Menu

CON/2005/56

  1. Stanovisko k informacím o plátci podávaným v souvislosti s převody finančních prostředků  (CON/2005/56), Úř. věst. C 336, 31. 12. 2005, s. 109.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních prostředků (KOM(2005) 343)