Menu

Povezana mišljenja ESB-a

 1. Mišljenje o reformi središnje banke Sveriges riksbank (CON/2020/13), Švedska, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mišljenje o pružanju hitne likvidnosne pomoći od strane središnje banke Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mišljenje o bliskoj suradnji između ESB i Hrvatske narodne banke (HNB) u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma, te o makrobonitetnom mandatu i alatima HNB-a (CON/2020/10), Hrvatska, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mišljenje o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2020/8), Hrvatska, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Mišljenje o oporavku i sanaciji središnjih drugih ugovornih strana (CON/2020/3), Njemačka, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mišljenje o mjerama za ograničavanje makrobonitetnih rizika vezanih uz stambene kredite (CON/2020/1), Njemačka, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Mišljenje o porezu na imovinu određenih sudionika na financijskim tržištima i dodatnom porezu na dobit poduzeća za određene kreditne institucije (CON/2019/44), Litva, 16.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mišljenje o sustavu osiguranja za sekuritizacije kredita koje su inicirale kreditne institucije (CON/2019/42), Grčka, 6.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mišljenje o povećanju posebnog nameta za odabrane financijske institucije  (CON/2019/40), Slovačka, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mišljenje o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2019/38), Španjolska, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim instrumentima za stambene hipoteke (CON/2019/34), Luksemburg, 27.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Mišljenje o prodaji i kupnji kreditnih linija (CON/2019/30), Cipar, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mišljenje o ograničenjima za prijenos hipotekarnih potraživanja  (CON/2019/29), Poljska, 9.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima  (CON/2019/27), Slovenija, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje se treba donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Hrvatske narodne banke (CON/2019/25), Hrvatska, 8.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Mišljenje o reformi nadzornog režima za bankarstvo i financijska tržišta (CON/2019/21), Austrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mišljenje o sudskoj zaštiti dodijeljenoj bivšim imateljima kvalificiranih obveza banaka (CON/2019/20), Slovenija, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Mišljenje o reviziji pravnog okvira portugalskog financijskog nadzornog sustava (CON/2019/19), Portugal, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mišljenje o porezu na financijsku imovinu banaka i referentnoj kamatnoj stopi za ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2019/18), Rumunjska, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mišljenje o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (CON/2019/17), Cipar, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mišljenje o sudjelovanju u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (CON/2019/16), Bugarska, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mišljenje o zahtijevanju suglasnosti dužnika za prijenos kredita osiguranih hipotekama na stambenim nekretninama (CON/2019/14), Irska, 29.3.2019.
 23. Mišljenje o odobravanju sudske zaštite za bivše imatelje kvalificiranih bankovnih kredita  (CON/2019/13), Slovenija, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Mišljenje o osnivanju makrobonitetnog odbora (CON/2019/10), Španjolska, 28.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Mišljenje o prijedlogu zakona za zaštitu glavnog mjesta stanovanja (CON/2019/9), Grčka, 27.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mišljenje o sudskim nalozima za predaju u posjed stambenih nekretnina koje služe za trajno stanovanje (CON/2019/8), Irska, 18.2.2019.
 27. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2019/1), Estonija, 3.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe (eu) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/55), 7.12.2018.
 29. Mišljenje o Prijedlogu direktive o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (CON/2018/54), SL C 444, 20.11.2018., str. 15.
 30. Mišljenje o makrobonitetnim ovlastima Българска народна банка (Bugarske narodne banke) i upravljanju kreditnim institucijama  (CON/2018/52), Bugarska, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o uspostavi europske funkcije stabilizacije ulaganja (CON/2018/51), SL C 444, 10.12.2018., str. 11.
 32. Mišljenje o jačanju financijskog nadzora i zaštiti ulagatelja (CON/2018/50), Poljska, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Mišljenje o nacionalnom zakonodavstvu koje je potrebno donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između ESB i Българска народна банка (Bugarske središnje banke) (CON/2018/49), Bugarska, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Mišljenje o pregledu finskog zakonodavstva o obvezama pripravnosti primjenjivim u financijskom sektoru (CON/2018/46), Finska, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Mišljenje o izmjenama reforme popolari banaka i zadružnih banaka (CON/2018/42), Italija, 11.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Mišljenje o ključnim infrastrukturama, kibersigurnosti i pokrivenim obveznicama (CON/2018/39), Slovačka, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU; i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (CON/2018/37), SL C 382, 23.10.2018., str. 2.
 38. Mišljenje o preispitivanju bonitetnog tretmana investicijskih društava (CON/2018/36), SL C 378, 19.10.2018., str. 5.
 39. Mišljenje o uzajamnoj primjeni makrobonitetnih alata u Luksemburgu (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
 40. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (CON/2018/33), SL C 303, 29.8.2018., str. 2.
 41. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o minimalnom pokriću gubitka za neprihodujuće izloženosti (CON/2018/32), SL C 79, 4.3.2019., str. 1.
 42. Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja ugovora o kreditu (CON/2018/31), Irska, 5.7.2018.
 43. Mišljenje o zahtjevima za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2018/30), Švedska, 15.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Mišljenje o različitim odredbama financijskog prava (CON/2018/29), Belgija, 8.6.2018.
 45. Mišljenje o promjeni formule za izračun naknade za francuski livret A i određene druge francuske regulirane štedne račune (CON/2018/28), Francuska, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Mišljenje o uspostavljanju okvira za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava od općeg interesa (CON/2018/27), Belgija, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 47. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i povezanih pravnih akata te o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (CON/2018/26), SL C 251, 18.7.2018., str. 2.
 48. Mišljenje o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica (CON/2018/25), SL C 261, 25.7.2018., str. 1.
 49. Mišljenje o identifikaciji i nadzoru kritične infrastrukture za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Mišljenje o konverziji kredita u švicarskim francima (CON/2018/21), Slovenija, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Mišljenje o Prijedlogu uredbe o osnivanju Europskog monetarnog fonda (CON/2018/20), SL C 220, 25.6.2018., str. 2.
 52. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/19), SL C 255, 20.7.2018., str. 2.
 53. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice (CON/2018/18), Češka, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mišljenje o uspostavi sekuritizacijskog okvira (CON/2018/16), Cipar, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Mišljenje o sigurnosti i zaštiti kritičnih infrastruktura (CON/2018/15), Belgija, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 56. Mišljenje o rješavanju zakašnjelih otplata hipotekarnih kredita  (CON/2018/13), Irska, 5.3.2018.
 57. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) o izmjeni Uredbe br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2018/12), SL C 120, 6.4.2018., str. 2.
 58. Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima za kredite osigurane stambenim nekretninama (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Mišljenje o ovisnosti kreditnih institucija o sredstvima financijskih društava (CON/2018/7), Mađarska, 6.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Mišljenje ESB o ograničavanju broja središnjih kreditnih unija (CON/2017/54), Litva, 4.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Mišljenje o transakcijama s povezanim strankama (CON/2017/50), Bugarska, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Mišljenje o potpori za imatelje stambenih kredita koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji i potpori za dobrovoljno restrukturiranje stambenih kredita denominiranih ili indeksiranih u stranoj valuti (CON/2017/48), Poljska, 9.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Mišljenje o reviziji okvira Unije za upravljanje kriznim situacijama (CON/2017/47), SL C 34, 31.1.2018., str. 17.
 64. Mišljenje o izmjenama okvira Unije za kapitalne zahtjeve kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2017/46), SL C 34, 31.1.2018., str. 5.
 65. Mišljenje o privremenom zamrzavanju stope remuneracije u odnosu na francuski „livret A” i određene druge regulirane štedne račune u Francuskoj (CON/2017/45), Francuska, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni Uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), SL C 372, 1.11.2017., str. 6.
 67. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice, dostavu podataka o kreditima, makrobonitetne ovlasti i alate i zajedničke postupke povezane s SSM-om (CON/2017/36), Slovačka, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Mišljenje o Zakonu o ključnoj infrastrukturi (CON/2017/31), Slovenija, 14.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Mišljenje o dodatnom zahtjevu za otplatu hipotekarnih kredita (CON/2017/29), Švedska, 4.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Mišljenje o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja (CON/2017/23), Belgija, 8.6.2017.
 71. Mišljenje ESB od 7. lipnja 2017. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama povećanja učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (CON/2017/22), SL C 236, 21.7.2017., str. 2.
 72. Mišljenje o makrobonitetnim mjerama kojima se ograničavaju sistemski rizici (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Mišljenje o Povjerenstvu za praćenje postupaka alternativnog rješavanja sporova i pričuvnim sredstvima bankarskih fondova (CON/2017/19), Španjolska, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima (CON/2017/14), Švedska, 20.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Mišljenje o izmjeni Zakona o financijskom nadzoru (CON/2017/11), Njemačka, 7.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Mišljenje o kreditima povezanim s deviznim tečajem (CON/2017/9), Poljska, 24.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Mišljenje o određenim izmjenana pravnog okvira za odgođenu poreznu imovinu u Grčkoj (CON/2017/7), Grčka, 15.3.2017.
 78. Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (CON/2017/6), SL C 132, 24.4.2017., str. 1.
 79. Mišljenje o likvidnosnim mjerama za potporu, rekapitalizaciji kao mjeri opreza i drugim hitnim odredbama za bankovni sektor (CON/2017/1), Italija, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Mišljenje o prijedlogu belgijskog zakona o nadzoru izvršitelja obrade platnih transakcija (CON/2016/61), Belgija, 28.12.2016.
 81. Mišljenje o prijedlogu zakona kojim se ukida državno jamstvo u vezi s hitnom likvidnosnom pomoći (CON/2016/55), Belgija, 17.11.2016.
 82. Mišljenje o dodjeli ovlasti središnjoj banci Central Bank of Ireland da procjeni tržišno natjecanje u pogledu hipotekarnih kredita i davanju uputa zajmodavcima o promjenjivim kamatnim stopama  (CON/2016/54), Irska, 17.11.2016.
 83. Mišljenje o reorganizaciji dužnosti Savezne agencije za stabilizaciju financijskih tržišta i provedbi smjernica EBA-e o dobroj praksi primitaka (CON/2016/53), Njemačka, 31.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Mišljenje o prijedlogu zakona radi naknade određenih razlika naplaćenih za ugovore vezane uz stranu valutu  (CON/2016/50), Poljska, 13.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2016/42), Slovenija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Mišljenje o okružnici središnje banke Banca d'Italia kojom se provodi reforma talijanskih zadružnih banaka (CON/2016/41), Italija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Mišljenje o posebnim pravilima za kredite za restrukturiranje indeksirane ili nominirane u stranoj valuti (CON/2016/39), Poljska, 29.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Mišljenje o isključenju prava na prijeboj u odnosu na kreditna potraživanja koja su mobilizirana kao kolateral kod središnje banke Europskog sustava središnjih banaka (CON/2016/37), Francuska, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Mišljenje o uredbi o integriranom podatkovnom modelu  (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Mišljenje o sanaciji i likvidaciji banaka (CON/2016/28), Slovenija, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Mišljenje ESB o prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u odnosu na određene datume te o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u odnosu na određene datume (CON/2016/27), SL C 223, 21.6.2016., str. 3.
 92. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita  (CON/2016/26), SL C 252, 12.7.2016., str. 1.
 93. Mišljenje o režimu primjenjivom na prenosive dužničke vrijednosne papire (CON/2016/20), Francuska, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Mišljenje o platnim uslugama (CON/2016/19), Bugarska, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Mišljenje o zahtjevima za amortizaciju hipoteka (CON/2016/18), Švedska, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Mišljenje o reformi zadružnih banaka, sustavu osiguranja za sekuritizaciju loših kredita i sposobnošću kreditiranja alternativnih investicijskih fondova (CON/2016/17), Italija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Mišljenje ESB od 17. ožujka 2016. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (CON/2016/15), 17.3.2016.
 98. Mišljenje ESB od 11. ožujka 2016. o (a) prijedlogu Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i (b) prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (CON/2016/11), SL C 219, 17.6.2016., str. 2.
 99. Mišljenje o prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom  (CON/2016/10), SL C 130, 13.4.2016., str. 1.
 100. Mišljenje o daljnjim izmjenama u vezi s uvjetima za odgovorno kreditiranje (CON/2016/8), Mađarska, 22.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Mišljenje o hijerarhiji vjerovnika kreditnih institucija (CON/2016/7), Francuska, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/6), Slovenija, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2016/5), Cipar, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2016/3), Grčka, 21.1.2016.
 105. Mišljenje o porezu za određene financijske institucije (CON/2016/1), Poljska, 12.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Mišljenje o otpustu dugova osiguranih hipotekom putem prijenosa prava vlasništva na nekretninama (CON/2015/56), Rumunjska, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Mišljenje o pravnom okviru za stambene štedionice (CON/2015/53), Njemačka, 2.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2015/52), Nizozemska, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i o sustavima jamstava i sustavima za naknadu štete (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Mišljenje o popratnim mjerama u vezi s Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu  (CON/2015/47), Austrija, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Mišljenje o uređenju društava koja uzimaju kredite (CON/2015/45), Cipar, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Mišljenje o riješavanju kriznih situacija na financijskom tržištu i o posebnim pristojbama za odabrane financijske institucije (CON/2015/43), Slovačka, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Mišljenje o institucionalnom okviru za sanaciju institucija (CON/2015/42), Belgija, 4.11.2015.
 114. Mišljenje o sustavu osiguranja depozita (CON/2015/40), Irska, 29.10.2015.
 115. Mišljenje o prethodnoj procjeni uvjeta koji se odnose na sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/38), Mađarska, 23.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Mišljenje o uređenju leasinga i djelatnosti leasing društava (CON/2015/37), Cipar, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Mišljenje o oporavku i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/35), Italija, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Mišljenje o prijedlogu zakona o tržištu financijskih instrumenata (CON/2015/34), Slovenija, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. MIšljenje o određivanju središnje banke Lietuvos bankas kao sanacijskog tijela (CON/2015/33), Litva, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Mišljenje o konverziji kredita nominiranih u švicarskim francima (CON/2015/32), Hrvatska, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Mišljenje o sanaciji banaka (CON/2015/31), Njemačka, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Mišljenje o izvješćivanju o određenim podacima važnim za financijsku stabilnost (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Mišljenje o nacrtu zakona o posebnim uvjetima o restrukturiranju stambenih kredita nominiranih u stranoj valuti (CON/2015/26), Poljska, 5.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/25), Grčka, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Mišljenje o pravnom okviru za štedne banke (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Mišljenje o oporavku i sanaciji na financijskom tržištu (CON/2015/22), Češka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Mišljenje o zaštiti potrošača na financijskim tržištima  (CON/2015/21), Slovačka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Mišljenje o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2015/19), Španjolska, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Mišljenje o pravnom okviru za sustav osiguranja depozita i sanaciju na financijskim tržištima (CON/2015/17), Poljska, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Mišljenje o izmjenama pravnog okvira koji uređuje slovensko društvo za upravljanje imovinom banaka  (CON/2015/16), Slovenija, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Mišljenje o reguliranju otvorenih pozicija u imovini u bilancama kreditnih institucija (CON/2015/15), Mađarska, 21.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Mišljenje o zabrani dražbi za nekretnine koje služe za trajno stanovanje (CON/2015/14), Grčka, 10.4.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Mišljenje o reformi kreditnih zadruga (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Mišljenje o pravnom okviru za kreditne posrednike (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice i hipotekarne banke (CON/2015/11), Poljska, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Mišljenje o strategiji makrobonitetne politike (CON/2015/7), Litva, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Mišljenje o preispitivanju misije i organizacije Europskog odbora za sistemske rizike (CON/2015/4), SL C 192, 10.6.2015., str. 1.
 139. Mišljenje o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u sanaciji na financijskom tržištu  (CON/2015/3), Slovačka, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Mišljenje o podnošenju zahtjeva za obavljanje djelatnosti društva za likvidaciju imovine (CON/2015/1), Austrija, 9.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Mišljenje o objavljivanju informacija ako se nad bankom provodi sanacija ili ako se banci oduzima odobrenje za pružanje bankovnih usluga (CON/2014/90), Bugarska, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Mišljenje o objavljivanju povjerljivih informacija nacionalnom parlamentarnom istražnom povjerenstvu (CON/2014/89), Irska, 19.12.2014.
 143. Mišljenje o konverziji deviznih kredita (CON/2014/87), Mađarska, 16.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Mišljenje o izmjenama zakona o jamstvu za bankovne depozite (CON/2014/86), Bugarska, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Mišljenje o općim uvjetima ugovora o potrošačkom kreditu (CON/2014/85), Mađarska, 8.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim mjerama kojima se poboljšava otpornost kreditnih institucija EU-a (CON/2014/83), SL C 137, 27.4.2015., str. 2.
 147. Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (CON/2014/80), Mađarska, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Mišljenje o zakonodavstvu na području bankarstva  (CON/2014/79), Slovenija, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Mišljenje o pravnom okviru za zadružne banke (CON/2014/78), Poljska, 31.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Mišljenje o posebnoj poreznoj olakšici odobrenoj financijskim institucijama (CON/2014/77), Mađarska, 30.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Mišljenje o posebnim pravilima namire za potrošačke kredite (CON/2014/76), Mađarska, 28.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Mišljenje o financijskoj transparentnosti, platnim uslugama i elektroničkom novcu (CON/2014/74), Danska, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. MIšljenje o dodatnim pravilima primjenjivim na posebne ugovore o potrošačkim kreditima (CON/2014/72), Mađarska, 10.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Mišljenje o razdvajanju i uređenju bankovnih djelatnosti (CON/2014/70), Francuska, 19.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Mišljenje o reguliranju poslova posjedovanja kredita (CON/2014/69), Irska, 12.9.2014.
 156. Mišljenje o odgođenoj poreznoj imovini (CON/2014/66), Portugal, 3.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Mišljenje o štedionicama povezanih s udruženjima (CON/2014/64), Portugal, 14.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava  (CON/2014/62), Mađarska, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Mišljenje o mjerama reorganizacije i likvidacije koje se odnose na Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Austrija, 29.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Mišljenje o sanaciji kreditnih institucija i drugih institucija (CON/2014/60), Cipar, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Mišljenje o novim općim mjerama koje proizlaze iz odluke Vrhovnog suda o ugovorima o potrošačkom kreditu (CON/2014/59), Mađarska, 28.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2014/57), Portugal, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Mišljenje o pravnom okviru za kreditne institucije (CON/2014/52), Poljska, 9.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Mišljenje ESB od 24. lipnja 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (CON/2014/49), SL C 336, 26.9.2014., str. 5.
 165. Mišljenja o statističkim izvještajnim zahtjevima u području statistike platnog prometa (CON/2014/47), Poljska, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Mišljenje o nebankarskim financijskim institucijama koje odobravaju zajmove potrošačima (CON/2014/45), Bugarska, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Mišljenje o odgovornom kreditiranju (CON/2014/44), Mađarska, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Mišljenje o mjerama koje prate Uredbu o SSM-u (CON/2014/43), Austrija, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Mišljenje o zahtjevima za kratkoročnu likvidnost kreditnih institucija (CON/2014/41), Mađarska, 6.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Mišljenje o organizaciji, nadzoru i solventnosti kreditnih institucija (CON/2014/40), Španjolska, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Mišljenje o javnom pristupu posebnim informacijama koje se odnose na loše kredite određenih banaka (CON/2014/39), Slovenija, 27.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Mišljenje o prijedlogu uredbe o novčanim fondovima (CON/2014/36), SL C 255, 6.8.2014., str. 3.
 173. Mišljenje o pravnom okviru za kreditne institucije i financijska društva (CON/2014/34), Portugal, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Mišljenje o rješavanju kriza na financijskim tržištima (CON/2014/31), Finska, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Mišljenje o pravnom okviru za dokapitalizaciju kreditnih institucija u Grčkoj putem Grčkog fonda za financijsku stabilnost (HFSF) (CON/2014/29), Grčka, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Mišljenje o mjerenju kreditnog rizika bankarskih grupacija i rizika bankarskih grupacija povezanog s državom  (CON/2014/23), Austrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Mišljenje o financijskom nadzoru, makrobonitetnom nadzoru i nadzoru platnih sustava  (CON/2014/21), Estonija, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Mišljenje ESB od 18. veljače 2014. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava (CON/2014/18), Poljska, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Mišljenje ESB od 14. veljače 2014. o statusu i nadzoru kreditnih institucija  (CON/2014/17), Belgija, 14.2.2014.
 180. Mišljenje ESB od 13. veljače 2014. o makrobonitetnom mandatu i instrumentima Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13.2.2014.
 181. Mišljenje o neusklađenosti dospijeća i valutnih pozicija kreditnih institucija (CON/2014/15), Mađarska, 24.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Mišljenje o prijedlogu uredbe o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (CON/2014/2), SL C 113, 15.4.2014., str. 1.
 183. Mišljenje o varijabilnom nagrađivanju za zaposlenike trgovaca vrijednosnim papirima (CON/2013/95), Danska, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Mišljenje o pokrivenim obveznicama (CON/2013/94), Rumunjska, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Mišljenje o dokapitalizaciji kreditnih institucija (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Mišljenje o mjerama za jačanje stabilnosti banaka (CON/2013/86), Slovenija, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Mišljenje o upravljanju Financijskog nadzornog tijela (CON/2013/83), Danska, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Mišljenje o bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i makrobonitetnom nadzoru (CON/2013/82), Finska, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Mišljenje o izdavanju odobrenja za rad, reguliranju i nadzoru zadružnih kreditnih institucija (CON/2013/81), Cipar, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Mišljenje o stabilizacijskim mjerama i fondu za osiguranje depozita (CON/2013/80), Rumunjska, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenih pravila i postupaka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog fonda za sanaciju banaka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2013) 520)  (CON/2013/76), SL C 109, 11.4.2014., str. 2.
 192. Mišljenje o financijskom restrukturiranju društava (CON/2013/75), Slovenija, 5.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Mišljenje o mjerama za reorganizaciju banaka (CON/2013/73), Slovenija, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Mišljenje o mađarskom integriranom nadzornom okviru (CON/2013/71), Mađarska, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Mišljenje o osnivanju Odbora za financijsku stabilnost i makrobonitetnom ovlaštenju nacionalnih tijela (CON/2013/70), Slovenija, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Mišljenje o mjerama za jačanje stabilnosti banaka (CON/2013/67), Slovenija, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Mišljenje o makrobonitetnom ovlaštenju središnje banke Banco de Portugal. (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Mišljenje o kreditnim unijama (CON/2013/63), Litva, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Mišljenje o davanju instrumenata osiguranja središnjoj banci Danmarks Nationalbank putem automatske kolateralizacije (CON/2013/60), Danska, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Mišljenje o izvanburzovnim izvedenim financijskim instrumentima, središnjim protustrankama i repozitorijima (CON/2013/59), Belgija, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 201. Mišljenje o posebnoj likvidaciji kreditnih institucija (CON/2013/57), Grčka, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Mišljenje o novom mađarskom integriranom nadzornom okviru (CON/2013/56), Mađarska, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Mišljenje o makrobonitetnom nadzoru nacionalnog financijskog sustava (CON/2013/54), Cipar, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Mišljenje o štedionicama i bankarskim fondovima (CON/2013/52), Španjolska, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Mišljenje o nadzoru zadružnih kreditnih institucija (CON/2013/51), Cipar, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Mišljenje o mjerama za stabilizaciju (CON/2013/50), Rumunjska, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Mišljenje o podružnicama kreditnih institucija izvan EGP-a (CON/2013/49), Irska, 9.7.2013.