Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity ze strany Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k úzké spolupráci mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka (HNB) v rámci jednotného mechanismu dohledu a k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním úkolům HNB (CON/2020/10), Chorvatsko, 25. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Chorvatsko, 18. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize ústředních protistran (CON/2020/3), Německo, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Stanovisko k opatřením na omezení makroobezřetnostních rizik v oblasti úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2020/1), Německo, 8. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k daním z aktiv některých účastníků finančního trhu a k dodatečným daním z příjmů právnických osob dopadajícím na některé úvěrové instituce (CON/2019/44), Litva, 16. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k záručnímu systému pro sekuritizace úvěrů, jejichž původci jsou úvěrové instituce (CON/2019/42), Řecko, 6. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko ke zvýšení zvláštního odvodu vybraných finančních institucí  (CON/2019/40), Slovensko, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů (CON/2019/38), Španělsko, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2019/34), Lucembursko, 27. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k nákupu a prodeji úvěrových facilit (CON/2019/30), Kypr, 16. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k omezení převoditelnosti pohledávek z hypotečních úvěrů (CON/2019/29), Polsko, 9. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty za účelem navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka  (CON/2019/25), Chorvatsko, 8. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k reformě úpravy bankovního dohledu a dohledu nad finančním trhem (CON/2019/21), Rakousko, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k revizi právního rámce, který upravuje portugalský systém finančního dohledu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k dani z finančních aktiv bank a k referenční hodnotě týkající se úrokových sazeb pro smlouvy o spotřebitelském úvěru (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k bezpečnosti sítí a informačních systémů  (CON/2019/17), Kypr, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k účasti v jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k požadavku na souhlas dlužníků s převodem úvěrů zajištěných zástavním právem k obytné nemovitosti (CON/2019/14), Irsko, 29. 3. 2019.
 22. Stanovisko k soudní ochraně bývalých držitelů kvalifikovaných závazků bank  (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko ke zřízení makroobezřetnostní rady (CON/2019/10), Španělsko, 28. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k návrhu zákona o ochraně primárního bydliště (CON/2019/9), Řecko, 27. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k soudním příkazům k vydání hlavního soukromého obydlí (CON/2019/8), Irsko, 18. 2. 2019.
 26. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2019/1), Estonsko, 3. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty  (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatečné informace
 28. Stanovisko k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (CON/2018/54), Úř. věst. C 444, 20. 11. 2018, s. 15.Dodatečné informace
 29. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Българска народна банка (Bulharské národní banky) a k správě a řízení úvěrových institucí (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení evropské funkce investiční stabilizace (CON/2018/51), Úř. věst. C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatečné informace
 31. Stanovisko k posílení finančního dohledu a ochrany investorů (CON/2018/50), Polsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty pro účely zavedení úzké spolupráce mezi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k revizi finského zákona o požadavcích na připravenost platných ve finančním sektoru (CON/2018/46), Finsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k úpravě reformy družstevních bank a záložen  (CON/2018/42), Itálie, 11. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Stanovisko ke kritické infrastruktuře, kybernetické bezpečnosti a krytým dluhopisům (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU, a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (CON/2018/37), Úř. věst. C 382, 23. 10. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 37. Stanovisko k přezkumu obezřetnostního zacházení s investičními podniky (CON/2018/36), Úř. věst. C 378, 19. 10. 2018, s. 5.Dodatečné informace
 38. Stanovisko k vzájemnému provádění makroobezřetnostních nástrojů v Lucembursku (CON/2018/34), Lucembursko, 27. 7. 2018.
 39. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany (CON/2018/33), Úř. věst. C 303, 29. 8. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 40. Stanovisko k návrhu nařízení o minimálním krytí ztrát z nevýkonných expozic (CON/2018/32), Úř. věst. C 79, 4. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
 41. Stanovisko k regulaci podnikatelské činnosti v oblasti vlastnictví úvěrových smluv (CON/2018/31), Irsko, 5. 7. 2018.
 42. Stanovisko k požadavkům na splácení hypotečních úvěrů  (CON/2018/30), Švédsko, 15. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k různým ustanovením finančního práva  (CON/2018/29), Belgie, 8. 6. 2018.
 44. Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2018/28), Francie, 7. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k zavedení rámce pro bezpečnost sítí a informačních systémů veřejného zájmu (CON/2018/27), Belgie, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 46. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a související právní akty, a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (CON/2018/26), Úř. věst. C 251, 18. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 47. Stanovisko k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech (CON/2018/25), Úř. věst. C 261, 25. 7. 2018, s. 1.Dodatečné informace
 48. Stanovisko k určení kritické infrastruktury a dohledu nad ní pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2018/22), Estonsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k návrhu nařízení o zřízení Evropského měnového fondu (CON/2018/20), Úř. věst. C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 51. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty (CON/2018/19), Úř. věst. C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 52. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 53. Stanovisko ke zřízení rámce pro sekuritizaci (CON/2018/16), Kypr, 4. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k bezpečnosti a ochraně kritických infrastruktur (CON/2018/15), Belgie, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 55. Stanovisko k řešení nesplácených hypotečních úvěrů  (CON/2018/13), Irsko, 5. 3. 2018.
 56. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (CON/2018/12), Úř. věst. C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatečné informace
 57. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti (CON/2018/9), Lucembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko k závislosti úvěrových institucí na finančních prostředcích pocházejících od finančních podniků (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Stanovisko ECB k omezení počtu ústředních úvěrových družstev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k transakcím se spřízněnými stranami  (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Stanovisko k podpoře dlužníků z úvěrů na bydlení, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci, a k podpoře dobrovolné restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných nebo indexovaných v cizí měně (CON/2017/48), Polsko, 9. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko k úpravám rámce Unie pro řízení krizí (CON/2017/47), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatečné informace
 63. Stanovisko ke změnám unijního rámce kapitálových požadavků pro úvěrové instituce a investiční podniky (CON/2017/46), Úř. věst. C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatečné informace
 64. Stanovisko k dočasnému zmrazení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2017/45), Francie, 6. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), Úř. věst. C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatečné informace
 66. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy, vykazování údajů o úvěrech, makroobezřeznostním pravomocím a nástrojům a k společným postupům v rámci jednotného mechanismu dohledu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko k zákonu o kritické infrastruktuře (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko k dodatečnému požadavku na amortizaci hypoték (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
 70. Stanovisko ECB ze dne 7. června 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  (CON/2017/22), Úř. věst. C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatečné informace
 71. Stanovisko k makroobezřetnostním opatřením na omezení systémových rizik (CON/2017/21), Rakousko, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Stanovisko ke zřízení Komise pro monitorování postupů alternativního řešení sporů a k rezervním fondům bankovních nadací (CON/2017/19), Španělsko, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Stanovisko ke změnám zákona o dohledu nad finančním trhem  (CON/2017/11), Německo, 7. 4. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Stanovisko k úvěrům vázaným na cizí měnu (CON/2017/9), Polsko, 24. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k některým změnám právního rámce pro odložené daňové pohledávky v Řecku (CON/2017/7), Řecko, 15. 3. 2017.
 77. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (CON/2017/6), Úř. věst. C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatečné informace
 78. Stanovisko k opatřením na podporu likvidity, preventivní rekapitalizaci a dalším naléhavým opatřením týkajícím se bankovního sektoru (CON/2017/1), Itálie, 3. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dozoru nad zpracovateli platebních transakcí (CON/2016/61), Belgie, 28. 12. 2016.
 80. Stanovisko k návrhu zákona, kterým se ruší státní záruka poskytnutá v souvislosti s nouzovou pomocí v oblasti likvidity (CON/2016/55), Belgie, 17. 11. 2016.
 81. Stanovisko ke svěření pravomocí Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland posuzovat hospodářskou soutěž na trhu s hypotečními úvěry a vydávat pokyny poskytovatelům úvěrů ohledně pohyblivých úrokových sazeb (CON/2016/54), Irsko, 17. 11. 2016.
 82. Stanovisko k reorganizaci úkolů Federálního úřadu pro stabilizaci finančního tru a k provádění obecných pokynů EBA k zásadám řádného odměňování (CON/2016/53), Německo, 31. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k návrhu zákona, kterým se usnadňuje náhrada některých kurzových rozpětí účtovaných v případě úvěrů vázaných na cizí měnu  (CON/2016/50), Polsko, 13. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko k oběžníku Banca d’Italia, kterým se provádí reforma italských družstevních bank  (CON/2016/41), Itálie, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Stanovisko ke zvláštním pravidlům pro restrukturalizaci úvěrů indexovaných nebo denominovaných v cizích měnách (CON/2016/39), Polsko, 29. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k vyloučení práv na započtení pohledávek, které jsou u centrální banky Evropského systému centrálních bank mobilizovány jako zajištění (CON/2016/37), Francie, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Stanovisko k nařízení o integrovaném datovém modelu (CON/2016/29), Rakousko, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Stanovisko k řešení krize a likvidaci bank  (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data  (CON/2016/27), Úř. věst. C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatečné informace
 91. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení Evropského systému pojištění vkladů (CON/2016/26), Úř. věst. C 252, 12. 7. 2016, s. 1.Dodatečné informace
 92. Stanovisko k režimu platnému pro obchodovatelné dluhové cenné papíry  (CON/2016/20), Francie, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Stanovisko k platebním službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Stanovisko k požadavkům na umořování hypoték  (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Stanovisko k reformě družstevních záložen, záručnímu systému pro sekuritizace nesplácených úvěrů a úvěrové kapacitě alternativních investičních fondů  (CON/2016/17), Itálie, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatečné informace
 97. Stanovisko k a) návrhu nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a b) návrhu nařízení o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2016/11), Úř. věst. C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatečné informace
 98. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (CON/2016/10), Úř. věst. C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatečné informace
 99. Stanovisko k dalším změnám v souvislosti s požadavky týkajícími se odpovědného poskytování úvěrů  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Stanovisko k hierarchii věřitelů úvěrových institucí (CON/2016/7), Francie, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2016/5), Kypr, 1. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/3), Řecko, 21. 1. 2016.
 104. Stanovisko k dani pro určité finanční instituce (CON/2016/1), Polsko, 12. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko k splacení dluhů zajištěných hypotékou převedením vlastnického práva k nemovitosti  (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Stanovisko k právnímu rámci pro stavební spořitelny (CON/2015/53), Německo, 2. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2015/52), Nizozemsko, 26. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a k systému pojištění vkladů a systému pro odškodnění investorů  (CON/2015/48), Lucembursko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2015/47), Rakousko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Stanovisko k regulaci společností nabývajících úvěry (CON/2015/45), Kypr, 12. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Stanovisko k řešení krizových situací na finančním trhu a ke zvláštnímu odvodu vybraných finančních institucí (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Stanovisko k institucionálnímu rámci pro řešení krize institucí (CON/2015/42), Belgie, 4. 11. 2015.
 113. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2015/40), Irsko, 29. 10. 2015.
 114. Stanovisko k předběžnému posouzení podmínek týkajících se řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2015/38), Maďarsko, 23. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Stanovisko k regulaci finančního leasingu a činnosti společností poskytujících finanční leasing (CON/2015/37), Kypr, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/35), Itálie, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k návrhu zákona o trhu finančních nástrojů (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Stanovisko k určení Lietuvos bankas jako orgánu příslušného k řešení krize  (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Stanovisko ke konverzi úvěrů denominovaných ve švýcarských francích (CON/2015/32), Chorvatsko, 18. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko k řešení krize bank (CON/2015/31), Německo, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Stanovisko k vykazování určitých údajů, které jsou důležité pro finanční stabilitu  (CON/2015/30), Rakousko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Stanovisko k návrhu zákona o zvláštních podmínkách restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných v cizí měně (CON/2015/26), Polsko, 5. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/25), Řecko, 20. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Stanovisko k novému právnímu rámci pro spořitelny  (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 126. Stanovisko k ochraně spotřebitelů na finančním trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/19), Španělsko, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Stanovisko k právnímu rámci systému pojištění vkladů a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/17), Polsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Stanovisko ke změnám právního rámce upravujícího slovinskou společnost pro správu bankovních aktiv (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Stanovisko k regulaci otevřených pozic na straně aktiv rozvahy úvěrových institucí (CON/2015/15), Maďarsko, 21. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Stanovisko k zákazu dražby nemovitého majetku, který je hlavním obydlím dlužníka (CON/2015/14), Řecko, 10. 4. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko k reformě družstevních bank (banche popolari) (CON/2015/13), Itálie, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Stanovisko k právnímu rámci pro mediátory v oblasti úvěrových vztahů (CON/2015/12), Portugalsko, 24. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy a hypoteční banky (CON/2015/11), Polsko, 20. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Stanovisko ke strategii makroobezřetnostní politiky (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Stanovisko k přezkumu úlohy a organizace Evropské rady pro systémová rizika (CON/2015/4), Úř. věst. C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
 138. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při řešení krize na finančním trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Stanovisko k žádostem o povolení působit jako společnost ukončující činnost  (CON/2015/1), Rakousko, 9. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Stanovisko ke zveřejňování informací v případě, kdy se na banku vztahují opatření k řešení krize nebo kdy jí byla odňata licence  (CON/2014/90), Bulharsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Stanovisko k poskytování důvěrných informací pro účely vnitrostátního parlamentního vyšetřování  (CON/2014/89), Irsko, 19. 12. 2014.
 142. Stanovisko ke konverzi úvěrů v cizích měnách  (CON/2014/87), Maďarsko, 16. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Stanovisko ke změnám zákona o pojištění bankovních vkladů  (CON/2014/86), Bulharsko, 9. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Stanovisko k všeobecným podmínkám smluv o spotřebitelském úvěru  (CON/2014/85), Maďarsko, 8. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU (CON/2014/83), Úř. věst. C 137, 27. 4. 2015, s. 2.Dodatečné informace
 146. Stanovisko k řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2014/80), Maďarsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Stanovisko k bankovní regulaci  (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Stanovisko k právnímu rámci pro družstevní záložny (CON/2014/78), Polsko, 31. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko ke zvláštnímu daňovému zvýhodnění finančních institucí (CON/2014/77), Maďarsko, 30. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Stanovisko ke specifickým pravidlům vypořádání spotřebitelských úvěrových smluv (CON/2014/76), Maďarsko, 28. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Stanovisko k finanční transparentnosti, platebním službám a elektronickým penězům (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Stanovisko k dalším pravidlům, která se vztahují na určité smlouvy o spotřebitelském úvěru  (CON/2014/72), Maďarsko, 10. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k oddělení bankovních činností a jejich regulaci (CON/2014/70), Francie, 19. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Stanovisko k regulaci obchodní činnosti spočívající ve vlastnictví úvěrů (CON/2014/69), Irsko, 12. 9. 2014.
 155. Stanovisko k odloženým daňovým pohledávkám (CON/2014/66), Portugalsko, 3. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Stanovisko ke spořitelnám propojeným se spořitelními družstvy  (CON/2014/64), Portugalsko, 14. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Stanovisko k řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2014/62), Maďarsko, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Stanovisko k reorganizačním a likvidačním opatřením týkajícím se Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Rakousko, 29. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Stanovisko k řešení problémů úvěrových a jiných institucí (CON/2014/60), Kypr, 22. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko k novým obecným opatřením vyplývajícím z rozhodnutí nejvyššího soudu o smlouvách o spotřebitelském úvěru  (CON/2014/59), Maďarsko, 28. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2014/57), Portugalsko, 21. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrové instituce (CON/2014/52), Polsko, 9. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování  (CON/2014/49), Úř. věst. C 336, 26. 9. 2014, s. 5.Dodatečné informace
 164. Stanovisko ke statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky plateb (CON/2014/47), Polsko, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Stanovisko k nebankovním finančním institucím, které poskytují úvěry spotřebitelům (CON/2014/45), Bulharsko, 24. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Stanovisko k požadavkům týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů (CON/2014/44), Maďarsko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu dohledu (CON/2014/43), Rakousko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Stanovisko k požadavkům na úvěrové instituce týkajícím se krátkodobé likvidity  (CON/2014/41), Maďarsko, 6. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Stanovisko k organizaci a platební schopnosti úvěrových institucí a k dohledu nad nimi  (CON/2014/40), Španělsko, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Stanovisko k přístupu veřejnosti ke konkrétním informacím o úvěrech se selháním určitých bank (CON/2014/39), Slovinsko, 27. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Stanovisko k návrhu nařízení o fondech peněžního trhu (CON/2014/36), Úř. věst. C 255, 6. 8. 2014, s. 3.Dodatečné informace
 172. Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrové instituce a finanční společnosti (CON/2014/34), Portugalsko, 16. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Stanovisko k řešení krizí na finančních trzích (CON/2014/31), Finsko, 2. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Stanovisko k právnímu rámci pro rekapitalizaci úvěrových institucí v Řecku prostřednictvím Řeckého fondu finanční stability (CON/2014/29), Řecko, 29. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Stanovisko k měření úvěrového rizika a rizika země v případě bankovních skupin (CON/2014/23), Rakousko, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Stanovisko k dohledu nad finančním trhem, k makroobezřetnostnímu dohledu a k dozoru nad platebními systémy (CON/2014/21), Estonsko, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem (CON/2014/18), Polsko, 18. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko k postavení úvěrových institucí a k dohledu nad nimi (CON/2014/17), Belgie, 14. 2. 2014.
 179. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním nástrojům Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgie, 13. 2. 2014.
 180. Stanovisko k nesouladu splatnosti a devizových pozic úvěrových institucí (CON/2014/15), Maďarsko, 24. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Stanovisko ECB k návrhu nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2014/2), Úř. věst. C 113, 15. 4. 2014, s. 1.Dodatečné informace
 182. Stanovisko k variabilnímu odměňování zaměstnanců obchodníků s cennými papíry  (CON/2013/95), Dánsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Stanovisko ke krytým dluhopisům (CON/2013/94), Rumunsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/87), Portugalsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Stanovisko k opatřením na posílení stability bank (CON/2013/86), Slovinsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Stanovisko ke správě a řízení orgánu pro dohled nad finančním trhem (CON/2013/83), Dánsko, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Stanovisko k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a k makroobezřetnostnímu dohledu (CON/2013/82), Finsko, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Stanovisko k povolování a regulaci družstevních úvěrových institucí a k dohledu nad nimi (CON/2013/81), Kypr, 26. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Stanovisko ke stabilizačním opatřením a k fondu pojištění vkladů (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (CON/2013/76), Úř. věst. C 109, 11. 4. 2014, s. 2.Dodatečné informace
 191. Stanovisko k finanční restrukturalizaci podniků (CON/2013/75), Slovinsko, 5. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Stanovisko k opatřením v oblasti reorganizace bank (CON/2013/73), Slovinsko, 15. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Stanovisko k integrovanému rámci dohledu v Maďarsku (CON/2013/71), Maďarsko, 7. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Stanovisko ke zřízení Rady pro finanční stabilitu a k makroobezřetnostnímu mandátu vnitrostátních orgánů (CON/2013/70), Slovinsko, 18. 9. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Stanovisko k opatřením na posílení stability bank  (CON/2013/67), Slovinsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Banco de Portugal (CON/2013/66), Portugalsko, 27. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Stanovisko k družstevním záložnám (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Stanovisko k poskytování zajištění ve prospěch Danmarks Nationalbank pomocí automatického zajištění (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Stanovisko k OTC derivátům, ústředním protistranám a registrům obchodních údajů  (CON/2013/59), Belgie, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 200. Stanovisko k zvláštní likvidaci úvěrových institucí (CON/2013/57), Řecko, 6. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Stanovisko k novému integrovanému rámci dohledu v Maďarsku (CON/2013/56), Maďarsko, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad národním finančním systémem (CON/2013/54), Kypr, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Stanovisko ke spořitelnám a bankovním nadacím (CON/2013/52), Španělsko, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Stanovisko k dohledu nad družstevními úvěrovými institucemi (CON/2013/51), Kypr, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Stanovisko ke stabilizačním opatřením (CON/2013/50), Rumunsko, 12. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Stanovisko k pobočkám úvěrových institucí ze zemí mimo EHP (CON/2013/49), Irsko, 9. 7. 2013.
 207. Stanovisko k makroobezřetnostnímu mandátu Lietuvos bankas  (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Stanovisko ke zvláštní dani pro úvěrové instituce (CON/2013/44), Kypr, 19. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Stanovisko k plánům ozdravných postupů a řešení problémů (CON/2013/42), Belgie, 10. 6. 2013.
 210. Stanovisko k makroobezřetnostnímu dohledu nad finančním systémem (CON/2013/39), Rumunsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Stanovisko k Řeckému fondu finanční stability (CON/2013/38), Řecko, 29. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Stanovisko k postavení úvěrových institucí a k vytvoření společností poskytujících financování  (CON/2013/36), Francie, 24. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Stanovisko k úpravě dluhů předlužených fyzických osob (CON/2013/34), Řecko, 23. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Stanovisko k ochraně hypotečního dlužníka (CON/2013/33), Španělsko, 22. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Stanovisko k návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a k návrhu nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (CON/2013/32), Úř. věst. C 166, 12. 6. 2013, s. 2.Dodatečné informace
 216. Stanovisko k ochraně před riziky a oddělení bankovních činností (CON/2013/28), Německo, 19. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Stanovisko k belgickému rámci pro státní záruky a k státním zárukám týkajícím se společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgie, 15. 4. 2013.
 218. Stanovisko ke krizovému plánování a rané intervenci ve vztahu k úvěrovým institucím  (CON/2013/26), Rakousko, 11. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Stanovisko k fondu pojištění vkladů (CON/2013/25), Španělsko, 10. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Stanovisko k dohodám o finančním zajištění (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
 221. Stanovisko k zvláštním hypotečním obchodům (CON/2013/23), Slovensko, 2. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Stanovisko k opatřením na posílení stability bank (CON/2013/21), Slovinsko, 22. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/19), Portugalsko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí (CON/2013/17), Řecko, 12. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Stanovisko k rámci dohledu nad finančním trhem (CON/2013/14), Polsko, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Stanovisko k úpravě výpočtu ročního příspěvku na finanční stabilitu  (CON/2013/13), Belgie, 18. 2. 2013.
 227. Stanovisko k přijímání vkladů a správě účtů cenných papírů ze strany státní pokladny (CON/2013/12), Maďarsko, 12. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Stanovisko k rámci pro řešení problémů úvěrových a jiných institucí (CON/2013/10), Kypr, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé závazky dceřiných společností Dexia SA  (CON/2013/8), Francie, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Stanovisko k úvěrním družstvům  (CON/2013/5), Polsko, 14. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Stanovisko k rané intervenci, restrukturalizaci a řešení problémů úvěrových institucí (CON/2013/3), Španělsko, 9. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro (CON/2013/2), Úř. věst. C 96, 4. 4. 2013, s. 11.Dodatečné informace
 233. Stanovisko k rámci dohledu nad finančním trhem (CON/2013/1), Polsko, 4. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Stanovisko k opatřením týkajícím se nového registru úvěrů v Irsku (CON/2012/111), Irsko, 21. 12. 2012.
 235. Stanovisko k vytváření kapitálových rezerv banky Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/109), Itálie, 17. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Stanovisko ke společnostem spravujícím aktiva (CON/2012/108), Španělsko, 14. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Stanovisko k vysokofrekvenčnímu obchodování (CON/2012/107), Německo, 13. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Stanovisko ke stabilitě bank a k finanční stabilitě (CON/2012/106), Francie, 12. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Stanovisko k finanční legislativě  (CON/2012/104), Dánsko, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů  (CON/2012/103), Úř. věst. C 70, 9. 3. 2013, s. 2.Dodatečné informace
 241. Stanovisko k některým podmínkám poskytování úvěrů (CON/2012/102), Rumunsko, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Stanovisko k zákonu o bankách (CON/2012/101), Slovinsko, 7. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Stanovisko k státní záruce vztahující se na některé závazky dceřiných společností Dexia SA (CON/2012/100), Belgie, 30. 11. 2012.
 244. Stanovisko k návrhu směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2012/99), Úř. věst. C 39, 12. 2. 2013, s. 1.Dodatečné informace
 245. Stanovisko k prodloužení platnosti státní záruky za způsobilé závazky úvěrových institucí v Irsku (CON/2012/98), Irsko, 29. 11. 2012.
 246. Stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (CON/2012/96), Úř. věst. C 30, 1. 2. 2013, s. 6.Dodatečné informace
 247. Stanovisko k několika návrhům regulačních a prováděcích technických norem, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předložil Komisi a které mají být přijaty ve formě nařízení Komise v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení Komise, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  (CON/2012/95), Úř. věst. C 60, 1. 3. 2013, s. 1.
 248. Stanovisko k dani z finančních služeb a dani z celkové hodnoty rozvahy banky  (CON/2012/93), Slovinsko, 26. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Stanovisko ke krytým dluhopisům (CON/2012/92), Německo, 23. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Stanovisko ke stabilizačnímu fondu pro banky  (CON/2012/91), Polsko, 19. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Stanovisko ke změnám rámce pro rekapitalizaci úvěrových institucí  (CON/2012/90), Řecko, 16. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Stanovisko k eurobankovkám a euromincím a ke změnám statutu Banco de España (CON/2012/89), Španělsko, 15. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Stanovisko ke stabilizaci finančního trhu (CON/2012/88), Německo, 14. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Stanovisko k státním zárukám pro úvěrové instituce  (CON/2012/85), Kypr, 6. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Stanovisko k evropské finanční pomoci  (CON/2012/75), Španělsko, 9. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Stanovisko k opatřením týkajícím se nového registru úvěrů  (CON/2012/74), Irsko, 5. 10. 2012.
 257. Stanovisko k posílení stability bank (CON/2012/71), Slovinsko, 19. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Stanovisko k opatřením týkajícím se osobního bankrotu (CON/2012/70), Irsko, 14. 9. 2012.
 259. Stanovisko k úvěrním družstvům (CON/2012/68), Irsko, 4. 9. 2012.
 260. Stanovisko k rekapitalizaci Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Itálie, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Stanovisko k návrhu nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (CON/2012/62), Úř. věst. C 310, 13. 10. 2012, s. 12.
 262. Stanovisko k reformě dohledu nad pojišťovnictvím a penzijním pojištěním (CON/2012/61), Itálie, 30. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Stanovisko k státním zárukám (CON/2012/60), Španělsko, 26. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Stanovisko ke stabilizačnímu fondu pro banky  (CON/2012/58), Polsko, 23. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Stanovisko k Slovinskému státnímu holdingu  (CON/2012/57), Slovinsko, 20. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Stanovisko k posílení finančního dohledu a zřízení výboru pro finanční stabilitu (CON/2012/55), Německo, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Stanovisko k bankovnímu poplatku a příspěvcích do systému pojištění vkladů  (CON/2012/53), Slovensko, 16. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Stanovisko týkající se nových opatření k posílení dohledu a vymáhání v oblasti finanční regulace (CON/2012/52), Irsko, 16. 7. 2012.
 269. Stanovisko k rekapitalizaci Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Kypr, 2. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Stanovisko k rekapitalizaci bank  (CON/2012/48), Slovinsko, 21. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Stanovisko k reorganizaci a prodeji nemovitostních aktiv ve finančním sektoru  (CON/2012/46), Španělsko, 5. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Stanovisko k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (CON/2012/42), Úř. věst. C 47, 19. 2. 2013, s. 1.
 273. Stanovisko k zavedení právního rámce pro fungování ústředních protistran (CON/2012/41), Polsko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Stanovisko k úpravě dluhů předlužených fyzických osob (CON/2012/40), Řecko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Stanovisko k rámci pro rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/39), Řecko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Stanovisko k dohledu nad maloobchodními platebními službami a systémy (CON/2012/38), Itálie, 21. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Stanovisko ECB ze dne 25. dubna 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání  (CON/2012/32), Úř. věst. C 175, 19. 6. 2012, s. 11.
 278. Stanovisko ke statutu Bank of Greece (CON/2012/31), Řecko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Stanovisko k fondu pojištění vkladů a úpravě řešení problémů bank  (CON/2012/30), Dánsko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Stanovisko k belgickým krytým dluhopisům a k opatřením, které usnadní mobilizaci úvěrových pohledávek (CON/2012/28), Belgie, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 281. Stanovisko k hypotečním úvěrům a smlouvám o úvěru na bydlení v cizích měnách  (CON/2012/27), Maďarsko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Stanovisko k rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/25), Řecko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating  (CON/2012/24), Úř. věst. C 167, 13. 6. 2012, s. 2.Dodatečné informace
 284. Stanovisko k prováděcím opatřením týkajícím se rekapitalizace (CON/2012/23), Portugalsko, 30. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2012/22), Slovinsko, 28. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Stanovisko k i) návrhu směrnice o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nařízení o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (nařízení o infrastruktuře evropských trhů) o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, iii) návrhu směrnice o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a iv) návrhu nařízení o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (CON/2012/21), Úř. věst. C 161, 7. 6. 2012, s. 3.Dodatečné informace
 287. Stanovisko o posílení hospodářského dohledu v eurozóně (CON/2012/18), Úř. věst. C 141, 17. 5. 2012, s. 7.Dodatečné informace
 288. Stanovisko k rekapitalizaci a řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2012/14), Řecko, 28. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Stanovisko ke státním zárukám (CON/2012/13), Španělsko, 20. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Stanovisko k podmínkám pro cenné papíry vydané nebo zaručené řeckým státem (CON/2012/12), Řecko, 17. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Stanovisko k reorganizaci španělského finančního sektoru (CON/2012/11), Španělsko, 15. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES  (CON/2012/10), Úř. věst. C 93, 30. 3. 2012, s. 2.Dodatečné informace
 293. Stanovisko k návrhu směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a k návrhu nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2012/5), Úř. věst. C 105, 11. 4. 2012, s. 1.Dodatečné informace
 294. Stanovisko k zaknihovaným cenným papírům (CON/2012/3), Lucembursko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Stanovisko k opatřením ke stabilizaci finančního trhu (CON/2012/2), Německo, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Stanovisko k změnám režimu řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2011/107), Řecko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Stanovisko ke zřízení a financování fondu pro řešení problémů úvěrových institucí a k úpravě výpočtu příspěvků do systému pojištění vkladů (CON/2011/103), Belgie, 12. 12. 2011.
 298. Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí státem (CON/2011/95), Portugalsko, 22. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Stanovisko k řízení finančních krizí a ke zřízení nezávislého fondu pro finanční stabilitu (CON/2011/93), Kypr, 15. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Stanovisko k záruce za ztráty v souvislosti s rozšířeným kompenzačním systémem (CON/2011/90), Dánsko, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Stanovisko k prodloužení irské státní záruky za způsobilé závazky úvěrových institucí (CON/2011/88), Irsko, 7. 11. 2011.
 302. Stanovisko k hypotečním úvěrům v cizích měnách a smlouvám o úvěru na bydlení  (CON/2011/87), Maďarsko, 4. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Stanovisko týkající se stabilizačních opatření a bank zřízených k překlenutí nepříznivé situace (CON/2011/86), Rumunsko, 31. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/85), Francie, 24. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Stanovisko k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí (CON/2011/84), Irsko, 21. 10. 2011.
 306. Stanovisko k opatřením včasné intervence a změnám režimu řešení problémů a likvidace úvěrových a finančních institucí, které podléhají dohledu Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalsko, 19. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/82), Lucembursko, 18. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Stanovisko ke změnám pravidel pro hypoteční zástavní listy a komunální dluhopisy ve Slovinsku (CON/2011/81), Slovinsko, 17. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Belgie, 13. 10. 2011.
 310. Stanovisko k reformě systému pojištění vkladů (CON/2011/76), Nizozemsko, 4. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Stanovisko k poskytování úvěrů fyzickým osobám (CON/2011/74), Rumunsko, 20. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Stanovisko ke statistice, k mezibankovnímu peněžnímu trhu a trhu státních cenných papírů spravovanému Banca Naţională a României a k devizovému režimu a režimu minimálních rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Stanovisko ke změnám režimu řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2011/72), Řecko, 19. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Stanovisko ke kategoriím zprostředkovatelů, kteří jsou oprávněni vést účty zaknihovaných cenných papírů znějících na cizí měnu či zúčtovací jednotky (CON/2011/71), Belgie, 15. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 315. Stanovisko k povolení k výkonu funkce člena dozorčí rady banky  (CON/2011/70), Slovinsko, 9. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Stanovisko k novým opatřením k posílení finančního dohledu a zlepšení vynutitelnosti finanční legislativy  (CON/2011/69), Irsko, 9. 9. 2011.
 317. Stanovisko k požadavkům na úvěrové instituce týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů  (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Stanovisko ke zvláštní dávce odváděné finančními institucemi působícími na Slovensku  (CON/2011/66), Slovensko, 23. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Stanovisko k začlenění souhrnných účtů do právního rámce pro systémy zúčtování a vypořádání (CON/2011/63), Polsko, 17. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Stanovisko ke změnám právního rámce pro platební systémy a systémy zúčtování a vypořádání (CON/2011/62), Polsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Stanovisko ke krizovým intervenčním opatřením pro finanční instituce v potížích (CON/2011/60), Nizozemsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (CON/2011/58), Úř. věst. C 240, 18. 8. 2011, s. 3.
 323. Stanovisko k přeměně poboček zahraničních úvěrových institucí na dceřiné společnosti  (CON/2011/57), Polsko, 5. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Stanovisko k výměně informací mezi vnitrostátními orgány dohledu a k jejich povinnosti navzájem spolupracovat (CON/2011/52), Bulharsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Stanovisko k nové právní úpravě úvěrového registru  (CON/2011/47), Lotyšsko, 3. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem v Litvě (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Stanovisko k zavedení kompenzačního systému pro bankovní instituce ve finančních potížích  (CON/2011/45), Dánsko, 24. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy  (CON/2011/42), Úř. věst. C 159, 28. 5. 2011, s. 10.Dodatečné informace
 329. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a dohod o finančním zajištění  (CON/2011/41), Belgie, 29. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Stanovisko k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí (CON/2011/39), Irsko, 26. 4. 2011.
 331. Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece (CON/2011/36), Řecko, 14. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Stanovisko týkající se právního rámce Úvěrového a konsignačního fondu a změn systému posilování likvidity v řecké ekonomice v návaznosti na mezinárodní finanční krizi (CON/2011/34), Řecko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Stanovisko k dani z celkové hodnoty rozvahy banky (CON/2011/31), Slovinsko, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Stanovisko ke zvláštní bankovní dani a zřízení nezávislého fondu finanční stability (CON/2011/29), Kypr, 4. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Stanovisko k právní úpravě týkající se krytých dluhopisů (CON/2011/27), Kypr, 23. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání  (CON/2011/17), Úř. věst. C 91, 23. 3. 2011, s. 1.
 337. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se fondu pojištění vkladů (CON/2011/15), Rumunsko, 25. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a finančního zajištění (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění) a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů  (CON/2011/12), Úř. věst. C 99, 31. 3. 2011, s. 1.Dodatečné informace
 340. Stanovisko k zahrnutí úvěrních družstev do pomoci státní pokladny pro finanční instituce (CON/2011/11), Polsko, 16. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Stanovisko k účasti Itálie na programech Mezinárodního měnového fondu v reakci na finanční krizi (CON/2011/10), Itálie, 14. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (CON/2011/6), Úř. věst. C 62, 26. 2. 2011, s. 1.Dodatečné informace
 343. Stanovisko k realizaci zásad rozvoje struktur finančního dohledu v Belgii  (CON/2011/5), Belgie, 28. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 344. Stanovisko k uzavřeným investičním fondům, které vydávají investiční certifikáty, jež nejsou určeny veřejnosti  (CON/2011/4), Polsko, 27. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Stanovisko ke změnám zákona o bankovnictví (CON/2011/3), Slovinsko, 26. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Stanovisko k sankčním pravomocem Kyperské burzy (CON/2011/2), Kypr, 14. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  (CON/2011/1), Úř. věst. C 57, 23. 2. 2011, s. 1.Dodatečné informace
 348. Stanovisko k prodloužení podpory státní pokladny a rekapitalizačních opatření pro finanční instituce v souladu s rozhodnutím Evropské komise (CON/2010/95), Polsko, 22. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Stanovisko k maďarskému orgánu pro finanční dohled a k legislativním pravomocím jeho prezidenta (CON/2010/94), Maďarsko, 21. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Stanovisko k prodloužení období poskytování státních záruk bankám a ostatním institucím a prodloužení státního rekapitalizačního programu (CON/2010/93), Švédsko, 20. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Stanovisko k mimořádným opatřením ke stabilizaci úvěrových institucí (CON/2010/92), Irsko, 17. 12. 2010.
 352. Stanovisko k dočasné držbě akcií a podílů úvěrovými institucemi při finančních operacích za účelem rekonstrukce nebo záchrany podniků  (CON/2010/86), Rumunsko, 3. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Stanovisko k restrukturalizaci bank (CON/2010/83), Německo, 19. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách  (CON/2010/82), Úř. věst. C 337, 14. 12. 2010, s. 1.
 355. Stanovisko k stavebním spořitelnám  (CON/2010/81), Polsko, 15. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Stanovisko ke změnám právních předpisů týkajících se dohod o finančním zajištění, pokud jde o úvěrové pohledávky  (CON/2010/78), Lucembursko, 5. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Stanovisko k prodloužení irské státní záruky za určité závazky úvěrových institucí (CON/2010/75), Irsko, 2. 11. 2010.
 358. Stanovisko k právnímu rámci, který úvěrovým institucím umožní vydávat kryté dluhopisy  (CON/2010/73), Kypr, 14. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Stanovisko k prodloužení doby poskytování záruky irského státu za určité závazky úvěrových institucí (CON/2010/71), Irsko, 16. 9. 2010.
 360. Stanovisko ke změnám právní úpravy činnosti Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polsko, 9. 9. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování  (CON/2010/65), Úř. věst. C 223, 18. 8. 2010, s. 1.
 362. Stanovisko ke změnám právního rámce systému pojištění vkladů (CON/2010/64), Polsko, 6. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Stanovisko k prováděcím pravidlům týkajícím se systémů odměňování v institucích a pojišťovnách  (CON/2010/63), Německo, 5. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Stanovisko ke změnám některých zákonů v souvislosti se snížením finanční nerovnováhy  (CON/2010/62), Maďarsko, 4. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Stanovisko ke zřízení Fondu finanční stability  (CON/2010/54), Řecko, 9. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Stanovisko k omezení krátkých prodejů (CON/2010/53), Německo, 8. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Stanovisko k prodloužení období poskytování státních záruk bankám a ostatním institucím a prodloužení státního rekapitalizačního programu  (CON/2010/50), Švédsko, 25. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Stanovisko ke změnám zákona o krytých dluhopisech (CON/2010/47), Německo, 14. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Stanovisko ke změnám právní úpravy v oblasti finanční stability (CON/2010/45), Dánsko, 28. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Stanovisko k některým ustanovením týkajícím se Banque de France (CON/2010/44), Francie, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Stanovisko k systémům odměňování v institucích a pojišťovnách  (CON/2010/41), Německo, 14. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Stanovisko k dodatečným opatřením na posílení finanční stability v Estonsku (CON/2010/35), Estonsko, 26. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Stanovisko k úpravě dluhů předlužených fyzických osob  (CON/2010/34), Řecko, 23. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Stanovisko k dohledu nad soukromým pojištěním, ke zřízení záručního fondu soukromého životního pojištění a dalším ustanovením  (CON/2010/33), Řecko, 23. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Stanovisko ke změně zákona o úvěrových institucích a finančních podnicích, kterou se zavádí další opatření ke stabilizaci finančního trhu  (CON/2010/31), Maďarsko, 13. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Stanovisko k prodloužení období poskytování státních záruk bankám a ostatním institucím (CON/2010/29), Švédsko, 6. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Stanovisko k návrhu zákona o státních kapitálových investicích do depozitních bank (CON/2010/26), Finsko, 26. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (CON/2010/23), Úř. věst. C 87, 1. 4. 2010, s. 1.
 379. Stanovisko ke změnám právního rámce týkajícího se zvýšení likvidity v hospodářství v reakci na dopad mezinárodní finanční krize  (CON/2010/21), Řecko, 8. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Stanovisko ke druhému prodloužení státního rekapitalizačního programu (CON/2010/11), Švédsko, 21. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Stanovisko k úkolům Magyar Nemzeti Bank, organizaci a právnímu postavení maďarského Úřadu pro finanční dohled a ke zřízení Rady pro finanční stabilitu  (CON/2010/10), Maďarsko, 18. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Stanovisko ke konsolidaci depozitních bank (CON/2010/9), Finsko, 13. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Stanovisko k restrukturalizaci dluhů z podnikatelských úvěrů poskytnutých úvěrovými institucemi a ke zpracovávání údajů z registru dlužníků (CON/2010/8), Řecko, 13. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Stanovisko k opatřením na podporu hospodářské obnovy, která se vztahují na bankovní a finanční sektor, k dohledu nad finančním sektorem a finančními službami a ke statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgie, 11. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 385. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2004/109/ES  (CON/2010/6), Úř. věst. C 19, 26. 1. 2010, s. 1.Dodatečné informace
 386. Stanovisko ke třem návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (CON/2010/5), Úř. věst. C 13, 20. 1. 2010, s. 1.Dodatečné informace
 387. Stanovisko ke sloučení orgánů pro udělování licencí bankám a pojišťovnám a orgánů dohledu nad těmito subjekty (CON/2010/4), Francie, 8. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Stanovisko k některým opatřením týkajícím se bankovní a finanční regulace  (CON/2010/3), Francie, 7. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Stanovisko k pravomocím Banka Slovenije, které se týkají členství Slovinska v Mezinárodním měnovém fondu  (CON/2009/100), Slovinsko, 15. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování (CON/2009/94), Úř. věst. C 291, 12. 11. 2009, s. 1.Dodatečné informace
 391. Stanovisko k podmínkám a postupům pro uplatnění opatření na posílení finanční stability (CON/2009/93), Litva, 12. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Stanovisko k poskytnutí irské státní záruky za určité závazky úvěrových institucí  (CON/2009/92), Irsko, 9. 11. 2009.
 393. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika a k návrhu rozhodnutí Rady o pověření ECB zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika  (CON/2009/88), Úř. věst. C 270, 11. 11. 2009, s. 1.
 394. Stanovisko k opatřením na zlepšení likvidity a konkurenceschopnosti úvěrových institucí  (CON/2009/86), Rakousko, 28. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Stanovisko k prodloužení období pro poskytování pomoci finančním institucím ze strany státní pokladny  (CON/2009/82), Polsko, 23. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES  (CON/2009/81), Úř. věst. C 272, 13. 11. 2009, s. 1.Dodatečné informace
 397. Stanovisko k prodloužení období poskytování státních záruk bankám a ostatním institucím  (CON/2009/79), Švédsko, 7. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Stanovisko k emisi zvláštních státních dluhopisů ve prospěch úvěrových institucí  (CON/2009/78), Kypr, 1. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Stanovisko k rozšíření podmínek poskytnutí státní záruky vztahující se na závazky úvěrových institucí  (CON/2009/73), Belgie, 23. 9. 2009.
 400. Stanovisko ke zřízení Národního úřadu pro správu aktiv  (CON/2009/68), Irsko, 31. 8. 2009.
 401. Stanovisko k posílení postupů pro řešení problémů v bankovním sektoru  (CON/2009/65), Lotyšsko, 10. 8. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Stanovisko k restrukturalizaci bankovního systému a posílení vlastních zdrojů úvěrových institucí  (CON/2009/62), Španělsko, 22. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Stanovisko k právnímu rámci pro úvěrní a spořitelní družstva (CON/2009/60), Polsko, 16. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Stanovisko k státnímu rekapitalizačnímu programu  (CON/2009/58), Švédsko, 14. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Stanovisko k regulaci finančního leasingu a činnosti leasingových společností  (CON/2009/57), Kypr, 26. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Stanovisko ke změně opatření v oblasti finanční podpory úvěrovým institucím (CON/2009/56), Irsko, 25. 6. 2009.
 407. Stanovisko ke změnám právní úpravy centrálního depozitáře (CON/2009/55), Polsko, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Stanovisko k dalším opatřením ke stabilizaci finančního trhu (CON/2009/54), Německo, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Stanovisko k opatřením na zvýšení účinnosti systému pojištění vkladů (CON/2009/51), Rumunsko, 5. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Stanovisko k novým opatřením na posílení dohledu nad finančním trhem (CON/2009/50), Německo, 2. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Stanovisko k opatřením na zmírnění dopadů finanční krize  (CON/2009/49), Slovensko, 27. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Stanovisko k posílení pravomocí Banca Naţională a României, pokud jde o nápravná opatření ve vztahu k úvěrovým institucím v potížích (CON/2009/48), Rumunsko, 27. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Stanovisko k opatřením ke zvýšení likvidity v hospodářství (CON/2009/39), Řecko, 21. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (CON/2009/38), Úř. věst. C 93, 22. 4. 2009, s. 3.Dodatečné informace
 415. Stanovisko k některým změnám zákona o bankách v souvislosti s krizí na finančních trzích (CON/2009/34), Česká republika, 15. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 416. Stanovisko k novým opatřením na posílení finanční stability (CON/2009/32), Litva, 2. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Stanovisko ke změnám zákona o systému pojištění vkladů, pokud jde o krytí a platby (CON/2009/31), Lotyšsko, 26. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Stanovisko k poskytnutí státních záruk bankám a jiným institucím (CON/2009/30), Švédsko, 26. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Stanovisko k rozšíření rozsahu opatření, která lze přijmout při finanční krizi (CON/2009/29), Belgie, 25. 3. 2009.
 420. Stanovisko k procesním pravidlům pro státní záruky v zájmu udržení finanční stability (CON/2009/28), Maďarsko, 25. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Stanovisko ke změně pravidel pro rozdělení zisku Lietuvos bankas v souvislosti s neklidnou situací na finančním trhu  (CON/2009/26), Litva, 24. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Stanovisko ke změně státní záruky s cílem zamezit odlivu likvidity (CON/2009/25), Belgie, 19. 3. 2009.
 423. Stanovisko k opatřením pro další stabilizaci finančního trhu (CON/2009/24), Německo, 17. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Stanovisko ke změnám právního rámce státní banky Bank Gospodarstwa Krajowego, jež posilují její postavení ve vládních programech (CON/2009/22), Polsko, 16. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Stanovisko k rozšíření oblasti působnosti systémů pojištění vkladů  (CON/2009/20), Kypr, 10. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Stanovisko k rekapitalizaci a převzetí některých finančních institucí státem  (CON/2009/19), Polsko, 9. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Stanovisko k opatřením ke stabilizaci finančního systému (CON/2009/18), Estonsko, 9. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Stanovisko ke změnám bankovní směrnice a směrnice o kapitálové přiměřenosti, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení  (CON/2009/17), Úř. věst. C 93, 22. 4. 2009, s. 3.Dodatečné informace
 429. Stanovisko k právní úpravě, která umožňuje ministru financí nařídit Národnímu penzijnímu rezervnímu fondu, aby investoval do finančních institucí v rámci procesu rekapitalizace bank (CON/2009/16), Irsko, 25. 2. 2009.
 430. Stanovisko k podmínkám pro poskytování státních úvěrů a záruk v mimořádných situacích  (CON/2009/12), Kypr, 9. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Stanovisko k náhradám vypláceným státem v souvislosti s převzetím bank (CON/2009/11), Lotyšsko, 9. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Stanovisko k systému pojištění vkladů a úloze orgánu dohledu v insolvenčním řízení (CON/2009/10), Lotyšsko, 4. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Stanovisko k rozšíření systému finanční stability, který zaručuje náhradu pohledávek vkladatelů a běžných věřitelů v plné výši, a k systému poskytování státního kapitálu úvěrovým institucím  (CON/2009/6), Dánsko, 26. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Stanovisko k podmínkám státních kapitálových investic a k přeměně dluhu na akciový podíl podle zákona o veřejných financích (CON/2009/3), Slovinsko, 8. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Stanovisko ke státním zárukám za bankovní úvěry  (CON/2009/2), Lotyšsko, 7. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Stanovisko ke kritériím a podmínkám pro poskytování státních úvěrů (CON/2008/92), Slovinsko, 22. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Stanovisko k uplatnění omezení týkajících se odstupného pro výkonné členy představenstva společností kotovaných na burze ve vztahu k Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/91), Belgie, 22. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 438. Stanovisko k nástrojům měnové politiky (CON/2008/89), Lotyšsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Stanovisko ke kritériím a podmínkám pro poskytnutí státní záruky (CON/2008/88), Slovinsko, 19. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Stanovisko k modernizaci právního rámce pro finanční nástroje (CON/2008/85), Francie, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Stanovisko k směrnici o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto činností  (CON/2008/84), Úř. věst. C 30, 6. 2. 2009, s. 1.Dodatečné informace
 442. Stanovisko k opatřením na posílení systému finančního zprostředkování s cílem udržet finanční stabilitu  (CON/2008/81), Maďarsko, 1. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Stanovisko k poskytnutí pomoci finančním institucím ze strany státní pokladny (CON/2008/80), Polsko, 28. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Stanovisko k opatřením na zvýšení likvidity v hospodářství  (CON/2008/79), Řecko, 27. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Stanovisko ke státním zárukám a dalším opatřením na zachování stability finančního systému (CON/2008/76), Slovinsko, 25. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Stanovisko k státní kapitálové podpoře pro banky  (CON/2008/75), Finsko, 24. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Stanovisko k státní záruce s cílem zamezit odlivu likvidity  (CON/2008/74), Belgie, 21. 11. 2008.
 448. Stanovisko ke změnám směrnice o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (CON/2008/70), Úř. věst. C 314, 9. 12. 2008, s. 1.Dodatečné informace
 449. Stanovisko k rozšíření oblasti působnosti systému pojištění vkladů  (CON/2008/69), Irsko, 17. 11. 2008.
 450. Stanovisko k opatřením na zajištění finanční stability, která se týkají státního zajišťovacího fondu  (CON/2008/68), Finsko, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Stanovisko k požadavkům na poskytování státních záruk  (CON/2008/67), Španělsko, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Stanovisko k ustanovením, kterými se provádějí opatření k zajištění stability úvěrového systému  (CON/2008/65), Itálie, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Stanovisko k novému rozhodnutí o Evropském výboru orgánů bankovního dohledu (CON/2008/63), Úř. věst. C 45, 24. 2. 2009, s. 1.
 454. Stanovisko k poskytnutí státních záruk bankám a společnostem působícím na úvěrovém trhu  (CON/2008/62), Švédsko, 29. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Stanovisko k ochraně vkladů a některých produktů životního pojištění  (CON/2008/61), Belgie, 28. 10. 2008.
 456. Stanovisko k operacím Fondu pro nabývání finančních aktiv (CON/2008/60), Španělsko, 27. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Stanovisko k opatřením ke stabilizaci finančního systému  (CON/2008/59), Švédsko, 24. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Stanovisko k opatřením k zajištění stability bankovního systému  (CON/2008/58), Itálie, 23. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Stanovisko ke zřízení Fondu stabilizace finačního trhu a dalším opatřením k zajištění finanční stability  (CON/2008/57), Německo, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Stanovisko k poskytnutí státních záruk s cílem přispět k finanční stabilitě (CON/2008/56), Francie, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Stanovisko k právním opatřením na obnovení stability finančního trhu  (CON/2008/55), Rakousko, 20. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Stanovisko k systému finanční stability, který zaručuje náhradu pohledávek vkladatelů a běžných věřitelů v plné výši  (CON/2008/54), Dánsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Stanovisko ke zřízení fondu pro nabývání finančních aktiv a k dalším vládním opatřením, která přispívají k finanční stabilitě (CON/2008/52), Španělsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Stanovisko k systémům ochrany vkladů a investorů  (CON/2008/51), Řecko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Stanovisko k státní záruce za závazky úvěrových institucí (CON/2008/50), Belgie, 17. 10. 2008.
 466. Stanovisko k provádění opatření k finanční podpoře úvěrových institucí  (CON/2008/48), Irsko, 15. 10. 2008.
 467. Stanovisko ke státní záruce za úvěr poskytnutý ze strany Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v souvislosti s jejím příspěvkem k finanční stabilitě (CON/2008/46), Belgie, 8. 10. 2008.
 468. Stanovisko k finanční podpoře úvěrových institucí (CON/2008/44), Irsko, 3. 10. 2008.
 469. Stanovisko ke změnám, které umožní Banque centrale du Luxembourg účinněji přispívat k finanční stabilitě a které upřesňují úpravu povinnosti minimálních rezerv  (CON/2008/42), Lucembursko, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Stanovisko k Výboru pro finanční stabilitu (CON/2008/39), Polsko, 1. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Stanovisko ke změnám, které se týkají správy a způsobu financování systému ochrany vkladů, jakož i dohledu nad ním, zejména pokud jde o účast Narodowy Bank Polski (CON/2008/32), Polsko, 23. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Stanovisko k zavedení investičně zaměřeného životního pojištění a k pravidlům obchodování pro pojišťovny (CON/2008/30), Rakousko, 18. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Stanovisko k výjimce z práva obchodních společností, pokud jde o určité transakce úvěrových institucí (CON/2008/24), Řecko, 4. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Stanovisko k sjednocení dohledu nad finančním trhem a pojišťovnictvím  (CON/2008/16), Finsko, 4. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Stanovisko ke změnám, které se týkají správy a způsobu financování systému ochrany vkladů, jakož i dohledu nad ním, zejména pokud jde o účast Narodowy Bank Polski  (CON/2008/5), Polsko, 17. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Stanovisko k dohledu nad směnárenskou činností (CON/2007/38), Slovinsko, 23. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Stanovisko k provedení ustanovení, kterými se zrušují cenné papíry na doručitele, v souvislosti s akciemi vydanými Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgie, 19. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Stanovisko k novým úkolům Banka Slovenije, které se týkají předcházení praní peněz (CON/2007/36), Slovinsko, 15. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem  (CON/2007/33), Rakousko, 5. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Stanovisko k modernizaci struktury dohledu Spolkového úřadu pro dohled nad finančním trhem (BaFin)  (CON/2007/32), Německo, 15. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem, zejména pokud jde o Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Polsko, 9. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Stanovisko k zavedení systému ochrany spotřebitele v rámci úkolů Banco de Portugal v oblasti obezřetnostního dohledu  (CON/2007/29), Portugalsko, 5. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Stanovisko ke změnám, které se týkají správy a způsobu financování systému ochrany vkladů, jakož i dohledu nad ním, zejména pokud jde o účast Narodowy Bank Polski  (CON/2007/26), Polsko, 27. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Stanovisko k regulaci nebankovních finančních institucí centrální bankou (CON/2007/23), Rumunsko, 2. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Stanovisko k návrhu zákona, kterým se zavádí nový rámec regulace a dohledu s cílem zlepšit mezinárodní konkurenceschopnost odvětví investičních fondů a kterým se harmonizuje zákon o investování se směrnicí Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (CON/2007/21), Německo, 18. 7. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Stanovisko k regulaci trhů a dohledu nad nimi a k fungování příslušných nezávislých orgánů  (CON/2007/17), Itálie, 18. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Stanovisko k dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi a ke způsobilému zajištění pro operace měnové politiky (CON/2007/15), Řecko, 15. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece, jejichž cílem je zohlednit vývoj v systému zajištění používaném v Eurosystému a zabezpečit plynulé fungování platebních systémů (CON/2007/13), Řecko, 8. 5. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Stanovisko k určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu před narušením a zničením (CON/2007/11), Úř. věst. C 116, 26. 5. 2007, s. 1.Dodatečné informace
 490. Stanovisko k nařízení o statistice volných pracovních míst ve Společenství (CON/2007/9), Úř. věst. C 86, 20. 4. 2007, s. 1.Dodatečné informace
 491. Stanovisko k některým úkolům České národní banky v oblasti ochrany spotřebitele  (CON/2007/8), Česká republika, 21. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 492. Stanovisko k dohledu nad zúčtovacími a vypořádacími službami (CON/2007/7), Nizozemsko, 15. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Stanovisko k zavedení nového postupu projednávání ve výborech v osmi směrnicích souvisejících s Akčním plánem finančních služeb (CON/2007/4), Úř. věst. C 39, 23. 2. 2007, s. 1.Dodatečné informace
 494. Stanovisko k cenným papírům zajištěným aktivy (CON/2007/3), Irsko, 14. 2. 2007.
 495. Stanovisko k obezřetnostnímu posuzování akvizic a zvyšování podílů ve finančním sektoru (CON/2006/60), Úř. věst. C 27, 7. 2. 2007, s. 1.Dodatečné informace
 496. Stanovisko k provedení směrnice týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic  (CON/2006/57), Úř. věst. C 31, 13. 2. 2007, s. 1.
 497. Stanovisko k dohledu nad subjekty, které působí v oblasti zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/2006/53), Polsko, 16. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Stanovisko k rozdělení pravomocí mezi orgány dohledu (CON/2006/51), Itálie, 3. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Stanovisko k zásadní rekodifikaci bankovního zákona (CON/2006/48), Slovinsko, 19. 9. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Stanovisko k některým úkolům České národní banky v oblasti ochrany spotřebitele (CON/2006/47), Česká republika, 13. 9. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 501. Stanovisko k podmínkám přidružení družstevních úvěrových institucí k ústřednímu subjektu  (CON/2006/42), Kypr, 23. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Stanovisko ke změně složení komise pro bankovní dohled (CON/2006/39), Polsko, 2. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Stanovisko k zavedení systému ochrany spotřebitele v rámci úlohy Bank of Greece v oblasti obozřetnostního dohledu a k jiným souvisejícím ustanovením  (CON/2006/38), Řecko, 25. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Stanovisko ke změnám právní úpravy centrálního depozitáře a centrální evidence cenných papírů (CON/2006/37), Kypr, 11. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Stanovisko k ustanovením právních předpisů, jež umožňují rozdělení bank, které působí ve formě akciové společnosti, podle zákona o obchodních společnostech (CON/2006/31), Polsko, 20. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Stanovisko ke změnám požadavků na minimální likviditu (CON/2006/26), Lotyšsko, 31. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Stanovisko ke změnám zákona o finančním zajištění  (CON/2006/24), Slovinsko, 22. 5. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Stanovisko k dohledu nad finančním sektorem (CON/2006/20), Nizozemsko, 25. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Stanovisko ke sjednocení dohledu nad bankovnictvím, kapitálovými trhy, pojišťovnictvím a penzijními fondy (CON/2006/15), Polsko, 9. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Stanovisko k rozšíření základu pro stanovení minimálních rezerv a k zavedení diferencované sazby minimálních rezerv  (CON/2006/11), Lotyšsko, 23. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Stanovisko ke změnám právní úpravy centrálního depozitáře a centrální evidence cenných papírů  (CON/2006/9), Kypr, 22. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Stanovisko k povinnosti minimálních rezerv (CON/2006/3), Estonsko, 13. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Stanovisko k všeobecným podmínkám a provozním pravidlům subjektů, které vykonávají činnosti zúčtovacích center (CON/2006/1), Maďarsko, 4. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Stanovisko k informacím o plátci podávaným v souvislosti s převody finančních prostředků  (CON/2005/56), Úř. věst. C 336, 31. 12. 2005, s. 109.Dodatečné informace
 515. Stanovisko k prodloužení lhůt k provedení a uplatňování směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů  (CON/2005/53), Úř. věst. C 323, 20. 12. 2005, s. 31.Dodatečné informace
 516. Stanovisko ke snížení ročních příspěvků obchodních bank do Fondu ochrany vkladů a k měnovému financování  (CON/2005/50), Slovensko, 1. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Stanovisko ke zrušení cenných papírů na doručitele a k modernizaci právního rámce pro účastnické cenné papíry  (CON/2005/43), Belgie, 3. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Stanovisko k dohledu nad fungováním platebních systémů pro malé platby  (CON/2005/41), Itálie, 1. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Stanovisko k provádění pravidel o převodu vlastnického práva k finančním nástrojům (CON/2005/40), Francie, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Stanovisko k pozměňovacímu návrhu na úplnou integraci dozoru nad finančním trhem v rámci České národní banky, která bude jediným orgánem dohledu  (CON/2005/39), Česká republika, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 521. Stanovisko k modernizaci právní úpravy úpadku prostřednictvím zavedení nových způsobů řešení úpadku a posílení práv věřitelů  (CON/2005/36), Česká republika, 18. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 522. Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska v oblasti sjednoceného dozoru nad celým finančním trhem a ke změnám zákona o NBS (CON/2005/26), Slovensko, 4. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Stanovisko k reorganizaci dozoru nad finančním trhem a k dohledu nad platebními a vypořádacími systémy (CON/2005/24), Česká republika, 15. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 524. Stanovisko k dohodám o finančním zajištění (CON/2005/12), Lucembursko, 25. 5. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Stanovisko k pravidlům týkajícím se obezřetnostního dohledu nad institucemi, které zajišťují vypořádání obchodů s cennými papíry, a institucemi, které se za takové považují  (CON/2005/9), Belgie, 15. 4. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Stanovisko ke kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2005/4), Úř. věst. C 52, 2. 3. 2005, s. 37.
 527. Stanovisko k předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (CON/2005/2), Úř. věst. C 40, 17. 2. 2005, s. 9.Dodatečné informace
 528. Stanovisko k vytvoření zvláštního právního a dozorčího základu pro zajišťovací fondy  (CON/2004/38), Dánsko, 14. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Stanovisko k zavedení institucí elektronických peněz  (CON/2004/37), Česká republika, 3. 12. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatečné informace
 530. Stanovisko k dohledu Národní banky Slovenska nad finančním trhem (CON/2004/31), Slovensko, 22. 9. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Stanovisko k dotvoření právního rámce v oblasti fondů pro sekuritizaci  (CON/2004/30), Francie, 14. 9. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Stanovisko k dohodám o finančním zajištění  (CON/2004/27), Belgie, 4. 8. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Stanovisko k právní úpravě institucí elektronických peněz  (CON/2004/25), Estonsko, 30. 7. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Stanovisko k převodu vlastnictví finančních nástrojů  (CON/2004/22), Francie, 15. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Stanovisko k dohledu nad finančním sektorem  (CON/2004/21), Nizozemsko, 7. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Stanovisko k indexovaným úvěrům poskytovaným úvěrovými institucemi  (CON/2004/20), Francie, 3. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Stanovisko k ozdravění a likvidaci úvěrových institucí  (CON/2004/18), Portugalsko, 18. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Stanovisko k ochraně úspor  (CON/2004/16), Itálie, 11. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Stanovisko k obchodovatelným dluhovým cenným papírům (CON/2004/15), Francie, 20. 4. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Stanovisko k úpadkovému a konkursnímu řízení ve vztahu k úvěrovým institucím, institucím zajišťujícím zúčtování a investičním podnikům  (CON/2004/9), Belgie, 16. 3. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Stanovisko k nové organizační struktuře Evropské unie pro výbory pro finanční služby, která rozšiřuje "Lamfalussyho proces" na všechny finanční sektory  (CON/2004/7), Úř. věst. C 58, 6. 3. 2004, s. 23.
 542. Stanovisko k doplňkovém dohledu nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu  (CON/2004/5), Rakousko, 13. 2. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Stanovisko k vytvoření zvláštního právního rámce pro transakce, kterými dochází k sekuritizaci (CON/2004/3), Lucembursko, 4. 2. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Stanovisko ke změně zákona o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz a dalších zákonů (CON/2003/25), Belgie, 25. 11. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Stanovisko k návrhu zákona (č. 2) o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2003 (CON/2003/24), Irsko, 19. 11. 2003.
 546. Stanovisko k fúzi De Nederlandsche Bank a nizozemského Úřadu (nadace) pro dohled nad důchody a pojišťovnictvím  (CON/2003/23), Nizozemsko, 24. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Stanovisko k požadavkům transparentnosti informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu  (CON/2003/21), Úř. věst. C 242, 9. 10. 2003, s. 6.
 548. Stanovisko k obezřetnostnímu dohledu nad finančním sektorem a finančními službami  (CON/2003/19), Belgie, 4. 9. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Stanovisko k odboru pro hypoteční zástavní listy zemských hypotečních bank a ke změnám dalších zákonů (CON/2003/17), Rakousko, 27. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Stanovisko k dohodám o finančním zajištění na finančních trzích, kterými se provádí směrnice 2002/47/ES (CON/2003/11), Rakousko, 26. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Stanovisko k legislativní reformě bankovního a finančního práva  (CON/2003/10), Švédsko, 20. 6. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Stanovisko týkající se investičních služeb a regulovaných trhů (CON/2003/9), Úř. věst. C 144, 20. 6. 2003, s. 6.
 553. Stanovisko ke královskému dekretu o mimoburzovním trhu pro lineární dluhopisy, dluhopisy, jejichž jistina a kupón jsou obchodovány odděleně, a státní pokladniční poukázky (CON/2003/7), Belgie, 7. 5. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Stanovisko k nahrazení zákona o finančním podnikání a k zákonu o hypotečních úvěrech a hypotečních zástavních listech  (CON/2003/2), Dánsko, 28. 2. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Stanovisko k zákonu o bezpečnosti finančního sektoru  (CON/2002/32), Francie, 18. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Stanovisko k předcházení využívání finančního systému k praní peněz (CON/2002/24), Belgie, 30. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Stanovisko ke změně zákona o orgánu finančního dohledu, včetně změněných způsobů činnosti a nových pravomocí v oblasti sankcí  (CON/2002/23), Finsko, 18. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Stanovisko k provádění zvláštních doporučení pracovní skupiny pro finanční opatření týkajících se praní peněz a boje proti financování terorismu  (CON/2002/19), Rakousko, 18. 7. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Stanovisko k návrhu zákona o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2002  (CON/2002/16), Irsko, 5. 6. 2002.
 560. Stanovisko k zavedení komplexního obezřetnostního dohledu nad finančním sektorem a finančními službami a ke zvláštním pravidlům pro sekundární trhy finančních nástrojů (CON/2002/13), Belgie, 24. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Stanovisko ke změně zákona o finančních službách a jiných finančních zákonů s ohledem na dohled nad podnikovými penzijními fondy, nejlepší praxi pro obchodníky s cennými papíry atd.  (CON/2002/10), Dánsko, 18. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Stanovisko ke změně zákona o obchodování s cennými papíry, která se týká zajištění a vyjasnění určitých pravomocí ve vztahu k burzám cenných papírů, ochraně údajů a obchodování zasvěcených osob  (CON/2002/8), Dánsko, 8. 3. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Stanovisko ke změnám zákona o sankcích vzhledem na transpozici mezinárodního práva v oblasti boje proti terorismu a dohled nad dodržováním finančních sankcí  (CON/2002/5), Nizozemsko, 24. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Stanovisko ke změnám zákona o praní peněz s cílem bojovat proti financování terorismu  (CON/2002/4), Dánsko, 18. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Stanovisko ke změně zákona o úvěrových institucích s cílem zahrnout oblast elektronických peněz (CON/2002/1), Finsko, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)  (CON/2001/38), Úř. věst. C 24, 26. 1. 2002, s. 8.
 567. Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování  (CON/2001/36), Úř. věst. C 344, 6. 12. 2001, s. 4.
 568. Stanovisko k zákonu, kterým se zřizuje orgán pro jednotný dohled nad finančními službami  (CON/2001/35), Německo, 8. 11. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Stanovisko k zákonu, kterým se mění právní rámec pro úvěrové instituce a finanční společnosti  (CON/2001/32), Portugalsko, 11. 10. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Stanovisko k právní úpravě v oblasti dohledu nad finančními konglomeráty  (CON/2001/30), Finsko, 3. 10. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Stanovisko k právní úpravě v oblasti reorganizace a likvidace úvěrových institucí  (CON/2001/27), Finsko, 21. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně několika souvisejících směrnic  (CON/2001/25), Úř. věst. C 271, 26. 9. 2001, s. 10.
 573. Stanovisko k zákonu o fondech nemovitostí, kterým se mění řada souvisejících zákonů  (CON/2001/24), Rakousko, 13. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o dohodách o finančním zajištění  (CON/2001/13), Úř. věst. C 196, 12. 7. 2001, s. 10.
 575. Stanovisko k zákonu o zřízení a organizaci orgánu dohledu nad finančním trhem a o změně některých souvisejících zákonů  (CON/2001/10), Rakousko, 25. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Stanovisko k návrhu zákona o hypotečních dluhopisech a dluhopisech vydaných veřejnými úvěrovými institucemi  (CON/2001/6), Irsko, 25. 4. 2001.
 577. Stanovisko k zákonu o finančních podnicích (CON/2000/32), Dánsko, 2. 2. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Stanovisko k zákonu o obchodování s cennými papíry  (CON/2000/24), Dánsko, 1. 11. 2000.
 579. Stanovisko k zákonu o garančním fondu vkladatelů a investorů  (CON/2000/6), Dánsko, 9. 3. 2000.
 580. Stanovisko k zákonu o bankovnictví  (CON/2000/1), Rakousko, 10. 2. 2000.
 581. Stanovisko k i) právnímu rámci úvěrových institucí a finančních společností, pokud jde o fond pojištění vkladů, a ii) činnosti fondu pojištění vkladů  (CON/1999/15), Portugalsko, 27. 10. 1999.
 582. Stanovisko k orgánu bankovního dohledu  (CON/1999/5), Rakousko, 14. 7. 1999.
 583. Stanovisko k zákonu o bankovnictví  (CON/1998/58), Rakousko, 16. 12. 1998.
 584. Stanovisko k přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto činností, a ke koordinaci právních a správních předpisů o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu  (CON/1998/56), Úř. věst. C 189, 6. 7. 1999, s. 7.
 585. Stanovisko k subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)  (CON/1998/54), Úř. věst. C 285, 7. 10. 1999, s. 9.
 586. Stanovisko k ochraně úspor a bezpečnosti finančního sektoru  (CON/1998/46), Francie, 16. 10. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Stanovisko k nahrazení odkazů na amsterodamskou mezibankovní nabídkovou sazbu (AIBOR) a na jiné referenční úrokové sazby ve smluvních ujednáních a ke změně zákona o dohledu nad obchodováním s cennými papíry z roku 1995  (CON/1998/42), Nizozemsko, 16. 10. 1998.
 588. Stanovisko k obchodovatelným dluhovým nástrojům  (CON/1998/40), Francie, 4. 9. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Stanovisko ke statutu Banque centrale du Luxembourg a k vytvoření komise pověřené dohledem nad finančním sektorem (CON/1998/39), Lucembursko, 23. 9. 1998.
 590. Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/36), Portugalsko, 7. 8. 1998.
 591. Stanovisko k nařízení o nahrazení frankfurtské mezibankovní nabídkové sazby (FIBOR)  (CON/1998/32), Německo, 22. 6. 1998.
 592. Stanovisko k registraci finančních nástrojů  (CON/1998/26), Švédsko, 10. 6. 1998.
 593. Stanovisko k dozajištění v souvislosti se zúčtováním a vypořádáním obchodů s cennými papíry  (CON/1998/20), Dánsko, 22. 6. 1998.
 594. Od svého zřízení dne 1. června 1998 ECB převzala poradní funkce EMI.
 595. Stanovisko k systémům pro odškodnění investorů (CON/1998/21), Irsko, 30. 4. 1998.
 596. Stanovisko k ochranným opatřením pro vklady a finanční nástroje (CON/1998/4), Belgie, 17. 3. 1998.
 597. Stanovisko ke kodifikované právní úpravě finančního sektoru (CON/1998/3), Itálie, 26. 2. 1998.
 598. Stanovisko k definici smlouvy peněžního trhu (CON/1997/28), Spojené království, 6. 2. 1998.
 599. Stanovisko ke statutu Bank of England (CON/1997/27), Spojené království, 21. 1. 1998.
 600. Stanovisko týkající se burzy cenných papírů (CON/1997/21), Rakousko, 22. 10. 1997.
 601. Stanovisko ke kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (CON/1997/14), 7. 10. 1997.
 602. Stanovisko ke společným ujednáním o směnném kurzu eura a ke změnám různých zákonů (CON/1997/12), Nizozemsko, 25. 7. 1997.
 603. Stanovisko k obezřetnostnímu dohledu (CON/1997/7), Nizozemsko, 5. 6. 1997.
 604. Stanovisko k finančním nástrojům a systémům zúčtování obchodů s cennými papíry (CON/1997/5), Belgie, 17. 6. 1997.
 605. Stanovisko k předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz (CON/1997/4), Belgie, 10. 7. 1997.
 606. Stanovisko k dohledu nad subjekty oprávněnými k obchodování s cizí měnou (CON/1997/3), Řecko, 17. 3. 1997.
 607. Stanovisko ke statutu Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Irsko, 12. 2. 1997.
 608. Stanovisko týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (CON/1996/12), Dánsko, 10. 10. 1996.
 609. Stanovisko k první bankovní směrnici, směrnici o ukazateli kapitálové přiměřenosti a směrnici o kapitálové přiměřenosti (CON/1996/8), 24. 9. 1996.
 610. Stanovisko ke směrnici o ukazateli kapitálové přiměřenosti (CON/1996/7), 24. 9. 1996.
 611. Stanovisko k ukončení státní podpory bank a jiných úvěrových institucí (CON/1996/3), Švédsko, 12. 4. 1996.
 612. Stanovisko k reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (CON/1996/2), Úř. věst. C 332, 30. 10. 1998, s. 13.
 613. Stanovisko k devizovému zákonu (CON/1995/15), Finsko, 30. 11. 1995.
 614. Stanovisko k návrhu zákona o obchodování s cennými papíry (CON/1995/9), Dánsko, 31. 7. 1995.
 615. Stanovisko k systémům pro odškodnění investorů (CON/1995/5), 28. 7. 1995.
 616. Stanovisko k návrhu zákona o investičních zprostředkovatelích (CON/1995/4), Irsko, 30. 3. 1995.
 617. Stanovisko k zákonu o stavebních spořitelnách (CON/1994/12), Spojené království, 17. 1. 1995.
 618. Stanovisko k návrhu zákona o burze cenných papírů (CON/1994/11), Irsko, 3. 1. 1995.
 619. Stanovisko týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (CON/1994/8), 27. 7. 1995.Dodatečné informace
 620. Stanovisko ke směrnici o ukazateli kapitálové přiměřenosti (CON/1994/7), 16. 1. 1995.
 621. Stanovisko týkající se směnáren (CON/1994/2), Nizozemsko, 16. 3. 1994.