Menu

CON/2005/2

  1. Atzinums par finanšu sistēmu izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (CON/2005/2), OV C 40, 17.2.2005, 9. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par finanšu sistēmu izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ieskaitot teroristu finansēšanas, mērķiem - iesniegts Padomei 2004. gada 13. oktobrī (COM(2004) 448)