Menu

CON/2006/60

  1. Udtalelse om den tilsynsmæssige vurdering af erhvervelser og forøgelse af kapitalandele i den finansielle sektor (CON/2006/60), EUT C 27 af 7.2.2007, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/49/EØF og direktiverne 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF og 2006/48/EF hvad angår procedurereglerne og kriterierne for tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelse af kapitalandele i den finansielle sektor (KOM(2006) 507)