Menu

CON/2005/56

  1. Udtalelse om oplysninger om indbetaler i forbindelse med pengeoverførsler  (CON/2005/56), EUT C 336 af 31.12.2005, s. 109.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler (KOM(2005) 343)