Menu

CON/2005/53

  1. Vélemény a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv átültetésére és alkalmazására meghatározott határidők kiterjesztéséről (CON/2005/53), HL C 323., 2005.12.20., 31. o.

      Kiegészítő információ

       
      A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv bizonyos határidejeinek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (COM(2005) 253)