Menu

CON/2005/53

  1. Udtalelse om forlængelse af fristerne for gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (CON/2005/53), EUT C 323 af 20.12.2005, s. 31.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (KOM(2005) 253)