Menu

CON/2005/53

  1. Atzinums par termiņu pagarināšanu Direktīvas 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem transpozīcijai un piemērošanai (CON/2005/53), OV C 323, 20.12.2005, 31. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz dažiem termiņiem groza Direktīvu 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem (COM(2005) 253)