CON/2007/4

 1. Stanovisko k zavedení nového postupu projednávání ve výborech v osmi směrnicích souvisejících s Akčním plánem finančních služeb (CON/2007/4), Úř. věst. C 39, 23. 2. 2007, s. 1.

   Dodatečné informace

    
   Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 901)
    
   Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 902)
    
   Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 906)
    
   Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterým se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, pokud se jedná o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 909)
    
   Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 910)
    
   Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterým se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 911)
    
   Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 913)
    
   Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006) 916)