Menu

CON/2005/53

  1. Mnenje o podaljšanju rokov za prenos v nacionalno zakonodajo in za izvedbo Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov (CON/2005/53), UL C 323, 20. 12. 2005, str. 31.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih rokov (KOM(2005) 253)