CON/2007/4

 1. Nuomonė dėl naujos komitologijos procedūros įvedimo į aštuonias finansinių paslaugų veiksmų plano direktyvas (CON/2007/4), OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

   Papildoma informacija

    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 901)
    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 902)
    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 906)
    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 909)
    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 910)
    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 911)
    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 913)
    
   Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (KOM(2006) 916)