CON/2007/4

 1. Mnenje o uvedbi novega postopka komitologije v osmih direktivah iz Akcijskega načrta za finančne storitve (CON/2007/4), UL C 39, 23. 2. 2007, str. 1.

   Dodatne informacije

    
   Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006) 901)
    
   Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006) 902)
    
   Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006) 906)
    
   Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006) 909)
    
   Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006) 910)
    
   Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006) 911)
    
   Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga), kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006) 913)
    
   Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/87/ES o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2006) 916)