CON/2005/56

  1. Nuomonė dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (CON/2005/56), OL C 336, 2005 12 31, p. 109.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (KOM(2005) 343)