjoni dwar l-għoti ta' assistenza ta' likwidità ta' emerġenza mill-Lietuvos bankas (CON/2020/11), Il-Litwanja, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinjoni dwar kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Hrvatska narodna banka (HNB) fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, u dwar il-mandat u l-għodod makroprudenzjali tal-HNB  (CON/2020/10), Il-Kroazja, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinjoni dwar Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Il-Kroazja, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' kontropartijiet ċentrali (CON/2020/3), Il-Ġermanja, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Opinjoni dwar miżuri li jillimitaw riskji makroprudenzjali fis-self għal proprjetà residenzjali (CON/2020/1), Il-Ġermanja, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Opinjoni dwar taxxi fuq assi ta' ċerti parteċipanti fis-suq finanzjarju u taxxi addizzjonali fuq id-dħul korporattiv ta' ċerti istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2019/44), Il-Litwanja, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinjoni dwar skema ta' garanzija għal titolizzazzjoni ta' self li jkunu originaw minn istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2019/42), Il-Greċja, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinjoni dwar iż-żieda tal-imposta speċjali fuq istituzzjonijiet finanzjarji magħżula  (CON/2019/40), Is-Slovakja, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Opinjoni dwar is-sigurta` tan-netwerk u tas-sistemi tal-informazzjoni (CON/2019/38), Spanja, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Opinjoni dwar għodda makroprudenzjali addizjonali għal ipoteki residenzjali (CON/2019/34), Il-Lussemburgu, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinjoni dwar il-bejgħ u x-xiri ta' faċilitajiet tal-kreditu (CON/2019/30), Ċipru, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Opinjoni dwar restrizzjonijiet fuq trasferimenti ta' pretensjonijiet ta' ipoteki (CON/2019/29), Il-Polonja, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' selfiet bil-frank Żvizzeru (CON/2019/27), Is-Slovenja, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinjoni dwar leġislazzjoni nazzjonali li se tiġi adottata għall-fini li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Hrvatska narodna banka (CON/2019/25), Il-Kroazja, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinjoni dwar riforma tas-sistema superviżorja bankarja u tas-suq finanzjarju (CON/2019/21), L-Awstrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat (CON/2019/20), Is-Slovenja, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali tas-sistema superviżorja finanzjarja Portugiża (CON/2019/19), Il-Portugall, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinjoni dwar it-taxxa fuq l-assi finanzjari ta' banek u l-parametru referenzjarju tar-rata tal-imgħax għal kuntratti ta’ kreditu lill-konsumatur. (CON/2019/18), Ir-Rumanija, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinjoni dwar is-sigurtá tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni (CON/2019/17), Ċipru, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinjoni dwar parteċipazzjoni fil-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (CON/2019/16), Il-Bulgarija, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinjoni dwar il-ħtieġa ta' kunsens ta' min jissellef għal trasferimenti ta' self iggarantit b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali (CON/2019/14), L-Irlanda, 29.3.2019.
 23. Opinjoni dwar rimedju ġudizzjarju mogħti lil detenturi preċedenti ta' kreditu bankarju kkwalifikat  (CON/2019/13), Is-Slovenja, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' bord makroprudenzjali (CON/2019/10), Spanja, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi għall-protezzjoni ta' residenzi primarji (CON/2019/9), Il-Greċja, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinjoni dwar ordinijiet tal-qorti li jagħtu pussess ta' residenzi privati prinċipali (CON/2019/8), L-Irlanda, 18.2.2019.
 27. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2019/1), L-Estonja, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinjoni dwar proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/55), 7.12.2018.Aktar tagħrif
 29. Opinjoni dwar proposta għal direttiva dwar is-servizzjanti tal-kreditu, ix-xerrejja tal-kreditu u l-irkupru tal-kollateral (CON/2018/54), ĠU C 444, 20.11.2018, pġ. 15.Aktar tagħrif
 30. Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali ta' Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) u l-governanza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2018/52), Il-Bulgarija, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-istabbiliment ta’ Funzjoni Ewropea ta’ Stabbilizzazzjoni tal-Investiment (CON/2018/51), ĠU C 444, 10.12.2018, pġ. 11.Aktar tagħrif
 32. Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-superviżjoni finanzjarja u l-protezzjoni tal-investituri (CON/2018/50), Il-Polonja, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinjoni dwar leġilżlazzjoni nazzjonali li għandha tiġi adottata għall-iskop li tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn il-BĊE u l-Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) (CON/2018/49), Il-Bulgarija, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-liġi Finlandiża li tirrigwarda l-obbligi tal-istat ta' tħejjija applikabbli fis-settur finanzjarju (CON/2018/46), Il-Finlandja, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinjoni dwar l-emendi għar-riforma tal-banek popolari u banek kooperattivi (CON/2018/42), L-Italja, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinjoni dwar l-infrastrutturi kritiċi, is-sigurtà ċibernetika u l-bonds koperti (CON/2018/39), Is-Slovakja, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta’ bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta’ bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE; u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ skoperturi fil-forma ta’ bonds koperti (CON/2018/37), ĠU C 382, 23.10.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 38. Opinjoni fuq ir-rieżami tat-trattament prudenzjali tad-ditti tal-investiment (CON/2018/36), ĠU C 378, 19.10.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
 39. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni reċiproka tal-għodod makroprudenzjali fil-Lussemburgu (CON/2018/34), Il-Lussemburgu, 27.7.2018.
 40. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet (CON/2018/33), ĠU C 303, 29.8.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 41. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (CON/2018/32), ĠU C 79, 4.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
 42. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tal-proprjetà ta' ftehimiet ta' kreditu (CON/2018/31), L-Irlanda, 5.7.2018.
 43. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti għall-amortizzament ta’ mutwu (CON/2018/30), L-Isvezja, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Opinjoni dwar disposizzjonijiet varji tal-liġi finanzjarja (CON/2018/29), Il-Belġju, 8.6.2018.
 45. Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni tal-livret A Franċiż u ċerti kontijiet tat-tfaddil regolati Franċiżi oħrajn (CON/2018/28), Franza, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinjoni dwar l-istabbiliment ta’ qafas għas-sigurtà ta’ netwerks u sistemi tal-informazzjon ta’ interess ġenerali  (CON/2018/27), Il-Belġju, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 47. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq) u atti legali relatati; u dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (CON/2018/26), ĠU C 251, 18.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 48. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi dispożizzjonijiet għat-tisħiħ tar-responsabbiltà fiskali u l-orjentazzjoni baġitarja fuq perjodu medju fl-Istati Membri (CON/2018/25), ĠU C 261, 25.7.2018, pġ. 1.Aktar tagħrif
 49. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u s-superviżjoni ta’ infrastruttura kritika ghall-finijiet ta’ sigurtà tat-teknologija tal-informatika  (CON/2018/22), L-Estonja, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' self bil-franc Svizzeru (CON/2018/21), Is-Slovenja, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Opinjoni dwar proposta għal regolament fuq it-twaqqif ta’ Fond Monetarju Ewropew (CON/2018/20), ĠU C 220, 25.6.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 52. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/19), ĠU C 255, 20.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 53. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti (CON/2018/18), Ir-Repubblika Ċeka, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinjoni dwar il-ħolqien ta' qafas dwar it-titolizzazzjoni (CON/2018/16), Ċipru, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Opinjoni dwar is-sigurtà u l-protezzjoni ta' infrastrutturi kritiċi (CON/2018/15), Il-Belġju, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 56. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni tal-arretrati fuq self ipotekarju  (CON/2018/13), L-Irlanda, 5.3.2018.
 57. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2018/12), ĠU C 120, 6.4.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 58. Opinjoni dwar għodod makroprudenzjali addizzjonali għal ipoteki residenzjali (CON/2018/9), Il-Lussemburgu, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Opinjoni dwar id-dipendenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fuq fondi li joriġinaw minn korporazzjonijiet finanzjarji (CON/2018/7), L-Ungerija, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Opinjoni tal-BĊE dwar il-limitazzjoni tan-numru ta' unjonijiet ta' kreditu ċentrali (CON/2017/54), Il-Litwanja, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ma' partijiet relatati (CON/2017/50), Il-Bulgarija, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinjoni dwar appoġġ lil persuni li jieħdu self fuq dar li jkunu jinsabu f'qagħda finanzjarja diffiċli u appoġġ għar-ristrutturar volontarju ta' selfiet fuq djar iddenominati jew indiċjati f'munita barranija (CON/2017/48), Il-Polonja, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinjoni dwar reviżjonijiet għall-qafas ta' ġestjoni ta' kriżijiet tal-Unjoni (CON/2017/47), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 17.Aktar tagħrif
 64. Opinjoni dwar emendi għall-qafas tal-Unjoni għal rekwiżiti kapitali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2017/46), ĠU C 34, 31.1.2018, pġ. 5.Aktar tagħrif
 65. Opinjoni dwar l-iffriżar temporanju tar-rata ta’ remunerazzjoni fir-rigward tal-livret A Franċiż u xi kontijiet ta’ tfaddil irregolati Franċiżi oħrajn (CON/2017/45), Franza, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti(UE)Nru 1095/2010,(UE)Nru 648/2012, u (UE)2015/2365  (CON/2017/38), ĠU C 372, 1.11.2017, pġ. 6.Aktar tagħrif
 67. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti, ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu, poteri u għodod makroprudenzjali, u proċeduri komuni SSM (CON/2017/36), Is-Slovakja, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Opinjoni dwar Att fuq infrastruttura kritika (CON/2017/31), Is-Slovenja, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Opinjoni dwar rekwiżit addizzjonali għall-ammortizzazzjoni ta' ipoteka (CON/2017/29), L-Isvezja, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Opinjoni dwar kategorija ġdida ta' strumenti ta' dejn, għodda makroprudenzjali ġdida, il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' istituzzjoni ta' saldu u l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija  (CON/2017/23), Il-Belġju, 8.6.2017.
 71. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE (CON/2017/22), ĠU C 236, 21.7.2017, pġ. 2.Aktar tagħrif
 72. Opinjoni dwar miżuri makroprudenzjali għal-limitazzjoni ta' riskji sistemiċi (CON/2017/21), L-Awstrija, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Opinjoni dwar il-Kummissjoni għall-monitoraġġ ta' proċeduri alternattivi għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u fondi ta' riżerva ta' fondazzjonijiet bankarji. (CON/2017/19), Spanja, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Opinjoni dwar għodda makroprudenzjali addizzjonali (CON/2017/14), L-Isvezja, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Opinjoni dwar l-emenda tal-Liġi Finanzjarja Superviżorja  (CON/2017/11), Il-Ġermanja, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Opinjoni dwar self marbut mal-kambju barrani (CON/2017/9), Il-Polonja, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Opinjoni dwar ċerti emendi għall-qafas legali tal-assi tat-taxxa differita fil-Greċja (CON/2017/7), Il-Greċja, 15.3.2017.
 78. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/59/UE fir-rigward tal-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta’ dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza (CON/2017/6), ĠU C 132, 24.4.2017, pġ. 1.Aktar tagħrif
 79. Opinjoni dwar miżuri ta' appoġġ għal-likwidità, rikapitalizzazzjoni kawtelatorja u dispożizzjonijiet urġenti oħrajn għas-settur bankarju (CON/2017/1), L-Italja, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi Belġjana dwar is-sorveljanza ta' proċessuri tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas (CON/2016/61), Il-Belġju, 28.12.2016.
 81. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi li jneħħi l-garanzija tal-Istat mogħtija fir-rigward tal-assistenza tal-likwidità ta' emerġenza (CON/2016/55), Il-Belġju, 17.11.2016.
 82. Opinjoni dwar l-għoti ta’ setgħat lill-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland għall-valutazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq għal self ipotekarju u biex jingħataw struzzjonijiet lil mutwanti dwar rati ta’ mgħax varjabbli  (CON/2016/54), L-Irlanda, 17.11.2016.
 83. Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni tal-kompiti tal-Federal Agency for Financial Market Stabilisation (FMSA) u l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-ABE dwar politiki sodi ta’ remunerazzjoni (CON/2016/53), Il-Ġermanja, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Opinjoni dwar abbozz ta'liġi li jaffaċilita r-rimbors ta' ċerti spreads imposti fuq self marbut mal-kambju ta' valuta barranija (CON/2016/50), Il-Polonja, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinjoni dwar reġistru ta' kreditu ċentrali (CON/2016/42), Is-Slovenja, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Opinjoni dwar iċ-ċirkulari tal-Banca d'Italia li timplimenta r-riforma tal-banek cooperattivi Taljani (CON/2016/41), L-Italja, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinjoni dwar ir-regoli speċifiċi għal self ta' ristrutturazzjoni indiċjat jew ddenominat f'valuta barranija  (CON/2016/39), Il-Polonja, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Opinjoni dwar l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija fir-rigward ta' pretensjonijiet immobilizzati bħala kollateral ma' bank ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (CON/2016/37), Franza, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Opinjoni dwar regolament dwar mudell ta'dejta integrat (CON/2016/29), L-Awstrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni u l-istralċ ta' banek (CON/2016/28), Is-Slovenja, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta’ ċerti dati, u proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta’ ċerti dati (CON/2016/27), ĠU C 223, 21.6.2016, pġ. 3.Aktar tagħrif
 92. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 biex tiġi stabbilita Skema Ewropea għall-Assigurazzjoni tad-Depożiti  (CON/2016/26), ĠU C 252, 12.7.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
 93. Opinjoni dwar ir-reġim applikabbli għal titoli ta' dejn negozjabbli (CON/2016/20), Franza, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2016/19), Il-Bulgarija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Opinjoni dwar rekwiżiti għall-ammortizzazzjoni ta' ipoteki (CON/2016/18), L-Isvezja, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Opinjoni dwar ir-riforma ta' banek kooperattivi, skema ta'garanzija għat-titolizzazzjonijiet ta' selfiet improduttivi u l-kapaċità ta' tislif ta' fondi ta' investiment alternattivi  (CON/2016/17), L-Italja, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jiġu offruti titoli lill-pubbliku jew meta dawn jiġu ammessi għall-kummerċ (CON/2016/15), 17.3.2016.Aktar tagħrif
 98. Opinjoni dwar (a) proposta għal regolament li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u (b) proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar rekwiżiti prudenzjali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2016/11), ĠU C 219, 17.6.2016, pġ. 2.Aktar tagħrif
 99. Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' eżenzjonijiet għal kummerċjanti ta’ prodotti bażiċi  (CON/2016/10), ĠU C 130, 13.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
 100. Opinjoni dwar emendi ulterjuri fir-rigward ta' rekwiżiti tas-self responsabbli (CON/2016/8), L-Ungerija, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Opinjoni dwar il-ġerarkija ta' kredituri ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2016/7), Franza, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2016/6), Is-Slovenja, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2016/5), Ċipru, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija ta' depożitu (CON/2016/3), Il-Greċja, 21.1.2016.
 105. Opinjoni dwar taxxa għal ċerti istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2016/1), Il-Polonja, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Opinjoni dwar il-ħlas ta' djun sostnuti minn ipoteki permezz ta' trasferiment ta' titolu fuq proprjetà immobbli (CON/2015/56), Ir-Rumanija, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-banek ta' tfaddil għad-djar (CON/2015/53), Il-Ġermanja, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/52), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u għal skemi ta' garanzija u kumpens għad-depożiti. (CON/2015/48), Il-Lussemburgu, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Opinjoni dwar miżuri li jakkumpanjaw ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu ta’ Riżoluzzjoni Uniku (CON/2015/47), L-Awstrija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ kumpaniji li jakkwistaw kreditu (CON/2015/45), Ċipru, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi fis-suq finanzjarju u dwar taxxa speċjali għal istituzzjonijiet finanzjarji magħżula (CON/2015/43), Is-Slovakja, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Opinjoni dwar il-qafas istituzzjonali għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet (CON/2015/42), Il-Belġju, 4.11.2015.
 114. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/40), L-Irlanda, 29.10.2015.
 115. Opinjoni dwar il-valutazzjoni preliminari ta' kundizzjonijiet relatati mar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/38), L-Ungerija, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni tal-lokazzjoni finanzjarja u l-attivitajiet tal-kumpaniji tal-lokazzjoni finanzjarja (CON/2015/37), Ċipru, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/35), L-Italja, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Opinjoni dwar abbozz ta' li[i dwar is-suq tal-istrumenti finanzjarji (CON/2015/34), Is-Slovenja, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Opinjoni dwar id-denominazzjoni ta'Lietuvos bankas bħala awtorità ta' riżoluzzjoni (CON/2015/33), Il-Litwanja, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta’ selfiet bil-frank Svizzeru (CON/2015/32), Il-Kroazja, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Opinjoni dwar riżoluzzjoni ta' bank (CON/2015/31), Il-Ġermanja, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Opinjoni dwar ir-rapportat ta'ċerta dejta li hija relevanti għall-istabbiltà finanzjarja (CON/2015/30), L-Awstrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Opinjoni dwar abbozz ta’ liġi dwar termini speċifiċi għar-ristrutturar ta’ self għad-djar iddenominati f’munita barranija (CON/2015/26), Il-Polonja, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/25), Il-Greċja, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinjoni dwar qafas legali ġdid għal banek tat-tfaddil (CON/2015/23), Il-Portugall, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Opinjoni dwar irkupru u riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/22), Ir-Repubblika Ċeka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fis-swieq finanzjarji (CON/2015/21), Is-Slovakja, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu ċentrali (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/19), Spanja, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-iskema ta'garanzija tad-depożiti u r-riżoluzzjoni fis-swieq finanzjarji (CON/2015/17), Il-Polonja, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali li jirregola l-Kumpanija Slovena għall-Ġestjoni tal-Assi tal-Banek  (CON/2015/16), Is-Slovenja, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ pożizzjonijiet miftuħa f’assi fuq il-karti tal-bilanċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2015/15), L-Ungerija, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-irkant ta’ residenzi prinċipali (CON/2015/14), Il-Greċja, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Opinjoni dwar ir-riforma ta’ banek kooperattivi (banche popolari) (CON/2015/13), L-Italja, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinjoni dwar il-qafas legali tal-medjatur tal-kreditu (CON/2015/12), Il-Portugall, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti u banek ipotekarji (CON/2015/11), Il-Polonja, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Opinjoni dwar strateġija għal politika makro-prudenzjali (CON/2015/7), Il-Litwanja, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-missjoni u l-organizzazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2015/4), ĠU C 192, 10.6.2015, pġ. 1.
 139. Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fir-riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/3), Is-Slovakja, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Opinjoni dwar applikazzjonijiet għal operat bħala kumpanija run-off (CON/2015/1), L-Awstrija, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni jekk bank ikun soġġett għal riżoluzzjoni jew revoka ta' liċenzja (CON/2014/90), Il-Bulgarija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Opinjoni dwar l-iżvelar ta' informzzjoni kunfidenzjali lil inkjesta parlamentari nazzjonali (CON/2014/89), L-Irlanda, 19.12.2014.
 143. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' self f'kambju barrani (CON/2014/87), L-Ungerija, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Opinjoni dwar l-emendi għal-liġi dwar il-garanzija ta' depożiti tal-bank (CON/2014/86), Il-Bulgarija, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Opinjoni dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta' kuntratti ta' self għall-konsumaturi (CON/2014/85), L-Ungerija, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri strutturali li jtejbu r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-UE (CON/2014/83), ĠU C 137, 27.4.2015, pġ. 2.Aktar tagħrif
 147. Opinjoni dwar ir-rizoluzzjoni ta'istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta'investiment (CON/2014/80), L-Ungerija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Opinjoni dwar ir-regolament bankarju (CON/2014/79), Is-Slovenja, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Opinjoni dwar il-qafas legali għal banek kooperattivi (CON/2014/78), Il-Polonja, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Opinjoni dwar benefiċċju tat-taxxa speċifiku mogħti lil istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2014/77), L-Ungerija, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Opinjoni dwar regoli speċifiċi dwar saldu għal ftehimiet ta' self għall-konsumaturi (CON/2014/76), L-Ungerija, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Opinjoni dwar it-trasparenza finanzjarja, is-servizzi ta'pagament u l-flus elettoniċi (CON/2014/74), Id-Danimarka, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Opinjoni dwar aktar regoli applikabbli għal kuntratti speċìfiċì ta'self lill-konsumatur (CON/2014/72), L-Ungerija, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Opinjoni dwar is-separazzjoni u r-regolamentazzjoni ta' attivitajiet bankarji (CON/2014/70), Franza, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tan-negozju tas-sjieda tal-kreditu (CON/2014/69), L-Irlanda, 12.9.2014.
 156. Opinjoni dwar l-assi ta taxxa ddifferita (CON/2014/66), Il-Portugall, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Opinjoni dwar banek ta' tfaddil marbuta ma' assoċjazzjonijiet reċiproċi (CON/2014/64), Il-Portugall, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2014/62), L-Ungerija, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Opinjoni dwar mizuri ghar-rijorganizzazzjoni u x-xoljiment fir-rigward ta' Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), L-Awstrija, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Opinjoni dwar ir-rizoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet ohra (CON/2014/60), Ċipru, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Opinjoni dwar miżuri ġenerali ġodda li jirriżultaw mid-deċiżjoni tal-Qorti Suprema dwar il-kuntratti ta' self lill-konsumatur (CON/2014/59), L-Ungerija, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Opinjoni dwar ir-Registru Centrali tal-Kreditu (CON/2014/57), Il-Portugall, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Opinjoni dwar il-qafas legali għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/52), Il-Polonja, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Opinjoni tal-BĊE tal-24 ta’ Ġunju 2014 dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapportar u t-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli (CON/2014/49), ĠU C 336, 26.9.2014, pġ. 5.Aktar tagħrif
 165. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-rapportar statistiku fil-qasam tal-istatistika tal-pagamenti (CON/2014/47), Il-Polonja, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Opinjoni dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji li jaghtu self lill-konsumaturi (CON/2014/45), Il-Bulgarija, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tas-self responsabbli (CON/2014/44), L-Ungerija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Opinjoni dwar miżuri li jakkompanjaw ir-Regolament tal-MSU (CON/2014/43), L-Awstrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' likwidita' għal żmien qasir ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/41), L-Ungerija, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni, is-superviżjoni u s-solvenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/40), Spanja, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Opinjoni dwar l-aċċess pubbliku għal informazzjoni speċifika dwar self li ma jrendix ta' ċerti banek (CON/2014/39), Is-Slovenja, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar il-fondi tas-suq monetarju  (CON/2014/36), ĠU C 255, 6.8.2014, pġ. 3.Aktar tagħrif
 173. Opinjoni dwar il-qafas legali għal istituzzjonijiet ta' kreditu u kumpanniji finanzjarji (CON/2014/34), Il-Portugall, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Opinjoni dwar ir-reżoluzzjoni ta' kriżijiet fis-swieq finanzjarji (CON/2014/31), Il-Finlandja, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Opinjoni dwar il-qafas legali għar-rikapitalizzazzjoni permezz tal-HFSF ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2014/29), Il-Greċja, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Opinjoni dwar il-kejl tar-riskju ta' kreditu u ta' pajjiżi għal gruppi ta' banek (CON/2014/23), L-Awstrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Opinjoni dwar is-superviżjoni finanzjarja, is-superviżjoni makro-prudenzjali u s-sorveljanza tas-sistemi ta' ħlas (CON/2014/21), L-Estonja, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja (CON/2014/18), Il-Polonja, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Opinjoni dwar l-istatus u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2014/17), Il-Belġju, 14.2.2014.
 180. Opinjoni dwar il-mandat u l-istrumenti makroprudenzjali tal-NBB (CON/2014/16), Il-Belġju, 13.2.2014.
 181. Opinjoni dwar id-diskrepanza fil-maturità u l-pożizzjonijiet tal-munita barranija tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2014/15), L-Ungerija, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji (CON/2014/2), ĠU C 113, 15.4.2014, pġ. 1.Aktar tagħrif
 183. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni varjabbli għal impjegati ta' negozjanti ta' titoli (CON/2013/95), Id-Danimarka, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Opinjoni dwar il-bonds koperti (CON/2013/94), Ir-Rumanija, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/87), Il-Portugall, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Opinjoni dwar miżuri biex tissaħħaħ l-istabbiltà bankarja (CON/2013/86), Is-Slovenja, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Opinjoni dwar il-governanza tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja (CON/2013/83), Id-Danimarka, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Opinjoni dwar is-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar is-sorveljanza makroprudenzjali (CON/2013/82), Il-Finlandja, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Opinjoni dwar il-liċenzjar, ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta’ kreditu li jikkooperaw (CON/2013/81), Ċipru, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Opinjoni dwar miżuri ta’ stabilizzazzjoni u l-fond ta’ garanzija tad-depożiti (CON/2013/80), Ir-Rumanija, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (CON/2013/76), ĠU C 109, 11.4.2014, pġ. 2.Aktar tagħrif
 192. Opinjoni dwar ir-ristrutturar finanzjarju tal-kumpaniji (CON/2013/75), Is-Slovenja, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Opinjoni dwar miżuri għar-riorganizzazzjoni tal-banek (CON/2013/73), Is-Slovenja, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Opinjoni dwar il-qafas superviżorju integrat fl-Ungerija (CON/2013/71), L-Ungerija, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' Bord għall-Istabbilt Finanzjarja u l-mandat makroprudenzjali tal-awtoritajiet nazzjonali (CON/2013/70), Is-Slovenja, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Opinjoni dwar miżuri biex isaħħu l-istabbiltà tal-bank (CON/2013/67), Is-Slovenja, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali tal-Banco de Portugal (CON/2013/66), Il-Portugall, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Opinjoni dwar il-credit unions (CON/2013/63), Il-Litwanja, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Opinjoni dwar l-għoti ta' kollateral lil Danmarks Nationalbank permezz ta' kollateralizzazzjoni awtomatika (CON/2013/60), Id-Danimarka, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Opinjoi dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet (CON/2013/59), Il-Belġju, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 201. Opinjoni dwar il-likwidazzjoni speċjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/57), Il-Greċja, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Opinjoni dwar il-qafas superviżorju integrat Ungeriż ġdid (CON/2013/56), L-Ungerija, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja nazzjonali (CON/2013/54), Ċipru, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Opinjoni dwar il-banek tat-tfaddil u l-fondazzjonijiet bankarji (CON/2013/52), Spanja, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu f’kooperattiva  (CON/2013/51), Ċipru, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Opinjoni dwar miżuri ta’ stabbilizzazzjoni (CON/2013/50), Ir-Rumanija, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Opinjoni dwar ferghat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li mhumiex fiz-ZEE (CON/2013/49), L-Irlanda, 9.7.2013.
 208. Opinjoni dwar il-mandat makroprudenzjali ta' Lietuvos bankas (CON/2013/45), Il-Litwanja, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Opinjoni dwar taxxa speċjali fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/44), Ċipru, 19.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Opinjoni dwar pjanijiet għall-irkupru u r-riżoluzzjoni (CON/2013/42), Il-Belġju, 10.6.2013.
 211. Opinjoni dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja nazzjonali (CON/2013/39), Ir-Rumanija, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Opinjoni dwar il-Fond ghall-Istabbilta' Finanzjarja Elleniku (CON/2013/38), Il-Greċja, 29.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Opinjoni dwar l-istat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u l-ħolqien ta' kumpaniji ta' finanzjament (CON/2013/36), Franza, 24.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Opinjoni dwar l-arrangamenti ghad-dejn ghal persuni midjunin iz-zejjed (CON/2013/34), Il-Greċja, 23.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Opinjoni dwar il-protezzjoni ta’ min jissellef b’ipoteka (CON/2013/33), Spanja, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Opinjoni dwar proposta għal direttiva dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu u dwar proposta għal regolament fuq l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (CON/2013/32), ĠU C 166, 12.6.2013, pġ. 2.Aktar tagħrif
 217. Opinjoni dwar il-protezzjoni mir-riskji u s-separazzjoni tan-negozji bankarji (CON/2013/28), Il-Ġermanja, 19.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Opinjoni dwar il-qafas għall-garanziji tal-Istat u dwar il-garanziji tal-Istat għal Dexia SA u Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Il-Belġju, 15.4.2013.
 219. Opinjoni dwar l-ippjanar għall-kriżijiet u l-intervent bikri għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/26), L-Awstrija, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Opinjoni dwar il-Fond għall-Garanzija tad-Depożiti (CON/2013/25), Spanja, 10.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Opinjoni dwar l-arranġamenti għall-kollateral finanzjarju (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 222. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet ta' ipoteki speċjali (CON/2013/23), Is-Slovakja, 2.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Opinjoni dwar il-miżuri għat-tisħiħ tal-istabbiltà bankarja (CON/2013/21), Is-Slovenja, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2013/19), Il-Portugall, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/17), Il-Greċja, 12.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Opinjoni dwar il-qafas għas-superviżjoni tas-suq finanzjarju (CON/2013/14), Il-Polonja, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Opinjoni dwar il-kalkolu emendat tal-kontribut annwali għall-istabbilta' finanzjarja (CON/2013/13), Il-Belġju, 18.2.2013.
 228. Opinjoni dwar it-teħid ta' depożiti u l-ġestjoni ta' kont ta' titoli mit-Teżor (CON/2013/12), L-Ungerija, 12.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Opinjoni dwar qafas għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u oħrajn (CON/2013/10), Ċipru, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri xi obbligazzjonijiet ta' sussidjarji ta' Dexia SA (CON/2013/8), Franza, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Opinjoni dwar unjins ta' kreditu (CON/2013/5), Il-Polonja, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Opinjoni dwar l-intervent bikri, ir-ristrutturar u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2013/3), Spanja, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi faċilità biex tingħata għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-euro  (CON/2013/2), ĠU C 96, 4.4.2013, pġ. 11.Aktar tagħrif
 234. Opinjoni dwar il-qafas tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju (CON/2013/1), Il-Polonja, 4.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Opinjoni dwar miżuri ġodda għal reġistru tal-kreditu fl-Irlanda (CON/2012/111), L-Irlanda, 21.12.2012.
 236. Opinjoni dwar il-ħolqien ta’ riżervi ta’ kapital għall-Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/109), L-Italja, 17.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Opinjoni dwar kumpaniji għall-ġestjoni tal-assi (CON/2012/108), Spanja, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Opinjoni dwar high frequency trading  (CON/2012/107), Il-Ġermanja, 13.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Opinjoni dwar l-istabbilta' bankarja u finanzjarja (CON/2012/106), Franza, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Opinjoni dwar il-leġiżlazzjoni finanzjarja (CON/2012/104), Id-Danimarka, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment  (CON/2012/103), ĠU C 70, 9.3.2013, pġ. 2.Aktar tagħrif
 242. Opinjoni dwar ċerti kundizzjonijiet fuq l-għoti ta’ self (CON/2012/102), Ir-Rumanija, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Opinjoni dwar il-Liġi bankarja (CON/2012/101), Is-Slovenja, 7.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċerti impenji ta' sussidjarji ta' Dexia SA (CON/2012/100), Il-Belġju, 30.11.2012.
 245. Proposta għal direttiva li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment  (CON/2012/99), ĠU C 39, 12.2.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
 246. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija tal-istat Irlandiż ta' passiv eliġibbli ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2012/98), L-Irlanda, 29.11.2012.
 247. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-BĊE fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (CON/2012/96), ĠU C 30, 1.2.2013, pġ. 6.Aktar tagħrif
 248. Opinjoni dwar diversi abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni ppreżentati mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni biex jiġu adottati permezz ta’ regolamenti ddelegati u ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet  (CON/2012/95), ĠU C 60, 1.3.2013, pġ. 1.
 249. Opinjoni dwar taxxa fuq servizzi finanzjarji u dwar taxxa fuq il-valur totali tal-karta bilanċjali ta’ bank (CON/2012/93), Is-Slovenja, 26.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Opinjoni dwar bonds koperti (Pfandbriefe)  (CON/2012/92), Il-Ġermanja, 23.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Opinjoni dwar fond ta’ stabilizzazzjoni għall-banek  (CON/2012/91), Il-Polonja, 19.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Opinjoni dwar emendi lill-qafas għar-rikapitalizzazzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu  (CON/2012/90), Il-Greċja, 16.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Opinjoni dwar karti tal-flus u muniti tal-euro u emendi lill-Istatut tal-Banco de España  (CON/2012/89), Spanja, 15.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Opinjoni dwar aktar miżuri għall-istabbilizzazzjoni tas-suq finanzjarju (CON/2012/88), Il-Ġermanja, 14.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Opinjoni dwar il-garanziji tal-gvern għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2012/85), Ċipru, 6.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Opinjoni dwar assistenza finanzjarja Ewropea (CON/2012/75), Spanja, 9.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Opinjoni dwar miżuri ġodda għar-reġistru tal-kreditu fl-Irlanda (CON/2012/74), L-Irlanda, 5.10.2012.
 258. Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-istabilità bankarja (CON/2012/71), Is-Slovenja, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Opinjoni dwar miżuri relatati mal-insolvenza personali (CON/2012/70), L-Irlanda, 14.9.2012.
 260. Opinjoni dwar l-unjins tal-kreditu (CON/2012/68), L-Irlanda, 4.9.2012.
 261. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), L-Italja, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar it-titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (CON/2012/62), ĠU C 310, 13.10.2012, pġ. 12.
 263. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni tal-assigurazzjioni u tat-tfaddil għall-pensjonijiet (CON/2012/61), L-Italja, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Opinjoni dwar il-garanziji tal-Istat (CON/2012/60), Spanja, 26.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. opinjoni dwar fond ta'stabilizzazzjoni għall-banek (CON/2012/58), Il-Polonja, 23.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Opinjoni dwar is-Slovenia Sovereign Holding  (CON/2012/57), Is-Slovenja, 20.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-superviżjoni finanzjarja u t-twaqqif ta’ kumitat għall-istabbiltà finanzjarja  (CON/2012/55), Il-Ġermanja, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Opinjoni dwar l-imposta fuq il-banek u l-kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-garanzija tad-depożiti (CON/2012/53), Is-Slovakja, 16.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni u l-infurzar fir-regolamentazzjoni finanzjarja (CON/2012/52), L-Irlanda, 16.7.2012.
 270. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta’ Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Ċipru, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek  (CON/2012/48), Is-Slovenja, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni u l-bejgħ ta' assi ta' propjeta' immobbli fis-settur finanzjarju (CON/2012/46), Spanja, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Opinjoni dwar abbozz ta’ regolament ta’ delega tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjonijiet, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-operat, id-depożitarji, il-leverage, it-trasparenza u s-superviżjoni (CON/2012/42), ĠU C 47, 19.2.2013, pġ. 1.
 274. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-qafas legali għall-operat ta' kontropartijeit ċentrali (CON/2012/41), Il-Polonja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Opinjoni dwar arranġamenti fuq id-dejn għal individwi midjunin iż-żejjed (CON/2012/40), Il-Greċja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Opinjoni dwar il-qafas tar-rikapitalizzazzjoni u xoljiment għal istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja  (CON/2012/39), Il-Greċja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Opinjoni dwar is-sorveljanza ta' servizzi u sistemi ta' pagament bl-imnut (CON/2012/38), L-Italja, 21.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Opinjoni tal-BĊE tal-25 ta’ April 2012 dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta' Intraprenditorija Soċjali Ewropej  (CON/2012/32), ĠU C 175, 19.6.2012, pġ. 11.
 279. Opinjoni dwar l-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2012/31), Il-Greċja, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Opinjoni dwar il-Fond tal-Garanzija tad-Depożiti u r-reġim għar-riżoluzzjoni tal-banek (CON/2012/30), Id-Danimarka, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Opinjoni dwar bonds koperti Belġjani u dwar miżuri li jiffaċilitaw il-mobilizzazzjoni ta' klejms ta' kreditu (CON/2012/28), Il-Belġju, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 282. Opinjoni dwar ipoteki f'munita barranija u ftehim dwar self fuq propjeta' residenzjali (CON/2012/27), L-Ungerija, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2012/25), Il-Greċja, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu u proposta għal Direttiva li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) u d-Direttiva 2011/61/UE dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi fir-rigward tad-dipendenza eċċessiva fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu  (CON/2012/24), ĠU C 167, 13.6.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
 285. Opinjoni dwar miżuri ta' implimentazzjoni relatati mar-rikapitalizzazzjoni (CON/2012/23), Il-Portugall, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Opinjoni dwar l-iskema ta' depożitu-garanzija (CON/2012/22), Is-Slovenja, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Opinjoni dwar (i) proposta għal direttiva dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li tirrevoka d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, (ii) dwar proposta għal regolament dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament [EMIR] dwar id-derivati OTC, il-kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tan-negozju, (iii) proposta għal direttiva dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq u (iv) proposta għal regolament dwar l-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq)  (CON/2012/21), ĠU C 161, 7.6.2012, pġ. 3.Aktar tagħrif
 288. Opinjoni dwar governanza ekonomika msaħħa għaż-żona tal-euro (CON/2012/18), ĠU C 141, 17.5.2012, pġ. 7.Aktar tagħrif
 289. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni u x-xoljiment ta'istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Greċja (CON/2012/14), Il-Greċja, 28.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Opinjoni dwar il-garanziji tal-Istat (CON/2012/13), Spanja, 20.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Opinjoni dwar it-termini ta' titoli maħruġin jew iggarantiti mill-Istat Grieg (CON/2012/12), Il-Greċja, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni tas-settur finanzjarju Spanjol (CON/2012/11), Spanja, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE  (CON/2012/10), ĠU C 93, 30.3.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
 294. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti ta’ investiment u dwar proposta għal Regolament dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment  (CON/2012/5), ĠU C 105, 11.4.2012, pġ. 1.Aktar tagħrif
 295. Opinjoni dwar titoli dematerjalizzati (CON/2012/3), Il-Lussemburgu, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Opinjoni dwar miżuri għall-istabbilizzazzjoni tas-suq finanzjarju (CON/2012/2), Il-Ġermanja, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Opinjoni dwar emendi għar-reġim Grieg dwar ir-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2011/107), Il-Greċja, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Opinjoni dwar it-twaqqif u l-iffinanzjar ta' fond ta' riżoluzzjoni u dwar il-kalkolu emendat tal-kontribuzzjonijiet għall-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2011/103), Il-Belġju, 12.12.2011.
 299. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu mill-Istat (CON/2011/95), Il-Portugall, 22.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Opinjoni dwar il-ġestjoni ta‘ kriżijiet finanzjarji u t-twaqqif ta‘ fond għall-istabbiltà finanzjarja indipendenti  (CON/2011/93), Ċipru, 15.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Opinjoni dwar il-garanzija għal-telf b'rabta ma' skema ta' kumpens li tkun ġiet estiża (CON/2011/90), Id-Danimarka, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija mill-Istat Irlandiż ta' passiv eliġibbli tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/88), L-Irlanda, 7.11.2011.
 303. Opinjoni dwar ipoteki f'munita barranija u ftehim ta' self fuq proprjetà residenzjali (CON/2011/87), L-Ungerija, 4.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Opinjoni dwar miżuri ta' stabbilizzazzjoni u banek tranżitorji (CON/2011/86), Ir-Rumanija, 31.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċertu self mogħti lil Dexia SA u Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Franza, 24.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Opinjoni dwar miżuri ta' rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2011/84), L-Irlanda, 21.10.2011.
 307. Opinjoni dwar miżuri għal intervent bikri u emendi għar-reġim tar-riżoluzzjoni u stralċ għal istituzzjonijiet finanzjarji u ta’ kreditu suġġetti għas-superviżjoni mill-Banco de Portugal (CON/2011/83), Il-Portugall, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċertu self mogħti lil Dexia SA u Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Il-Lussemburgu, 18.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Opinjoni dwar bidliet fir-regoli applikabbli għal bonds ipotekarji u muniċipali fis-Slovenja (CON/2011/81), Is-Slovenja, 17.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċertu self mogħti lil Dexia SA u Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Il-Belġju, 13.10.2011.
 311. Opinjoni dwar ir-riforma tal-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2011/76), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Opinjoni dwar is-self lil persuni naturali (CON/2011/74), Ir-Rumanija, 20.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Opinjoni dwar statistika u swieq interbankarji monetarji u tat-titoli tal-gvern ġestiti minn Banca Naţională a României, u r-reġim tal-kambju barrani u tar-riżervi minimi. (CON/2011/73), Ir-Rumanija, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Opinjoni dwar emendi għar-reġim Grieg dwar ix-xoljiment ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2011/72), Il-Greċja, 19.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Opinjoni dwar il-kategoriji ta’ intermedjarji awtorizzati biex iżommu kontijiet għal titoli dematerjalizzati ddenominati f’munita barranija jew unitajiet ta’ kont  (CON/2011/71), Il-Belġju, 15.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 316. Opinjoni dwar l-awtorizzazzjoni għall-parteċipazzjoni fil-bordijiet superviżorji tal-banek (CON/2011/70), Is-Slovenja, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni u l-infurzar fir-regolamentazzjoni finanzjarja (CON/2011/69), L-Irlanda, 9.9.2011.
 318. Opinjoni dwar rekwiżiti ta' self responsabbli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/67), Il-Litwanja, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Opinjoni dwar imposta speċjali fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw fis-Slovakkja (CON/2011/66), Is-Slovakja, 23.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' kontijiet omnibus fil-qafas legali għas-sistema tal-ikklerjar u s-saldu (CON/2011/63), Il-Polonja, 17.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali għas-sistemi ta' pagament u sistemi ta' kklerjar u saldu (CON/2011/62), Il-Polonja, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Opinjoni dwar miżuri ta’ intervent fi kriżi għal istituzzjonijiet finanzjarji f’diffikoltà (CON/2011/60), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (CON/2011/58), ĠU C 240, 18.8.2011, pġ. 3.
 324. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu barranin f'sussidjarji (CON/2011/57), Il-Polonja, 5.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Opinjoni dwar l-iskambju ta' informazzjoni u l-obbligi ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali (CON/2011/52), Il-Bulgarija, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni ġdida fuq ir-reġistru tal-kreditu (CON/2011/47), Il-Latvja, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju fil-Litwanja (CON/2011/46), Il-Litwanja, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' skema ta' kumpens għal istituzzjonijiet bankarji għaddejjin minn diffikultajiet (CON/2011/45), Id-Danimarka, 24.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq  (CON/2011/42), ĠU C 159, 28.5.2011, pġ. 10.Aktar tagħrif
 330. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u arranġamenti dwar il-kollateral finanzjarju (CON/2011/41), Il-Belġju, 29.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 331. Opinjoni dwar miżuri ta' rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/39), L-Irlanda, 26.4.2011.
 332. Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2011/36), Il-Greċja, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-Fond għas-Self u l-Kunsinna u dwar emendi għall-iskema għat-tisħiħ tal-likwidita' ekonomika Griega wara l-kriżi finanzjarja internazzjonali (CON/2011/34), Il-Greċja, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Opinjoni dwar taxxa fuq il-valur totali ta' karta tal-bilanċ ta' bank (CON/2011/31), Is-Slovenja, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Opinjoni dwar taxxa speċjali fuq il-banek u dwar it-twaqqif ta' fond indipendenti għall-istabbilta' finanzjarja (CON/2011/29), Ċipru, 4.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni relatata ma' bonds koperti (CON/2011/27), Ċipru, 23.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu  (CON/2011/17), ĠU C 91, 23.3.2011, pġ. 1.
 338. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-fond għall-garanzija tad-depożiti (CON/2011/15), Ir-Rumanija, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u dwar arranġamenti għal garanziji finanzjarji (CON/2011/14), Il-Litwanja, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti (riformulazzjoni) u dwar proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur  (CON/2011/12), ĠU C 99, 31.3.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
 341. Opinjoni dwar l-inklużjoni ta’ kooperattivi tal-kreditu fl-appoġġ tat-Teżor tal-Istat lil istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2011/11), Il-Polonja, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja fil-programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali b’risposta għall-kriżi finanzjarja (CON/2011/10), L-Italja, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 98/78/KE, 2002/87/KE u 2006/48/KE fir-rigward tas-superviżjoni supplimentari ta’ entitajiet finanzjarji f’konglomerat finanzjarju  (CON/2011/6), ĠU C 62, 26.2.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
 344. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipji għall-iżvilupp ta' strutturi superviżorji finanzjarji fil-Belġju (CON/2011/5), Il-Belġju, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 345. Opinjoni dwar fondi ta' investiment b'kapital fiss li joħorġu ċertifikati ta' investiment li mhumiex pubbliċi (CON/2011/4), Il-Polonja, 27.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar l-ibbankjar (CON/2011/3), Is-Slovenja, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Opinjoni dwar il-poteri ta' awtorizzazzjoni tal-Borża ta' Ċipru (CON/2011/2), Ċipru, 14.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (CON/2011/1), ĠU C 57, 23.2.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
 349. Opinjoni dwar l-estensjoni ta’ miżuri ta’ appoġġ u rikapitalizzazzjoni tat-Teżor tal-Istat lil istituzzjonijiet finanzjarji skont deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea (CON/2010/95), Il-Polonja, 22.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Opinjoni dwar l-Awtorita' Ungeriża għas-Sorveljanza Finanzjarja u dwar il-poteri leġiżlattivi tal-President tagħha (CON/2010/94), L-Ungerija, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Opinjoni dwar l-estensjoni ta' garanziji tal-gvern lil banek u istituzzjonijiet oħrajn u t-tiġdid tal-iskema tal-Istat għar-rikapitalizzazzjoni  (CON/2010/93), L-Isvezja, 20.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Opinjoni dwar l-istabilizzazzjoni ta' emerġenza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2010/92), L-Irlanda, 17.12.2010.
 353. Opinjoni dwar iż-żamma temporanja ta' ishma minn istituzzjonijiet ta' kreditu matul ir-rikostruzzjonijiet finanzjarji jew operazzjonijiet ta' salvataġġ ta' intrapriżi. (CON/2010/86), Ir-Rumanija, 3.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Opinjoni dwar ir-ristrutturar tal-banek  (CON/2010/83), Il-Ġermanja, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jikklassifikaw il-kreditu  (CON/2010/82), ĠU C 337, 14.12.2010, pġ. 1.
 356. Opinjoni dwar id-ditti li jisilfu l-flus għall-bini (CON/2010/81), Il-Polonja, 15.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar l-arranġamenti għall-garanziji finanzjarji fir-rigward ta' talbiet ta' kreditu (CON/2010/78), Il-Lussemburgu, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija tal-Istat Irlandiż għal xi passiv tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2010/75), L-Irlanda, 2.11.2010.
 359. Opinjoni dwar qafas leġiżlattiv li jagħmilha possibbli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li joħorġu bonds koperti (CON/2010/73), Ċipru, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija tal-Istat Irlandiż għal xi passiv tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2010/71), L-Irlanda, 16.9.2010.
 361. Opinjoni dwar emendi lill-qafas legali għall-operat tal-Bank Gospodarstwa Krajowego  (CON/2010/70), Il-Polonja, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar ir-rekwiżiti kapitali għall-ktieb tan-negozju u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politika dwar ir-remunerazzjoni  (CON/2010/65), ĠU C 223, 18.8.2010, pġ. 1.
 363. Opinjoni dwar emendi lill-qafas legali għall-iskema tal-garanzija tad-depożitu (CON/2010/64), Il-Polonja, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Opinjoni tal-BCE dwar l-implimentazzjoni tar-regoli fir-rigward tas-sistemi ta’ kumpens f’istituzzjonijiet u kumpaniji tal-assigurazzjoni (CON/2010/63), Il-Ġermanja, 5.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Opinjoni dwar emendi ghal certi ligijiet li jirrigwardaw it-tnaqqis tal-izbilanci finanzjarji (CON/2010/62), L-Ungerija, 4.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Opinjoni dwar it-twaqqif tal-Fond għall-Istabbiltà Finanzjarja (CON/2010/54), Il-Greċja, 9.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Opinjoni dwar restrizzjonijiet għat-tnaqqis fil-valur tal-bejgħ (CON/2010/53), Il-Ġermanja, 8.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Opinjoni dwar l-estensjoni ta' garanziji tal-gvern lil banek u istituzzjonijiet oħra u t-titwil tal-iskema tal-Istat għar-rekapitalizzazzjoni (CON/2010/50), L-Isvezja, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Opinjoni dwar emendi lil-Liġi dwar bonds garantiti (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Il-Ġermanja, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Opinjoni dwar emendi lir-reġim dwar l-istabbilta' finanzjarja (CON/2010/45), Id-Danimarka, 28.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Opinjoni dwar ċerti disposizzjonijiet marbutin mal-Banque de France (CON/2010/44), Franza, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Opinjoni dwar sistemi ta' kumpens f'istituzzjonijiet u kumpaniji tal-assigurazzjoni (CON/2010/41), Il-Ġermanja, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Opinjoni dwar miżuri addizzjonali għall-istabbiltà finanzjarja fl-Estonja (CON/2010/35), L-Estonja, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Opinjoni dwar arranġamenti dwar id-dejn għal individwi midjunin iż-żejjed (CON/2010/34), Il-Greċja, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Opinjoni dwar is-sorveljanza tal-assigurazzjoni privata, it-twaqqif ta' fond ta’ garanzija għall-assigurazzjoni privata fuq il-ħajja u disposizzjonijiet oħra (CON/2010/33), Il-Greċja, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Opinjoni dwar l-emenda għal-Liġi dwar l-istituzzjonijiet tal-kreditu u l-impriżi finanzjarji li tintroduċi miżuri ulterjuri dwar l-istabilizzazzjoni tas-suq finanzjarju (CON/2010/31), L-Ungerija, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Opinjoni dwar l-estensjoni ta’ garanziji tal-gvern lill-banek u lil istituzzjonijiet oħra (CON/2010/29), L-Isvezja, 6.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi fir-rigward ta' investiment ta' kapital mill-Istat f'banek għad-depożitu (CON/2010/26), Il-Finlandja, 26.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 1998/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea għall-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq (CON/2010/23), ĠU C 87, 1.4.2010, pġ. 1.
 380. Opinjoni dear emendi lill-qafas legali dwar it-titjib tal-likwidita' tal-ekonomija bi tweġiba għall-impatt tal-kriżi finanzjarja internazzjonali (CON/2010/21), Il-Greċja, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Opinjoni dwar it-tieni estensjoni tal-iskema tal-Istat għar-rikapitalizzazzjoni (CON/2010/11), L-Isvezja, 21.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Opinjoni dwar ix-xogħol tal-Magyar Nemzeti Bank, l-istruttura u l-istat legali tal-Awtorità Ungeriża għas-Sorveljanza Finanzjarja u t-twaqqif tal-Kunsill għall-Istabbiltà Finanzjarja (CON/2010/10), L-Ungerija, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Opinjoni dwar il-konsolidazzjoni ta'banek ta’ depożitu (CON/2010/9), Il-Finlandja, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Opinjoni dwar ir-ristrutturar tad-djun tan-negozju u professjonali dovuti lil instituzzjonijiet ta' kreditu u dwar l-ipproċessar ta' data ta' buro ta' kreditu (CON/2010/8), Il-Greċja, 13.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Opinjoni dwar miżuri ta’ rkupru li japplikaw għal impriżi fil-qasam bankarju u dak finanzjarju, dwar is-sorveljanza tas-settur finanzjarju u s-servizzi finanzjarji u dwar l-istatuti tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Il-Belġju, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 386. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE (CON/2010/6), ĠU C 19, 26.1.2010, pġ. 1.Aktar tagħrif
 387. Opinjoni dwar tliet proposti għal regolamenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxu Awtorità Bankarja Ewropea, Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (CON/2010/5), ĠU C 13, 20.1.2010, pġ. 1.Aktar tagħrif
 388. Opinjoni dwar l-inkorporazzjoni tal-awtoritajiet tal-liċenzji u ta' sorveljanza tal-qasam bankarju u dak tal-assigurazzjoni (CON/2010/4), Franza, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Opinjoni dwar ċerti miżuri li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni bankarja u finanzjarja (CON/2010/3), Franza, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Opinjoni dwar il-kompetenzi tal-Banka Slovenije fir-rigward tas-sħubija tas-Slovenja fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2009/100), Is-Slovenja, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar ir-rekwiżiti kapitali għall-kotba tal-kummerċ u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politiki dwar ir-rimunerazzjoni (CON/2009/94), ĠU C 291, 12.11.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
 392. Opinjoni dwar il-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-applikazzjoni tal-miżuri għat-tisħiħ tal-istabbilta' finanzjarja (CON/2009/93), Il-Litwanja, 12.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija mogħtija mill-istat tal-Irlanda lil ċerti obbligazjonijiet ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2009/92), L-Irlanda, 9.11.2009.
 394. Opinjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Ottubru 2009 fuq proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar superviżjoni makroprudenzjali Komunitarja tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tinkariga lill-BĊE b’kompiti speċifiċi rigward il-funzjonament tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku  (CON/2009/88), ĠU C 270, 11.11.2009, pġ. 1.
 395. Opinjoni dwar miżuri biex titjieb il-likwidità u tiżdied il-kompetittività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2009/86), L-Awstrija, 28.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-appoġġ tat-Teżor Statali għall-istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2009/82), Il-Polonja, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattiv u li temenda d-Direttivi 2004/39/KE u 2009/…/KE  (CON/2009/81), ĠU C 272, 13.11.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
 398. Opinjoni dwar estensjoni tal-garanziji tal-gvern lil banek u istituzzjonijiet oħra (CON/2009/79), L-Isvezja, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Opinjoni dwar il-ħruġ ta' bonds speċjali tal-gvern lill-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2009/78), Ċipru, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Opinjoni dwar estensjoni tal-garanzija tal-Istat li tkopri l-passiv tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2009/73), Il-Belġju, 23.9.2009.
 401. Opinjoni dwar it-Twaqqif tal-Aġenzija tal-Immanniġġjar tal-Assi Nazzjonali (CON/2009/68), L-Irlanda, 31.8.2009.
 402. Opinjoni dwar it-tisħiħ tat-teknika għar-riżoluzzjonijiet tal-banek  (CON/2009/65), Il-Latvja, 10.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Opinjoni dwar ir-ristrutturar tal-banek u r-rinforz tal-own funds tal-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2009/62), Spanja, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Opinjoni dwar il-qafas legali għal għaqdiet kooperattivi ta' tfaddil u ta' kreditu (CON/2009/60), Il-Polonja, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Opinjoni dwar l-iskema ta' l-Istat dwar ir-rikapitalizzazzjoni  (CON/2009/58), L-Isvezja, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-kiri finanzjarju u tal-attivitajiet tal-kumpaniji tal-kiri (CON/2009/57), Ċipru, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Opinjoni dwar bidliet lil miżuri ta' sostenn finanzjarju għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2009/56), L-Irlanda, 25.6.2009.
 408. Opinjoni dwar emendi għar-regoli li jrieġu d-depożitorju ċentrali tat-titoli (CON/2009/55), Il-Polonja, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Opinjoni dwar miżuri addizzjonali għall-istabbilizzazzjoni tas-swieq finanzjarji (CON/2009/54), Il-Ġermanja, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Opinjoni dwar miżuri biex tiżdied l-effikaċja tal-iskema għall-garanzija tad-depożiti  (CON/2009/51), Ir-Rumanija, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni finanzjarja  (CON/2009/50), Il-Ġermanja, 2.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Opinjoni dwar miżuri li jtaffu t-taqlib finanzjarju  (CON/2009/49), Is-Slovakja, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-setgħat tal-Banca Naţională a României biex tirrimedja f'dak li għandu x'jaqsam ma' istituzzjonijiet ta' kreditu li jinsabu f'qadgħa mwegħra  (CON/2009/48), Ir-Rumanija, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Opinjoni dwar miżuri għat-titjib tal-likwidità fl-ekonomija (CON/2009/39), Il-Greċja, 21.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Opinjoni fuq proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu (CON/2009/38), ĠU C 93, 22.4.2009, pġ. 3.Aktar tagħrif
 416. Opinjoni dwar ċerti emendi fil-Liġi dwar il-banek fir-rigward tal-kriżi tas-swieq finanzjarji (CON/2009/34), Ir-Repubblika Ċeka, 15.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Opinjoni fuq miżuri ġodda biex tissaħħaħ l-istabbiltà finanzjarja (CON/2009/32), Il-Litwanja, 2.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Opinjoni dwar emendi għal-Liġi fuq l-iskema ta' garanzija ta' depożitu fir-rigward tal-kopertura u l-ħlas  (CON/2009/31), Il-Latvja, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Opinjoni dwar il-provvediment ta' garanziji tal-Istat lill-banek u istituzzjonijiet oħra (CON/2009/30), L-Isvezja, 26.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-ambitu tal-miżuri li jistgħu jittieħdu waqt kriżi finanzjarja  (CON/2009/29), Il-Belġju, 25.3.2009.
 421. Opinjoni dwar regoli proċedurali għall-garanziji tal-Istat favur iż-żamma tal-istabbiltà finanzjarja  (CON/2009/28), L-Ungerija, 25.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Opinjoni dwar emenda għar-regoli dwar id-distribuzzjoni tal-qligħ tal-Lietuvos bankas fil-kuntest tat-taqlib finanzjarju  (CON/2009/26), Il-Litwanja, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Opinjoni dwar emenda għall-garanzija tal-Istat maħsuba biex jiġu evitati flussi 'l barra ta' likwidità  (CON/2009/25), Il-Belġju, 19.3.2009.
 424. Opinjoni dwar miżuri għal stabbilizzazzjoni addizzjonali tas-suq finanzjarju  (CON/2009/24), Il-Ġermanja, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Opinjoni dwar emendi fil-qafas legali tal-Bank Statali, il-Bank Gospodarstwa Krajowego, għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fil-programmi tal-gvern (CON/2009/22), Il-Polonja, 16.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Opinjoni dwar l-estensjoni tal-ambitu tal-iskemi għall-garanzija tad-depożiti  (CON/2009/20), Ċipru, 10.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni u l-akkwiżizzjoni mill-Istat ta' ċerti istituzzjonijiet finanzjarji  (CON/2009/19), Il-Polonja, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Opinjoni dwar miżuri għall-istabbilizzazzjoni tas-sistema finanzjarja  (CON/2009/18), L-Estonja, 9.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Opinjoni dwar l-emendi tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Bankarju u d-Direttiva dwar l-Adegwatezza tal-Kapital fir-rigward tal-banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, skoperturi kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet  (CON/2009/17), ĠU C 93, 22.4.2009, pġ. 3.Aktar tagħrif
 430. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni li tippermetti lill-Ministru tal-Finanzi jidderieġi lill-Fond Nazzjonali tar-Riżerva għall-Pensjonijiet, biex jinvesti f'istituzzjonijiet finanzjarji bħala parti mir-rikapitalizzazzjoni tal-banek  (CON/2009/16), L-Irlanda, 25.2.2009.
 431. Opinjoni dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għall-għoti ta' self u garanziji mill-Istat f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza  (CON/2009/12), Ċipru, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Opinjoni dwar il-kumpens imħallas mill-Istat fil-kuntest tat-takeovers tal-banek.  (CON/2009/11), Il-Latvja, 9.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija ta' depożiti u r-rwol ta' l-awtorita` superviżorja f'proċedimenti ta' insolvenza  (CON/2009/10), Il-Latvja, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Opinjoni dwar estenzjoni ta' l-iskema ta' stabbilta` finanzjarja li tiggarantixxi kopertura sħiħa tal-klejms mid-depożitanti u l-kredituri ordinarji, u dwar skema għall-għoti ta' kapital mill-Istat lill-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2009/6), Id-Danimarka, 26.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Opinjoni dwar il-kundizzjonijiet għal investimenti kapitali ta' l-Istat u dwar swaps ta' dejn għal parteċipazzjonijiet azzjonarji skond il-Liġi dwar il-finanzi pubbliċi  (CON/2009/3), Is-Slovenja, 8.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Opinjoni dwar garanziji mill-Istat għal self tal-banek  (CON/2009/2), Il-Latvja, 7.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Opinjoni dwar il-kriterji u l-kondizzjonijiet għall-għoti ta' self mill-Istat  (CON/2008/92), Is-Slovenja, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Opinjoni dwar l-applikazzjoni għan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique tal-limitazzjonijiet relatati mal-ħlasijiet ta’ tmiem l-impjieg ta’ diretturi eżekuttivi ta’ kumpaniji llistjati (CON/2008/91), Il-Belġju, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 439. Opinjoni dwar strumenti tal-politika monetarja (CON/2008/89), Il-Latvja, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Opinjoni dwar il-kriterji u l-kondizzjonijiet għall-għoti ta' garanzija tal-Istat  (CON/2008/88), Is-Slovenja, 19.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Opinjoni dwar il-modernizzazzjoni tal-qafas legali għall-istrumenti finanzjarji  (CON/2008/85), Franza, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Opinjoni dwar direttiva li tittratta l-bidu, is-segwitu u s-superviżjoni prudenti tal-kummerċ tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi  (CON/2008/84), ĠU C 30, 6.2.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
 443. Opinjoni dwar miżuri biex isaħħu s-sistema finanzjarja intermedjarja sabiex tinżamm l-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/81), L-Ungerija, 1.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Opinjoni dwar l-għoti ta' għajnuna mit-Teżor ta' l-Istat lil istituzzjonijiet finanzjarji  (CON/2008/80), Il-Polonja, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Opinjoni dwar miżuri biex itejbu l-likwidita` fl-ekonomija  (CON/2008/79), Il-Greċja, 27.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Opinjoni dwar garanziji ta' l-Istat u miżuri oħra biex tinżamm l-istabbilta` tas-sistema finanzjarja  (CON/2008/76), Is-Slovenja, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Opinjoni dwar investiment kapitali mill-istat f'banek ta' depożiti  (CON/2008/75), Il-Finlandja, 24.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Opinjoni dwar garanzija ta' l-Istat bil-għan li tevita flussi 'l barra ta' likwidita` (CON/2008/74), Il-Belġju, 21.11.2008.
 449. Opinjoni dwar l-emendi tad-Direttiva dwar l-iskemi ta' garanzija ta' depożiti fir-rigward tal-livell ta' kopertura u d-dewmien tal-ħlas (CON/2008/70), ĠU C 314, 9.12.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
 450. Opinjoni dwar l-estensjoni ta' l-iskop ta' l-Iskema ta' Garanzija ta' Depożiti (CON/2008/69), L-Irlanda, 17.11.2008.
 451. Opinjoni dwar miżuri ta' stabbilta` finanzjarja fir-rigward tal-fond tal-garanzija tal-Gvern  (CON/2008/68), Il-Finlandja, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti għall-għoti ta' garanziji ta' l-Istat  (CON/2008/67), Spanja, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Opinjoni dwar miżuri li jimplimentaw il-garanzija ta' l-istabbilta` tas-sistema ta' kreditu  (CON/2008/65), L-Italja, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Opinjoni dwar deċiżjoni ġdida fir-rigward tal-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tal-Kummerċ Bankarju  (CON/2008/63), ĠU C 45, 24.2.2009, pġ. 1.
 455. Opinjoni dwar l-għoti ta' garanziji mill-Istat lil banek u lil kumpaniji tas-suq tal-kreditu  (CON/2008/62), L-Isvezja, 29.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Opinjoni dwar il-protezzjoni ta' depożiti u ta' ċerti prodotti ta' l-assigurazzjoni tal-ħajja  (CON/2008/61), Il-Belġju, 28.10.2008.
 457. Opinjoni dwar l-operazzjonijiet tal-Fond għall-akkwist ta' assi finanzjarji  (CON/2008/60), Spanja, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Opinjoni dwar miżuri li jistabbilizzaw is-sistema finanzjarja  (CON/2008/59), L-Isvezja, 24.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Opinjoni dwar miżuri urġenti biex tiġi garantita l-istabbiltà tas-sistema bankarja (CON/2008/58), L-Italja, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' Fond għall-Istabbilizzazzjoni tas-Suq Finanzjarju u dwar miżuri oħra ta' stabbilta` finanzjarja (CON/2008/57), Il-Ġermanja, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Opinjoni dwar l-għoti ta' garanziji ta' l-Istat sabiex jikkontribwixxu għall-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/56), Franza, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Opinjoni dwar miżuri legali biex jirrestawraw l-istabbilta` tas-suq tal-flus  (CON/2008/55), L-Awstrija, 20.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Opinjoni dwar skema ta' stabbilta` finanzjarja li tiggarantixxi kopertura sħiħa ta' klejms minn depożituri u kredituri ordinarji  (CON/2008/54), Id-Danimarka, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Opinjoni dwar il-ħolqien ta' fond għall-akkwist ta' assi finanzjarji u dwar miżuri oħra tal-Gvern li jikkontribwixxu għall-istabbilta` finanzjarja (CON/2008/52), Spanja, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Opinjoni dwar skemi ta' garanzija ta' depożitu u ta' protezzjoni ta' l-investitur  (CON/2008/51), Il-Greċja, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Opinjoni dwar garanzija ta' l-Istat li tkopri passivi ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2008/50), Il-Belġju, 17.10.2008.
 467. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' għajnuna finanzjarja għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2008/48), L-Irlanda, 15.10.2008.
 468. Opinjoni dwar il-garanzija ta' l-Istat li tkopri l-kreditu estiż min-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique fil-kuntest tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-istabbilta` finanzjarja  (CON/2008/46), Il-Belġju, 8.10.2008.
 469. Opinjoni dwar miżuri ta' għajnuna finanzjarja għal istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2008/44), L-Irlanda, 3.10.2008.
 470. Opinjoni dwar emendi li jagħmluha possibli għall-Banque centrale du Luxembourg biex jikkontribwixxi b'mod iktar effettiv għall-istabilità finanzjarja u li jiċċara r-rekwiżiti tar-riżervi minimi (CON/2008/42), Il-Lussemburgu, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Opinjoni dwar il-kumitat ta' stabilità finanzjarja (CON/2008/39), Il-Polonja, 1.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Opinjoni dwar emendi relatati mat-tmexxija, is-superviżjoni u l-mod ta' finanzjar ta' l-iskema ta' protezzjoni ta' depożiti, partikolarment rigward il-parteċipazzjoni tan-Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Il-Polonja, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' assigurazzjoni tal-ħajja orjentati fl-investiment u ta' regoli ta' kondotta tan-negozju għal kumpaniji tal-assigurazzjoni (CON/2008/30), L-Awstrija, 18.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Opinjoni dwar deroga mil-liġi tal-kumpanija fir-rigward ta' ċerti tranżazzjonijiet minn istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2008/24), Il-Greċja, 4.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Opinjoni dwar l-integrazzjoni ta' superviżjoni finanzjarja u ta' l-assigurazzjoni (CON/2008/16), Il-Finlandja, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Opinjoni dwar l-emendi relatati mal-governanza, is-superviżjoni u l-mod ta' iffinanzjar ta' l-iskema ta' protezzjoni ta' depożiti, b'mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Il-Polonja, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ l-operazzjonijiet ta’ flus kontanti tal-kambju fi flus barranin (CON/2007/38), Is-Slovenja, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' l-abolizzjoni ta' titoli anonimi fir-rigward ta' l-ishma maħruġa min-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Il-Belġju, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Opinjoni dwar ħidmiet ġodda tal-Banka Slovenije dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus  (CON/2007/36), Is-Slovenja, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni finanzjarja  (CON/2007/33), L-Awstrija, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Opinjoni dwar il-modernizzazzjoni ta' l-istruttura superviżorja ta' l-Awtorita` Finanzjarja Superviżorja Federali (BaFin)  (CON/2007/32), Il-Ġermanja, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni finanzjarja, b'mod partikolari fir-rigward tan-Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Il-Polonja, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Opinjoni dwar l-istabbilment ta' reġim għall-protezzjoni tal-konsumatur fi ħdan l-iskop tar-rwol ta' superviżjoni prudenti tal-Banco de Portugal (CON/2007/29), Il-Portugall, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Opinjoni dwar emendi relatati mal-governanza, is-superviżjoni u l-mod ta’ finanzjament ta’ l-iskema ta’ protezzjoni tad-depożiti, b’mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Il-Polonja, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Opinjoni dwar ir-regolament ta' istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji mill-bank ċentrali (CON/2007/23), Ir-Rumanija, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' ambjent ġdid regolatorju u superviżorju biex tittejjeb il-kompetittivita` internazzjonali ta' l-industrija tal-fondi ta' investiment, u tiġi armonizzata l-liġi mad-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE ta' l-20 ta' Diċembru 1985 dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati ma' l-impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli ttrasferibbli (UCITS)  (CON/2007/21), Il-Ġermanja, 18.7.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Opinjoni dwar ir-regolarizzazzjoni u s-superviżjoni tas-swieq u l-iffunzjonar ta' l-awtoritajiet kompetenti indipendenti  (CON/2007/17), L-Italja, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji u dwar il-garanzija eliġibbli għal operazzjonijiet tal-politika monetarja (CON/2007/15), Il-Greċja, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Opinjoni dwar emendi ta' l-istatuti tal-Bank of Greece biex jiġu adattati għal żviluppi fil-qafas ta' l-Eurosistema dwar attiv mogħti bħala sigurta`, u biex jiġi salvagwardat l-operat bla xkiel ta' sistemi ta' ħlas  (CON/2007/13), Il-Greċja, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-bżonn li tittejjeb il-protezzjoni tagħha kontra xi diżordni jew qerda  (CON/2007/11), ĠU C 116, 26.5.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
 491. Opinjoni dwar regolament dwar statistika rigward il-postijiet tax-xogħol battala fil-Komunita`  (CON/2007/9), ĠU C 86, 20.4.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
 492. Opinjoni dwar ċerti ħidmiet taċ-Česká národní banka fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur  (CON/2007/8), Ir-Repubblika Ċeka, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Opinion dwar is-superviżjoni ta' servizzi ta' ikklerjar u ħlas  (CON/2007/7), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 15.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' proċedura ġdida tal-komitoloġija fi tmien direttivi dwar il-Pjan ta' Azzjoni għas-Servizzi Finanzjarji (CON/2007/4), ĠU C 39, 23.2.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
 495. Opinjoni dwar titoli koperti b'assi (CON/2007/3), L-Irlanda, 14.2.2007.
 496. Opinjoni dwar il-valutazzjoni prudenti ta' akkwisti u żidiet ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji fis-settur finanzjarju  (CON/2006/60), ĠU C 27, 7.2.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
 497. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli ttrasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-kjarifika ta' ċerti definizzjonijiet  (CON/2006/57), ĠU C 31, 13.2.2007, pġ. 1.
 498. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' l-operaturi ta' l-ikklerjar u l-ħlas (CON/2006/53), Il-Polonja, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Opinjoni dwar l-allokazzjoni tas-setgħat bejn awtoritajiet superviżorji  (CON/2006/51), L-Italja, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Opinjoni dwar reviżjoni ġenerali tal-liġi dwar il-kummerċ bankarju (CON/2006/48), Is-Slovenja, 19.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Opinjoni dwar ċerti ħidmiet taċ-Česká národní banka tasks fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur  (CON/2006/47), Ir-Repubblika Ċeka, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Opinjoni dwar it-termini u l-kondizzjonijiet ta' l-affiljazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu kooperattivi ma' korp ċentrali (CON/2006/42), Ċipru, 23.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Opinjoni dwar bidla fil-kompożizzjoni tal-Kummissjoni għas-Superviżjoni tal-Kummerċ Bankarju (CON/2006/39), Il-Polonja, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' reġim għall-protezzjoni tal-konsumatur fi ħdan l-iskop tar-rwol superviżorju prudenti tal-Bank of Greece u dwar dispożizzjonijiet oħra relatati  (CON/2006/38), Il-Greċja, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Opinjoni dwar l-emendi tal-qafas regolatorju tad-Depożitarju Ċentrali u r-Reġistru Ċentrali għat-titoli  (CON/2006/37), Ċipru, 11.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Opinjoni dwar dispożizzjonijiet li jħallu lill-banek joperaw bħala kumpaniji 'joint stock', biex jinqasamu skond il-Kodiċi tal-Kumpaniji  (CON/2006/31), Il-Polonja, 20.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Opinjoni dwar l-emendi tar-rekwiżiti tal-likwidità minima (CON/2006/26), Il-Latvja, 31.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Opinjoni dwar l-emendi tal-liġi dwar il-garanziji finanzjarji  (CON/2006/24), Is-Slovenja, 22.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Opinjoni dwar is-superviżjoni tas-settur finanzjarju  (CON/2006/20), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Opinjoni dwar l-integrazzjoni tas-sorveljanza tal-banek, tas-swieq kapitali, u tal-fondi ta' l-assigurazzjoni u tal-pensjoni (CON/2006/15), Il-Polonja, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Opinjoni dwar it-tkabbir tal-bażi tar-riżerva għall-obbligi tar-riżerva minima u dwar l-introduzzjoni ta' proporzjonijiet ddivrenzjati tar-riżerva  (CON/2006/11), Il-Latvja, 23.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Opinjoni dwar l-emendi tal-qafas regolatorju tad-Depożitorju Ċentrali u r-Reġistru Ċentrali tat-titoli  (CON/2006/9), Ċipru, 22.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Opinjoni dwar obbligi ta' riżervi minimi (CON/2006/3), L-Estonja, 13.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Opinjoni dwar it-termini ġenerali u l-kundizzjonijiet, u r-regoli dwar l-operat ta' organizzazzjonijiet li jipprovdu attivitajiet ta' kamra ta' l-ikklerjar  (CON/2006/1), L-Ungerija, 4.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Opinjoni dwar informazzjoni dwar min iħallas li tintbagħat flimkien mat-trasferimenti ta' fondi.  (CON/2005/56), ĠU C 336, 31.12.2005, pġ. 109.Aktar tagħrif
 516. Opinjoni fuq l-estenzjoni tat-termini għat-trażpożizzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji (CON/2005/53), ĠU C 323, 20.12.2005, pġ. 31.Aktar tagħrif
 517. Opinjoni dwar it-tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet annwali tal-banek kummerċjali għall-Fond tal-Protezzjoni tad-Depożiti u dwar il-finanzjament monetarju  (CON/2005/50), Is-Slovakja, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Opinjoni dwar it-tneħħija ta' titoli bearer u dwar il-modernizzazzjoni tal-qafas legali tat-titoli korporattivi  (CON/2005/43), Il-Belġju, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' sistemi ta' ħlas ta' valur baxx (CON/2005/41), L-Italja, 1.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' regoli dwar it-trasferiment tal-propjeta` ta' strumenti finanzjarji  (CON/2005/40), Franza, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Opinjoni dwar proposta rriveduta għall-integrazzjoni sħiħa tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju biċ-Česká národní banka bħala l-awtorita` superviżorja waħdanija  (CON/2005/39), Ir-Repubblika Ċeka, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Opinjoni dwar il-modernizzazzjoni tal-qafas għall-falliment li jintroduċi mezzi ġodda dwar kif jirriżolva l-falliment u li jsaħħaħ id-drittijiet tal-kredituri  (CON/2005/36), Ir-Repubblika Ċeka, 18.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Opinjoni dwar il-ħidma tan-Národná banka Slovenska rigward superviżjoni sħiħa tas-suq finanzjarju kollu u dwar l-emendi għall-istatuti tiegħu (CON/2005/26), Is-Slovakja, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Opinjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju u dwar is-superviżjoni tas-sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar titoli  (CON/2005/24), Ir-Repubblika Ċeka, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Opinjoni dwar arranġamenti ta' garanzija finanzjarja (CON/2005/12), Il-Lussemburgu, 25.5.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Opinjoni dwar regoli tas-superviżjoni prudenti ta' l-istituzzjonijiet responsabbli għall-ftehim dwar it-titoli u ta' istituzzjonijiet assimilati  (CON/2005/9), Il-Belġju, 15.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Opinjoni dwar il-qafas tas-suffiċjenza tal-kapital għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti ta' l-investiment (CON/2005/4), ĠU C 52, 2.3.2005, pġ. 37.
 528. Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu (CON/2005/2), ĠU C 40, 17.2.2005, pġ. 9.
 529. Opinjoni dwar il-ħolqien ta' bażi legali u superviżorja partikolari għal hedge funds  (CON/2004/38), Id-Danimarka, 14.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi  (CON/2004/37), Ir-Repubblika Ċeka, 3.12.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Opinjoni dwar is-superviżjoni tas-suq finanzjarju min-Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Is-Slovakja, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Opinjoni dwar it-tlestija tal-qafas legali għal fondi għall-ħruġ ta' l-ishma (CON/2004/30), Franza, 14.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Opinjoni dwar l-arranġamenti dwar il-garanziji finanzjarji  (CON/2004/27), Il-Belġju, 4.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Opinjoni dwar ir-regolamentazzjoni ta' l-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi (CON/2004/25), L-Estonja, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Opinjoni dwar it-trasferiment tal-propjeta` ta' strumenti finanzjarji  (CON/2004/22), Franza, 15.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Opinjoni dwar is-Superviżjoni tas-Settur Finanzjarju  (CON/2004/21), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Opinjoni dwar self marbut ma' l-inflazzjoni mill-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2004/20),  (CON/2004/20), Franza, 3.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Opinjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni u l-istralċ ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2004/18), Il-Portugall, 18.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Opinjoni dwar il-protezzjoni tat-tfaddil (CON/2004/16), L-Italja, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Opinjoni dwar titoli ta' dejn negozzjabbli.  (CON/2004/15), Franza, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Opinjoni dwar proċedimenti ta' l-insolvenza u l-falliment ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-istituzzjonijiet ta' l-ikklerjar u l-impriżi ta' l-investiment  (CON/2004/9), Il-Belġju, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Opinjoni dwar struttura organizzazzjonali ġdida tal-Kumitat tas-servizzi finanzjarji ta' l-UE li testendi l-proċess ta' Lamfalussy għas-setturi finanzjarji kollha  (CON/2004/7), ĠU C 58, 6.3.2004, pġ. 23.
 543. Opinjoni dwar is-superviżjoni supplimentari ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-intrapriżi ta' l-assigurazzjoni u d-ditti ta' l-investiment f' konglomerat finanzjarju  (CON/2004/5), L-Awstrija, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' qafas legali speċifiku għal tranżazzjonijiet ta' ħruġ ta' titoli (securitisation) (CON/2004/3), Il-Lussemburgu, 4.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Opinjoni dwar l-emendi tal-Liġi dwar il-prevenzjoni ta’ l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u liġijiet oħra (CON/2003/25), Il-Belġju, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Opinjoni dwar l-Abbozz ta' Liġi dwar is-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Nru. 2) 2003 (CON/2003/24), L-Irlanda, 19.11.2003.
 547. Opinjoni dwar l-għaqda tad-De Nederlandsche Bank u n-Netherlands Pension and Insurance Supervisory Authority Foundation (CON/2003/23), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Opinjoni dwar l-obbligi ta' trasparenza għal informazzjoni fir-rigward ta' min joħroġ titoli u t-titoli tiegħu jitħallew jiġu negozjati f'suq regolat (CON/2003/21), ĠU C 242, 9.10.2003, pġ. 6.
 549. Opinjoni dwar is-superviżjoni prudenti tas-settur finanzjarju u tas-servizzi finanzjarji (CON/2003/19), Il-Belġju, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Opinjoni dwar id-diviżjoni tal-mortgage bonds tal-banek pubbliċi reġjonali u emendi għal atti oħra (CON/2003/17), L-Awstrija, 27.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Opinjoni dwar arranġamenti ta’ sigurta` finanzjarja fi swieq finanzjarji, li timplimenta d-Direttiva 2002/47/KE (CON/2003/11), L-Awstrija, 26.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Opinjoni dwar ir-riforma leġiżlattiva tal-liġi bankarja u finanzjarja (CON/2003/10), L-Isvezja, 20.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Opinjoni dwar servizzi ta’ investiment u swieq irregolati (CON/2003/9), ĠU C 144, 20.6.2003, pġ. 6.
 554. Opinjoni dwar Digriet Irjali li jittratta s-suq barra l-kambju għal linear bonds, strips u ċertifikati tat-teżor (CON/2003/7), Il-Belġju, 7.5.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Opinjoni dwar is-sostituzzjoni ta' l-Att dwar il-Kummerċ Finanzjarju, u l-Att dwar il-Mortgage Loans u l-Mortgage Bonds (CON/2003/2), Id-Danimarka, 28.2.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Opinjoni dwar Liġi dwar it-titolu finanzjarju  (CON/2002/32), Franza, 18.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus  (CON/2002/24), Il-Belġju, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Opinjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-Att dwar l-Awtorita` Superviżorja Finanzjarja, inklużi metodi operattivi riveduti u setgħat ġodda dwar is-sanzjonijiet  (CON/2002/23), Il-Finlandja, 18.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 'Rakkomandazzjonijiet Speċjali ta' l-FATF' dwar il-ħasil tal-flus u l-ġlieda tal-finanzjament tat-terroriżmu  (CON/2002/19), L-Awstrija, 18.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi dwar is-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 2002 (CON/2002/16), L-Irlanda, 5.6.2002.
 561. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' superviżjoni prudenti komprensiva tas-settur finanzjarju u tas-servizzi finanzjarji, u regoli speċifiċi dwar swieq sekondarji għall-istrumenti finanzjarji  (CON/2002/13), Il-Belġju, 24.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Opinjoni dwar l-emenda ta' l-Att dwar is-Servizzi Finanzjarji u atti finanzjarji oħra fir-rigward tas-superviżjoni tal-fondi tal-pensjonijiet tal-kumpaniji, l-aħjar prattika għan-negozjanti tat-titoli, etċ.  (CON/2002/10), Id-Danimarka, 18.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Opinjoni dwar l-emenda ta' l-Att dwar in-Negozju tat-Titoli dwar il-garanzija, u l-kjarifika ta' ċerti kompetenzi fir-rigward tal-boroż, il-protezzjoni tad-data u n-negozju minn ġewwa (insider dealing)  (CON/2002/8), Id-Danimarka, 8.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Opinjoni dwar it-traspożizzjoni tal-liġi internazzjonali dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u dwar is-superviżjoni tal-konformita` mas-sanzjonijiet finanzjarji, fl-Att dwar is-Sanzjonijiet  (CON/2002/5), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-Att dwar il-ħasil tal-flus biex jikkumbatti l-finanzjament tat-terroriżmu  (CON/2002/4), Id-Danimarka, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Opinjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-Att dwar l-iStituzzjonijiet ta' Kreditu biex jinkludi flus elettroniku  (CON/2002/1), Il-Finlandja, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-negozju minn ġewwa (insider dealing) u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq) (CON/2001/38), ĠU C 24, 26.1.2002, pġ. 8.
 568. Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett biex jiġi ppubblikat hekk kif it-titoli jiġu offruti lill-pubbliku, jew mill-mument li dawn ikunu jistgħu jiġu nnegozjati  (CON/2001/36), ĠU C 344, 6.12.2001, pġ. 4.
 569. Opinion dwar Liġi li twaqqaf superviżjoni unifikata tas-servizzi finanzjarji  (CON/2001/35), Il-Ġermanja, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Opinjoni dwar Liġi tad-Digriet li temenda l-qafas legali ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu u tal-kumpaniji finanzjarji  (CON/2001/32), Il-Portugall, 11.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni dwar is-superviżjoni tal-konglomerati finanzjarji  (CON/2001/30), Il-Finlandja, 3.10.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Opinjoni dwar leġiżlazzjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni u l-istralċ ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2001/27), Il-Finlandja, 21.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni supplimentari ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-intrapriżi ta' l-assigurazzjoni u d-ditti ta' l-investiment f'konglomerat finanzjarju, u li temenda bosta direttivi relatati  (CON/2001/25), ĠU C 271, 26.9.2001, pġ. 10.
 574. Opinjoni dwar Liġi dwar il-fondi tal-beni immobbli u li temenda bosta atti relatati  (CON/2001/24), L-Awstrija, 13.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar arranġamenti ta' garanzija finanzjarja  (CON/2001/13), ĠU C 196, 12.7.2001, pġ. 10.
 576. Opinjoni dwar il-Liġi li twaqqaf u torganizza l-Awtorita` Superviżorja tas-Suq Finanzjarju u temenda diversi liġijiet relatati (CON/2001/10), L-Awstrija, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Opinjoni dwar Abbozz ta' Liġi dwar il-Mortgage u l-Public Credit Bond  (CON/2001/6), L-Irlanda, 25.4.2001.
 578. Opinjoni dwar Att dwar l-Intrapriżi Finanzjarji  (CON/2000/32), Id-Danimarka, 2.2.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Opinjoni dwar l-Att dwar in-Negozju tat-Titoli  (CON/2000/24), Id-Danimarka, 1.11.2000.
 580. Opinjoni dwar l-Att dwar il-Garanzija tad-Depożitant u ta' l-Investitur  (CON/2000/6), Id-Danimarka, 9.3.2000.
 581. Opinjoni dwar l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju  (CON/2000/1), L-Awstrija, 10.2.2000.
 582. Opinjoni dwar il- (i) qafas legali ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu u tal-kumpaniji finanzjarji dwar il-Fond għall-Garanzija tad-Depożiti; u (ii) l-attivitajiet tal-Fond għall-Garanzija tad-Depożiti  (CON/1999/15), Il-Portugall, 27.10.1999.
 583. Opinjoni dwar l-awtorita` bankarja superviżorja  (CON/1999/5), L-Awstrija, 14.7.1999.
 584. Opinjoni dwar l-Att Bankarju  (CON/1998/58), L-Awstrija, 16.12.1998.
 585. Opinjoni dwar il-bidu, is-segwiment u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniku, u l-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu mal-bidu u s-segwiment tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/1998/56), ĠU C 189, 6.7.1999, pġ. 7.
 586. Opinjoni dwar l-impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (CON/1998/54), ĠU C 285, 7.10.1999, pġ. 9.
 587. Opinjoni dwar il-garanzija finanzjarja u tat-tfaddil  (CON/1998/46), Franza, 16.10.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Opinjoni dwar is-sostituzzjoni tar-referenzi kuntrattwali, magħmulin lir-Rata Offruta ta' Bejn il-Banek ta' Amsterdam (AIBOR) u lir-rati l-oħra ta' l-imgħax ta' referenza, u l-emenda ta' l-Att dwar is-Superviżjoni tan-Negozju tat-Titoli 1995  (CON/1998/42), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 16.10.1998.
 589. Opinjoni dwar l-istrumenti ta' dejn negozzjabbli  (CON/1998/40), Franza, 4.9.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banque centrale du Luxembourg u l-ħolqien ta' kummissjoni nkarigata bis-sorveljanza tas-settur finanzjarju  (CON/1998/39), Il-Lussemburgu, 23.9.1998.
 591. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/36), Il-Portugall, 7.8.1998.
 592. Opinjoni dwar ir-Regolament tal-Bidla dwar ir-Rata Offruta ta' Bejn il-Banek ta' Frankfurt (FIBOR) (CON/1998/32), Il-Ġermanja, 22.6.1998.
 593. Opinjoni dwar ir-reġistrazzjoni ta' l-istrumenti finanzjarji  (CON/1998/26), L-Isvezja, 10.6.1998.
 594. Opinjoni dwar il-margin collateral b'konnessjoni ma' l-ikklerjar u l-ħlas tat-tranżazzjonijiet tat-titoli  (CON/1998/20), Id-Danimarka, 22.6.1998.
 595. Meta l-BĊE twaqqaf fl-1 ta’ Ġunju 1998 huwa ħa r-responsabbiltà tal-funzjonijiet konsultattivi tal-IME.
 596. Opinjoni dwar Skemi ta’ Kumpens għall-Investitur (CON/1998/21), L-Irlanda, 30.4.1998.
 597. Opinjoni dwar miżuri protettivi għal depożiti u strumenti finanzjarji (CON/1998/4), Il-Belġju, 17.3.1998.
 598. Opinjoni dwar il-liġi kkodifikata dwar il-finanzi (CON/1998/3), L-Italja, 26.2.1998.
 599. Opinjoni dwar id-definizzjoni ta’ kuntratt tas-suq tal-flus  (CON/1997/28), Ir-Renju Unit, 6.2.1998.
 600. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Bank of England (CON/1997/27), Ir-Renju Unit, 21.1.1998.
 601. Opinjoni dwar il-Borża (CON/1997/21), L-Awstrija, 22.10.1997.
 602. Opinjoni dwar is-suffiċjenza tal-kapital tad-ditti ta' l-investiment u ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/1997/14), 7.10.1997.
 603. Opinjoni dwar l-arranġamenti tar-rati tal-kambju li huma komuni għall-euro, u l-emendi ta’ diversi Atti (CON/1997/12), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 25.7.1997.
 604. Opinjoni dwar is-superviżjoni prudenti (CON/1997/7), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.6.1997.
 605. Opinjoni dwar strumenti finanzjarji u sistemi ta’ ikklerjar ta’ titoli  (CON/1997/5), Il-Belġju, 17.6.1997.
 606. Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskopijiet tal-ħasil tal-flus  (CON/1997/4), Il-Belġju, 10.7.1997.
 607. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' negozjanti awtorizzati ta' flus barranin  (CON/1997/3), Il-Greċja, 17.3.1997.
 608. Opinjoni dwar l-iStatut tas-Central Bank of Ireland (CON/1997/2), L-Irlanda, 12.2.1997.
 609. Opinjoni dwar impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (CON/1996/12), Id-Danimarka, 10.10.1996.
 610. Opinjoni dwar l-Ewwel Direttiva Bankarja, id-Direttiva dwar is-Solvency Ratio u d-Direttiva dwar is-Suffiċjenza tal-Kapital  (CON/1996/8), 24.9.1996.
 611. Opinjoni dwar id-Direttiva tas-Solvency Ratio (CON/1996/7), 24.9.1996.
 612. Opinjoni dwar it-tmiem ta' l-għajnuna mill-iStat lill-banek u istituzzjonijiet ta’ kreditu oħra (CON/1996/3), L-Isvezja, 12.4.1996.
 613. Opinjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/1996/2), ĠU C 332, 30.10.1998, pġ. 13.
 614. Opinjoni dwar l-Att dwar il-kambju tal-flus barranin  (CON/1995/15), Il-Finlandja, 30.11.1995.
 615. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi dwar in-negozju tat-titoli  (CON/1995/9), Id-Danimarka, 31.7.1995.
 616. Opinjoni dwar l-iSkemi ta’ Kumpens għall-Investitur (CON/1995/5), 28.7.1995.
 617. Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi ta' l-Irlanda dwar l-intermedjarji ta' l-investiment (CON/1995/4), L-Irlanda, 30.3.1995.
 618. Opinjoni dwar l-Att dwar is-Soċjetajiet tal-Bini  (CON/1994/12), Ir-Renju Unit, 17.1.1995.
 619. Opinjoni dwar l-abbozz ta' liġi dwar il-Borża (CON/1994/11), L-Irlanda, 3.1.1995.
 620. Opinjoni dwar impriżi għall-investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli  (CON/1994/8), 27.7.1995.Aktar tagħrif
 621. Opinjoni dwar id-Direttiva tas-Solvency Ratio (CON/1994/7), 16.1.1995.
 622. Opinjoni dwar l-Uffiċċji tal-Kambju (CON/1994/2) (CON/1994/2), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 16.3.1994.