Susijusios ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl Lietuvos banko teikiamos skubios paramos likvidumui padidinti (CON/2020/11), Lietuva, 2020 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 2. Nuomonė dėl ECB ir Hrvatska narodna banka (HNB) glaudaus bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme ir dėl HNB makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2020/10), Kroatija, 2020 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Nuomonė dėl Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatija, 2020 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Nuomonė dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2020/3), Vokietija, 2020 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Nuomonė dėl priemonių makroprudencinei rizikai, susijusiai su gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto paskolomis, riboti (CON/2020/1), Vokietija, 2020 1 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Nuomonė dėl tam tikrų finansų rinkos dalyvių turto mokesčių ir tam tikrų kredito įstaigų papildomų pelno mokesčių  (CON/2019/44), Lietuva, 2019 12 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 7. Nuomonė dėl kredito įstaigų suteiktų paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijos sistemos  (CON/2019/42), Graikija, 2019 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Nuomonė dėl tam tikroms finansų įstaigoms taikomo specialaus mokesčio padidinimo  (CON/2019/40), Slovakija, 2019 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/38), Ispanija, 2019 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2019/34), Liuksemburgas, 2019 9 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Nuomonė dėl kredito priemonių pardavimo ir pirkimo (CON/2019/30), Kipras, 2019 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Nuomonė dėl apribojimų perleidžiant hipotekinius reikalavimus (CON/2019/29), Lenkija, 2019 8 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo  (CON/2019/27), Slovėnija, 2019 7 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Hrvatska narodna banka glaudų bendradarbiavimą  (CON/2019/25), Kroatija, 2019 7 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Nuomonė dėl bankų ir finansų rinkos priežiūros sistemos reformos (CON/2019/21), Austrija, 2019 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/20), Slovėnija, 2019 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Nuomonė dėl Portugalijos finansų priežiūros sistemos teisinio reglamentavimo peržiūros (CON/2019/19), Portugalija, 2019 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Nuomonė dėl bankų finansinio turto mokesčio ir vartojimo kredito sutartims taikomos lyginamosios palūkanų normos (CON/2019/18), Rumunija, 2019 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Nuomonė dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (CON/2019/17), Kipras, 2019 5 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Nuomonė dėl dalyvavimo bendrame pertvarkymo mechanizme (CON/2019/16), Bulgarija, 2019 4 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Nuomonė dėl reikalavimo gauti paskolos gavėjų sutikimą perleisti paskolas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka (CON/2019/14), Airija, 2019 3 29.
 22. Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių buvusių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2019/13), Slovėnija, 2019 3 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Nuomonė dėl makroprudencinės valdybos įsteigimo (CON/2019/10), Ispanija, 2019 2 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Nuomonė dėl pagrindinės gyvenamosios vietos apsaugos įstatymo projekto  (CON/2019/9), Graikija, 2019 2 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Nuomonė dėl teismo nutarčių, kuriomis išieškojimas nukreipiamas į pagrindinę privačią gyvenamąją vietą (CON/2019/8), Airija, 2019 2 18.
 26. Nuomonė dėl padengtųjų obligacijų teisinės sistemos (CON/2019/1), Estija, 2019 1 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/55), 2018 12 7.Papildoma informacija
 28. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (CON/2018/54), OL C 444, 2018 11 20, p. 15.Papildoma informacija
 29. Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų makroprudencinėje srityje ir dėl kredito įstaigų valdymo (CON/2018/52), Bulgarija, 2018 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimo (CON/2018/51), OL C 444, 2018 12 10, p. 11.Papildoma informacija
 31. Nuomonė dėl finansų priežiūros ir investuotojų apsaugos stiprinimo (CON/2018/50), Lenkija, 2018 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti ECB ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) glaudų bendradarbiavimą  (CON/2018/49), Bulgarija, 2018 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Nuomonė dėl Suomijos teisės aktų, reglamentuojančių finansų sektoriuje taikytinus pasirengimo įsipareigojimus, peržiūros  (CON/2018/46), Suomija, 2018 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Nuomonė dėl kooperatinių bankų (it. banche popolari, banche cooperative)reformos dalinių pakeitimų (CON/2018/42), Italija, 2018 9 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kibernetinio saugumo ir padengtųjų obligacijų  (CON/2018/39), Slovakija, 2018 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (CON/2018/37), OL C 382, 2018 10 23, p. 2.Papildoma informacija
 37. Nuomonė dėl investicinėms įmonėms taikomos prudencinės tvarkos peržiūros (CON/2018/36), OL C 378, 2018 10 19, p. 5.Papildoma informacija
 38. Nuomonė dėl abipusiško makroprudencinių priemonių įgyvendinimo Liuksemburge (CON/2018/34), Liuksemburgas, 2018 7 27.
 39. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (CON/2018/33), OL C 303, 2018 8 29, p. 2.Papildoma informacija
 40. Nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio (CON/2018/32), OL C 79, 2019 3 4, p. 1.Papildoma informacija
 41. Nuomonė dėl kredito sutarčių teisių turėtojų veiklos reguliavimo  (CON/2018/31), Airija, 2018 7 5.
 42. Nuomonė dėl hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimų (CON/2018/30), Švedija, 2018 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Nuomonė dėl įvairių finansų teisės nuostatų (CON/2018/29), Belgija, 2018 6 8.
 44. Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2018/28), Prancūzija, 2018 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Nuomonė dėl viešajam interesui skirtų tinklų ir informacinių sistemų saugumo sistemos sukūrimo (CON/2018/27), Belgija, 2018 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 46. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir susiję teisės aktai, ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (CON/2018/26), OL C 251, 2018 7 18, p. 2.Papildoma informacija
 47. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse nuostatos (CON/2018/25), OL C 261, 2018 7 25, p. 1.Papildoma informacija
 48. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priežiūros informacinių technologijų saugumo tikslais (CON/2018/22), Estija, 2018 4 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2018/21), Slovėnija, 2018 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo (CON/2018/20), OL C 220, 2018 6 25, p. 2.Papildoma informacija
 51. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/19), OL C 255, 2018 7 20, p. 2.Papildoma informacija
 52. Nuomonė dėl padengtų obligacijų teisinio reglamentavimo (CON/2018/18), Čekija, 2018 4 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Nuomonė dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos sukūrimo (CON/2018/16), Kipras, 2018 4 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo ir apsaugos (CON/2018/15), Belgija, 2018 3 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 55. Nuomonė dėl hipotekinių įsiskolinimų problemų sprendimo (CON/2018/13), Airija, 2018 3 5.
 56. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (CON/2018/12), OL C 120, 2018 4 6, p. 2.Papildoma informacija
 57. Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2018/9), Liuksemburgas, 2018 2 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Nuomonė dėl kredito įstaigų pasikliovimo iš finansų bendrovių gautomis lėšomis (CON/2018/7), Vengrija, 2018 2 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Nuomonė dėl centrinių kredito unijų skaičiaus ribojimo  (CON/2017/54), Lietuva, 2017 12 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Nuomonė dėl sandorių su susijusiomis šalimis (CON/2017/50), Bulgarija, 2017 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Nuomonė dėl paramos sunkioje finansinėje padėtyje esantiems būsto paskolų gavėjams ir dėl paramos savanoriškam būsto paskolų, suteiktų arba indeksuotų užsienio valiuta, restruktūrizavimui (CON/2017/48), Lenkija, 2017 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Nuomonė dėl Sąjungos krizių valdymo sistemos peržiūros (CON/2017/47), OL C 34, 2018 1 31, p. 17.Papildoma informacija
 63. Nuomonė dėl Sąjungos kapitalo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms sistemos dalinių pakeitimų (CON/2017/46), OL C 34, 2018 1 31, p. 5.Papildoma informacija
 64. Nuomonė dėl laikino Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų palūkanų normos įšaldymo (CON/2017/45), Prancūzija, 2017 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. 2017 m. rugsėjo 20 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), OL C 372, 2017 11 1, p. 6.Papildoma informacija
 66. Nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo (CON/2017/36), Slovakija, 2017 9 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Nuomonė dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įstatymo (CON/2017/31), Slovėnija, 2017 8 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Nuomonė dėl papildomo hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimo (CON/2017/29), Švedija, 2017 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
 70. 2017 m. birželio 7 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES (CON/2017/22), OL C 236, 2017 7 21, p. 2.Papildoma informacija
 71. Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių, skirtų sisteminei rizikai riboti (CON/2017/21), Austrija, 2017 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Nuomonė dėl Komisijos, skirtos stebėti alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, ir dėl bankų fondų atsargų (CON/2017/19), Ispanija, 2017 5 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių (CON/2017/14), Švedija, 2017 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Nuomonė dėl Finansinės priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/2017/11), Vokietija, 2017 4 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Nuomonė dėl paskolų, susietų su užsienio valiuta (CON/2017/9), Lenkija, 2017 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Nuomonė dėl tam tikrų atidėtųjų mokesčių turtą reglamentuojančių nuostatų dalinio pakeitimo Graikijoje (CON/2017/7), Graikija, 2017 3 15.
 77. 2017 m. kovo 8 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju (CON/2017/6), OL C 132, 2017 4 24, p. 1.Papildoma informacija
 78. Nuomonė dėl likvidumo paramos priemonių, prevencinio rekapitalizavimo ir kitų skubių nuostatų, skirtų bankų sektoriui (CON/2017/1), Italija, 2017 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto  (CON/2016/61), Belgija, 2016 12 28.
 80. Nuomonė dėl įstatymo dėl valstybės garantijos, suteiktos skubiai paramai likvidumui padidinti, panaikinimo projekto (CON/2016/55), Belgija, 2016 11 17.
 81. Nuomonė dėl įgaliojimų vertinti konkurenciją hipotekos paskolų rinkoje ir teikti skolintojams patarimus dėl kintamųjų palūkanų normų delegavimo Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2016/54), Airija, 2016 11 17.
 82. Nuomonė dėl Federalinės finansų rinkos stabilizavimo institucijos pareigų pertvarkymo ir EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos įgyvendinimo  (CON/2016/53), Vokietija, 2016 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Nuomonė dėl įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti tam tikrų valiutų kainų skirtumų, taikomų su užsienio valiuta susietoms paskoloms, kompensavimą, projekto (CON/2016/50), Lenkija, 2016 10 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2016/42), Slovėnija, 2016 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Nuomonė dėl Banca d’Italia aplinkraščio dėl kooperatinių bankų pertvarkos įgyvendinimo (CON/2016/41), Italija, 2016 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Nuomonė dėl tam tikrų užsienio valiuta indeksuotų arba išreikštų paskolų restruktūrizavimo taisyklių (CON/2016/39), Lenkija, 2016 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams  (CON/2016/37), Prancūzija, 2016 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento  (CON/2016/29), Austrija, 2016 5 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Nuomonė dėl bankų pertvarkymo ir likvidavimo (CON/2016/28), Slovėnija, 2016 5 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų  (CON/2016/27), OL C 223, 2016 6 21, p. 3.Papildoma informacija
 91. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 siekiant sukurti Europos indėlių garantijų sistemą (CON/2016/26), OL C 252, 2016 7 12, p. 1.Papildoma informacija
 92. Nuomonė dėl perleidžiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikytinų taisyklių  (CON/2016/20), Prancūzija, 2016 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2016/19), Bulgarija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Nuomonė dėl hipotekos amortizacijos reikalavimų (CON/2016/18), Švedija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Nuomonė dėl kooperatinių bankų pertvarkos, neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijų sistemos ir alternatyvaus investavimo fondų skolinimo pajėgumų (CON/2016/17), Italija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. 2016 m. kovo 17 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą  (CON/2016/15), 2016 3 17.Papildoma informacija
 97. ECB nuomonė dėl: a) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2016/11), OL C 219, 2016 6 17, p. 2.Papildoma informacija
 98. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (CON/2016/10), OL C 130, 2016 4 13, p. 1.Papildoma informacija
 99. Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų papildomų dalinių pakeitimų  (CON/2016/8), Vengrija, 2016 2 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Nuomonė dėl kredito įstaigų kreditorių hierarchijos (CON/2016/7), Prancūzija, 2016 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/6), Slovėnija, 2016 2 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2016/5), Kipras, 2016 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/3), Graikija, 2016 1 21.
 104. Nuomonė dėl mokesčio tam tikroms finansų įstaigoms  (CON/2016/1), Lenkija, 2016 1 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Nuomonė dėl hipoteka užtikrintų skolinių įsipareigojimų įvykdymo perkeliant teises į nekilnojamąjį turtą (CON/2015/56), Rumunija, 2015 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Nuomonė dėl būsto taupomųjų bankų teisinės sistemos  (CON/2015/53), Vokietija, 2015 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų  (CON/2015/52), Nyderlandai, 2015 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo bei dėl indėlių garantijų ir kompensavimo sistemų  (CON/2015/48), Liuksemburgas, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Nuomonė dėl priemonių, papildančių Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą (CON/2015/47), Austrija, 2015 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Nuomonė dėl kreditą įgyjančių bendrovių reglamentavimo (CON/2015/45), Kipras, 2015 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Nuomonė dėl krizinių situacijų finansų rinkoje sprendimo ir dėl specialaus mokesčio pasirinktoms finansų įstaigoms (CON/2015/43), Slovakija, 2015 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Nuomonė dėl įstaigų pertvarkymo institucinės sistemos (CON/2015/42), Belgija, 2015 11 4.
 113. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2015/40), Airija, 2015 10 29.
 114. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo sąlygų preliminaraus vertinimo (CON/2015/38), Vengrija, 2015 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Nuomonė dėl finansinės nuomos ir finansinės nuomos bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2015/37), Kipras, 2015 10 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2015/35), Italija, 2015 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Nuomonė dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo projekto (CON/2015/34), Slovėnija, 2015 9 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Nuomonė dėl Lietuvos banko paskyrimo pertvarkymo institucija (CON/2015/33), Lietuva, 2015 9 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 119. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2015/32), Kroatija, 2015 9 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Nuomonė dėl bankų pertvarkymo (CON/2015/31), Vokietija, 2015 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Nuomonė dėl tam tikrų finansiniam stabilumui svarbių duomenų teikimo  (CON/2015/30), Austrija, 2015 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Nuomonė dėl įstatymo dėl specialių būsto paskolų užsienio valiuta restruktūrizavimo sąlygų projekto (CON/2015/26), Lenkija, 2015 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/25), Graikija, 2015 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Nuomonė dėl naujos taupomųjų bankų teisinės sistemos (CON/2015/23), Portugalija, 2015 7 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo finansų rinkoje (CON/2015/22), Čekija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Nuomonė dėl vartotojų apsaugos finansų rinkoje (CON/2015/21), Slovakija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2015/20), Malta, 2015 6 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/19), Ispanija, 2015 6 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo finansų rinkose teisinės sistemos (CON/2015/17), Lenkija, 2015 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Nuomonė dėl Slovėnijos bankų turto valdymo įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų (CON/2015/16), Slovėnija, 2015 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Nuomonė dėl Vengrijos kredito įstaigų balansų turto dalies atvirų pozicijų reguliavimo (CON/2015/15), Vengrija, 2015 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Nuomonė dėl draudimo parduoti pagrindinę rezidenciją aukcione (CON/2015/14), Graikija, 2015 4 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Nuomonė dėl kooperatinių bankų (banche popolari) reformos (CON/2015/13), Italija, 2015 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Nuomonė dėl kredito tarpininkų teisinės sistemos (CON/2015/12), Portugalija, 2015 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Nuomonė dėl padengtų obligacijų ir hipotekinių bankų teisinės sistemos (CON/2015/11), Lenkija, 2015 3 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Nuomonė dėl makroprudencinės politikos strategijos (CON/2015/7), Lietuva, 2015 2 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 137. Nuomonė dėl Europos sisteminės rizikos valdybos misijos ir struktūros peržiūros (CON/2015/4), OL C 192, 2015 6 10, p. 1.
 138. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant pertvarkymą finansų rinkoje (CON/2015/3), Slovakija, 2015 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Nuomonė dėl prašymų veikti kaip bendrovėms, kurių veikla palaipsniui mažinama (run-off) (CON/2015/1), Austrija, 2015 1 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Nuomonė dėl informacijos atskleidimo, jei bankas pertvarkomas arba panaikinama jo licencija (CON/2014/90), Bulgarija, 2014 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Nuomonė dėl konfidencialios informacijos atskleidimo nacionalinio parlamento prašymu (CON/2014/89), Airija, 2014 12 19.
 142. Nuomonė dėl paskolų užsienio valiuta perskaičiavimo (CON/2014/87), Vengrija, 2014 12 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Nuomonė dėl įstatymo dėl banko indėlių garantijų dalinių pakeitimų (CON/2014/86), Bulgarija, 2014 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutarčių bendrųjų sąlygų  (CON/2014/85), Vengrija, 2014 12 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti  (CON/2014/83), OL C 137, 2015 4 27, p. 2.Papildoma informacija
 146. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo (CON/2014/80), Vengrija, 2014 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2014/79), Slovėnija, 2014 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Nuomonė dėl kooperatinių bankų teisinės sistemos (CON/2014/78), Lenkija, 2014 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Nuomonė dėl finansų įstaigoms suteiktos konkrečios mokesčio lengvatos (CON/2014/77), Vengrija, 2014 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Nuomonė dėl vartojimo paskolų sutartims taikomų konkrečių atsiskaitymo taisyklių (CON/2014/76), Vengrija, 2014 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Nuomonė dėl finansinio skaidrumo, mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų Danijoje (CON/2014/74), Danija, 2014 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Nuomonė dėl konkrečioms vartojimo paskolų sutartims taikomų papildomų taisyklių (CON/2014/72), Vengrija, 2014 10 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Nuomonė dėl bankinės veiklos atskyrimo ir reguliavimo (CON/2014/70), Prancūzija, 2014 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Nuomonė dėl kredito nuosavybės verslo reguliavimo  (CON/2014/69), Airija, 2014 9 12.
 155. Nuomonė dėl atidėtųjų mokesčių turto (CON/2014/66), Portugalija, 2014 9 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Nuomonė dėl su savitarpio asociacijomis susietų taupomųjų bankų (CON/2014/64), Portugalija, 2014 8 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo  (CON/2014/62), Vengrija, 2014 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Nuomonė dėl Hypo Group Alpe Adria reorganizavimo ir likvidavimo priemonių (CON/2014/61), Austrija, 2014 7 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų pertvarkymo (CON/2014/60), Kipras, 2014 7 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Nuomonė dėl naujų bendrų priemonių pagal Aukščiausiojo teismo sprendimą dėl vartojimo paskolų sutarčių (CON/2014/59), Vengrija, 2014 7 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Nuomonė dėl Centrinio kredito registro (CON/2014/57), Portugalija, 2014 7 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Nuomonė dėl kredito įstaigų teisinės sistemos (CON/2014/52), Lenkija, 2014 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenų teikimo ir skaidrumo  (CON/2014/49), OL C 336, 2014 9 26, p. 5.Papildoma informacija
 164. Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų mokėjimų statistikos srityje (CON/2014/47), Lenkija, 2014 6 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Nuomonė dėl paskolas vartotojams teikiančių nebankinių finansų įstaigų (CON/2014/45), Bulgarija, 2014 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų (CON/2014/44), Vengrija, 2014 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Nuomonė dėl priemonių pagal BPM reglamentą (CON/2014/43), Austrija, 2014 6 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Nuomonė dėl kredito įstaigų trumpalaikio likvidumo reikalavimų  (CON/2014/41), Vengrija, 2014 6 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Nuomonė dėl kredito įstaigų organizacinės struktūros, priežiūros ir mokumo (CON/2014/40), Ispanija, 2014 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Nuomonė dėl galimybės visuomenei susipažinti su konkrečia informacija, susijusia su tam tikrų bankų blogosiomis paskolomis (CON/2014/39), Slovėnija, 2014 5 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl pinigų rinkos fondų  (CON/2014/36), OL C 255, 2014 8 6, p. 3.Papildoma informacija
 172. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir finansų bendrovių teisinės sistemos (CON/2014/34), Portugalija, 2014 5 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Nuomonė dėl krizių finansų rinkose sprendimo  (CON/2014/31), Suomija, 2014 5 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo per Graikijos finansinio stabilumo fondą teisinės sistemos (CON/2014/29), Graikija, 2014 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Nuomonė dėl bankų grupių kredito ir šalies rizikos vertinimo (CON/2014/23), Austrija, 2014 3 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Nuomonė dėl finansinės, makroprudencinės ir mokėjimo sistemų priežiūros (CON/2014/21), Estija, 2014 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Nuomonė dėl finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2014/18), Lenkija, 2014 2 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir priežiūros (CON/2014/17), Belgija, 2014 2 14.
 179. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2014/16), Belgija, 2014 2 13.
 180. Nuomonė dėl kredito įstaigų užsienio valiutos pozicijų ir terminų neatitikimo (CON/2014/15), Vengrija, 2014 2 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2014/2), OL C 113, 2014 4 15, p. 1.Papildoma informacija
 182. Nuomonė dėl vertybinių popierių maklerių darbuotojų kintamo atlyginimo (CON/2013/95), Danija, 2013 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Nuomonė dėl padengtų obligacijų (CON/2013/94), Rumunija, 2013 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/87), Portugalija, 2013 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/86), Slovėnija, 2013 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos valdymo (CON/2013/83), Danija, 2013 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Nuomonė dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros ir makroprudencinės priežiūros (CON/2013/82), Suomija, 2013 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Nuomonė dėl kooperatinių kredito įstaigų licencijavimo, reguliavimo ir priežiūros (CON/2013/81), Kipras, 2013 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir indėlių garantijų fondo (CON/2013/80), Rumunija, 2013 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (CON/2013/76), OL C 109, 2014 4 11, p. 2.Papildoma informacija
 191. Nuomonė dėl bendrovių finansinio restruktūrizavimo (CON/2013/75), Slovėnija, 2013 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Nuomonė dėl bankų reorganizavimo priemonių (CON/2013/73), Slovėnija, 2013 10 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Nuomonė dėl integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/71), Vengrija, 2013 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Nuomonė dėl Finansinio stabilumo valdybos įsteigimo ir nacionalinių institucijų įgaliojimų makrolygio rizikos ribojimo srityje  (CON/2013/70), Slovėnija, 2013 9 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Nuomonė dėl priemonių, skirtų bankų stabilumui stiprinti (CON/2013/67), Slovėnija, 2013 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Nuomonė dėl Banco de Portugal makroprudencinių įgaliojimų  (CON/2013/66), Portugalija, 2013 8 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/63), Lietuva, 2013 8 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 198. Nuomonė dėl įkaito pateikimo Danmarks Nationalbank per automatinį užtikrinimą nuostatos (CON/2013/60), Danija, 2013 8 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Nuomonė dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2013/59), Belgija, 2013 8 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 200. Nuomonė dėl specialiojo kredito įstaigų likvidavimo  (CON/2013/57), Graikija, 2013 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Nuomonė dėl naujos integruotos Vengrijos priežiūros sistemos (CON/2013/56), Vengrija, 2013 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/54), Kipras, 2013 7 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Nuomonė dėl taupomųjų bankų ir bankų fondų (CON/2013/52), Ispanija, 2013 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Nuomonė dėl kooperatyvinių kredito įstaigų priežiūros (CON/2013/51), Kipras, 2013 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių (CON/2013/50), Rumunija, 2013 7 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Nuomonė dėl kredito įstaigų, kurios nėra EEE, filialų (CON/2013/49), Airija, 2013 7 9.
 207. Nuomonė dėl Lietuvos banko makroprudencinių įgaliojimų (CON/2013/45), Lietuva, 2013 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 208. Nuomonė dėl specialaus mokesčio kredito įstaigoms (CON/2013/44), Kipras, 2013 6 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo planų (CON/2013/42), Belgija, 2013 6 10.
 210. Nuomonė dėl nacionalinės finansų sistemos makroprudencinės priežiūros (CON/2013/39), Rumunija, 2013 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Nuomonė dėl Graikijos finansinio stabilumo fondo (CON/2013/38), Graikija, 2013 5 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Nuomonė dėl kredito įstaigų statuso ir finansavimo bendrovių sukūrimo (CON/2013/36), Prancūzija, 2013 5 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2013/34), Graikija, 2013 5 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Nuomonė dėl hipotekinio skolininko apsaugos (CON/2013/33), Ispanija, 2013 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Nuomonė dėl direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pasiūlymo ir dėl reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, pasiūlymo (CON/2013/32), OL C 166, 2013 6 12, p. 2.Papildoma informacija
 216. Nuomonė dėl apsaugos nuo rizikos ir bankinės veiklos atskyrimo (CON/2013/28), Vokietija, 2013 4 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Nuomonė dėl valstybės garantijų sistemos ir valstybės garantijų Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgija, 2013 4 15.
 218. Nuomonė dėl krizių planavimo ir ankstyvo įsikišimo kredito įstaigoms (CON/2013/26), Austrija, 2013 4 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Nuomonė dėl Indėlių garantijų fondo (CON/2013/25), Ispanija, 2013 4 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Nuomonė dėl finansinio užtikrinimo susitarimų (CON/2013/24), Malta, 2013 4 5.
 221. Nuomonė dėl specialių įkeitimo sandorių (CON/2013/23), Slovakija, 2013 4 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2013/21), Slovėnija, 2013 3 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/19), Portugalija, 2013 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo (CON/2013/17), Graikija, 2013 3 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos (CON/2013/14), Lenkija, 2013 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Nuomonė dėl metinio finansinio stabilumo įnašo apskaičiavimo dalinio pakeitimo (CON/2013/13), Belgija, 2013 2 18.
 227. Nuomonė dėl galimybės iždui priimti indėlius ir administruoti vertybinių popierių sąskaitas (CON/2013/12), Vengrija, 2013 2 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Nuomonė dėl kredito ir kitų įstaigų problemų sprendimo sistemos (CON/2013/10), Kipras, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Nuomonė dėl valstybės garantijos, skirtos tam tikriems Dexia SA patronuojamųjų įmonių įsipareigojimams (CON/2013/8), Prancūzija, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2013/5), Lenkija, 2013 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo, restruktūrizavimo ir kredito įstaigų problemų sprendimo (CON/2013/3), Ispanija, 2013 1 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinės paramos teikimo valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, priemonė (CON/2013/2), OL C 96, 2013 4 4, p. 11.Papildoma informacija
 233. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos (CON/2013/1), Lenkija, 2013 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Nuomonė dėl naujų kreditų registro priemonių Airijoje (CON/2012/111), Airija, 2012 12 21.
 235. Nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena kapitalo apsaugos priemonių sukūrimo  (CON/2012/109), Italija, 2012 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Nuomonė dėl turto valdymo bendrovių (CON/2012/108), Ispanija, 2012 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Nuomonė dėl dažnų trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorių (CON/2012/107), Vokietija, 2012 12 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Nuomonė dėl bankų ir finansinio stabilumo (CON/2012/106), Prancūzija, 2012 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Nuomonė dėl finansų srities teisės aktų (CON/2012/104), Danija, 2012 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų  (CON/2012/103), OL C 70, 2013 3 9, p. 2.Papildoma informacija
 241. Nuomonė dėl tam tikrų paskolų suteikimo sąlygų (CON/2012/102), Rumunija, 2012 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Nuomonė dėl bankų įstatymo (CON/2012/101), Slovėnija, 2012 12 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikriems Dexia SA dukterinių įmonių įsipareigojimams (CON/2012/100), Belgija, 2012 11 30.
 244. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema  (CON/2012/99), OL C 39, 2013 2 12, p. 1.Papildoma informacija
 245. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tinkamiems įsipareigojimams išplėtimo (CON/2012/98), Airija, 2012 11 29.
 246. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos (CON/2012/96), OL C 30, 2013 2 1, p. 6.Papildoma informacija
 247. Nuomonė dėl įvairių techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektų, kuriuos Komisijai pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, kad šie būtų priimti Komisijos deleguotaisiais ir įgyvendinimo reglamentais, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų  (CON/2012/95), OL C 60, 2013 3 1, p. 1.
 248. Nuomonė dėl finansinių paslaugų mokesčio ir dėl banko balanso vertės mokesčio  (CON/2012/93), Slovėnija, 2012 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Nuomonė dėl padengtų obligacijų (Pfandbriefe) (CON/2012/92), Vokietija, 2012 11 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Nuomonė dėl bankams skirto stabilizavimo fondo  (CON/2012/91), Lenkija, 2012 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2012/90), Graikija, 2012 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų bei Banco de España statuto dalinių pakeitimų (CON/2012/89), Ispanija, 2012 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo (CON/2012/88), Vokietija, 2012 11 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Nuomonė dėl vyriausybės garantijų kredito įstaigoms (CON/2012/85), Kipras, 2012 11 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Nuomonė dėl Europos finansinės pagalbos (CON/2012/75), Ispanija, 2012 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Nuomonė dėl naujų kredito registro priemonių Airijoje (CON/2012/74), Airija, 2012 10 5.
 257. Nuomonė dėl bankų stabilumo stiprinimo (CON/2012/71), Slovėnija, 2012 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Nuomonė dėl su fizinių asmenų bankrotu susijusių priemonių (CON/2012/70), Airija, 2012 9 14.
 259. Nuomonė dėl kredito unijų (CON/2012/68), Airija, 2012 9 4.
 260. Nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizavimo  (CON/2012/64), Italija, 2012 8 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CON/2012/62), OL C 310, 2012 10 13, p. 12.
 262. Nuomonė dėl draudimo ir pensijų draudimo priežiūros reformos  (CON/2012/61), Italija, 2012 7 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Nuomonė dėl valstybės garantijų (CON/2012/60), Ispanija, 2012 7 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Nuomonė dėl bankų stabilizavimo fondo (CON/2012/58), Lenkija, 2012 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Nuomonė dėl Slovėnijos valstybės kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės (CON/2012/57), Slovėnija, 2012 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Nuomonė dėl finansų priežiūros stiprinimo ir finansų stabilumo komiteto įsteigimo (CON/2012/55), Vokietija, 2012 7 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Nuomonė dėl bankų mokesčių ir įmokų į indėlių garantijų sistemą  (CON/2012/53), Slovakija, 2012 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Nuomonė dėl naujų priemonių, stiprinančių priežiūrą ir finansinio reglamentavimo vykdymą (CON/2012/52), Airija, 2012 7 16.
 269. Nuomonė dėl Cyprus Popular Bank rekapitalizavimo (CON/2012/50), Kipras, 2012 7 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Nuomonė dėl bankų rekapitalizavimo  (CON/2012/48), Slovėnija, 2012 6 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Nuomonė dėl nekilnojamojo turto reorganizavimo ir pardavimo finansų sektoriuje (CON/2012/46), Ispanija, 2012 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Nuomonė dėl Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros, projekto (CON/2012/42), OL C 47, 2013 2 19, p. 1.
 273. Nuomonė dėl pagrindinių sandorių šalių veiklos teisinio pagrindo nustatymo (CON/2012/41), Lenkija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Nuomonė dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2012/40), Graikija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/39), Graikija, 2012 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Nuomonė dėl mažmeninių mokėjimo paslaugų ir sistemų priežiūros (CON/2012/38), Italija, 2012 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. 2012 m. balandžio 25 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų  (CON/2012/32), OL C 175, 2012 6 19, p. 11.
 278. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto (CON/2012/31), Graikija, 2012 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Nuomonė dėl indėlių garantijų fondo ir bankų problemų sprendimo tvarkos (CON/2012/30), Danija, 2012 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Nuomonė dėl Belgijos padengtų obligacijų ir dėl priemonių, skirtų palengvinti kredito reikalavimų mobilizavimą (CON/2012/28), Belgija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 281. Nuomonė dėl hipotekos užsienio valiuta ir paskolos sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (CON/2012/27), Vengrija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Nuomonė dėl kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių Graikijoje  (CON/2012/25), Graikija, 2012 4 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, ir pasiūlymo dėl direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų  (CON/2012/24), OL C 167, 2012 6 13, p. 2.Papildoma informacija
 284. Nuomonė dėl su rekapitalizavimu susijusių įgyvendinimo priemonių (CON/2012/23), Portugalija, 2012 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2012/22), Slovėnija, 2012 3 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Nuomonė dėl i) pasiūlymo dėl direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB; ii) pasiūlymo dėl reglamento dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ERIR) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų; iii) pasiūlymo dėl direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka; ir iv) pasiūlymo dėl reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka)  (CON/2012/21), OL C 161, 2012 6 7, p. 3.Papildoma informacija
 287. Nuomonė dėl euro zonos ekonomikos valdysenos stiprinimo (CON/2012/18), OL C 141, 2012 5 17, p. 7.Papildoma informacija
 288. Dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo ir problemų sprendimo priemonių (CON/2012/14), Graikija, 2012 2 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Nuomonė dėl valstybės garantijų (CON/2012/13), Ispanija, 2012 2 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Nuomonė dėl Graikijos valstybės išleistiems arba garantuotiems vertybiniams popieriams taikomų taisyklių  (CON/2012/12), Graikija, 2012 2 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Nuomonė dėl Ispanijos finansų sektoriaus reorganizavimo (CON/2012/11), Ispanija, 2012 2 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (CON/2012/10), OL C 93, 2012 3 30, p. 2.Papildoma informacija
 293. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2012/5), OL C 105, 2012 4 11, p. 1.Papildoma informacija
 294. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių  (CON/2012/3), Liuksemburgas, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2012/2), Vokietija, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2011/107), Graikija, 2011 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Nuomonė dėl problemų sprendimo fondo įsteigimo ir finansavimo bei dėl įmokų į indėlių draudimo sistemą apskaičiavimo (CON/2011/103), Belgija, 2011 12 12.
 298. Nuomonė dėl valstybės atliekamos kredito įstaigų rekapitalizacijos (CON/2011/95), Portugalija, 2011 11 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Nuomonė dėl finansinių krizių valdymo ir nepriklausomo finansinio stabilumo fondo įsteigimo  (CON/2011/93), Kipras, 2011 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Dėl nuostolių garantavimo, susijusio su išplėsta kompensavimo schema (CON/2011/90), Danija, 2011 11 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tinkamiems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2011/88), Airija, 2011 11 7.
 302. Nuomonė dėl hipotekos užsienio valiuta ir paskolos sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (CON/2011/87), Vengrija, 2011 11 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir laikinų bankų (CON/2011/86), Rumunija, 2011 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Prancūzija, 2011 10 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms  (CON/2011/84), Airija, 2011 10 21.
 306. Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo priemonių ir kredito bei finansinių institucijų, kurių priežiūrą vykdo Banco de Portugal, problemų sprendimo bei likvidavimo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/83), Portugalija, 2011 10 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Liuksemburgas, 2011 10 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Nuomonė dėl Slovėnijoje įkeitimui ir savivaldybių obligacijoms taikomų taisyklių pakeitimų (CON/2011/81), Slovėnija, 2011 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgija, 2011 10 13.
 310. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos reformos (CON/2011/76), Nyderlandai, 2011 10 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Nuomonė dėl skolinimo fiziniams asmenims (CON/2011/74), Rumunija, 2011 9 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Nuomonė dėl statistikos ir Banca Naţională a României valdomų tarpbankinių pinigų ir vyriausybės vertybinių popierių rinkų bei užsienio valiutos kurso ir privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2011/73), Rumunija, 2011 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2011/72), Graikija, 2011 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Nuomonė dėl tarpininkų, kuriems leidžiama valdyti užsienio valiuta arba apskaitos vienetais denominuotų nematerialių vertybinių popierių sąskaitas, kategorijų (CON/2011/71), Belgija, 2011 9 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 315. Nuomonė dėl įgaliojimų dirbti bankų priežiūros valdybose  (CON/2011/70), Slovėnija, 2011 9 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Nuomonė dėl naujų finansų reglamentavimo priemonių, stiprinančių priežiūrą ir vykdymą  (CON/2011/69), Airija, 2011 9 9.
 317. Nuomonė dėl kredito įstaigų atsakingo skolinimo nuostatų  (CON/2011/67), Lietuva, 2011 8 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 318. Nuomonė dėl Slovakijoje veiklą vykdančioms finansinėms institucijoms taikomo specialaus mokesčio  (CON/2011/66), Slovakija, 2011 8 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Nuomonė dėl bendrųjų sąskaitų įtvirtinimo kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisės nuostatose  (CON/2011/63), Lenkija, 2011 8 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų bei kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisinio pagrindo dalinių pakeitimų  (CON/2011/62), Lenkija, 2011 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Nuomonė dėl krizės valdymo priemonių sunkumų patiriančioms finansinėms institucijoms (CON/2011/60), Nyderlandai, 2011 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės  (CON/2011/58), OL C 240, 2011 8 18, p. 3.
 323. Nuomonė dėl užsienio kredito įstaigų filialų transformavimo į patronuojamąsias įmones (CON/2011/57), Lenkija, 2011 7 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Nuomonė dėl nacionalinių priežiūros institucijų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo įsipareigojimų (CON/2011/52), Bulgarija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Nuomonė dėl naujo teisės akto dėl kreditų registro (CON/2011/47), Latvija, 2011 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos Lietuvoje (CON/2011/46), Lietuva, 2011 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 327. Nuomonė dėl kompensavimo schemos nustatymo krizę patiriančioms bankininkystės sektoriaus institucijoms (CON/2011/45), Danija, 2011 5 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (CON/2011/42), OL C 159, 2011 5 28, p. 10.Papildoma informacija
 329. Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2011/41), Belgija, 2011 4 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms (CON/2011/39), Airija, 2011 4 26.
 331. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų (CON/2011/36), Graikija, 2011 4 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Nuomonė dėl paskolos ir konsignacijos fondo teisinės sistemos ir Graikijos ekonomikos likvidumo didinimo schemos dalinių pakeitimų susiklosčius tarptautinei finansų krizei (CON/2011/34), Graikija, 2011 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Nuomonė dėl visai banko balanso vertei taikytino mokesčio  (CON/2011/31), Slovėnija, 2011 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Nuomonė dėl specialaus bankų mokesčio ir dėl savarankiško finansinio stabilumo fondo įsteigimo (CON/2011/29), Kipras, 2011 4 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Nuomonė dėl teisės aktų, susijusių su padengtomis obligacijomis (CON/2011/27), Kipras, 2011 3 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų  (CON/2011/17), OL C 91, 2011 3 23, p. 1.
 337. Nuomonė dėl indėlių garantijų fondo teisinio pagrindo dalinių pakeitimų (CON/2011/15), Rumunija, 2011 2 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo įstatymų dalinių pakeitimų  (CON/2011/14), Lietuva, 2011 2 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 339. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (CON/2011/12), OL C 99, 2011 3 31, p. 1.Papildoma informacija
 340. Nuomonė dėl kredito unijų įtraukimo į valstybės iždo paramą finansinėms institucijoms (CON/2011/11), Lenkija, 2011 2 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose sprendžiant finansinę krizę (CON/2011/10), Italija, 2011 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB ir 2006/48/EB nuostatos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros  (CON/2011/6), OL C 62, 2011 2 26, p. 1.Papildoma informacija
 343. Nuomonė dėl finansinių priežiūros struktūrų plėtros principų įgyvendinimo Belgijoje  (CON/2011/5), Belgija, 2011 1 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 344. Nuomonė dėl uždarųjų investicinių fondų, kurie leidžia viešai neplatinamus investavimo sertifikatus  (CON/2011/4), Lenkija, 2011 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Nuomonė dėl Bankų įstatymo pakeitimų (CON/2011/3), Slovėnija, 2011 1 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Nuomonė dėl Kipro vertybinių popierių biržos įgaliojimų skirti sankcijas (CON/2011/2), Kipras, 2011 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2011/1), OL C 57, 2011 2 23, p. 1.Papildoma informacija
 348. Nuomonė dėl valstybės biudžeto paramos ir rekapitalizavimo priemonių išplėtimo finansinėms institucijoms atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimą (CON/2010/95), Lenkija, 2010 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Nuomonė dėl Vengrijos finansinės priežiūros institucijos ir jos pirmininko teisėkūros įgaliojimų (CON/2010/94), Vengrija, 2010 12 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Nuomonė dėl vyriausybės garantijų išplėtimo bankams ir kitoms įstaigoms ir valstybės kapitalo restruktūrizavimo schemos pratęsimo  (CON/2010/93), Švedija, 2010 12 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Nuomonė dėl kredito įstaigų kritinės padėties stabilizavimo (CON/2010/92), Airija, 2010 12 17.
 352. Nuomonė dėl kredito įstaigų laikinai turimų akcijų vykdant finansinę įmonių restruktūrizaciją arba įmonių gelbėjimo operacijas (CON/2010/86), Rumunija, 2010 12 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Nuomonė dėl bankų restruktūrizavimo (CON/2010/83), Vokietija, 2010 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (CON/2010/82), OL C 337, 2010 12 14, p. 1.
 355. Nuomonė dėl namų statybos kredito bendrovių (CON/2010/81), Lenkija, 2010 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Nuomonė dėl teisės aktų dėl susitarimų dėl finansinio įkaito dalinių pakeitimų, susijusių su kredito reikalavimais (CON/2010/78), Liuksemburgas, 2010 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tam tikriems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2010/75), Airija, 2010 11 2.
 358. Nuomonė dėl teisės aktų, sudarančių galimybę kredito įstaigoms išleisti padengtas obligacijas (CON/2010/73), Kipras, 2010 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kai kuriems kredito įstaigų įsipareigojimams išplėtimo (CON/2010/71), Airija, 2010 9 16.
 360. Nuomonė dėl Bank Gospodarstwa Krajowego veiklos teisinio pagrindo dalinių pakeitimų (CON/2010/70), Lenkija, 2010 9 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (CON/2010/65), OL C 223, 2010 8 18, p. 1.
 362. Nuomonė dėl indėlių garantijų schemos teisinės sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2010/64), Lenkija, 2010 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Nuomonė dėl įgyvendinimo taisyklių dėl kompensacinių schemų institucijose ir draudimo bendrovėse (CON/2010/63), Vokietija, 2010 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Nuomonė dėl įvairių teisės aktų dėl finansinių netolygumų sumažinimo dalinių pakeitimų (CON/2010/62), Vengrija, 2010 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Nuomonė dėl Finansinio stabilumo fondo įsteigimo (CON/2010/54), Graikija, 2010 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Nuomonė dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo apribojimų (CON/2010/53), Vokietija, 2010 7 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Nuomonė dėl valstybės garantijų bankams ir kitoms įstaigoms bei valstybės rekapitalizavimo schemos pratęsimo (CON/2010/50), Švedija, 2010 6 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Nuomonė dėl Padengtų obligacijų (Pfandbriefe) įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2010/47), Vokietija, 2010 6 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Nuomonė dėl finansinio stabilumo režimo dalinių pakeitimų (CON/2010/45), Danija, 2010 5 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Nuomonė dėl kai kurių su Banque de France susijusių nuostatų (CON/2010/44), Prancūzija, 2010 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Nuomonė dėl įstaigų ir draudimo bendrovių kompensacijų sistemų (CON/2010/41), Vokietija, 2010 5 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Nuomonė dėl papildomų finansinio stabilumo priemonių Estijoje (CON/2010/35), Estija, 2010 4 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Dėl susitarimų dėl skolos su pernelyg įsiskolinusiais fiziniais asmenimis (CON/2010/34), Graikija, 2010 4 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Nuomonė dėl privataus draudimo priežiūros, privataus gyvybės draudimo garantijų fondo įsteigimo ir kitų nuostatų (CON/2010/33), Graikija, 2010 4 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Nuomonė dėl Kredito įstaigų ir finansų įmonių įstatymo dalinių pakeitimų, kuriais nustatomos papildomos finansų rinkos stabilizavimo priemonės (CON/2010/31), Vengrija, 2010 4 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Nuomonė dėl valstybės garantijų bankams ir kitoms įstaigoms pratęsimo (CON/2010/29), Švedija, 2010 4 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Nuomonė dėl Valstybės kapitalo investicijų į indėlių bankus įstatymo projekto (CON/2010/26), Suomija, 2010 3 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų, pasiūlymo (CON/2010/23), OL C 87, 2010 4 1, p. 1.
 379. Nuomonė dėl ekonomikos likvidumo didinimo teisinio pagrindo dalinių pakeitimų reaguojant į tarptautinės finansų krizės poveikį (CON/2010/21), Graikija, 2010 3 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Nuomonė dėl valstybės kapitalo restruktūrizavimo schemos antrojo pratęsimo (CON/2010/11), Švedija, 2010 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank uždavinių, Vengrijos finansų priežiūros institucijos struktūros ir teisinio statuso bei Finansų stabilumo tarybos įsteigimo (CON/2010/10), Vengrija, 2010 1 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Nuomonė dėl indėlių bankų konsolidavimo (CON/2010/9), Suomija, 2010 1 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Nuomonė dėl verslo ir profesionalių skolų kredito įstaigoms restruktūrizavimo ir dėl kredito biurų duomenų apdorojimo (CON/2010/8), Graikija, 2010 1 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Nuomonė dėl bankų ir finansų sektoriaus įmonėms taikomų atsigavimo priemonių, dėl finansų sektoriaus ir finansų paslaugų priežiūros ir dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto (CON/2010/7), Belgija, 2010 1 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 385. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB, pasiūlymo (CON/2010/6), OL C 19, 2010 1 26, p. 1.Papildoma informacija
 386. Nuomonė dėl trijų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, kuriais įsteigiamos Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, pasiūlymų  (CON/2010/5), OL C 13, 2010 1 20, p. 1.Papildoma informacija
 387. Nuomonė dėl bankų ir draudimo licencijavimo ir priežiūros institucijų sujungimo (CON/2010/4), Prancūzija, 2010 1 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Nuomonė dėl tam tikrų bankininkystės ir finansų reguliavimo priemonių  (CON/2010/3), Prancūzija, 2010 1 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Nuomonė dėl Banka Slovenije įgaliojimų, susijusių su Slovėnijos naryste Tarptautiniame valiutos fonde (CON/2009/100), Slovėnija, 2009 12 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotinam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (CON/2009/94), OL C 291, 2009 11 12, p. 1.Papildoma informacija
 391. Nuomonė dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonių taikymo sąlygų ir procedūrų (CON/2009/93), Lietuva, 2009 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 392. Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tam tikriems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2009/92), Airija, 2009 11 9.
 393. 2009 m. spalio 26 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo pasiūlymo ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos centriniam bankui pavedamos konkrečios užduotys, susijusios Europos sisteminės rizikos valdybos veikla, pasiūlymo (CON/2009/88), OL C 270, 2009 11 11, p. 1.
 394. Nuomonė dėl priemonių, pagerinančių likvidumą ir padidinačių kredito įstaigų konkurencingumą (CON/2009/86), Austrija, 2009 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Nuomonė dėl valstybės iždo paramos finansų įstaigoms pratęsimo  (CON/2009/82), Lenkija, 2009 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo  (CON/2009/81), OL C 272, 2009 11 13, p. 1.Papildoma informacija
 397. Nuomonė dėl vyriausybės garantijų išplėtimo bankams ir kitoms įstaigoms (CON/2009/79), Švedija, 2009 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Nuomonė dėl specialių vyriausybės obligacijų kredito įstaigoms emisijos (CON/2009/78), Kipras, 2009 10 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Nuomonė dėl kredito įstaigų įsipareigojimams taikomos valstybės garantijos pratęsimo (CON/2009/73), Belgija, 2009 9 23.
 400. Nuomonė dėl Nacionalinės turto valdymo agentūros įsteigimo (CON/2009/68), Airija, 2009 8 31.
 401. Nuomonė dėl banko problemų sprendimo priemonių stiprinimo (CON/2009/65), Latvija, 2009 8 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Nuomonė dėl banko restruktūrizavimo ir kredito įstaigų nuosavų lėšų sustiprinimo (CON/2009/62), Ispanija, 2009 7 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Nuomonė dėl kolektyvinių taupymo ir kredito unijų teisinio pagrindo (CON/2009/60), Lenkija, 2009 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Nuomonė dėl valstybės rekapitalizavimo sistemos (CON/2009/58), Švedija, 2009 7 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Nuomonė dėl finansinės nuomos ir lizingo bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2009/57), Kipras, 2009 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių kredito įstaigoms pakeitimų  (CON/2009/56), Airija, 2009 6 25.
 407. Nuomonė dėl taisyklių, reglamentuojančių centrinį vertybinių popierių depozitoriumą, pakeitimų (CON/2009/55), Lenkija, 2009 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Nuomonė dėl tolesnių finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2009/54), Vokietija, 2009 6 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Nuomonė dėl priemonių indėlių garantijų sistemos veiksmingumui padidinti (CON/2009/51), Rumunija, 2009 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Nuomonė dėl naujų priemonių, stiprinančių finansinę priežiūrą (CON/2009/50), Vokietija, 2009 6 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Nuomonė dėl neramumų finansų rinkose mažinimo priemonių (CON/2009/49), Slovakija, 2009 5 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Nuomonė dėl Banca Naţională a României korekcinių įgaliojimų sunkioje padėtyje esančių kredito įstaigų atžvilgiu stiprinimo (CON/2009/48), Rumunija, 2009 5 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Nuomonė dėl priemonių ekonomikos likvidumui padidinti (CON/2009/39), Graikija, 2009 4 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų (CON/2009/38), OL C 93, 2009 4 22, p. 3.Papildoma informacija
 415. Nuomonė dėl kai kurių Bankų įstatymo pakeitimų, susijusių su finansinių rinkų krize (CON/2009/34), Čekija, 2009 4 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Nuomonė dėl naujų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių (CON/2009/32), Lietuva, 2009 4 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 417. Nuomonė dėl Indėlių garantijų sistemos įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su įstatymo taikymo apimtimi ir mokėjimais (CON/2009/31), Latvija, 2009 3 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Nuomonė dėl valstybės garantijų teikimo bankams ir kitoms įstaigoms (CON/2009/30), Švedija, 2009 3 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Nuomonė dėl priemonių, kurių galima imtis finansų krizės metu, apimties išplėtimo (CON/2009/29), Belgija, 2009 3 25.
 420. Nuomonė dėl valstybės garantijų finansiniam stabilumui palaikyti procedūrinių taisyklių (CON/2009/28), Vengrija, 2009 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių pakeitimo neramumų finansų srityje kontekste (CON/2009/26), Lietuva, 2009 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 422. Nuomonė dėl valstybės garantijos, kuria siekiama išvengti likvidumo nutekėjimo, dalinio pakeitimo (CON/2009/25), Belgija, 2009 3 19.
 423. Nuomonė dėl tolesnio finansų rinkos stabilizavimo priemonių (CON/2009/24), Vokietija, 2009 3 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Nuomonė dėl valstybinio banko "Bank Gospodarstwa Krajowego" teisinio pagrindo dalinių pakeitimų, padidinančių jo vaidmenį vyriausybės programose (CON/2009/22), Lenkija, 2009 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų taikymo išplėtimo (CON/2009/20), Kipras, 2009 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Nuomonė dėl tam tikrų finansų įstaigų rekapitalizacijos ir nacionalizavimo  (CON/2009/19), Lenkija, 2009 3 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Nuomonė dėl finansų sistemos stabilizavimo priemonių (CON/2009/18), Estija, 2009 3 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Nuomonė dėl Bankininkystės direktyvos ir Kapitalo pakankamumo direktyvos nuostatų dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo dalinio pakeitimo  (CON/2009/17), OL C 93, 2009 4 22, p. 3.Papildoma informacija
 429. Nuomonė dėl teisės aktų, kuriais siekiama leisti finansų ministrui nurodyti Nacionaliniam pensijų rezervo fondui investuoti į finansų institucijas, kai tai yra bankų rekapitalizacijos dalis (CON/2009/16), Airija, 2009 2 25.
 430. Nuomonė dėl valstybės paskolų ir garantijų teikimo sąlygų esant kritiškai padėčiai (CON/2009/12), Kipras, 2009 2 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Nuomonė dėl valstybės mokamos kompensacijos bankų perėmimo kontekste (CON/2009/11), Latvija, 2009 2 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir priežiūros institucijos vaidmens nemokumo procedūrose (CON/2009/10), Latvija, 2009 2 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Nuomonė dėl finansinio stabilumo plano, garantuojančio visišką indėlininkų ir paprastų kreditorių reikalavimų įvykdymą, išplėtimo ir dėl valstybės kapitalo suteikimo kredito įstaigoms plano (CON/2009/6), Danija, 2009 1 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Nuomonė dėl valstybės kapitalo investicijų ir skolos už nuosavą kapitalą apsikeitimo sandorių sąlygų pagal viešąją finansų teisę (CON/2009/3), Slovėnija, 2009 1 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Nuomonė dėl valstybės garantijų bankų paskoloms (CON/2009/2), Latvija, 2009 1 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Nuomonė dėl valstybės paskolų suteikimo kriterijų ir sąlygų  (CON/2008/92), Slovėnija, 2008 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Nuomonė dėl apribojimų, susijusių su sąraše esančių bendrovių vykdomiesiems direktoriams mokamais išeitiniais mokėjimais, taikymo Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgija, 2008 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 438. Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių  (CON/2008/89), Latvija, 2008 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Nuomonė dėl valstybės garantijos suteikimo kriterijų ir sąlygų (CON/2008/88), Slovėnija, 2008 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Nuomonė dėl finansinių priemonių teisinio pagrindo modernizavimo (CON/2008/85), Prancūzija, 2008 12 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Nuomonė dėl Direktyvos dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros (CON/2008/84), OL C 30, 2009 2 6, p. 1.Papildoma informacija
 442. Nuomonė dėl priemonių finansinio tarpininkavimo sistemai sustiprinti siekiant išlaikyti finansinį stabilumą (CON/2008/81), Vengrija, 2008 12 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Nuomonė dėl valstybės iždo paramos finansinėms institucijoms teikimo (CON/2008/80), Lenkija, 2008 11 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Nuomonė dėl priemonių likvidumui ekonomikoje padidinti (CON/2008/79), Graikija, 2008 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Nuomonė dėl valstybės garantijų ir kitų priemonių finansinės sistemos stabilumui palaikyti (CON/2008/76), Slovėnija, 2008 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Nuomonė dėl valstybės kapitalo investavimo į indėlių bankus (CON/2008/75), Suomija, 2008 11 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Nuomonė dėl valstybės garantijos, kuria siekiama išvengti likvidumo nuotėkio (CON/2008/74), Belgija, 2008 11 21.
 448. Nuomonė dėl Direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų nuostatų dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino dalinių pakeitimų (CON/2008/70), OL C 314, 2008 12 9, p. 1.Papildoma informacija
 449. Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos taikymo išplėtimo (CON/2008/69), Airija, 2008 11 17.
 450. Nuomonė dėl su Vyriausybės garantijų fondu susijusių finansinio stabilumo priemonių (CON/2008/68), Suomija, 2008 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Nuomonė dėl reikalavimų teikiant valstybės garantijas (CON/2008/67), Ispanija, 2008 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Nuomonė dėl priemonių, įgyvendinančių kredito sistemos stabilumo garantiją (CON/2008/65), Italija, 2008 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Nuomonė dėl naujo sprendimo dėl Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (CON/2008/63), OL C 45, 2009 2 24, p. 1.
 454. Nuomonė dėl valstybės garantijų teikimo bankams ir kreditų rinkos įmonėms  (CON/2008/62), Švedija, 2008 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Nuomonė dėl indėlių ir tam tikrų gyvybės draudimo paslaugų apsaugos  (CON/2008/61), Belgija, 2008 10 28.
 456. Nuomonė dėl finansinio turto įsigijimo fondo operacijų  (CON/2008/60), Ispanija, 2008 10 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Nuomonė dėl finansų sistemą stabilizuojančių priemonių (CON/2008/59), Švedija, 2008 10 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Nuomonė dėl bankų sistemos stabilumą garantuojančių priemonių  (CON/2008/58), Italija, 2008 10 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Nuomonė dėl finansų rinkos stabilizavimo fondo įsteigimo ir kitų finansinio stabilumo priemonių (CON/2008/57), Vokietija, 2008 10 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Nuomonė dėl valstybės garantijų teikimo siekiant padidinti finansinį stabilumą (CON/2008/56), Prancūzija, 2008 10 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Nuomonė dėl teisinių priemonių, skirtų atstatyti finansų rinkos stabilumą (CON/2008/55), Austrija, 2008 10 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Nuomonė dėl finansinio stabilumo plano, garantuojančio visišką indėlininkų ir paprastų kreditorių reikalavimų įvykdymą (CON/2008/54), Danija, 2008 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Nuomonė dėl finansinio turto įsigijimo fondo sukūrimo ir dėl kitų finansiniam stabilumui palaikyti skirtų Vyriausybės priemonių  (CON/2008/52), Ispanija, 2008 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Nuomonė dėl indėlio garantijos ir investuotojų apsaugos planų (CON/2008/51), Graikija, 2008 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Nuomonė dėl valstybės garantijos kredito įstaigų įsipareigojimams (CON/2008/50), Belgija, 2008 10 17.
 466. Nuomonė dėl finansinės pagalbos kredito įstaigoms įgyvendinimo (CON/2008/48), Airija, 2008 10 15.
 467. Nuomonė dėl valstybės garantijos, taikomos kreditui, kurį Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique suteikė savo prisidėjimo prie finansinio stabilumo kontekste (CON/2008/46), Belgija, 2008 10 8.
 468. Nuomonė dėl finansinės paramos priemonių kredito įstaigoms (CON/2008/44), Airija, 2008 10 3.
 469. Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, leidžiančių Banque centrale du Luxembourg veiksmingiau prisidėti prie finansinio stabilumo ir paaiškinančių privalomųjų atsargų reikalavimų tvarką (CON/2008/42), Liuksemburgas, 2008 9 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Nuomonė dėl finansinio stabilumo komiteto (CON/2008/39), Lenkija, 2008 9 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, susijusių su indėlių apsaugos sistemos valdymu, priežiūra ir finansavimo būdu, ypač kiek tai susiję su Narodowy Bank Polski dalyvavimu (CON/2008/32), Lenkija, 2008 7 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Nuomonė dėl investicinio gyvybės draudimo įvedimo ir draudimo bendrovių etikos taisyklių  (CON/2008/30), Austrija, 2008 7 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Nuomonė dėl leidžiančios nukrypti nuo bendrovių įstatymo nuostatos tam tikrų kredito įstaigų operacijų atveju (CON/2008/24), Graikija, 2008 6 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Nuomonė dėl finansų ir draudimo priežiūros integracijos (CON/2008/16), Suomija, 2008 4 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, susijusių su indėlių apsaugos sistemos valdymu, priežiūra ir finansavimo būdu, ypač kiek tai susiję su Narodowy Bank Polski dalyvavimu (CON/2008/5), Lenkija, 2008 1 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Nuomonė dėl užsienio valiutos operacijų grynaisiais pinigais priežiūros (CON/2007/38), Slovėnija, 2007 11 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Nuomonė dėl pareikštinių vertybinių popierių panaikinimo įgyvendinimo Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique išleistų akcijų atžvilgiu (CON/2007/37), Belgija, 2007 11 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Nuomonė dėl naujų Banka Slovenije uždavinių, susijusių su pinigų plovimo prevencija (CON/2007/36), Slovėnija, 2007 11 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Nuomonė dėl finansinės priežiūros reformos (CON/2007/33), Austrija, 2007 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Nuomonė dėl Federacinės finansinės priežiūros institucijos (BaFin) priežiūros struktūros modernizavimo (CON/2007/32), Vokietija, 2007 10 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Nuomonė dėl finansų priežiūros reformos, ypač Narodowy Bank Polski atžvilgiu (CON/2007/31), Lenkija, 2007 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Nuomonė dėl vartotojų apsaugos sistemos nustatymo Banco de Portugal riziką ribojančios priežiūros kontekste (CON/2007/29), Portugalija, 2007 10 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, susijusių su indėlių apsaugos schemos valdymu, priežiūra ir finansavimo būdu, ypač Narodowy Bank Polski atžvilgiu (CON/2007/26), Lenkija, 2007 8 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Nuomonė dėl centrinio banko atliekamo nebankinių finansų įstaigų reguliavimo (CON/2007/23), Rumunija, 2007 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Nuomonė dėl naujos reguliavimo ir priežiūros aplinkos įvedimo, kad būtų pagerintas tarptautinis investicinių fondų sektoriaus konkurencingumas, suderinant teisę su 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIAVPS), derinimo  (CON/2007/21), Vokietija, 2007 7 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Nuomonė dėl rinkų reguliavimo ir priežiūros bei kompetentingų nepriklausomų valdžios institucijų veiklos (CON/2007/17), Italija, 2007 6 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Nuomonė dėl kredito ir finansinių įstaigų priežiūros bei pinigų politikos operacijoms tinkamo įkaito (CON/2007/15), Graikija, 2007 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų, skirtų pritaikyti užstato pateikimo sistemos Eurosistemoje pokyčius ir užtikrinti mokėjimo sistemų sklandų veikimą  (CON/2007/13), Graikija, 2007 5 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Nuomonė dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą nuo veiklos sutrikdymo ir sunaikinimo vertinimo (CON/2007/11), OL C 116, 2007 5 26, p. 1.Papildoma informacija
 490. Nuomonė dėl Reglamento dėl statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (CON/2007/9), OL C 86, 2007 4 20, p. 1.Papildoma informacija
 491. Nuomonė dėl tam tikrų Česká národní banka uždavinių vartotojų apsaugos srityje (CON/2007/8), Čekija, 2007 3 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Nuomonė dėl kliringo ir atsiskaitymo paslaugų stebėsenos (CON/2007/7), Nyderlandai, 2007 3 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Nuomonė dėl naujos komitologijos procedūros įvedimo į aštuonias finansinių paslaugų veiksmų plano direktyvas (CON/2007/4), OL C 39, 2007 2 23, p. 1.Papildoma informacija
 494. Nuomonė dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių  (CON/2007/3), Airija, 2007 2 14.
 495. Nuomonė dėl riziką ribojančio vertinimo, taikomo akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje  (CON/2006/60), OL C 27, 2007 2 7, p. 1.Papildoma informacija
 496. Nuomonė dėl direktyvos dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), patikslinant tam tikrus apibrėžimus, įgyvendinimo  (CON/2006/57), OL C 31, 2007 2 13, p. 1.
 497. Nuomonė dėl kliringo ir atsiskaitymo operatorių priežiūros (CON/2006/53), Lenkija, 2006 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Nuomonė dėl įgaliojimų paskirstymo tarp priežiūros institucijų (CON/2006/51), Italija, 2006 11 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Nuomonė dėl bendro bankininkystės teisės peržiūrėjimo (CON/2006/48), Slovėnija, 2006 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Nuomonė dėl tam tikrų Česká národní banka uždavinių vartotojų apsaugos srityje (CON/2006/47), Čekija, 2006 9 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Nuomonė dėl kooperatinių kredito įstaigų prijungimo prie centrinės įstaigos tvarkos ir sąlygų (CON/2006/42), Kipras, 2006 8 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Nuomonė dėl Bankų priežiūros komisijos sudėties pasikeitimo (CON/2006/39), Lenkija, 2006 8 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Nuomonė dėl Bank of Greece vykdomai rizikos ribojimu pagrįstai priežiūrai priklausančios vartotojų apsaugos tvarkos nustatymo ir kitų susijusių nuostatų (CON/2006/38), Graikija, 2006 7 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Nuomonė dėl vertybinių popierių centrinio depozitoriumo ir centinio registro reguliavimo sistemos dalinių pakeitimų (CON/2006/37), Kipras, 2006 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Nuomonė dėl nuostatų, leidžiančių bankams, veikiantiems kaip akcinės bendrovės, skaidytis pagal Įmonių kodeksą (CON/2006/31), Lenkija, 2006 6 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Nuomonė dėl minimalių likvidumo reikalavimų dalinių pakeitimų (CON/2006/26), Latvija, 2006 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Nuomonė dėl įstatymo dėl finansinio įkaito dalinių pakeitimų (CON/2006/24), Slovėnija, 2006 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Nuomonė dėl finansų sektoriaus priežiūros (CON/2006/20), Nyderlandai, 2006 4 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Nuomonė dėl bankų, kapitalo rinkų, draudimo ir pensijų fondų priežiūros (CON/2006/15), Lenkija, 2006 3 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų atsargų bazės išplėtimo ir diferencijuotų atsargų normų nustatymo (CON/2006/11), Latvija, 2006 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Nuomonė dėl vertybinių popierių centrinio depozitoriumo ir centinio registro reguliavimo sistemos dalinių pakeitimų (CON/2006/9), Kipras, 2006 2 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Nuomonė dėl privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2006/3), Estija, 2006 1 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Nuomonė dėl organizacijų, užsiimančių kliringo namų veikla, bendrųjų sąlygų ir veiklos taisyklių (CON/2006/1), Vengrija, 2006 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Nuomonė dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (CON/2005/56), OL C 336, 2005 12 31, p. 109.Papildoma informacija
 515. Nuomonė dėl Direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų pratęsimo (CON/2005/53), OL C 323, 2005 12 20, p. 31.Papildoma informacija
 516. Nuomonė dėl komercinių bankų metinių įnašų į Indėlių apsaugos fondą sumažinimo ir dėl piniginio inansavimo (CON/2005/50), Slovakija, 2005 12 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Nuomonė dėl pareikštinių vertybinių popierių panaikinimo ir dėl bendrovių vertybinių popierių teisinės sistemos modernizavimo (CON/2005/43), Belgija, 2005 11 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Nuomonė dėl mažos vertės mokėjimo sistemų priežiūros (CON/2005/41), Italija, 2005 11 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Nuomonė dėl taisyklių dėl nuosavybės teisės į finansines priemones perleidimo įgyvendinimo (CON/2005/40), Prancūzija, 2005 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Nuomonė dėl peržiūrėto pasiūlymo dėl išsamios finansų rinkos priežiūros integracijos Česká národní banka kaip vienintelėje priežiūros institucijoje (CON/2005/39), Čekija, 2005 10 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Nuomonė dėl nemokumo teisinio pagrindo modernizavimo, nustatant naujas priemones nemokumui spręsti ir sustiprinant kreditorių teises (CON/2005/36), Čekija, 2005 10 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska uždavinio, susijusio su integruota visos finansų rinkos priežiūra, ir jo statutų dalinių pakeitimų (CON/2005/26), Slovakija, 2005 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros reorganizavimo ir dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros (CON/2005/24), Čekija, 2005 7 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Nuomonė dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (CON/2005/12), Liuksemburgas, 2005 5 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Nuomonė dėl taisyklių, susijusių su vertybinių popierių atsiskaitymų įstaigų ir prilyginamų įstaigų rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra (CON/2005/9), Belgija, 2005 4 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Nuomonė dėl kapitalo pakankamumo sistemos kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2005/4), OL C 52, 2005 3 2, p. 37.
 527. Nuomonė dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui (CON/2005/2), OL C 40, 2005 2 17, p. 9.Papildoma informacija
 528. Nuomonė dėl specialių investicinių fondų ypatingos teisinės ir priežiūros bazės sukūrimo (CON/2004/38), Danija, 2004 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Nuomonė dėl elektroninių pinigų įstaigų įdiegimo (CON/2004/37), Čekija, 2004 12 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vykdomos finansų rinkos priežiūros (CON/2004/31), Slovakija, 2004 9 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Nuomonė dėl turto pavertimo likvidžiais vertybiniais popieriais priemonių teisinės bazės užbaigimo (CON/2004/30), Prancūzija, 2004 9 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Nuomonė dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (CON/2004/27), Belgija, 2004 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Nuomonė dėl elektroninių pinigų įstaigų reglamentavimo (CON/2004/25), Estija, 2004 7 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Nuomonė dėl nuosavybės teisės į finansines priemones perleidimo (CON/2004/22), Prancūzija, 2004 6 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Nuomonė dėl finansų sektoriaus priežiūros (CON/2004/21), Nyderlandai, 2004 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Nuomonė dėl pagal infliaciją indeksuotų paskolų iš kredito įstaigų (CON/2004/20), Prancūzija, 2004 6 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Nuomonė dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (CON/2004/18), Portugalija, 2004 5 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Nuomonė dėl santaupų apsaugos (CON/2004/16), Italija, 2004 5 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Nuomonė dėl apyvarčių skolos vertybinių popierių (CON/2004/15), Prancūzija, 2004 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Nuomonė dėl kredito įstaigų, kliringo įstaigų bei investicinių įmonių nemokumo ir bankroto bylų (CON/2004/9), Belgija, 2004 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Nuomonė dėl naujos ES finansinių paslaugų komiteto organizacinės struktūros, išplečiančios Lamfalussy procesą į visus finansų sektorius (CON/2004/7), OL C 58, 2004 3 6, p. 23.
 542. Nuomonė dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros (CON/2004/5), Austrija, 2004 2 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Nuomonė dėl specifinės turto pavertimo likvidžiais vertybiniais popieriais sandorių teisinės sistemos sukūrimo (CON/2004/3), Liuksemburgas, 2004 2 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Nuomonė dėl Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos įstatymo ir kitų įstatymų dalinių pakeitimų (CON/2003/25), Belgija, 2003 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland įstatymo projekto (CON/2003/24), Airija, 2003 11 19.
 546. Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank ir Nyderlandų pensijų ir draudimo priežiūros tarnybos susijungimo (CON/2003/23), Nyderlandai, 2003 10 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Nuomonė dėl skaidrumo reikalavimų informacijai apie emitentus, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje (CON/2003/21), OL C 242, 2003 10 9, p. 6.
 548. Nuomonė dėl finansų sektoriaus ir finansinių paslaugų prudencinės priežiūros (CON/2003/19), Belgija, 2003 9 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Nuomonė dėl regioninių viešųjų bankų hipotekos lakštų skyriaus ir kitų aktų dalinių pakeitimų (CON/2003/17), Austrija, 2003 8 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Nuomonė dėl Direktyvą 2002/47/EB įgyvendinančių susitarimų dėl finansinio įkaito finansų rinkose (CON/2003/11), Austrija, 2003 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Nuomonė dėl bankininkystės ir finansų įstatymų leidimo reformos (CON/2003/10), Švedija, 2003 6 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Nuomonė dėl investavimo paslaugų ir reguliuojamų rinkų (CON/2003/9), OL C 144, 2003 6 20, p. 6.
 553. Nuomonė dėl Prekybos linijinėmis obligacijomis, išskaidytomis linijinėmis obligacijomis ir valstybės iždo vekseliais ne biržoje karališkojo dekreto (CON/2003/7), Belgija, 2003 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Nuomonė dėl Finansinio verslo akto bei Hipotekinių paskolų ir hipotekos lakštų akto pakeitimo (CON/2003/2), Danija, 2003 2 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Nuomonė dėl įstatymo dėl finansinio laidavimo (CON/2002/32), Prancūzija, 2002 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Nuomonė dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos (CON/2002/24), Belgija, 2002 9 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Nuomonė dėl Finansinės priežiūros institucijos įstatymo pakeitimo, įskaitant peržiūrėtus veiklos metodus ir naujas teises dėl sankcijų (CON/2002/23), Suomija, 2002 9 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Nuomonė dėl „FATF specialių rekomendacijų“ dėl pinigų plovimo ir kovos su finansiniu terorizmu įgyvendinimo (CON/2002/19), Austrija, 2002 7 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Nuomonė dėl Central Bank and Financial Services Authority of Ireland įstatymo projekto (CON/2002/16), Airija, 2002 6 5.
 560. Nuomonė dėl visapusiškos finansų sektoriaus ir finansinių paslaugų riziką ribojančios priežiūros įvedimo, ir specialių taisyklių dėl finansinių priemonių antrinių rinkų (CON/2002/13), Belgija, 2002 4 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Nuomonė dėl Finansinių paslaugų įstatymo ir kitų finansinių įstatymų dalinio pakeitimo ryšium su bendrovių pensijų fondų priežiūra, prekybininkų vertybiniais popieriais geriausia praktika, ir t.t. (CON/2002/10), Danija, 2002 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Nuomonė dėl Prekybos vertybiniais popieriais įstatymo dalinio pakeitimo dėl įkaito ir tam tikrų kompetencijų, susijusių su vertybinių popierių biržomis, duomenų apsauga ir prekyba viešai neplatinama informacija, paaiškinimo (CON/2002/8), Danija, 2002 3 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Nuomonė dėl tarptautinės teisės dėl kovos su terorizmu ir dėl atitikimo finansinėms sankcijoms priežiūros perkėlimo į Sankcijų įstatymą (CON/2002/5), Nyderlandai, 2002 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Nuomonė dėl pinigų plovimo įstatymo dalinių pakeitimų siekiant priešintis terorizmo finansavimui (CON/2002/4), Danija, 2002 1 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Nuomonė dėl Kredito įstaigų įstatymo pakeitimo siekiant įtraukti elektroninius pinigus (CON/2002/1), Suomija, 2002 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir dėl manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (CON/2001/38), OL C 24, 2002 1 26, p. 8.
 567. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prospekto, kurį privaloma paskelbti kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei arba įtraukiami į prekybos sąrašą (CON/2001/36), OL C 344, 2001 12 6, p. 4.
 568. Nuomonė dėl įstatymo, nustatančio integruotą finansinių paslaugų priežiūrą (CON/2001/35), Vokietija, 2001 11 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Nuomonė dėl Dekretinio įstatymo, iš dalies keičiančio kredito įstaigų ir finansinių bendrovių teisinę sistemą (CON/2001/32), Portugalija, 2001 10 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Nuomonė dėl įstatymų dėl finansinių konglomeratų priežiūros (CON/2001/30), Suomija, 2001 10 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Nuomonė dėl įstatymų dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (CON/2001/27), Suomija, 2001 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių įmonių papildomos priežiūros ir iš dalies pakeičiančios keletą susijusių direktyvų (CON/2001/25), OL C 271, 2001 9 26, p. 10.
 573. Nuomonė dėl įstatymo dėl nekilnojamojo turto fondų ir iš dalies keičiančio keletą susijusių teisės aktų (CON/2001/24), Austrija, 2001 9 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (CON/2001/13), OL C 196, 2001 7 12, p. 10.
 575. Nuomonė dėl įstatymo, įsteigiančio ir organizuojančio finansų rinkos priežiūros instituciją ir iš dalies keičiančio keletą susijusių įstatymų (CON/2001/10), Austrija, 2001 5 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Nuomonė dėl Hipotekos ir valstybės kredito obligacijos įstatymo projekto (CON/2001/6), Airija, 2001 4 25.
 577. Nuomonė dėl Finansinių įmonių įstatymo (CON/2000/32), Danija, 2001 2 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Nuomonė dėl Prekybos vertybiniais popieriais įstatymo (CON/2000/24), Danija, 2000 11 1.
 579. Nuomonė dėl Depozitoriumo ir garantijų investuotojui įstatymo (CON/2000/6), Danija, 2000 3 9.
 580. Nuomonė dėl Bankininkystės įstatymo (CON/2000/1), Austrija, 2000 2 10.
 581. Nuomonė dėl (i) su Indėlių garantijos fondu susijusios kredito įstaigų ir finansinių bendrovių teisinės sistemos; ir (ii) Indėlių garantijos fondo veiklos (CON/1999/15), Portugalija, 1999 10 27.
 582. Nuomonė dėl bankų priežiūros institucijos (CON/1999/5), Austrija, 1999 7 14.
 583. Nuomonė dėl Bankininkystės įstatymo (CON/1998/58), Austrija, 1998 12 16.
 584. Nuomonė dėl elekroninių pinigų įstaigų veiklos pradėjimo, vykdymo ir riziką ribojančios priežiūros, bei dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kredito įstaigų veiklos pradėjimu ir vykdymu, koordinavimo (CON/1998/56), OL C 189, 1999 7 6, p. 7.
 585. Nuomonė dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) (CON/1998/54), OL C 285, 1999 10 7, p. 9.
 586. Nuomonė dėl santaupų ir finansinio laidavimo (CON/1998/46), Prancūzija, 1998 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Nuomonė dėl sutartinių nuorodų į vidutinę Amsterdamo tarpbankinėje rinkoje siūlomą palūkanų normą (AIBOR) ir į kitas orientacines palūkanų normas pakeitimo, ir 1995 m. Prekybos vertybiniais popieriais priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/1998/42), Nyderlandai, 1998 10 16.
 588. Nuomonė dėl apyvarčių skolos priemonių (CON/1998/40), Prancūzija, 1998 9 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg statuto ir komisijos, atsakingos už finansų sektoriaus priežiūrą, įsteigimo (CON/1998/39), Liuksemburgas, 1998 9 23.
 590. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/36), Portugalija, 1998 8 7.
 591. Nuomonė dėl keitimo norminio teisės akto dėl vidutinės Frankfurto tarpbankinėje rinkoje siūlomos palūkanų normos (FIBOR) (CON/1998/32), Vokietija, 1998 6 22.
 592. Nuomonė dėl finansinių priemonių registravimo (CON/1998/26), Švedija, 1998 6 10.
 593. Nuomonė dėl papildomo įkaito, susijusio su vertybinių popierių sandorių kliringu ir mokėjimu (CON/1998/20), Danija, 1998 6 22.
 594. Kai 1998 m. birželio 1 d. buvo įsteigtas ECB, jis perėmė EPI patariamąsias funkcijas.
 595. Nuomonė dėl investuotojo kompensavimo schemų (CON/1998/21), Airija, 1998 4 30.
 596. Nuomonė dėl indėlių ir finansinių priemonių apsaugos priemonių (CON/1998/4), Belgija, 1998 3 17.
 597. Nuomonė dėl kodifikuotos finansų teisės (CON/1998/3), Italija, 1998 2 26.
 598. Nuomonė dėl pinigų rinkos sandorio apibrėžimo (CON/1997/28), Didžioji Britanija, 1998 2 6.
 599. Nuomonė dėl Bank of England statuto (CON/1997/27), Didžioji Britanija, 1998 1 21.
 600. Nuomonė dėl vertybinių popierių biržos (CON/1997/21), Austrija, 1997 10 22.
 601. Nuomonė dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (CON/1997/14), 1997 10 7.
 602. Nuomonė dėl bendro valiutų keitimo kurso susitarimų dėl euro, ir įvairių teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/1997/12), Nyderlandai, 1997 7 25.
 603. Nuomonė dėl prudencinės priežiūros (CON/1997/7), Nyderlandai, 1997 6 5.
 604. Nuomonė dėl finansinių priemonių ir vertybinių popierių kliringo sistemų (CON/1997/5), Belgija, 1997 6 17.
 605. Nuomonė dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos (CON/1997/4), Belgija, 1997 7 10.
 606. Nuomonė dėl įgaliotųjų prekiautojų užsienio valiuta priežiūros (CON/1997/3), Graikija, 1997 3 17.
 607. Nuomonė dėl Central Bank of Ireland statuto  (CON/1997/2), Airija, 1997 2 12.
 608. Nuomonė dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) (CON/1996/12), Danija, 1996 10 10.
 609. Nuomonė dėl Pirmosios bankininkystės direktyvos, Mokumo normatyvo direktyvos ir Kapitalo pakankamumo direktyvos (CON/1996/8), 1996 9 24.
 610. Nuomonė dėl Mokumo normatyvo direktyvos (CON/1996/7), 1996 9 24.
 611. Nuomonė dėl valstybės pagalbos bankams ir kitoms kredito įstaigoms nutraukimo (CON/1996/3), Švedija, 1996 4 12.
 612. Nuomonė dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (CON/1996/2), OL C 332, 1998 10 30, p. 13.
 613. Nuomonė dėl Užsienio valiutos įstatymo (CON/1995/15), Suomija, 1995 11 30.
 614. Nuomonė dėl Prekybos vertybiniais popieriais įstatymo projekto (CON/1995/9), Danija, 1995 7 31.
 615. Nuomonė dėl investuotojo kompensavimo schemų (CON/1995/5), 1995 7 28.
 616. Nuomonė dėl Investavimo tarpininkų įstatymo projekto (CON/1995/4), Airija, 1995 3 30.
 617. Nuomonė dėl Statybos draugijų įstatymo (CON/1994/12), Didžioji Britanija, 1995 1 17.
 618. Nuomonė dėl Biržos įstatymo projekto (CON/1994/11), Airija, 1995 1 3.
 619. Nuomonė dėl Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) direktyvos (CON/1994/8), 1995 7 27.Papildoma informacija
 620. Nuomonė dėl Mokumo normatyvo direktyvos (CON/1994/7), 1995 1 16.
 621. Nuomonė dėl valiutų keityklų (CON/1994/2), Nyderlandai, 1994 3 16.