Menu

CON/2007/11

  1. Udtalelse om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den mod forstyrrelse og ødelæggelse (CON/2007/11), EUT C 116 af 26.5.2007, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets direktiv om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den (COM(2006) 787)