Menu

CON/2005/56

  1. Opinia w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (CON/2005/56), Dz.U. C 336 z 31.12.2005, str. 109.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (KOM(2005) 343)