Menu

CON/2007/11

  1. Yttrande om kartläggning och klassificering av europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behoven att stärka skyddet av denna mot driftstörning eller förstörelse  (CON/2007/11), EUT C 116, 26.5.2007, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets direktiv om kartläggning och klassificering av europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behoven att stärka skyddet av denna (COM(2006) 787)