Menu

CON/2005/56

  1. Arvamus seoses rahaülekannetele lisatava teabega maksja kohta (CON/2005/56), ELT C 336, 31.12.2005, lk 109.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb raha ülekandmisel edastatavat maksjaga seotud teavet (KOM(2005) 343)