CON/2007/4

 1. Vélemény egy új komitológiai eljárás beillesztéséről a pénzügyi szolgáltatások cselekvési terv keretébe tartozó nyolc irányelvbe (CON/2007/4), HL C 39., 2007.2.23., 1. o.

   Kiegészítő információ

    
   Javaslat az Európai parlament és a Tanács irányelve a befektetési vállalatok és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 901)
    
   Javaslat az Európai parlament és a Tanács irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 902)
    
   Javaslat az Európai parlament és a Tanács EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 906)
    
   Javaslat az Európai parlament és a Tanács irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 909)
    
   Javaslat az Európai parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 910)
    
   Javaslat az Európai parlament és a Tanács irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 911)
    
   Javaslat az Európai parlament és a Tanács irányelve a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló 20003/6/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 913)
    
   Javaslat az Európai parlament és a Tanács irányelve pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 916)