Menu

CON/2007/9

  1. Atzinums par regulu par Kopienas brīvo darba vietu statistiku (CON/2007/9), OV C 86, 20.4.2007, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku (COM(2007) 76)