Menu

CON/2005/56

  1. Opinjoni dwar informazzjoni dwar min iħallas li tintbagħat flimkien mat-trasferimenti ta' fondi.  (CON/2005/56), ĠU C 336, 31.12.2005, pġ. 109.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar informazzjoni dwar il-pagatur li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (KUMM(2005) 343)