Menu

CON/2005/53

  1. Arvamus tähtaegade kohta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) rakendamiseks ja kohaldamiseks (CON/2005/53), ELT C 323, 20.12.2005, lk 31.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses teatavate tähtaegadega (KOM (2005) 253)