Menu

CON/2005/2

  1. Opinia w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej (CON/2005/2), Dz.U. C 40 z 17.2.2005, str. 9.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, włącznie z finansowaniem działalności terrorystycznej, przedłożony przez Radę dnia 13 października 2004 r. (COM(2004) 448)