Menu

CON/2005/2

  1. Mnenje o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (CON/2005/2), UL C 40, 17. 2. 2005, str. 9.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja, vključno z namenom financiranja terorizma, kot je bila predložena Svetu dne 13. oktobra 2004 (COM(2004) 448)