Menu

CON/2005/2

  1. Stanovisko k prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (CON/2005/2), Ú. v. EÚ C 40, 17. 2. 2005, s. 9.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí, vrátane financovania terorizmu, predložený Rade 13. októbra 2004 (KOM(2004) 448)