Menu

CON/2005/56

  1. Advies inzake bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler (CON/2005/56), PB C 336 van 31.12.2005, blz. 109.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler (COM(2005) 343)